Отвори го главното мени

Хиперболичен косинус

Хиперболичен косинус
Cosh.svg
y(x)=cosh(x)
Основни особини
Вид функција Тригонометриски
Домен (−∞,∞)
Кодомен [1,∞)
Паритет парна
Одредени вредности
Пресек со y-оската x=0
Корен (нула)
Асимптота нема
Вредност х=+∞
Вредност х=-∞
Други особини
Минимум 1 во 0
Извод sinh(x)


Хиперболичен косинуспарна функција, чиј домен се движи во границите (-∞,∞), а кодоменот во границите [1,∞), со минимум во нулата. Оска на симетријата е y-оската и нема асмиптоти. Една од дефинициите на оваа функција е:

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди