Отвори го главното мени
Јазично стебло на словенските јазици.

Западнословенските јазици се подгрупа на словенските јазици. Западнословенски јазици се: