Сулфурен диоксид

хемиско соединение
(Пренасочено од Сулфур диоксид)

Сулфурен диоксид (SO2) — оксид на сулфурот. Тој спаѓа во групата на неметални оксиди. Се добива со оксидација (горење) на сулфурот.

Сулфурен диоксид
Sulfur-dioxide-2D.svg
Sulfur-dioxide-3D-vdW.png
Назнаки
7446-09-5 X mark.svgН
ChemSpider 1087
EC-број 231-195-2
RTECS број WS4550000
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед безбоен гас
Густина 2.551 g/L (гас)
1.46 g/cm3 (течност, −10 °C)
Точка на топење
Точка на вриење
22,97 g/100 mL (0 °C)
11,58 g/100 mL (20 °C)
9,4 g/100 mL (25 °C) [1]
Растворливост многу растворлив во ацетон, метил изобутил кетон, оцетна киселина, алкохол
растворлив во сулфурна киселина
Киселост (pKa) 1,81
Вискозитет 0,403 cP (0 °C)
Структура
Геометрија на молекулата Bent, C2v
O–S–O = 119º
Диполен момент 1.62 D
Штетност
MSDS ICSC 0074
EU индекс 016-011-00-9
EU класификација Toxic (T)
Corrosive (C)
R-фрази R23 R34
S-фрази (застарено) (S1/2) S9 S26 S36/37/39 S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
Температура на запалување незапаллив
LD50 3000 ppm (30 min инкалација кај глувци)
Слични супстанци
Друг(и) катјон(и) Селен диоксид
Телур диоксид
Слични сулфур оксиди Сулфур моноксид
Сулфур триоксид
Слични супстанци сулфурна киселина
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи
S + O2 → SO2

Тој е безбоен гас со остар мирис и е доста отровен. Се раствора во вода и гради сулфуреста киселина.

SO2 + H2O → H2SO3

Се користи како дезинфекционо средство, за добивање на сулфур, за белеење на ткаенини и др.

НаводиУреди

  1. Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-07-049439-8