Отвори го главното мени
Аркус тангенс
Arctan.svg
y(x)=arctg(x)
Основни особини
Домен (-∞,∞)
Кодомен (-π/2,π/2)
Паритет непарна
Одредени вредности
Асимптота y = ± π/2
Вредност х=+∞ π/2
Вредност х=-∞ -π/2
Други особини
Извод  :
Превојна точка (0, 0)


Аркус тангенс – функција инверзна на тангенсната функција во ограничениот интервал [-π/2,π/2]. Се користи за одредување на големина на агол во овој опсег, када е позната вредноста на неговиот тангенс. Може да се дефинира со следната формула:

ФормулиУреди

Формули кои се поврзани со аркус тангенс:

  (правило на комплементарни агли)
  (непарност на функцијата)
   
   

Преку формулата за половина агол се добива и:

 

ИзводУреди

Изводот на аркус тангенс е:

 

Претставување во форма на интегралУреди

Претставена во форма на интеграл аркус тангенс е:

 

Претставување во форма на бесконечна сумаУреди

Претставена во форма на бесконечна сума аркус тангенс е:

 

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди