Забава е разонода наменета да го задржи вниманието на публиката или нејзините учесници.

Сцена на забава Ницијас Сликар ЧОВЕК

Примери на забава уреди

Забавата како мотив во популарната култура уреди

Наводи уреди