Список на вонсончеви планети забележани од вселенско летало Кеплер

список на статии на Викимедија

Списокот на вонсончеви планети забележани од страна на вселенското летало Кеплер содржи тела со со широк спектар на својства, значаен распон на орбитални растојанија, маси, полупречници, состав, населивост, и спектралниот тип на матичните ѕвезди. Од јануари 2015 , вселенското летало Кеплер и дополнителните прегледи забележале и потврдиле 2.300 планети,[1][2] вклучувајќи ги тука врелите јупитери, суперземјите, кружноорбитните планети, и планетите сместени во животопогодниот појас на нивните матични ѕвеезди. Дополнително, Кеплер забележал и 3.601 планетарен кандидат[3][4] и 2.165 затемнувачки двојни ѕвезди.[4]

Уметнички приказ на Кеплер-62f, потенцијално животопогодна вонсончева планета забележана од страна на вселенското летало Кеплер.

Покрај забележувањето на самите планети, Кеплер ги забележал и својствата на претходно познатите вонсончеви планети. Јавно достапните податоци на мисијата биле употренбени од различни независни групи надвор од НАСА, како што се на пример Планетарните Ловци независен граѓански проект, за да забележат неколку планети во орбита на ѕвезди кои се познати како занимливи Кеплерови тела.[5][6][7][8][9]

Кеплер, е лансиран на 7 март 2009 година, со цел да набљудува одреден неподвижен дел од небото во видлива светлина и да ги измери светлинските криви на различните ѕвезди во полето на набљудување, во потрага по планети во премин пред нивните матични ѕвезди користејќи го методот на премин.[10][11] Од лансирањето на леталото, сепак, и екипата при НАСА и независните истражувачи изнашле нови начини за забележување на планетите,како што се на пример методот на временска промена при премин и релативистичкото зрачење.[12] Дополнително, предложено е да се користи методот на гравитациска леќа за да се забележат со помош на Кеплер компактните тела, како што се белите џуџиња, неутронските ѕвезди и црните дупки.[11] Со помош на Кеплер е мерена и одбиената светлина од некои од познатите планети, со што се забележале планети кои не можела да се откријат со помош на методот на премин[13] како и придонесот во подобрувањето на знаењето за одликите на планетите кои веќе биле познати.[14]

На 26 февруари 2014 година НАСА го објави откривањето на 715 новопотврдени вонсончеви планети околу 305 ѕвезди од страна на вселенското летало Кеплер. Вонсончевите планети биле забележани со употреба на сатистички техники познати како „потврдување со многукратност“. 95% од забележаните вонсончеви планети биле помали од Нептун и четири, вклучувајќи го тука и Кеплер-296f, биле помалку од 2 1/2 од големината на Земјата и биле во животопогодниот појас каде површинските температури биле погодни за постоење на течна вода на површината.[15][16][17]

На 10 мај 2016 година, НАСА објавила дека Кеплеровата мисија потврдила нови 1.284 вонсончеви планети.[18] Врз основа на големините на некои од планетите, околу 550 од нив се можни кандидати за каменести планети. Девет од нив се во орбита во животопогодниот појас околу нивните матични ѕвезди.[18]

Табела уреди

Сите вонсончеви планети кои се забележани се во едно од трите северни соѕвездија Лебед, Лира и Змеј, кои се во полето на набљудување на Кеплеровиот фотометар.

Табеларна легенда
  Планетарен тип
Кружноорбитна планета
Во орбита околу единствена ѕвезда во повеќекратен ѕвезден систем
Во кружна орбита околу ситем со повеќе од две ѕвезди
Забележана од страна на заедницата
Ништо од погоре наведеното
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Земја (за споредба) 0,00315 0,0892 5,515 365.2563 1 0,0167 0 G2V 1 5772 [19]
TrES-2b (Кеплер-1b) Во премин 1,197 1,247 0,8 2.47061317 0,0367 11.338 695 G0V 1.05 5850 ±50 2006 [20]
HAT-P-7b (Кеплер-2b) Во премин 1,781 1,419 0,8 2.2047354 0,0355 0 10.463 1044 F8 1.47 6441 ±69 2008 [21]
HAT-P-11b (Кеплер-3b) Во премин 0,081 0,422 1,33 0,053 0,0198 9.174 122 K4 0,81+0,03
0,02
4780 ±50 2009 [22]
Кеплер-4b Во премин 0,077 ± 0,012 0,357 ± 0,019 1,91+0,36
−0,47
3.21346 ±0.00022 0,0456 ± 0,0009 0 12.7 1793.860077 ±260.9251022 G0 1.22 ±0.07 5857 ±120 2010 [23][24]
Кеплер-5b Во премин 2,111+0,067
−0,086
1,426+0,036
−0,051
0,4 ± 0,5 3.5484657 ±0.0000007 0,0538+0,0015
−0,0021
13.369 1.37 ±0.05 6297 ±60 2010 [25][26]
Кеплер-6b Во премин 0,668+0,038
−0,035
1,304+0,018
−0,033
0,4+0,06
−0,04
3.2346996 ±0.0000004 0,04852+0,00074
−0,00133
13.303 1.21 ±0.04 5647 ±44 2010 [27][28]
Кеплер-7b Во премин 0,441+0,043
−0,042
1,622 ± 0,013 0,14 ± 0,02 4.8854892 ±0.0000009 0,06067 ± 0,00059 12.885 1.36 ±0.03 5933 ±44 2010 [29][30]
Кеплер-8b Во премин 0,59+0,13
−0,12
1,416+0,053
−0,062
0,27+0,11
−0,08
3.5224991 ±0.0000007 0,0474+0,0018
−0,0021
13.9 4337.879823 ±587.0814799 F5V 1.21 ±0.065 6213 ±150 2010 [31][32]
Кеплер-9b Во премин 0,252 ± 0,013 0,842 ± 0,069 0,524 ± 0,132 19.24 0,14 ± 0,001 0,15 13.803 2120.016455 G2V 1.07 ±0.05 5777 ±61 2010 [5][33][34]
Кеплер-9c Во премин 0,171 ± 0,013 0,823 ± 0,067 0,383 ± 0,098 38.91 0,225 ± 0,001 0,13 13.803 2120.016455 G2V 1.07 ±0.05 5777 ±61 2010 [5][34][35]
Кеплер-9d Во премин 0,146+0,017
−0,012
1.592851 ±0.000045 0,0273+0,00042
−0,00043
13.803 2120.016455 G2V 1.07 ±0.05 5777 ±61 2010 [5][34][36]
Кеплер-10b Во премин 0,0145+0,004
−0,0046
0,132+0,004
−0,003
8 ± 3 0.837491 ±0.000002 0,0172+0,00081
−0,00168
10.94 564.2505334 ±88.06222198 G 0.91 ±0.02 5627 ±44 2011 [37][38]
Кеплер-10c Во премин 0,054 ± 0,006 0,21+0,008
−0,004
7,1 ± 1 45.294301 ±0.000048 0 10.94 564.2505334 ±88.06222198 G 0.91 ±0.02 5627 ±44 2011 [37][39]
Кеплер-11b Во премин 0,006+0,004
−0,003
0,161+0,003
−0,004
1,72+1,25
−0,91
10.3039 ±0.0006 0,091 ± 0,001 0,045+0,068
−0,042
14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][42]
Кеплер-11c Во премин 0,009+0,009
−0,005
0,256+0,004
−0,005
0,66+0,66
−0,35
13.0241 ±0.0013 0,107 ± 0,001 0,026+0,063
−0,013
14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][43]
Кеплер-11d Во премин 0,023+0,003
−0,005
0,278+0,005
−0,006
1,28+0,14
−0,27
22.6845 ±0.0009 0,155 ± 0,001 0,004+0,007
−0,002
14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][43]
Кеплер-11e Во премин 0,025+0,005
−0,007
0,374+0,006
−0,008
0,58+0,11
−0,16
31.9996 ±0.0008 0,195 ± 0,002 0,012 ± 0,006 14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][43]
Кеплер-11f Во премин 0,006 ± 0,003 0,222+0,004
−0,006
0,69+0,29
−0,32
46.6888 ±0.0027 0,25 ± 0,002 0,013+0,011
−0,009
14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][43]
Кеплер-11g Во премин 0,079 0,297+0,005
−0,007
4 118.3807 ±0.001 0,466 ± 0,004 0,15 14.2 1999.338595 GV 0.96 ±0.03 5663 ±55 2010 [40][41][43]
Кеплер-12b Во премин 0,432+0,053
−0,051
1,754+0,031
−0,036
0,11 ± 0,02 4.4379629 ±0.0000006 0,0553+0,001
−0,0012
13.8 1956.938266 G0 1.17 ±0.05 5947 ±100 2011 [44][45]
Кеплер-13b Во премин 9,28 1,512 3,6 1.763588 0,03641 0,001 9.958 1729 A2V 2011 [46][47][48]
Кеплер-14b Во премин 8,4+0,35
−0,34
1,136+0,073
−0,054
7,1 ± 1,1 6.790123 ±0.0000043 0,035 ± 0,02 12.128 3196.332501 F 1.51 ±0.04 6395 ±60 2011 [49][50][51]
Кеплер-15b Во премин 0,66+0,08
−0,09
0,96+0,06
−0,07
0,93+0,18
−0,22
4.942782 ±0.0000013 0,05714+0,00086
−0,00093
0,06 13.758 G 1.02 ±0.045 5515 ±122 2011 [52][53][54]
Кеплер-16b Во премин 0,333 ± 0,016 0,754 ± 0,003 0,964+0,047
−0,046
228.776 ±0.02 0,7048 ± 0,0011 0,0069+0,001
−0,0015
11.762 198.9553904 K/M 0.69 4450 ±150 2011 [55][56]
Кеплер-17b Во премин 2,45 ± 0,11 1,31 ± 0,02 1,35 ± 0,08 1.4857108 ±0.0000002 0,02591+0,00037
−0,00036
0,011 14.141 2609.251022 ±326.1563777 G2V 1.16 ±0.06 5781 ±85 2011 [57][58]
Кеплер-18b Во премин 0,022 ± 0,011 0,178 ± 0,009 4,9 ± 2,4 3.504725 ±0.000028 0,0447 ± 0,0006 0 13.549 0.97 ±0.04 5345 ±100 2011 [57][59]
Кеплер-18c Во премин 0,054 ± 0,006 0,49 ± 0,023 0,59 ± 0,07 7.64159 ±0.00003 0,0752 ± 0,0011 0 13.549 0.97 ±0.04 5345 ±100 2011 [57][59]
Кеплер-18d Во премин 0,052 ± 0,004 0,623 ± 0,029 0,27 ± 0,03 14.85888 ±0.00004 0,1172 ± 0,0017 0 13.549 0.97 ±0.04 5345 ±100 2011 [60][61]
Кеплер-19b Во премин 0,02643+0,00503
−0,00472
9.28716 ±0.00004 0,12 ± 0,02 11.898 6911.253643 0.94 ±0.04 5544 ±20 2011 [62]
Кеплер-19c Во премин Timing Variations 0,04122 ± 0,0085 28.731 ±0.012 0,21+0,05
−0,07
11.898 6911.253643 0.94 ±0.04 5544 ±20 2011 [63][64]
Кеплер-19d Radial Velocity 0,07079+0,00378
−0,01762
0,000000486 62.95 ±0.04 0,05+0,16
−0,01
11.898 6911.253643 G8 0.94 ±0.04 5544 ±20 2011 [63][65]
Кеплер-20b Во премин 0,03052+0,00444
−0,00453
0,167+0,006
−0,003
8,2+1,5
−1,3
3.69611525 ±0.00000115 0,0463+0,0009
−0,0015
0,03+0,09
−0,03
12.51 945.8534953 ±97.84691331 G8 0.95 ±0.05 5495 ±50 2011 [63][65]
Кеплер-20c Во премин 0,04012+0,00683
−0,00705
0,272+0,006
−0,005
2,5 ± 0,5 10.85409089 ±0.00000303 0,0949+0,0027
−0,0023
0,16+0,01
−0,09
12.51 945.8534953 ±97.84691331 G8 0.95 ±0.05 5495 ±50 2011 [63][66][67]
Кеплер-20d Во премин 0,03168+0,01249
−0,01164
0,245+0,007
−0,005
2,7+1,1
−1
77.61130017 ±0.00012305 0,3506+0,0081
−0,0101
12.51 945.8534953 ±97.84691331 G8 0.95 ±0.05 5495 ±50 2011 [63][66][68]
Кеплер-20e Во премин 0,077 ± 0,002 6.09852281 ±0.00000608 0,0639+0,0019
−0,0014
12.51 945.8534953 ±97.84691331 G8 0.95 ±0.05 5495 ±50 2011 [69][70]
Кеплер-20f Во премин 0,089+0,004
−0,008
19.57758478 ±0.00009037 0,1396+0,0036
−0,0035
12.51 945.8534953 ±97.84691331 F6IV 0.95 ±0.05 5495 ±50 2012 [71][72]
Кеплер-20g Radial Velocity 0,0628+0,00969
−0,01136
34.94 ±0.038 0,2055+0,0022
−0,0021
0,15+0,01
−0,1
12.51 945.8534953 ±97.84691331 G5V 0.95 ±0.05 5495 ±50 2011 [73][74]
Кеплер-21b Во премин 0,01598 ± 0,00541 0,146+0,002
−0,001
6,4 ± 2,1 2.78578 ±0.00003 0,042717 0,02 ± 0,1 8.25 368.5567068 ±22.83094644 1.41 ±0.025 6305 ±50 2011 [73][75]
Кеплер-22b Во премин 0,113 0,212 ± 0,012 14,7 289.8623 ±0.0016 0,849+0,018
−0,017
0 11.664 619.6971176 0.97 ±0.06 5518 ±44 2011
Кеплер-23b Во премин 0,8 0,17 7.1073 0,075 13.438 2609.251022 1.11 ±0.105 5828 ±100 2011 [76][77]
Кеплер-23c Во премин 2,7 0,285 10.7421 0,099 13.438 2609.251022 1.11 ±0.105 5828 ±100 2011 [76][78]
Кеплер-23d Во премин 0,196 ± 0,008 15.274299 ±0.000104 0,124 13.438 2609.251022 1.11 ±0.105 5828 ±100 2011
Кеплер-24b Во премин 1,6 0,214 8.1453 0,08 14.925 3913.876532 1.03 ±0.125 5897 ±219 2014
Кеплер-24c Во премин 1,6 0,25 12.3335 0,106 14.925 3913.876532 1.03 ±0.125 5897 ±219 2014 [79][80]
Кеплер-24d Во премин 0,149 ± 0,035 4.244384 ±0.000053 0,051 14.925 3913.876532 1.03 ±0.125 5897 ±219 2011 [79][81]
Кеплер-24e Во премин 0,248 ± 0,057 18.998355 ±0.000157 0,138 14.925 3913.876532 1.03 ±0.125 5897 ±219 2011 [79][82][83]
Кеплер-25b Во премин 0,0302 ± 0,01321 0,242 ± 0,004 2,5 ± 1,1 6.2385 10.734 1.19 ±0.06 6270 ±79 2014 [84][85]
Кеплер-25c Во премин 0,0774 ± 0,01793 0,464 ± 0,008 0,9 ± 0,21 12.7204 10.734 1.19 ±0.06 6270 ±79 2011 [84][86]
Кеплер-25d Radial Velocity 0,283 ± 0,043 123 ±2 10.734 1.19 ±0.06 6270 ±79 2011
Кеплер-26b Во премин 0,01611+0,00205
−0,00192
0,248 ± 0,01 1,26+0,21
−0,19
12.28 ±0.0003 15.473 0.54 ±0.03 3914 ±119 2014
Кеплер-26c Во премин 0,01951 ± 0,00205 0,243 ± 0,011 1,61+0,27
−0,22
17.2559 ±0.0006 15.473 0.54 ±0.03 3914 ±119 2014 [87][88]
Кеплер-26d Во премин 0,095 ± 0,005 3.543919 ±0.000015 0,039 15.473 0.54 ±0.03 3914 ±119 2011 [87][89]
Кеплер-26e Во премин 0,215 ± 0,013 46.827915 ±0.000173 0,22 15.473 0.54 ±0.03 3914 ±119 2011 [90][91]
Кеплер-27b Во премин 9,11 0,357 15.3348 0,118 15.855 0.65 ±0.16 5400 ±60 2011 [90][92]
Кеплер-27c Во премин 13,8 0,437 31.3309 0,191 15.855 0.65 ±0.16 5400 ±60 2011 [93][94]
Кеплер-28b Во премин 1,51 0,321 5.9123 0,062 15.036 0.75 4590 2011 [93][95]
Кеплер-28c Во премин 1,36 0,303 8.9858 0,081 15.036 0.75 4590 2011 [96][97]
Кеплер-29b Во премин 0,01419+0,00444
−0,00463
0,299 ± 0,02 0,65+0,27
−0,23
10.3384 ±0.0003 15.282 4566.189288 G6V 0.98 ±0.05 5701 ±102 2012 [96][98]
Кеплер-29c Во премин 0,01259+0,00387
−0,00406
0,28 ± 0,018 0,7+0,29
−0,25
13.2884 ±0.0005 15.282 4566.189288 G6V 0.98 ±0.05 5701 ±102 2012 [96][98]
Кеплер-30b Во премин 0,036 ± 0,004 0,348 ± 0,018 1,02 ± 0,13 29.33434 ±0.00815 0,18 0,042 ± 0,003 15.403 4566.189288 G6V 0.99 ±0.08 5498 ±54 2012 [99][100]
Кеплер-30c Во премин 2,01 ± 0,16 1,097 ± 0,036 1,88 ± 0,17 60.323105 ±0.000244 0,3 0,0111 ± 0,001 15.403 4566.189288 0.99 ±0.08 5498 ±54 2011 [99][101]
Кеплер-30d Во премин 0,073 ± 0,008 0,785 ± 0,045 0,19 ± 0,02 143.34394 ±0.00858 0,5 0,022 ± 0,005 15.403 4566.189288 0.99 ±0.08 5498 ±54 2011
Кеплер-31b Во премин 0,491 ± 0,098 20.8613 ±0.0002 0,16 15.237 6849.283932 M1V 1.21 ±0.17 6340 ±200 2014 [102][103]
Кеплер-31c Во премин 4,7 0,473 ± 0,098 42.6318 ±0.0005 0,26 15.237 6849.283932 M1V 1.21 ±0.17 6340 ±200 2011 [102][104]
Кеплер-31d Во премин 6,8 0,348 ± 0,071 87.6451 ±0.0014 0,4 15.237 6849.283932 M1V 1.21 ±0.17 6340 ±200 2011 [105]
Кеплер-32b Во премин 4,1 0,196 ± 0,018 5.90124 ±0.0001 0,05 16.452 988.2538244 ±45.66189288 M1V 0.58 ±0.05 3900 ±200 2012 [105]
Кеплер-32c Во премин 0,5 0,178 ± 0,018 8.7522 ±0.0003 0,09 16.452 988.2538244 ±45.66189288 M1V 0.58 ±0.05 3900 ±200 2012 [105]
Кеплер-32d Во премин 0,241 ± 0,018 22.7802 ±0.0005 0,13 16.452 988.2538244 ±45.66189288 M1V 0.58 ±0.05 3900 ±200 2012 [106][107]
Кеплер-32e Во премин 0,134 ± 0,009 2.896 ±0.0003 0,033 16.452 988.2538244 ±45.66189288 G1IV 0.58 ±0.05 3900 ±200 2011 [106][108]
Кеплер-32f Во премин 0,073 ± 0,006 0.74296 ±0.00007 0,013 16.452 988.2538244 ±45.66189288 G1IV 0.58 ±0.05 3900 ±200 2011 [106][108]
Кеплер-33b Во премин 0,155 ± 0,016 5.66793 ±0.00012 0,0677 ± 0,0014 0 13.988 G1IV 1.29 ±0.09 5904 ±47 2011 [106][108]
Кеплер-33c Во премин 0,285 ± 0,027 13.17562 ±0.00014 0,1189 ± 0,0025 0 13.988 G1IV 1.29 ±0.09 5904 ±47 2011 [106][108]
Кеплер-33d Во премин 0,477 ± 0,044 21.77596 ±0.00011 0,1662 ± 0,0035 0 13.988 G1IV 1.29 ±0.09 5904 ±47 2011 [109][110]
Кеплер-33e Во премин 0,359 ± 0,034 31.7844 ±0.00039 0,2138 ± 0,0045 0 13.988 G/G 1.29 ±0.09 5904 ±47 2011 [111][112]
Кеплер-33f Во премин 0,398 ± 0,037 41.02902 ±0.00042 0,2535 ± 0,0054 0 13.988 G/G 1.29 ±0.09 5904 ±47 2011 [113][114]
Кеплер-34b Во премин 0,22+0,011
−0,01
0,764+0,012
−0,014
0,613+0,045
−0,041
288.822 ±0.063 1,0896 ± 0,0009 0,182+0,016
−0,02
14.875 4889.084102 ±107.6316046 G1IV 1.05 5913 ±130 2012 [113][115]
Кеплер-35b Во премин 0,127 ± 0,02 0,728 ± 0,014 0,41+0,07
−0,069
131.458 ±0.077 0,60347+0,00101
−0,00103
0,042+0,007
−0,004
15.726 5365.272413 ±140.2472424 G1IV 0.89 ±0.01 5606 ±150 2012 [116]
Кеплер-36b Во премин 0,014 ± 0,001 0,133 ± 0,003 7,46+0,74
−0,59
13.83989 ±0.00082 0,1153 ± 0,0015 0,039 11.866 1532.934975 G 1.07 ±0.04 5911 ±66 2013 [116]
Кеплер-36c Во премин 0,025+0,002
−0,001
0,328 ± 0,005 0,89+0,07
−0,05
16.23855 ±0.00038 0,1283 ± 0,0016 0,033 11.866 1532.934975 G 1.07 ±0.04 5911 ±66 2013 [116]
Кеплер-37b Во премин 0,03146 0,029 ± 0,002 13.3675 9.705 215.2632093 G 0.8 ±0.07 5417 ±75 2013
Кеплер-37c Во премин 0,03776 0,067 ± 0,003 21.302 9.705 215.2632093 G 0.8 ±0.07 5417 ±75 2014
Кеплер-37d Во премин 0,03839 0,173 ± 0,005 39.7922 9.705 215.2632093 KIV/M 0.8 ±0.07 5417 ±75 2012 [117]
Кеплер-37e Во премин Timing Variations 51.196 9.705 215.2632093 F7IV 0.8 ±0.07 5417 ±75 2011 [118]
Кеплер-38b Во премин 0,384 0,384 ± 0,01 105.599 ±0.038 0,4632+0,0082
−0,0092
0,032 13.941 1956.938266 F5IV 0.94 ±0.06 5623 ±50 2010 [119]
Кеплер-39b Во премин 20,1 ± 1,3 1,24+0,09
−0,1
13+3
−2,2
21.08721 ±0.000037 0,164 ± 0,003 0,112 ± 0,057 14.46 3913.876532 ±815.3909443 G2V 1.29 ±0.065 6350 ±100 2011 [105]
Кеплер-40b Во премин 2,2 ± 0,4 1,17 ± 0,04 1,68+0,53
−0,43
6.87349 ±0.00064 0,08 ± 0,003 0 14.588 8806.222198 ±652.3127554 M5V 1.48 ±0.06 6510 ±100 2011 [105]
Кеплер-41b Во премин 0,56 ± 0,08 1,29 ± 0,02 0,33 ± 0,04 1.8555582 ±0.00000052 0,03101 ± 0,0004 0 14.465 2511.404108 ±326.1563777 M5V 1.15 ±0.04 5750 ±100 2011 [105]
Кеплер-42b Во премин 0,07 ± 0,02 1.2137672 ±0.0000046 0,0116 16.124 126.2225182 ±20.5478518 M5V 0.13 ±0.05 3068 ±174 2011 [105]
Кеплер-42c Во премин 0,065 ± 0,018 0.45328509 ±0.00000097 0,006 16.124 126.2225182 ±20.5478518 G0V or G0IV 0.13 ±0.05 3068 ±174 2011 [105]
Кеплер-42d Во премин 0,051 ± 0,016 1.865169 ±0.000014 0,0154 16.124 126.2225182 ±20.5478518 G2IV 0.13 ±0.05 3068 ±174 2011 [105]
Кеплер-43b Во премин 3,23 ± 0,26 1,219+0,065
−0,064
5+7
−5
3.0240949 ±0.0000006 0,046+0,0026
−0,0025
13.958 6360.049365 ±815.3909443 M0V 1.32 ±0.09 6041 ±143 2011 [105]
Кеплер-44b Во премин 1 ± 0,1 1,09 ± 0,07 0,93+0,19
−0,17
3.2467293 ±0.000003 0,0446 ± 0,0011 0,066 14.678 7338.518498 ±978.4691331 1.12 ±0.08 5800 ±100 2012 [105]
Кеплер-45b Во премин 0,505 ± 0,09 0,96 ± 0,11 0,8 ± 0,5 2.455239 ±0.000004 0,03 0,11+0,1
−0,09
16.88 1086.100738 ±107.6316046 0.59 ±0.06 3820 ±90 2012 [105]
Кеплер-46b Во премин 6 0,808+0,042
−0,043
14 33.60134 ±0.00021 0,1968+0,0029
−0,0028
0,01 ± 0,01 15.262 2788.637029 ±221.7863368 0.9 ±0.04 5309 ±200 2014 [105]
Кеплер-46c Во премин Timing Variations 0,376+0,021
−0,019
57.011 ±0.051 0,2799+0,0041
−0,004
0,0146+0,0034
−0,0036
15.262 2788.637029 ±221.7863368 G/M 0.9 ±0.04 5309 ±200 2012 [105]
Кеплер-46d Во премин 0,146 ± 0,082 6.766589 ±0.000022 0,067 15.262 2788.637029 ±221.7863368 G/M 0.9 ±0.04 5309 ±200 2012 [105]
Кеплер-47b Во премин 2 0,27 ± 0,011 49.532 ±0.04 0,2962+0,0044
−0,0047
0,035 15.178 4892.345666 1.05 ±0.055 5636 ±100 2012 [105]
Кеплер-47c Во премин 28 0,411 ± 0,018 303.137 ±0.072 0,991+0,015
−0,016
0,411 15.178 4892.345666 1.05 ±0.055 5636 ±100 2012 [83][105]
Кеплер-48b Во премин 0,0124 ± 0,00661 0,168 ± 0,009 3,23 ± 1,84 4.778 13.04 0.88 ±0.06 5194 ±73 2014 [83][105]
Кеплер-48c Во премин 0,04597 ± 0,00724 0,242 ± 0,012 4,01 ± 0,91 9.67395 13.04 0.88 ±0.06 5194 ±73 2014 [105]
Кеплер-48d Во премин 0,025 ± 0,0145 0,182 ± 0,01 5,08 ± 3,12 42.8961 13.04 0.88 ±0.06 5194 ±73 2012 [105]
Кеплер-48e Radial Velocity 2,067 ± 0,079 982 ±8 13.04 0.88 ±0.06 5194 ±73 2012
Кеплер-49b Во премин 0,98 0,243 7.2037945 ±0.000022 15.264 0.55 4252 ±100 2014
Кеплер-49c Во премин 0,72 0,227 10.9129343 ±0.000069 15.264 0.55 4252 ±100 2014 [105]
Кеплер-49d Во премин 0,143 ± 0,006 2.576549 ±0.000003 0,031 15.264 0.55 4252 ±100 2012 [105]
Кеплер-49e Во премин 0,139 ± 0,007 18.596108 ±0.000079 0,116 15.264 0.55 4252 ±100 2012 [105][120]
Кеплер-50b Во премин 0,153+0,004
−0,009
7.81254 ±0.0001 0,077+0,012
−0,02
10.421 1.24 ±0.05 6225 ±66 2012 [105][120]
Кеплер-50c Во премин 0,194+0,006
−0,007
9.37647 ±0.00004 0,087+0,014
−0,023
10.421 1.24 ±0.05 6225 ±66 2012 [105][120]
Кеплер-51b Во премин 0,007+0,005
−0,003
0,633 ± 0,027 0,03+0,02
−0,01
45.154 ±0.0002 0,2514 ± 0,0097 0,04 ± 0,01 14.669 1.04 ±0.12 6018 ±107 2014 [105]
Кеплер-51c Во премин 0,013 ± 0,001 0,803+0,25
−0,152
0,03+0,02
−0,03
85.312 ±0.003 0,384 ± 0,015 0,014+0,013
−0,009
14.669 1.04 ±0.12 6018 ±107 2012
Кеплер-51d Во премин 0,024 ± 0,003 0,865 ± 0,045 0,046 ± 0,009 130.194 ±0.005 0,509 ± 0,02 0,008+0,011
−0,008
14.669 1.04 ±0.12 6018 ±107 2012
Кеплер-52b Во премин 8,7 0,187 7.8773565 ±0.000038 15.095 0.54 4263 ±100 2014
Кеплер-52c Во премин 10,41 0,164 16.3850021 ±0.00014 15.095 0.54 4263 ±100 2012 [105]
Кеплер-52d Во премин 0,174 ± 0,019 36.445171 ±0.000253 0,182 15.095 0.54 4263 ±100 2012
Кеплер-53b Во премин 18,41 0,258 18.6489525 ±0.00016 15.386 0.98 5858 2014
Кеплер-53c Во премин 15,74 0,283 38.5583038 ±0.00041 15.386 0.98 5858 2012
Кеплер-53d Во премин 0,189 ± 0,094 9.751962 ±0.000077 0,091 15.386 0.98 5858 2012 [105]
Кеплер-54b Во премин 0,92 0,187 8.0109434 ±0.000069 15.847 0.51 4252 ±100 2014
Кеплер-54c Во премин 0,37 0,11 12.0717249 ±0.00029 15.847 0.51 4252 ±100 2012
Кеплер-54d Во премин 0,136 ± 0,007 20.995694 ±0.000143 0,126 15.847 0.51 4252 ±100 2012
Кеплер-55b Во премин 1,49 0,217 27.9481449 ±0.00024 15.791 0.62 4503 ±100 2014 [105]
Кеплер-55c Во премин 1,11 0,197 42.1516418 ±0.00053 15.791 0.62 4503 ±100 2014
Кеплер-55d Во премин 0,142 ± 0,008 2.211099 ±0.000004 0,029 15.791 0.62 4503 ±100 2014
Кеплер-55e Во премин 0,138 ± 0,021 4.617534 ±0.000021 0,048 15.791 G0V 0.62 4503 ±100 2012
Кеплер-55f Во премин 0,142 ± 0,009 10.198545 ±0.000045 0,081 15.791 G0V 0.62 4503 ±100 2012
Кеплер-56b Во премин 0,07+0,012
−0,011
0,581+0,026
−0,025
0,442+0,08
−0,072
10.5016 ±0.0011 0,1028 ± 0,0037 12.44 1.32 ±0.13 4840 ±97 2016
Кеплер-56c Во премин 0,57+0,066
−0,06
0,874 ± 0,041 1,06+0,14
−0,13
21.40239 ±0.00059 0,1652 ± 0,0059 12.44 1.32 ±0.13 4840 ±97 2012
Кеплер-56d Radial Velocity 5,61 ± 0,38 1002 ±5 2,16 ± 0,08 0,2 ± 0,01 12.44 1.32 ±0.13 4840 ±97 2012 [105]
Кеплер-57b Во премин 18,86 0,195 5.7293196 ±0.000018 14.809 0.83 5145 2012 [105]
Кеплер-57c Во премин 6,95 0,138 11.6092567 ±0.000086 14.809 0.83 5145 2012 [105]
Кеплер-58b Во премин 1,39 0,248 10.2184954 ±0.00015 14.82 0.95 6099 ±200 2014 [105]
Кеплер-58c Во премин 2,19 0,255 15.5741568 ±0.00027 14.82 0.95 6099 ±200 2012 [105]
Кеплер-58d Во премин 0,262 ± 0,125 40.101371 ±0.000612 0,236 14.82 0.95 6099 ±200 2012 [105]
Кеплер-59b Во премин 2,05 0,098 11.8681707 ±0.00036 14.307 1.04 6074 2012 [105]
Кеплер-59c Во премин 1,37 0,177 17.9801235 ±0.0003 14.307 1.04 6074 2012 [105]
Кеплер-60b Во премин 0,01318+0,00176
−0,00164
0,153 ± 0,012 4,62+1,4
−1,1
7.1334 ±0.0001 13.959 1.04 ±0.08 5905 ±144 2012 [105]
Кеплер-60c Во премин 0,01211 ± 0,00255 0,17 ± 0,013 3,06+1,14
−0,86
8.9187 ±0.0002 13.959 K7V 1.04 ±0.08 5905 ±144 2013 [105]
Кеплер-60d Во премин 0,01309+0,00264
−0,00236
0,178 ± 0,014 2,91+1,03
−0,78
11.8981 ±0.0002 13.959 K2V 1.04 ±0.08 5905 ±144 2013 [105]
Кеплер-61b Во премин 0,192 ± 0,012 59.87756 ±0.0002 0,25 14.995 K2V 0.64 ±0.04 4017 ±68 2013 [105]
Кеплер-62b Во премин 0,03 0,117 ± 0,004 5.714932 ±0.000009 0,0553 ± 0,0005 13.725 1200.25547 K2V 0.69 ±0.02 4925 ±70 2013 [121]
Кеплер-62c Во премин 0,013 0,048 ± 0,003 12.4417 ±0.0001 0,0929 ± 0,0009 13.725 1200.25547 K2V 0.69 ±0.02 4925 ±70 2013
Кеплер-62d Во премин 0,044 0,174 ± 0,006 18.16406 ±0.00002 0,12 ± 0,001 13.725 1200.25547 K2V 0.69 ±0.02 4925 ±70 2013
Кеплер-62e Во премин 0,113 0,144 ± 0,004 122.3874 ±0.0008 0,427 ± 0,004 13.725 1200.25547 0.69 ±0.02 4925 ±70 2013
Кеплер-62f Во премин 0,11 0,126 ± 0,006 267.291 ±0.005 0,718 ± 0,007 13.725 1200.25547 0.69 ±0.02 4925 ±70 2012
Кеплер-63b Во премин 0,378 0,545 ± 0,018 3 9.4341505 ±0.000001 0,08 ± 0,002 0,45 12.02 652.3127554 ±48.92345666 0.98 ±0.04 5576 ±50 2012
Кеплер-64b (PH1 b) Во премин 0,531 0,551 138.317 0,652 0,07 13.718 3262 F/M 2013
Кеплер-65b Во премин 0,127 ± 0,003 2.15491 ±0.000005 0,035+0,002
−0,001
11.018 1.25 ±0.06 6211 ±66 2012
Кеплер-65c Во премин 0,23 ± 0,005 5.859944 ±0.000003 0,068+0,004
−0,002
11.018 G0V 1.25 ±0.06 6211 ±66 2013
Кеплер-65d Во премин 0,136 ± 0,004 8.13123 ±0.00002 0,084+0,006
−0,002
11.018 G9V 1.25 ±0.06 6211 ±66 2013
Кеплер-66b Во премин 0,25 ± 0,014 17.815815 ±0.000075 0,1352 ± 0,0017 15.3 3610.551101 ±293.5407399 1.04 ±0.04 5962 ±79 2013
Кеплер-67b Во премин 0,262 ± 0,014 15.7259 ±0.00011 0,1171 ± 0,0015 16.4 3610.551101 ±293.5407399 0.86 ±0.03 5331 ±63 2013
Кеплер-68b Во премин 0,01878 ± 0,00535 0,208 ± 0,002 2,6 ± 0,74 5.39875 9.99 440.3111099 ±32.61563777 1.08 ±0.05 5793 ±74 2013
Кеплер-68c Во премин 0,02265 0,089 ± 0,002 9.60504 9.99 440.3111099 ±32.61563777 G 1.08 ±0.05 5793 ±74 2013
Кеплер-68d Radial Velocity 0,84007 ± 0,05034 625 ±16 9.99 440.3111099 ±32.61563777 G 1.08 ±0.05 5793 ±74 2013
Кеплер-69b Во премин 0,2+0,039
−0,026
13.722341 ±0.000035 0,094+0,023
−0,016
0,16+0,17
−0,001
14 F8V 0.81 ±0.085 5638 ±168 2013
Кеплер-69c Во премин 0,153+0,03
−0,021
242.4613 ±0.0059 0,64+0,15
−0,11
0,14+0,18
−0,1
14 G8V 0.81 ±0.085 5638 ±168 2013
Кеплер-70b Во премин 0,0014 0,068 0.240104 0,006 15.019 3849 sdB 2013
Кеплер-70c Во премин 0,002 0,077 0.342887 0,0076 15.019 3849 sdB 2013
Кеплер-71b Во премин 1,1 3.90512 0,0477 0 15.127 2609 2013
Кеплер-74b Во премин 0,63 ± 0,12 0,96 ± 0,02 0,88 ± 0,18 7.340711 ±0.000006 0,0781 ± 0,0007 0 14.23 4337.879823 ±554.4658421 G2V 1.18 ±0.04 6000 ±100 2013
Кеплер-75b Во премин 10,1 ± 0,4 1,05 ± 0,03 11+0,8
−0,9
8.8849116 ±0.0000034 0,0818 ± 0,0012 0,57 ± 0,01 15.264 3718.182706 ±815.3909443 G5V 0.91 ±0.04 5200 ±100 2013
Кеплер-76b Orbital Brightness Modulation 2,01+0,37
−0,35
1,36 ± 0,12 1,1+0,6
−0,4
1.5449298 ±0.0000004 0,0274+0,002
−0,0019
13.308 G 1.2 ±0.2 6409 ±95 2013
Кеплер-77b Во премин 0,43 ± 0,032 0,96 ± 0,016 0,603 ± 0,055 3.57878087 ±0.00000023 0,04501 ± 0,00063 0 13.938 1859.091353 ±228.3094644 0.95 ±0.04 5520 ±60 2012
Кеплер-78b Во премин 0,006 ± 0,001 0,105+0,014
−0,008
5,57+3,02
−1,31
0.355 ±0.0004 0 11.551 0.76 ±0.05 5058 ±50 2012
Кеплер-79b Во премин 0,0343+0,023
−0,019
0,31 ± 0,006 1,43+0,97
−0,78
13.4845 ±0.0002 0,117 ± 0,002 0,015+0,012
−0,006
13.914 1.17 ±0.04 6174 ±83 2014
Кеплер-79c Во премин 0,019+0,006
−0,0072
0,332 ± 0,007 0,62+0,2
−0,25
27.4029 ±0.0008 0,187+0,002
−0,003
0,03+0,027
−0,021
13.914 1.17 ±0.04 6174 ±83 2014
Кеплер-79d Во премин 0,019+0,0066
−0,005
0,639+0,012
−0,014
0,09+0,03
−0,02
52.0902 ±0.0009 0,287 ± 0,004 0,025+0,059
−0,023
13.914 1.17 ±0.04 6174 ±83 2012
Кеплер-79e Во премин 0,013+0,0038
−0,0035
0,311 ± 0,012 0,53 ± 0,15 81.0659 ±0.0013 0,386 ± 0,005 0,012+0,044
−0,005
13.914 1.17 ±0.04 6174 ±83 2012
Кеплер-80b Во премин 0,0218+0,0033
−0,0022
0,238 ± 0,009 1,38+0,24
−0,17
7.05246 ±0.0002 0,0648 ± 0,0009 14.804 1164.378268 0.73 ±0.03 4540 ±100 2014
Кеплер-80c Во премин 0,02121+0,00387
−0,00271
0,244+0,011
−0,009
1,22+0,23
−0,18
9.52355 ±0.00041 0,0792 ± 0,0011 14.804 1164.378268 0.73 ±0.03 4540 ±100 2014
Кеплер-80d Во премин 0,02124+0,00217
−0,0016
0,136+0,008
−0,006
7,04 ± 1,06 3.07222 ±0.00006 0,0372 ± 0,0005 14.804 1164.378268 0.73 ±0.03 4540 ±100 2016
Кеплер-80e Во премин 0,01299+0,00255
−0,00299
0,143+0,007
−0,006
3,75+0,89
−0,97
4.64489 ±0.0002 0,0491 ± 0,0007 14.804 1164.378268 0.73 ±0.03 4540 ±100 2012
Кеплер-80f Во премин 0,108+0,005
−0,004
0.9867873 ±0.00000006 0,0175 ± 0,0002 14.804 1164.378268 0.73 ±0.03 4540 ±100 2012
Кеплер-81b Во премин 0,216 ± 0,034 5.955 15.019 0.64 ±0.305 4500 ±116 2014
Кеплер-81c Во премин 0,211 ± 0,033 12.04 15.019 0.64 ±0.305 4500 ±116 2012
Кеплер-81d Во премин 0,108 ± 0,024 20.837846 ±0.000181 0,128 15.019 0.64 ±0.305 4500 ±116 2012
Кеплер-82b Во премин 0,357 ± 0,162 26.444 15.158 0.85 ±1.145 5428 ±100 2014
Кеплер-82c Во премин 0,477 ± 0,218 51.538 15.158 0.85 ±1.145 5428 ±100 2014
Кеплер-82d Во премин 0,158 ± 0,024 2.382961 ±0.000005 0,034 15.158 0.85 ±1.145 5428 ±100 2012
Кеплер-82e Во премин 0,22 ± 0,033 5.902206 ±0.000012 0,063 15.158 0.85 ±1.145 5428 ±100 2012
Кеплер-83b Во премин 0,252 ± 0,037 9.77 15.777 0.66 ±0.33 4648 ±116 2014
Кеплер-83c Во премин 0,211 ± 0,031 20.09 15.777 0.66 ±0.33 4648 ±116 2012
Кеплер-83d Во премин 0,173 ± 0,012 5.169796 ±0.000016 0,051 15.777 0.66 ±0.33 4648 ±116 2012
Кеплер-84b Во премин 0,199 ± 0,009 8.726 14.764 1 ±0.355 6031 ±143 2014
Кеплер-84c Во премин 0,211 ± 0,01 12.883 14.764 1 ±0.355 6031 ±143 2014
Кеплер-84d Во премин 0,123 ± 0,024 4.224537 ±0.000042 0,052 14.764 1 ±0.355 6031 ±143 2014
Кеплер-84e Во премин 0,232 ± 0,044 27.434389 ±0.000224 0,181 14.764 1 ±0.355 6031 ±143 2012
Кеплер-84f Во премин 0,196 ± 0,038 44.552169 ±0.000812 0,25 14.764 1 ±0.355 6031 ±143 2012
Кеплер-85b Во премин 0,176 ± 0,009 8.306 14.779 0.92 ±0.335 5436 ±100 2014
Кеплер-85c Во премин 0,194 ± 0,009 12.513 14.779 0.92 ±0.335 5436 ±100 2014
Кеплер-85d Во премин 0,107 ± 0,017 17.91323 ±0.000266 0,13 14.779 0.92 ±0.335 5436 ±100 2013 [122]
Кеплер-85e Во премин 0,113 ± 0,018 25.216751 ±0.000718 0,163 14.779 0.92 ±0.335 5436 ±100 2013 [123]
Кеплер-86b (PH2 b) Во премин 0,903 282.5255 0,828 0,4 12.62 G 2013 [123]
Кеплер-87b Во премин 1,02 ± 0,028 1,204 ± 0,049 0,729 ± 0,026 114.73635 ±0.00015 0,481+0,026
−0,028
0,036 ± 0,009 14.6 K3III 1.1 ±0.05 5600 ±50 2013 [83]
Кеплер-87c Во премин 0,02 ± 0,003 0,548 ± 0,026 0,152 ± 0,019 191.2318 ±0.0015 0,676+0,037
−0,04
0,039 ± 0,012 14.6 1.1 ±0.05 5600 ±50 2013 [83]
Кеплер-88b Во премин 0,027 0,337 0,87 10.95416 0,098 0,056 13.113 1106 2013 [83]
Кеплер-88c Во премин 0,626 22.3395 0,15525 0,056 13.113 1106 2013 [83]
Кеплер-89b Во премин 0,033 0,153 10 3.743208 0,05119 0,25 12.205 2013 [83]
Кеплер-89c Во премин 0,049 0,385 0,9 10.423648 0,1013 0,43 12.205 2013 [83]
Кеплер-89d Во премин 0,334 1,005 0,363 22.342989 0,1684 0,022 12.205 2013 [83]
Кеплер-89e Во премин 0,1 0,585 0,6 54.3203 0,3046 0,019 12.205 2013 [83]
Кеплер-90b Во премин 0,117 7.00815 0,074 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90c Во премин 0,106 8.719375 0,089 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90d Во премин 0,256 59.73667 0,32 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90e Во премин 0,237 91.93913 0,42 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90f Во премин 0,257 124.9144 0,48 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90g Во премин 0,723 210.60697 0,7 13.804 2544 2013 [83]
Кеплер-90h Во премин 1,008 331.60059 1 13.804 2544 2013
Кеплер-91b Во премин 0,81+0,18
−0,17
1,367+0,069
−0,06
0,4+0,2
−0,1
6.24658 ±0.00008 0,0731+0,0034
−0,0031
12.495 3359.41069 ±489.2345666 1.31 ±0.1 4550 ±75 2013
Кеплер-92b Во премин 0,202 ± 0,044 0,313 ± 0,009 13.749 11.565 1.21 ±0.08 5883 2013 [83]
Кеплер-92c Во премин 0,019 ± 0,006 0,232 ± 0,007 26.723 11.565 1.21 ±0.08 5883 2014 [83]
Кеплер-92d Во премин 0,184 ± 0,005 49.3568 ±0.0024 0,07+0,34
−0,04
11.565 1.21 ±0.08 5883 2014 [83]
Кеплер-93b Во премин 0,01265 ± 0,00214 0,132 ± 0,002 6,88 ± 1,18 4.72673978 ±0.00000097 0,053 ± 0,002 0 9.931 0.91 ±0.03 5669 ±75 2014 [83]
Кеплер-93c Radial Velocity 3 1460 9.931 0.91 ±0.03 5669 ±75 2014 [83]
Кеплер-94b Во премин 0,034 ± 0,004 0,313 ± 0,013 1,45 ± 0,26 2.50806 12.895 0.81 ±0.06 4781 ±98 2014 [83]
Кеплер-94c Radial Velocity 9,836 ± 0,629 820.3 ±3 12.895 0.81 ±0.06 4781 ±98 2014 [83]
Кеплер-95b Во премин 0,041 ± 0,009 0,305 ± 0,008 1,71 ± 0,37 11.5231 12.346 1.08 ±0.08 5699 ±74 2014
Кеплер-96b Во премин 0,027 ± 0,011 0,238 ± 0,02 2,26 ± 1,11 16.2385 10.297 1 ±0.06 5690 ±73 2014
Кеплер-97b Во премин 0,011 ± 0,006 0,132 ± 0,012 5,44 ± 3,48 2.58664 12.872 0.94 ±0.06 5779 ±74 2014
Кеплер-97c Radial Velocity 1,08 789 12.872 0.94 ±0.06 5779 ±74 2014
Кеплер-98b Во премин 0,011 ± 0,005 0,178 ± 0,02 2,18 ± 1,21 1.54168 12.899 0.99 ±0.06 5539 ±73 2014
Кеплер-99b Во премин 0,019 ± 0,004 0,132 ± 0,007 10,9 ± 2,82 4.60358 12.97 0.79 ±0.06 4782 ±129 2014
Кеплер-100b Во премин 0,023 ± 0,01 0,118 ± 0,004 14,25 ± 6,33 6.88705 11.197 1.08 ±0.06 5825 ±75 2014 [83]
Кеплер-100c Во премин 0,196 ± 0,004 12.8159 11.197 1.08 ±0.06 5825 ±75 2014 [83]
Кеплер-100d Во премин 0,144 ± 0,004 35.3331 11.197 1.08 ±0.06 5825 ±75 2014 [83]
Кеплер-101b Во премин 0,16+0,02
−0,01
0,51+0,08
−0,07
1,45+0,83
−0,48
3.4876812 ±0.000007 0,0474+0,001
−0,0008
0,086+0,08
−0,059
13.8 1.17 ±0.06 5667 ±50 2014
Кеплер-101c Во премин 0,01 0,112+0,017
−0,015
10,5 6.02976 ±0.000075 0,0684 ± 0,0014 0 13.8 1.17 ±0.06 5667 ±50 2014
Кеплер-102b Во премин 0,042 ± 0,002 5.28696 11.492 0.81 ±0.065 4909 ±41 2014
Кеплер-102c Во премин 0,052 ± 0,002 7.07142 11.492 0.81 ±0.065 4909 ±41 2013
Кеплер-102d Во премин 0,012 ± 0,006 0,105 ± 0,004 13,27 ± 6,46 10.3117 11.492 0.81 ±0.065 4909 ±41 2014
Кеплер-102e Во премин 0,028 ± 0,006 0,198 ± 0,006 4,68 ± 1,12 16.1457 11.492 0.81 ±0.065 4909 ±41 2014
Кеплер-102f Во премин 0,079 ± 0,003 27.4536 11.492 0.81 ±0.065 4909 ±41 2014 [83]
Кеплер-103b Во премин 0,031 ± 0,027 0,301 ± 0,008 1,38 ± 1,4 15.9654 12.287 1.09 ±0.07 5845 ±88 2014 [83]
Кеплер-103c Во премин 0,114 ± 0,079 0,459 ± 0,012 1,47 ± 1,2 179.612 12.287 1.09 ±0.07 5845 ±88 2014
Кеплер-104b Во премин 0,277 ± 0,047 11.427548 ±0.000015 0,094 12.596 0.81 5711 ±74 2014
