Германската азбука е писмо што се користи за германскиот јазик, заснована е врз стандардната латинична азбука и има 26 букви. Покрај овие стандардни букви што се вметнати во германската азбука, исто така се користат и прегласите Ä, Ö, Ü и се користи знакот ß (есцет) и има вредност с. Прегласите исто така се бележат и како AE, OE или UE. Азбуката е официјална во ЕУ, Германија, Австрија и Швајцарија.

Азбука

уреди
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z