Атинската школа (1509–11) од Рафаел, на која се прикажани разни антички филозофи како разменуваат мисли.

Филозоф — во поширока смисла, лице што се занимава со изучување на филозофијата. Поимот доаѓа од старогрчки: φιλόσοφος (филозофос), што значи „вљубеник во мудроста“. Се смета дека поимите „филозоф“ и „филозофија“ прв ги вовел античкиот мислител Питагора.[1]

Во потесна смисла, филозоф е било кој интелектуалец со свои придонеси на некое поле на филозофијата, како што е естетиката, етиката, епистемологијата, логиката, метафизиката, општествената теорија и политичката филозофија. Филозоф, во некогашна смисла, може да биде и некој што работи во областа на општествените и други науки кои низ вековите се одвоиле од самата филозофија; такви се уметностите, историјата, економијата, социологијата, психологијата, лингвистиката, антропологијата, теологијата и политиката.

Во класична смисла, филозоф е човек кој го живее живот на извесен начин, кој се занимава егзистенцијалните прашања за човечката состојба, а не некој кој расправа за теориите или мислењата на други автори.[2] Најдобар пример на таквата посветеност на живеење на животот според своите убедувања се старогрчките мислители.

Во обете дефиниции, филозофите се посветуваат на ваквите прашања со критички, систематички и промислен приод.

Содржина

ИсторијаУреди

Стара Грција и РимУреди

Иако Питагора е човекот што го вовел поимот, Платон е првиот што се осврнал на љубовта кон мудроста. Во делото Гозба, тој заклучува дека љубовта е израз на отсуство на нешто посакувано. Така, филозофот е тој што ја бара мудроста, а кога ќе ја најде, истиот станува мудрец. Филозофот во стариот свет е човек во постојана потрега по мудроста, кој настојува да живее во склад со таа мудрост. Разни мислители имале своја претстава за тоа што значи да се живее мудро, и оттука настанале разните филозофски школи или традиции. Секој антички филозоф подучувал во рамките на својата традиција.

СредновековиеУреди

 
Свети Кирил, познат како „Константин Филозоф“

Во средниот век, поимот филозоф се однесувал на секој што се занимава со академска дејност и кој предава на големите школи или универзитети. Значаен пример за тоа е македонскиот светител Кирил, кој го добил името „Константин Филозоф“ поради неговата истакната работа како професор по филозофија на Цариградскиот универзитет[3].

Во XIV век, зборот „филозоф“ можел да има и значење на некој што води монашки живот, вон досегот на материјалниот свет.

Во подоцнежниот дел на средновековието, филозофи биле нарекувани и оние што се занимаваат со алхемија, па затоа го имаме познатиот Камен на мудроста, кој е алхемиска супстанција.[4]

Ран нов векУреди

Многу од филозофите на раниот нов век сè уште иле плод на класичната традиција, и на својата филозофија гледале како на начин на живот. Меѓу најзнаменитите мислители од ова време се вбројуваат Рене Декарт, Барух Спиноза, Никола Малбранш и Готфрид Вилхелм Лајбниц. Со појавувањето на универзитетите во современа смисла се изменило и поимувањето за тоа што значи да се биде филозоф и го добило денешниот облик. Почнувајќи од филозофи на XVIII век се школувале на универзитети и работеле на нив, разработувајќи ја својата мисла и предавајќи на студенти. Меѓу првите примери за вакви филозофи се Имануел Кант, Јохан Готлиб Фихте, Фридрих Вилхелм Јозеф Шелинг и Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Ова продолжило од тој период, па сè до денес, со извесни исклучоци како Артур Шопенхауер и Фридрих Ниче. Последниот значаен филозоф кој немал академска спрема бил Лудвиг Витгенштајн.[5]

Современа дејностУреди

Во денешницата, оние со постипломски степен на образование во филозофијата често остануваат во образовните установи. Според истражувањето спроведено во 1993 г. во во САД, 77,1% од 7.900-те доктори по филозофија биле вработени во академските установи. Вон тоа, филозофите може да работат и во други области, каде се потребни нивните мислечки и творечки способности: во медицината, биоетиката, деловното работење, издаваштвото, како хонорарни публицисти, во медиумите и во правото.[6]

Философите како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Философите се јавуваат како тема во бројни дела од уметноста и популарната култура, како:

 • „Филозофот и еќимот“ - македонска народна приказна.[7]
 • „Тројцата филозофи“ - басна на американскиот писател Емброуз Бирс.[8]
 • „Философот“ (The Philosopher) - песна на американскиот рок-музичар Џон Кејл (John Cale) од 1972 година.[9]

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

 1. φιλόσοφος. Henry George Liddell, Robert Scott. A Greek-English Lexicon - Perseus Project
 2. Пјер Адо, Внатрешната крепост. стр. 4
 3. Денеска е Св. Кирил и Методиј“, „Република“, 24 мај 2015 (посет. 14 ноември 2015 г).
 4. „Online Etymology Dictionary“. etymonline.com. http://www.etymonline.com/index.php?term=philosopher&allowed_in_frame=0. 
 5. A. C. Grayling. Wittgenstein: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2001. стр. 15
 6. APA Committee on Non-Academic Careers (јуни 1999). „A non-academic career?“. American Philosophical Association. http://www.apaonline.org/?page=nonacademic. посет. 24 мај 2014 г. 
 7. Марко Цепенков, Три вреќи лаги. Скопје: Мисла, 1967, стр. 89-90.
 8. Емброуз Бирс, Басни. Скопје: Темплум, 2016, стр. 40.
 9. YouTube, John Cale - The Philosopher (1972) (пристапено на 19.2.2018)