Кеплер-104c Во премин 0,279 ± 0,049 23.668205 ±0.000056 0,153 12.596 0.81 5711 ±74 2013
Кеплер-104d Во премин 0,319 ± 0,054 51.755394 ±0.00016 0,257 12.596 0.81 5711 ±74 2014
Кеплер-105b Во премин 0,429 ± 0,136 5.4122 ±0.00002 0,066 ± 0,003 0,47+0,05
−0,47
12.791 0.96 ±0.05 5827 ±94 2014
Кеплер-105c Во премин 0,01447+0,00289
−0,00267
0,117 ± 0,006 11,2+3
−2,56
7.1262 ±0.0002 12.791 0.96 ±0.05 5827 ±94 2014
Кеплер-106b Во премин 0,073 ± 0,01 6.16486 12.882 1 ±0.06 5858 ±114 2014 [83]
Кеплер-106c Во премин 0,033 ± 0,01 0,223 ± 0,029 3,28 ± 1,56 13.5708 12.882 1 ±0.06 5858 ±114 2014 [83]
Кеплер-106d Во премин 0,085 ± 0,012 23.9802 12.882 1 ±0.06 5858 ±114 2014
Кеплер-106e Во премин 0,035 ± 0,018 0,228 ± 0,029 3,1 ± 2,07 43.8445 12.882 1 ±0.06 5858 ±114 2014
Кеплер-107b Во премин 0,139 ± 0,005 3.179997 ±0.000011 0,044 12.487 5851 ±75 2014
Кеплер-107c Во премин 0,161 ± 0,016 4.901425 ±0.000016 0,059 12.487 5851 ±75 2014
Кеплер-107d Во премин 0,095 ± 0,005 7.958203 ±0.000104 0,082 12.487 5851 ±75 2014
Кеплер-107e Во премин 0,308 ± 0,022 14.749049 ±0.000034 0,123 12.487 5851 ±75 2014
Кеплер-108b Во премин 0,772 ± 0,043 49.183921 ±0.000054 0,292 12.654 0.87 5854 ±92 2014
Кеплер-108c Во премин 0,73 ± 0,045 190.323494 ±0.000988 0,721 12.654 0.87 5854 ±92 2014
Кеплер-109b Во премин 0,211 ± 0,006 6.48163 12.365 1.04 ±0.06 5952 ±75 2014
Кеплер-109c Во премин 0,225 ± 0,006 21.2227 12.365 1.04 ±0.06 5952 ±75 2014
Кеплер-110b Во премин 0,163 ± 0,032 12.691112 ±0.000036 0,107 12.935 5960 ±153 2014
Кеплер-110c Во премин 0,197 ± 0,039 31.719775 ±0.000104 0,198 12.935 5960 ±153 2014
Кеплер-111b Во премин 0,141 ± 0,018 3.341815 ±0.000006 0,046 13.492 5952 ±74 2014
Кеплер-111c Во премин 0,651 ± 0,081 224.784608 ±0.000411 0,761 13.492 5952 ±74 2014
Кеплер-112b Во премин 0,211 ± 0,051 8.408878 ±0.00001 0,076 13.771 5544 ±148 2014
Кеплер-112c Во премин 0,214 ± 0,052 28.574263 ±0.00006 0,172 13.771 5544 ±148 2014
Кеплер-113b Во премин 0,037 ± 0,013 0,162 ± 0,004 10,73 ± 3,9 4.754 13.461 M V 0.75 ±0.06 4725 ±74 2014
Кеплер-113c Во премин 0,194 ± 0,005 8.92507 13.461 M V 0.75 ±0.06 4725 ±74 2013
Кеплер-114b Во премин 0,112 ± 0,012 5.188549 ±0.000012 0,053 13.738 M V 0.56 ±0.06 4605 ±100 2013
Кеплер-114c Во премин 0,009 ± 0,002 0,143 ± 0,016 8.041 13.738 0.56 ±0.06 4605 ±100 2014
Кеплер-114d Во премин 0,012 ± 0,005 0,226 ± 0,025 11.776 13.738 0.56 ±0.06 4605 ±100 2014
Кеплер-115b Во премин 0,097 ± 0,019 2.403679 ±0.000012 0,036 13.431 1 5979 ±132 2014
Кеплер-115c Во премин 0,232 ± 0,045 8.990889 ±0.000021 0,087 13.431 1 5979 ±132 2014
Кеплер-116b Во премин 0,305 ± 0,058 5.968734 ±0.000009 0,069 13.717 1.16 6142 ±100 2014
Кеплер-116c Во премин 0,205 ± 0,039 13.07163 ±0.000056 0,116 13.717 1.16 6142 ±100 2014
Кеплер-117b Во премин 0,094 ± 0,033 0,719 ± 0,024 0,3 ± 0,11 18.7959228 ±0.0000075 0,1445+0,0047
−0,0014
0,0493 ± 0,0062 14.274 4664.036201 ±163.0781889 1.13 ±0.075 6150 ±110 2014
Кеплер-117c Во премин 1,84 ± 0,18 1,101 ± 0,035 1,74 ± 0,18 50.790391 ±0.000014 0,2804+0,0092
−0,0028
0,0323 ± 0,0033 14.274 4664.036201 ±163.0781889 1.13 ±0.075 6150 ±110 2014
Кеплер-118b Во премин 0,175 ± 0,084 7.518496 ±0.000056 0,073 14.711 0.86 5274 ±200 2014
Кеплер-118c Во премин 0,685 ± 0,306 20.17202 ±0.000013 0,141 14.711 0.86 5274 ±200 2014
Кеплер-119b Во премин 0,321 ± 0,122 2.422082 ±0.000001 0,035 14.236 5595 ±200 2014
Кеплер-119c Во премин 0,082 ± 0,031 4.125103 ±0.000028 0,049 14.236 5595 ±200 2014
Кеплер-120b Во премин 0,192 ± 0,015 6.312501 ±0.000008 0,055 14.735 4096 ±150 2014
Кеплер-120c Во премин 0,136 ± 0,008 12.794585 ±0.000044 0,088 14.735 4096 ±150 2014
Кеплер-121b Во премин 0,209 ± 0,113 3.177422 ±0.000003 0,039 14.708 5311 ±200 2014
Кеплер-121c Во премин 0,203 ± 0,112 41.008011 ±0.000191 0,216 14.708 5311 ±200 2014
Кеплер-122b Во премин 0,209 ± 0,041 5.766193 ±0.000016 0,064 14.247 0.99 6050 ±137 2014
Кеплер-122c Во премин 0,524 ± 0,103 12.465988 ±0.000009 0,108 14.247 0.99 6050 ±137 2014
Кеплер-122d Во премин 0,196 ± 0,039 21.587475 ±0.000164 0,155 14.247 0.99 6050 ±137 2014
Кеплер-122e Во премин 0,232 ± 0,048 37.993273 ±0.00039 0,227 14.247 0.99 6050 ±137 2014
Кеплер-122f Во премин Timing Variations 0,113+0,061
−0,051
0,156+0,054
−0,014
56.268 14.247 0.99 6050 ±137 2014
Кеплер-123b Во премин 0,262 ± 0,051 17.232366 ±0.000056 0,135 14.061 1.03 6089 ±121 2014
Кеплер-123c Во премин 0,132 ± 0,027 26.695074 ±0.000468 0,181 14.061 1.03 6089 ±121 2014
Кеплер-124b Во премин 0,065 ± 0,004 3.410493 ±0.000021 0,039 14.139 4984 ±100 2014 [83]
Кеплер-124c Во премин 0,156 ± 0,008 13.821375 ±0.000037 0,1 14.139 4984 ±100 2014 [83]
Кеплер-124d Во премин 0,099 ± 0,006 30.950851 ±0.000361 0,17 14.139 4984 ±100 2014
Кеплер-125b Во премин 0,211 ± 0,009 4.164389 ±0.000003 0,041 14.752 0.55 3810 ±150 2014
Кеплер-125c Во премин 0,066 ± 0,004 5.774464 ±0.000047 0,051 14.752 0.55 3810 ±150 2014
Кеплер-126b Во премин 0,136 ± 0,009 10.495711 ±0.000028 0,099 10.5 6239 ±94 2014
Кеплер-126c Во премин 0,141 ± 0,012 21.869741 ±0.000082 0,162 10.5 6239 ±94 2014
Кеплер-126d Во премин 0,223 ± 0,004 100.283134 ±0.000255 0,448 10.5 6239 ±94 2014
Кеплер-127b Во премин 0,125 ± 0,004 14.435889 ±0.000063 0,125 11.485 6106 ±106 2014
Кеплер-127c Во премин 0,237 ± 0,012 29.393195 ±0.000073 0,2 11.485 6106 ±106 2013
Кеплер-127d Во премин 0,236 ± 0,012 48.630408 ±0.000128 0,28 11.485 6106 ±106 2013
Кеплер-128b Во премин 0,097 ± 0,019 0,101 ± 0,003 15.09 11.39 1.18 ±0.07 6090 2014
Кеплер-128c Во премин 0,105 ± 0,01 0,101 ± 0,003 22.804 11.39 1.18 ±0.07 6090 2014
Кеплер-129b Во премин 0,211 ± 0,019 15.79186 ±0.000068 0,131 11.696 1.18 5770 ±83 2014
Кеплер-129c Во премин 0,227 ± 0,009 82.20017 ±0.00068 0,393 11.696 1.18 5770 ±83 2014
Кеплер-130b Во премин 0,091 ± 0,004 8.457458 ±0.000039 0,079 11.529 1 ±0.095 5884 ±75 2014
Кеплер-130c Во премин 0,259 ± 0,022 27.50868 ±0.00006 0,178 ± 0,005 0+0,07
0
11.529 1 ±0.095 5884 ±75 2014
Кеплер-130d Во премин 0,146 ± 0,014 87.517905 ±0.000744 0,377 11.529 1 ±0.095 5884 ±75 2014
Кеплер-131b Во премин 0,051 ± 0,011 0,215 ± 0,018 6 ± 1,98 16.092 11.525 1.02 ±0.06 5685 ±74 2014
Кеплер-131c Во премин 0,026 ± 0,019 0,075 ± 0,006 77,7 ± 55 25.5169 11.525 1.02 ±0.06 5685 ±74 2014
Кеплер-132b Во премин 0,108 ± 0,021 6.178196 ±0.000022 0,067 11.818 6003 ±146 2014
Кеплер-132c Во премин 0,114 ± 0,022 6.414914 ±0.000019 0,068 11.818 6003 ±146 2016
Кеплер-132d Во премин 0,138 ± 0,027 18.010199 ±0.000067 0,136 11.818 6003 ±146 2014
Кеплер-132e Во премин 0,105+0,014
−0,011
110.2869374 ±0.000878 11.818 6003 ±146 2014
Кеплер-133b Во премин 0,157 ± 0,027 8.129976 ±0.000038 0,083 12.848 5736 ±100 2014
Кеплер-133c Во премин 0,253 ± 0,043 31.517586 ±0.000158 0,204 12.848 5736 ±100 2014
Кеплер-134b Во премин 0,178 ± 0,035 5.317429 ±0.000008 0,06 12.324 5983 ±150 2014
Кеплер-134c Во премин 0,112 ± 0,022 10.105785 ±0.000053 0,092 12.324 5983 ±150 2014
Кеплер-135b Во премин 0,161 ± 0,031 6.00253 ±0.000016 0,067 12.73 6090 ±120 2014
Кеплер-135c Во премин 0,103 ± 0,021 11.448708 ±0.000145 0,103 12.73 6090 ±120 2014
Кеплер-136b Во премин 0,183 ± 0,034 11.5789 ±0.00003 0,106 12.459 1.2 6165 ±100 2014
Кеплер-136c Во премин 0,178 ± 0,033 16.399235 ±0.000051 0,133 12.459 1.2 6165 ±100 2014
Кеплер-137b Во премин 0,131 ± 0,01 8.436387 ±0.000018 0,077 12.99 M1V 5187 ±100 2014
Кеплер-137c Во премин 0,168 ± 0,012 18.735753 ±0.000035 0,13 12.99 M1V 5187 ±100 2014
Кеплер-138b Во премин 0,00021+0,00019
−0,00012
0,047 ± 0,003 2,6+2,4
−1,5
10.3126 ±0.0004 12.925 M1V 0.52 ±0.06 3841 ±49 2014
Кеплер-138c Во премин 0,0062+0,00602
−0,00352
0,107 ± 0,006 6,2+5,8
−3,4
13.7813 ±0.0001 12.925 0.52 ±0.06 3841 ±49 2014
Кеплер-138d Во премин 0,00201+0,00212
−0,00122
0,108 ± 0,007 2,1+2,2
−1,2
23.0881 ±0.0009 12.925 0.52 ±0.06 3841 ±49 2014
Кеплер-139b Во премин 0,262 ± 0,051 15.771044 ±0.000037 0,127 12.701 1.08 5594 ±100 2014
