Отвори го главното мени
Аркус косинус
Arccos.svg
y(x)=arccos(x)
Основни особини
Домен [-1, 1]
Кодомен [0, π]
Паритет непарна
Одредени вредности
Други особини
Извод
Превојна точка (0,π/2)


Аркус косинус – функција инверзна на косинусната функција во ограничениот интервал [0,π]. Се користи за одредување на големина на агол во овој опсег, када е позната вредноста на неговиот косинус.

ФормулиУреди

Формули кои се поврзани со аркус косинус:

  (правило на комплементарни агли)
 
  ако  
 

Преку формулата за половина агол се добива и:

  ако  

ИзводУреди

Изводот на аркус косинус е:

 

Претставување во форма на интегралУреди

Претставена во форма на интеграл аркус косинус е:

 

Претставување во форма на бесконечна сумаУреди

Претставена во форма на бесконечна сума аркус косинус е:

 

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди