Википедија:Кандидати за избрана статија/Самоубиство

Гласање за избрана статија

уреди

Како да гласам за овој предлог?


Гласањето се одвива така што секој може да остави свој глас {{за}} (  ), {{против}} (  ) или {{воздржан}} (  ), како и свое мислење преку {{коментар}} (  ), користејќи ги за сето ова соодветните предлошки. Право да учествуваат во дискусијата за предложениот предлог имаат сите корисници, додека право на глас имаат корисниците со сметка постара од 6 месеци и најмалку 500 уредувања во сите именски простори на Википедија на македонски јазик пред почетокот на гласањето. Времетраењето на гласањето изнесува 7 дена.

Одлуката за прогласување на „избрана статија“ се носи со примена на двотретинско мнозинство, односно бројот на гласови „За“ да биде најмалку две третини од вкупниот број на дадени гласови, а вкупниот број на гласови „За“ да изнесува најмалку три.