Кеплер-139c Во премин 0,302 ± 0,062 157.072878 ±0.00172 0,586 12.701 1.08 5594 ±100 2014
Кеплер-140b Во премин 0,144 ± 0,028 3.25427 ±0.000008 0,045 12.996 6077 ±136 2014
Кеплер-140c Во премин 0,161 ± 0,031 91.353282 ±0.00137 0,414 12.996 6077 ±136 2014
Кеплер-141b Во премин 0,062 ± 0,004 3.107675 ±0.000022 0,039 13.448 1 4910 ±100 2014
Кеплер-141c Во премин 0,126 ± 0,008 7.010606 ±0.00002 0,067 13.448 1 4910 ±100 2014
Кеплер-142b Во премин 0,178 ± 0,035 2.024152 ±0.000003 0,032 13.203 0.99 5790 ±100 2014
Кеплер-142c Во премин 0,255 ± 0,049 4.761702 ±0.000005 0,057 13.203 0.99 5790 ±100 2014
Кеплер-142d Во премин 0,193 ± 0,042 41.809118 ±0.000562 0,242 13.203 0.99 5790 ±100 2014
Кеплер-143b Во премин 0,215 ± 0,054 16.007583 ±0.000093 0,127 13.77 5848 ±168 2014
Кеплер-143c Во премин 0,301 ± 0,075 27.082511 ±0.000169 0,181 13.77 5848 ±168 2014
Кеплер-144b Во премин 0,119 ± 0,023 5.885273 ±0.00002 0,066 11.992 1.03 6075 ±131 2013
Кеплер-144c Во премин 0,12 ± 0,023 10.104665 ±0.000043 0,094 11.992 1.03 6075 ±131 2013
Кеплер-145b Во премин 0,117 ± 0,036 0,236 ± 0,007 22.951 11.931 1.32 ±0.1 6022 2014
Кеплер-145c Во премин 0,25 ± 0,052 0,385 ± 0,011 42.882 11.931 1.32 ±0.1 6022 2014
Кеплер-146b Во премин 0,331 ± 0,062 31.158799 ±0.000079 0,2 13.838 5948 ±100 2014
Кеплер-146c Во премин 0,279 ± 0,053 76.732171 ±0.000609 0,364 13.838 5948 ±100 2014
Кеплер-147b Во премин 0,136 ± 0,028 12.610584 ±0.000228 0,113 13.954 1.01 6012 ±100 2014
Кеплер-147c Во премин 0,217 ± 0,044 33.416423 ±0.000416 0,216 13.954 1.01 6012 ±100 2014
Кеплер-148b Во премин 0,161 ± 0,078 1.729366 ±0.000004 0,028 15.342 5272 ±200 2016
Кеплер-148c Во премин 0,321 ± 0,157 4.180043 ±0.000004 0,05 15.342 5272 ±200 2014
Кеплер-148d Во премин 0,774+0,046
−0,037
51.84688575 ±0.0000257 15.342 5272 ±200 2014
Кеплер-149b Во премин 0,376 ± 0,054 29.198943 ±0.000041 0,184 14.001 5381 ±100 2014
Кеплер-149c Во премин 0,144 ± 0,021 55.328328 ±0.001946 0,281 14.001 5381 ±100 2014
Кеплер-149d Во премин 0,353 ± 0,061 160.018032 ±0.001096 0,571 14.001 5381 ±100 2014
Кеплер-150b Во премин 0,112 ± 0,017 3.428054 ±0.000026 0,044 14.985 3023.469621 ±187.5399172 5560 ±100 2014
Кеплер-150c Во премин 0,329 ± 0,053 7.381998 ±0.00001 0,073 14.985 3023.469621 ±187.5399172 5560 ±100 2014
Кеплер-150d Во премин 0,249 ± 0,037 12.56093 ±0.000036 0,104 14.985 3023.469621 ±187.5399172 5560 ±100 2014
Кеплер-150e Во премин 0,278 ± 0,049 30.826557 ±0.000199 0,189 14.985 3023.469621 ±187.5399172 5560 ±100 2014
Кеплер-150f Во премин 0,325+0,046
−0,035
637.2093 ±0.0169 1,24+0,29
−0,45
14.985 3023.469621 ±187.5399172 5560 ±100 2014
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-151b Во премин 0,273 ± 0,136 15.228958 ±0.00003 0,116 14.769 0.83 5460 ±200 2014
Кеплер-151c Во премин 0,186 ± 0,093 24.674612 ±0.000106 0,16 14.769 0.83 5460 ±200 2014
Кеплер-152b Во премин 0,249 ± 0,015 18.207973 ±0.000023 0,124 14.29 5088 ±100 2014
Кеплер-152c Во премин 0,213 ± 0,014 88.255055 ±0.000309 0,356 14.29 5088 ±100 2014
Кеплер-153b Во премин 0,261 ± 0,157 18.870227 ±0.000039 0,129 14.262 5404 ±200 2014
Кеплер-153c Во премин 0,226 ± 0,136 46.90232 ±0.000215 0,237 14.262 5404 ±200 2016
Кеплер-154b Во премин 0,202 ± 0,039 33.040532 ±0.000215 0,198 14.534 0.89 5690 ±108 2016
Кеплер-154c Во премин 0,263 ± 0,055 62.303276 ±0.000406 0,303 14.534 0.89 5690 ±108 2014
Кеплер-154d Во премин 0,343+0,029
−0,021
20.54981883 ±0.00002572 14.534 0.89 5690 ±108 2014
Кеплер-154e Во премин 0,134+0,012
−0,011
3.93276465 ±0.00001225 14.534 0.89 5690 ±108 2014
Кеплер-154f Во премин 0,134+0,03
−0,019
9.91935684 ±0.00007788 14.534 0.89 5690 ±108 2014
Кеплер-155b Во премин 0,186 ± 0,019 5.931194 ±0.000008 0,056 14.258 0.58 4508 ±100 2014
Кеплер-155c Во премин 0,2 ± 0,013 52.661793 ±0.000236 0,242 14.258 0.58 4508 ±100 2014
Кеплер-156b Во премин 0,205 ± 0,015 4.973456 ±0.000008 0,054 14.172 5094 ±100 2016
Кеплер-156c Во премин 0,227 ± 0,017 15.906801 ±0.000045 0,117 14.172 5094 ±100 2014
Кеплер-157b Во премин 0,118 ± 0,023 1.732342 ±0.000006 0,028 14.002 5774 ±125 2014
Кеплер-157c Во премин 0,2 ± 0,038 13.5405 ±0.000049 0,11 14.002 5774 ±125 2014
Кеплер-157d Во премин 0,13+0,014
−0,009
7.02573474 ±0.00002388 14.002 5774 ±125 2014
Кеплер-158b Во премин 0,189 ± 0,032 16.709184 ±0.000064 0,111 14.427 4623 ±200 2014
Кеплер-158c Во премин 0,17 ± 0,027 28.551383 ±0.00014 0,158 14.427 4623 ±200 2014
Кеплер-159b Во премин 0,212 ± 0,016 10.139623 ±0.000022 0,082 14.902 4625 ±100 2014
Кеплер-159c Во премин 0,304 ± 0,025 43.595792 ±0.000125 0,218 14.902 4625 ±100 2014
Кеплер-160b Во премин 0,137 ± 0,068 4.309427 ±0.000017 0,05 14.619 5857 ±200 2014
Кеплер-160c Во премин 0,322 ± 0,158 13.699087 ±0.000031 0,109 14.619 5857 ±200 2014
Кеплер-161b Во премин 0,189 ± 0,012 4.921355 ±0.000006 0,054 14.196 0.77 5078 ±100 2014
Кеплер-161c Во премин 0,183 ± 0,013 7.06424 ±0.000011 0,068 14.196 0.77 5078 ±100 2014
Кеплер-162b Во премин 0,112 ± 0,06 6.919798 ±0.000052 0,069 14.248 5816 ±200 2014
Кеплер-162c Во премин 0,27 ± 0,145 19.446355 ±0.000045 0,137 14.248 5816 ±200 2014
Кеплер-163b Во премин 0,094 ± 0,039 7.810937 ±0.000107 0,078 14.415 0.96 5776 ±200 2014
Кеплер-163c Во премин 0,202 ± 0,084 21.347262 ±0.000081 0,152 14.415 0.96 5776 ±200 2014
Кеплер-164b Во премин 0,126 ± 0,025 5.03503 ±0.000027 0,058 14.282 1.11 5888 ±113 2014
Кеплер-164c Во премин 0,244 ± 0,046 10.945723 ±0.000029 0,097 14.282 1.11 5888 ±113 2014
Кеплер-164d Во премин 0,219 ± 0,042 28.986769 ±0.000162 0,187 14.282 1.11 5888 ±113 2014
Кеплер-165b Во премин 0,207 ± 0,126 8.180848 ±0.000026 0,072 14.802 5211 ±200 2016
Кеплер-165c Во премин 0,199 ± 0,12 15.31299 ±0.000057 0,11 14.802 5211 ±200 2014
Кеплер-166b Во премин 0,203 ± 0,104 7.650254 ±0.000012 0,072 14.701 5413 ±200 2014
Кеплер-166c Во премин 0,212 ± 0,11 34.260281 ±0.000124 0,195 14.701 5413 ±200 2016
Кеплер-166d Во премин 0,154+0,013
−0,009
1.55400393 ±0.00000144 14.701 5413 ±200 2016
Кеплер-167b Во премин 0,144 ± 0,004 4.3931632 ±0.0000046 0,0483+0,0017
−0,0025
0 14.023 1076.316046 ±32.61563777 0.77 ±0.025 4890 ±50 2014
Кеплер-167c Во премин 0,138 ± 0,004 7.406114 ±0.000012 0,0684+0,024
−0,0035
0 14.023 1076.316046 ±32.61563777 0.77 ±0.025 4890 ±50 2014
Кеплер-167d Во премин 0,107 ± 0,004 21.803855 ±0.000078 0,1405+0,005
−0,0071
0,12 14.023 1076.316046 ±32.61563777 0.77 ±0.025 4890 ±50 2014
Кеплер-167e Во премин 0,906 ± 0,021 1071.23228 ±0.00056 1,89+0,058
−0,067
0,062+0,104
−0,043
14.023 1076.316046 ±32.61563777 0.77 ±0.025 4890 ±50 2014
Кеплер-168b Во премин 0,13 ± 0,059 4.425391 ±0.000033 0,056 14.606 6282 ±200 2014
Кеплер-168c Во премин 0,24 ± 0,108 13.193242 ±0.000049 0,116 14.606 6282 ±200 2014
Кеплер-169b Во премин 0,101 ± 0,007 3.250619 ±0.000013 0,04 14.194 0.86 4997 ±100 2014
Кеплер-169c Во премин 0,108 ± 0,007 6.195469 ±0.000029 0,062 14.194 0.86 4997 ±100 2014
Кеплер-169d Во премин 0,112 ± 0,008 8.348125 ±0.000041 0,075 14.194 0.86 4997 ±100 2014
Кеплер-169e Во премин 0,196 ± 0,026 13.767102 ±0.000034 0,105 14.194 0.86 4997 ±100 2014
Кеплер-169f Во премин 0,23 ± 0,021 87.090195 ±0.000406 0,359 14.194 0.86 4997 ±100 2014
Кеплер-170b Во премин 0,285 ± 0,02 7.930592 ±0.000014 0,08 14.387 5679 ±57 2014
Кеплер-170c Во премин 0,255 ± 0,015 16.665863 ±0.000053 0,131 14.387 5679 ±57 2014
Кеплер-171b Во премин 0,209 ± 0,094 4.166972 ±0.000007 0,05 14.883 5642 ±200 2014
Кеплер-171c Во премин 0,228 ± 0,103 11.463462 ±0.000026 0,098 14.883 5642 ±200 2014
Кеплер-171d Во премин 0,169 ± 0,08 39.595519 ±0.000699 0,223 14.883 5642 ±200 2014
Кеплер-172b Во премин 0,21 ± 0,037 2.940309 ±0.000007 0,04 14.532 0.86 5526 ±100 2014
Кеплер-172c Во премин 0,255 ± 0,047 6.388996 ±0.00002 0,068 14.532 0.86 5526 ±100 2014
Кеплер-172d Во премин 0,201 ± 0,036 14.627119 ±0.000105 0,118 14.532 0.86 5526 ±100 2014
Кеплер-172e Во премин 0,246 ± 0,05 35.118736 ±0.000253 0,211 14.532 0.86 5526 ±100 2014
Кеплер-173b Во премин 0,115 ± 0,057 4.263742 ±0.000021 0,048 14.209 0.78 6031 ±200 2014
Кеплер-173c Во премин 0,217 ± 0,108 8.005777 ±0.000015 0,074 14.209 0.78 6031 ±200 2014
Кеплер-174b Во премин 0,175 ± 0,01 13.98179 ±0.000024 0,1 14.287 4880 ±126 2014
Кеплер-174c Во премин 0,133 ± 0,008 44.000529 ±0.000265 0,214 14.287 4880 ±126 2014
Кеплер-174d Во премин 0,195 ± 0,012 247.35373 ±0.002001 0,677 14.287 4880 ±126 2014
Кеплер-175b Во премин 0,228 ± 0,114 11.903515 ±0.000046 0,105 14.939 1.04 6064 ±200 2014
Кеплер-175c Во премин 0,277 ± 0,139 34.035257 ±0.000279 0,213 14.939 1.04 6064 ±200 2016
Кеплер-176b Во премин 0,128 ± 0,065 5.433074 ±0.000024 0,058 14.55 5232 ±200 2013
Кеплер-176c Во премин 0,232 ± 0,119 12.759712 ±0.000033 0,102 14.55 5232 ±200 2013
Кеплер-176d Во премин 0,224 ± 0,118 25.751974 ±0.000115 0,163 14.55 5232 ±200 2014
Кеплер-176e Во премин 0,129+0,011
−0,013
51.16579 ±0.0006432 14.55 5232 ±200 2014
Кеплер-177b Во премин 0,006+0,002
−0,001
0,259+0,136
−0,027
36.855 15 1.07 ±0.185 5942 2014
Кеплер-177c Во премин 0,024+0,011
−0,01
0,633+0,331
−0,064
49.412 15 1.07 ±0.185 5942 2014
Кеплер-178b Во премин 0,259 ± 0,112 9.576694 ±0.000021 0,085 14.598 5676 ±200 2014
Кеплер-178c Во премин 0,257 ± 0,11 20.552802 ±0.000066 0,142 14.598 5676 ±200 2014
Кеплер-178d Во премин 0,352 ± 0,152 96.678988 ±0.000702 0,397 14.598 5676 ±200 2014
Кеплер-179b Во премин 0,146 ± 0,061 2.735926 ±0.000008 0,036 14.613 5302 ±200 2014
Кеплер-179c Во премин 0,178 ± 0,072 6.40013 ±0.000017 0,064 14.613 5302 ±200 2014
Кеплер-180b Во премин 0,134 ± 0,06 13.817124 ±0.000155 0,109 14.35 0.84 5731 ±200 2014
Кеплер-180c Во премин 0,269 ± 0,12 41.885775 ±0.000228 0,229 14.35 0.84 5731 ±200 2014
Кеплер-181b Во премин 0,113 ± 0,055 3.137873 ±0.000013 0,04 14.707 5333 ±200 2014
Кеплер-181c Во премин 0,178 ± 0,087 4.302149 ±0.000008 0,049 14.707 5333 ±200 2014
Кеплер-182b Во премин 0,23 ± 0,105 9.825792 ±0.000062 0,096 14.896 1.14 6250 ±200 2014
Кеплер-182c Во премин 0,306 ± 0,136 20.684342 ±0.000097 0,157 14.896 1.14 6250 ±200 2014
Кеплер-183b Во премин 0,184 ± 0,079 5.687945 ±0.00002 0,064 14.943 5888 ±200 2014
Кеплер-183c Во премин 0,203 ± 0,087 11.637071 ±0.000055 0,103 14.943 5888 ±200 2014
Кеплер-184b Во премин 0,211 ± 0,119 10.687576 ±0.000025 0,092 14.338 5788 ±200 2014
Кеплер-184c Во премин 0,176 ± 0,099 20.303005 ±0.000087 0,141 14.338 M1V 5788 ±200 2014
Кеплер-184d Во премин 0,222 ± 0,126 29.022358 ±0.000176 0,179 14.338 M1V 5788 ±200 2014
Кеплер-185b Во премин 0,104 ± 0,06 1.6329 ±0.000005 0,026 14.458 M1V 0.79 5208 ±200 2014
Кеплер-185c Во премин 0,18 ± 0,104 20.729042 ±0.000097 0,139 14.458 M1V 0.79 5208 ±200 2014
Кеплер-186b Во премин 0,095 ± 0,011 3.8867907 ±0.0000062 0,0343 ± 0,0046 14.625 560.9889696 ±42.4003291 M1V 0.54 ±0.02 3755 ±90 2014
Кеплер-186c Во премин 0,112 ± 0,012 7.267302 ±0.000012 0,0451 ± 0,007 14.625 560.9889696 ±42.4003291 0.54 ±0.02 3755 ±90 2014
Кеплер-186d Во премин 0,125 ± 0,014 13.342996 ±0.000025 0,0781 ± 0,01 14.625 560.9889696 ±42.4003291 0.54 ±0.02 3755 ±90 2014
Кеплер-186e Во премин 0,113+0,013
−0,012
22.407704 ±0.000074 0,11 ± 0,015 14.625 560.9889696 ±42.4003291 0.54 ±0.02 3755 ±90 2014
Кеплер-186f Во премин 0,104 ± 0,007 129.9441 ±0.0013 0,432+0,171
−0,053
0,04+0,07
−0,04
14.625 560.9889696 ±42.4003291 0.54 ±0.02 3755 ±90 2014
Кеплер-187b Во премин 0,126 ± 0,025 4.938864 ±0.000058 0,059 14.173 0.85 6105 ±129 2014
Кеплер-187c Во премин 0,238 ± 0,046 10.640263 ±0.000048 0,099 14.173 0.85 6105 ±129 2014
Кеплер-188b Во премин 0,15 ± 0,068 2.061897 ±0.00001 0,032 14.674 6021 ±200 2014
Кеплер-188c Во премин 0,285 ± 0,129 5.996553 ±0.000015 0,066 14.674 6021 ±200 2014
Кеплер-189b Во премин 0,108 ± 0,054 10.399931 ±0.000085 0,088 14.859 0.79 5235 ±200 2014
Кеплер-189c Во премин 0,212 ± 0,106 20.134866 ±0.000057 0,137 14.859 0.79 5235 ±200 2014
Кеплер-190b Во премин 0,139 ± 0,01 2.019999 ±0.000003 0,03 14.137 0.84 5106 ±100 2016
Кеплер-190c Во премин 0,13 ± 0,009 3.763024 ±0.000009 0,045 14.137 0.84 5106 ±100 2014
Кеплер-191b Во премин 0,12 ± 0,059 9.939632 ±0.000066 0,087 14.808 0.85 5282 ±200 2014
Кеплер-191c Во премин 0,166 ± 0,082 17.738506 ±0.000082 0,128 14.808 0.85 5282 ±200 2016
Кеплер-191d Во премин 0,203+0,014
−0,012
5.94504102 ±0.00000763 14.808 0.85 5282 ±200 2014
Кеплер-192b Во премин 0,244 ± 0,04 9.926746 ±0.000018 0,09 14.129 5479 ±100 2014
Кеплер-192c Во премин 0,249 ± 0,046 21.2234 ±0.000076 0,15 14.129 5479 ±100 2014
Кеплер-192d Во премин 0,091+0,009
−0,006
6.47027579 ±0.0000432 14.129 5479 ±100 2014
Кеплер-193b Во премин 0,213 ± 0,096 11.38848 ±0.000054 0,106 14.615 6335 ±200 2014
Кеплер-193c Во премин 0,245 ± 0,111 50.697494 ±0.000446 0,286 14.615 6335 ±200 2014
Кеплер-194b Во премин 0,135 ± 0,07 2.092281 ±0.000008 0,032 14.915 6089 ±200 2014
Кеплер-194c Во премин 0,231 ± 0,121 17.308032 ±0.000079 0,131 14.915 6089 ±200 2014
Кеплер-194d Во премин 0,214 ± 0,112 52.814973 ±0.000481 0,275 14.915 6089 ±200 2014
Кеплер-195b Во премин 0,181 ± 0,066 8.307872 ±0.00002 0,077 14.813 5329 ±200 2014
Кеплер-195c Во премин 0,138 ± 0,051 34.096863 ±0.000371 0,197 14.813 5329 ±200 2014
Кеплер-196b Во премин 0,17 ± 0,013 20.739886 ±0.000066 0,138 14.157 5128 ±100 2014
Кеплер-196c Во премин 0,2 ± 0,015 47.427737 ±0.000223 0,24 14.157 5128 ±100 2014
Кеплер-197b Во премин 0,091 ± 0,004 5.599308 ±0.000023 0,06 11.811 6004 ±102 2014
Кеплер-197c Во премин 0,11 ± 0,004 10.349695 ±0.000045 0,09 11.811 6004 ±102 2014
Кеплер-197d Во премин 0,109 ± 0,009 15.677563 ±0.000096 0,119 11.811 6004 ±102 2016
Кеплер-197e Во премин 0,081 ± 0,004 25.209715 ±0.000387 0,164 11.811 6004 ±102 2014
Кеплер-198b Во премин 0,252 ± 0,037 17.790037 ±0.000035 0,131 13.597 0.93 5574 ±100 2014
Кеплер-198c Во премин 0,22 ± 0,033 49.567416 ±0.00022 0,259 13.597 0.93 5574 ±100 2014
Кеплер-198d Во премин 0,136+0,008
−0,006
1.31184443 ±0.00000133 13.597 0.93 5574 ±100 2014
Кеплер-199b Во премин 0,277 ± 0,05 23.637604 ±0.00005 0,158 13.595 5644 ±117 2014
Кеплер-199c Во премин 0,29 ± 0,052 67.093408 ±0.00019 0,316 13.595 5644 ±117 2014
Кеплер-200b Во премин 0,19 ± 0,037 8.594805 ±0.000036 0,08 13.984 5678 ±100 2014
Кеплер-200c Во премин 0,142 ± 0,026 10.222157 ±0.000053 0,09 13.984 5678 ±100 2014
Кеплер-201b Во премин 0,219 ± 0,043 25.672083 ±0.000075 0,175 13.004 1.17 6065 ±117 2014
Кеплер-201c Во премин 0,254 ± 0,054 151.884058 ±0.002014 0,573 13.004 1.17 6065 ±117 2014
Кеплер-202b Во премин 0,145 ± 0,009 4.069427 ±0.000007 0,045 13.872 4668 ±100 2014
Кеплер-202c Во премин 0,165 ± 0,009 16.282493 ±0.000038 0,113 13.872 4668 ±100 2014
Кеплер-203b Во премин 0,229 ± 0,046 3.162697 ±0.000004 0,043 13.989 0.98 5821 ±100 2014
Кеплер-203c Во премин 0,22 ± 0,042 5.370647 ±0.000008 0,061 13.989 0.98 5821 ±100 2014
Кеплер-203d Во премин 0,128 ± 0,025 11.32972 ±0.00008 0,1 13.989 0.98 5821 ±100 2014
Кеплер-204b Во премин 0,226 ± 0,048 14.400974 ±0.000056 0,117 13.909 0.96 5812 ±100 2014
Кеплер-204c Во премин 0,16 ± 0,035 25.660593 ±0.000288 0,173 13.909 0.96 5812 ±100 2014
Кеплер-205b Во премин 0,135 ± 0,012 2.75564 ±0.000002 0,032 13.506 4321 ±100 2014
Кеплер-205c Во премин 0,146 ± 0,011 20.306546 ±0.000038 0,122 13.506 4321 ±100 2014
Кеплер-206b Во премин 0,107 ± 0,021 7.781987 ±0.000058 0,078 13.484 0.94 5764 ±100 2014
Кеплер-206c Во премин 0,158 ± 0,03 13.137471 ±0.000065 0,111 13.484 0.94 5764 ±100 2014
Кеплер-206d Во премин 0,106 ± 0,021 23.44281 ±0.000453 0,163 13.484 0.94 5764 ±100 2014
Кеплер-207b Во премин 0,14 ± 0,027 1.611865 ±0.000006 0,029 13.182 5920 ±116 2014
Кеплер-207c Во премин 0,134 ± 0,026 3.071571 ±0.000016 0,044 13.182 5920 ±116 2014
Кеплер-207d Во премин 0,295 ± 0,056 5.868075 ±0.000009 0,068 13.182 5920 ±116 2014
Кеплер-208b Во премин 0,145 ± 0,027 4.22864 ±0.000018 0,054 13.749 1.03 6092 ±100 2014
Кеплер-208c Во премин 0,124 ± 0,023 7.466623 ±0.000067 0,079 13.749 1.03 6092 ±100 2014
Кеплер-208d Во премин 0,107 ± 0,021 11.131786 ±0.000131 0,103 13.749 1.03 6092 ±100 2014
Кеплер-208e Во премин 0,132 ± 0,025 16.259458 ±0.000176 0,132 13.749 1.03 6092 ±100 2014
Кеплер-209b Во премин 0,202 ± 0,03 16.087845 ±0.000041 0,122 13.998 5513 ±100 2014
Кеплер-209c Во премин 0,277 ± 0,045 41.749882 ±0.000106 0,231 13.998 5513 ±100 2014
Кеплер-210b Во премин 0,262 ± 0,019 2.453234 ±0.000001 0,032 13.822 4559 ±100 2014
Кеплер-210c Во премин 0,323 ± 0,017 7.972513 ±0.000003 0,07 13.822 4559 ±100 2014
Кеплер-211b Во премин 0,112 ± 0,008 4.138575 ±0.00001 0,048 13.283 0.97 5123 ±100 2014
Кеплер-211c Во премин 0,115 ± 0,008 6.04045 ±0.000016 0,062 13.283 0.97 5123 ±100 2014
Кеплер-212b Во премин 0,097 ± 0,019 16.257582 ±0.000378 0,133 13.178 1.16 5852 ±100 2014
Кеплер-212c Во премин 0,244 ± 0,045 31.805174 ±0.000142 0,207 13.178 1.16 5852 ±100 2014
Кеплер-213b Во премин 0,145 ± 0,028 2.46236 ±0.000006 0,036 13.648 0.94 5696 ±100 2014
Кеплер-213c Во премин 0,209 ± 0,04 4.822962 ±0.000008 0,057 13.648 0.94 5696 ±100 2014
Кеплер-214b Во премин 0,233 ± 0,044 15.660544 ±0.00008 0,13 13.949 6169 ±100 2014
Кеплер-214c Во премин 0,19 ± 0,036 28.7798 ±0.000397 0,194 13.949 6169 ±100 2014
Кеплер-215b Во премин 0,145 ± 0,036 9.360672 ±0.00004 0,084 13.58 0.77 5739 ±164 2014
Кеплер-215c Во премин 0,158 ± 0,037 14.667108 ±0.000089 0,113 13.58 0.77 5739 ±164 2014
Кеплер-215d Во премин 0,213 ± 0,049 30.864423 ±0.000092 0,185 13.58 0.77 5739 ±164 2014
Кеплер-215e Во премин 0,156 ± 0,037 68.16101 ±0.00063 0,314 13.58 0.77 5739 ±164 2014
Кеплер-216b Во премин 0,21 ± 0,041 7.693641 ±0.000031 0,079 13.998 6091 ±120 2016
Кеплер-216c Во премин 0,271 ± 0,053 17.406669 ±0.000057 0,136 13.998 6091 ±120 2014
Кеплер-217b Во премин 0,199 ± 0,029 5.374943 ±0.000019 0,065 13.294 6171 ±109 2014
Кеплер-217c Во премин 0,165 ± 0,024 8.586004 ±0.000053 0,089 13.294 6171 ±109 2016
Кеплер-217d Во премин 0,118+0,032
−0,024
3.88689525 ±0.00002241 13.294 6171 ±109 2014
Кеплер-218b Во премин 0,132 ± 0,011 3.619337 ±0.000011 0,046 13.967 5502 ±74 2014
Кеплер-218c Во премин 0,28 ± 0,023 44.699576 ±0.000167 0,248 13.967 5502 ±74 2014
Кеплер-218d Во премин 0,237+0,025
−0,016
124.5244647 ±0.0005822 13.967 5502 ±74 2014
Кеплер-219b Во премин 0,263 ± 0,044 4.585512 ±0.000008 0,057 13.764 5786 ±100 2014
Кеплер-219c Во премин 0,319 ± 0,054 22.714613 ±0.000075 0,165 13.764 5786 ±100 2014
Кеплер-219d Во премин 0,251 ± 0,043 47.903645 ±0.000307 0,272 13.764 5786 ±100 2014
Кеплер-220b Во премин 0,072 ± 0,004 4.159807 ±0.00001 0,046 13.177 4632 ±100 2014
Кеплер-220c Во премин 0,14 ± 0,008 9.034199 ±0.000009 0,076 13.177 4632 ±100 2014
Кеплер-220d Во премин 0,087 ± 0,005 28.122397 ±0.000162 0,163 13.177 4632 ±100 2014
Кеплер-220e Во премин 0,119 ± 0,011 45.902733 ±0.000192 0,226 13.177 4632 ±100 2014
Кеплер-221b Во премин 0,153 ± 0,015 2.795906 ±0.000004 0,037 13.749 0.72 5243 ±100 2014
Кеплер-221c Во премин 0,261 ± 0,024 5.690586 ±0.000004 0,059 13.749 0.72 5243 ±100 2014
Кеплер-221d Во премин 0,244 ± 0,022 10.04156 ±0.000011 0,087 13.749 0.72 5243 ±100 2014
Кеплер-221e Во премин 0,235 ± 0,022 18.369917 ±0.000029 0,13 13.749 0.72 5243 ±100 2014
Кеплер-222b Во премин 0,282 ± 0,125 3.936981 ±0.000005 0,048 15.063 5433 ±200 2014
Кеплер-222c Во премин 0,414 ± 0,185 10.08881 ±0.000011 0,091 15.063 5433 ±200 2014
Кеплер-222d Во премин 0,329 ± 0,145 28.081912 ±0.000069 0,18 15.063 5433 ±200 2014
Кеплер-223b Во премин 0,02328+0,00409
−0,00346
0,267+0,016
−0,024
1,54+0,63
−0,35
7.38449 ±0.00022 0,078+0,015
−0,017
15.344 1.12 ±0.08 2014
Кеплер-223c Во премин 0,01605+0,00535
−0,00346
0,307+0,018
−0,027
0,71+0,33
−0,2
9.84564 ±0.00052 0,15+0,019
−0,051
15.344 1.12 ±0.08 2014
Кеплер-223d Во премин 0,02517+0,00472
−0,00409
0,467+0,023
−0,04
0,31+0,12
−0,07
14.78869 ±0.0003 0,037+0,018
−0,017
15.344 1.12 ±0.08 2014
Кеплер-223e Во премин 0,0151+0,0044
−0,00378
0,41+0,024
−0,037
0,28+0,12
−0,08
19.72567 ±0.00055 0,051 ± 0,019 15.344 1.12 ±0.08 2014
Кеплер-224b Во премин 0,124 ± 0,008 3.132924 ±0.000014 0,038 15.644 0.74 5018 ±100 2014
Кеплер-224c Во премин 0,278 ± 0,023 5.925003 ±0.00001 0,058 15.644 0.74 5018 ±100 2014
Кеплер-224d Во премин 0,205 ± 0,012 11.349393 ±0.000034 0,089 15.644 0.74 5018 ±100 2014
Кеплер-224e Во премин 0,176 ± 0,013 18.643577 ±0.000087 0,124 15.644 0.74 5018 ±100 2014
Кеплер-225b Во премин 0,107 ± 0,006 6.738975 ±0.000041 0,056 15.962 3682 ±150 2014
Кеплер-225c Во премин 0,164 ± 0,009 18.794234 ±0.000076 0,111 15.962 3682 ±150 2014
Кеплер-226b Во премин 0,138 ± 0,055 3.940997 ±0.00002 0,047 15.416 0.86 5571 ±200 2014
Кеплер-226c Во премин 0,203 ± 0,08 5.349555 ±0.000014 0,058 15.416 0.86 5571 ±200 2014
Кеплер-226d Во премин 0,109 ± 0,044 8.109044 ±0.000094 0,076 15.416 0.86 5571 ±200 2014
Кеплер-227b Во премин 0,277 ± 0,14 9.488015 ±0.000039 0,09 15.347 5854 ±200 2014
Кеплер-227c Во премин 0,271 ± 0,136 54.418694 ±0.00046 0,29 15.347 5854 ±200 2014
Кеплер-228b Во премин 0,136 ± 0,063 2.566546 ±0.000026 0,038 15.714 6043 ±200 2014
Кеплер-228c Во премин 0,241 ± 0,111 4.134444 ±0.000018 0,052 15.714 6043 ±200 2014
Кеплер-228d Во премин 0,36 ± 0,165 11.094286 ±0.000036 0,101 15.714 6043 ±200 2014
Кеплер-229b Во премин 0,196 ± 0,07 6.252972 ±0.000021 0,062 15.841 5120 ±200 2014
Кеплер-229c Во премин 0,439 ± 0,155 16.068638 ±0.000019 0,117 15.841 5120 ±200 2014
Кеплер-229d Во премин 0,343 ± 0,123 41.194912 ±0.000248 0,22 15.841 5120 ±200 2014
Кеплер-230b Во премин 0,38 ± 0,194 32.625555 ±0.000126 0,191 15.082 5588 ±200 2014
Кеплер-230c Во премин 0,182 ± 0,093 91.773242 ±0.001618 0,38 15.082 5588 ±200 2014
Кеплер-231b Во премин 0,154 ± 0,011 10.065275 ±0.000027 0,074 15.385 0.58 3767 ±150 2014
Кеплер-231c Во премин 0,172 ± 0,017 19.271566 ±0.000099 0,114 15.385 0.58 3767 ±150 2014
Кеплер-232b Во премин 0,275 ± 0,131 4.431222 ±0.000011 0,054 15.367 5847 ±200 2014
Кеплер-232c Во премин 0,342 ± 0,166 11.379349 ±0.000044 0,101 15.367 5847 ±200 2014
Кеплер-233b Во премин 0,217 ± 0,059 8.472382 ±0.000026 0,077 15.339 5360 ±200 2014
Кеплер-233c Во премин 0,242 ± 0,07 60.418955 ±0.00063 0,287 15.339 5360 ±200 2014
Кеплер-234b Во премин 0,33 ± 0,148 2.711506 ±0.000006 0,04 15.541 6224 ±200 2014
Кеплер-234c Во премин 0,313 ± 0,139 7.21205 ±0.000022 0,077 15.541 6224 ±200 2014
Кеплер-235b Во премин 0,199 ± 0,009 3.340222 ±0.000005 0,037 15.954 0.59 4255 ±100 2014
Кеплер-235c Во премин 0,114 ± 0,007 7.824904 ±0.000055 0,065 15.954 0.59 4255 ±100 2014
Кеплер-235d Во премин 0,183 ± 0,009 20.060548 ±0.000099 0,122 15.954 0.59 4255 ±100 2014
Кеплер-235e Во премин 0,198 ± 0,026 46.183669 ±0.000425 0,213 15.954 0.59 4255 ±100 2014
Кеплер-236b Во премин 0,14 ± 0,011 8.295611 ±0.000032 0,065 15.414 0.56 3750 ±150 2014
Кеплер-236c Во премин 0,178 ± 0,015 23.968127 ±0.000174 0,132 15.414 0.56 3750 ±150 2014
Кеплер-237b Во премин 0,126 ± 0,067 4.715106 ±0.00003 0,05 15.289 0.7 4861 ±200 2014
Кеплер-237c Во премин 0,186 ± 0,098 8.103636 ±0.000032 0,071 15.289 0.7 4861 ±200 2013
Кеплер-238b Во премин 0,154 ± 0,036 2.090876 ±0.00002 0,034 15.084 1.06 ±0.145 5751 ±100 2013
Кеплер-238c Во премин 0,213 ± 0,04 6.155557 ±0.00005 0,069 15.084 1.06 ±0.145 5751 ±100 2014
Кеплер-238d Во премин 0,274 ± 0,051 13.233549 ±0.000081 0,115 15.084 1.06 ±0.145 5751 ±100 2014
Кеплер-238e Во премин 0,534+0,226
−0,217
0,5+0,211
−0,041
23.654 15.084 1.06 ±0.145 5751 ±100 2014
Кеплер-238f Во премин 0,042+0,009
−0,008
0,178+0,076
−0,015
50.447 15.084 1.06 ±0.145 5751 ±100 2014
Кеплер-239b Во премин 0,208 ± 0,013 11.763051 ±0.000034 0,095 15.208 0.74 4914 ±100 2014
Кеплер-239c Во премин 0,224 ± 0,037 56.228098 ±0.00058 0,268 15.208 0.74 4914 ±100 2014
Кеплер-240b Во премин 0,122 ± 0,05 4.144495 ±0.000026 0,048 15.66 4985 ±200 2014
Кеплер-240c Во премин 0,196 ± 0,079 7.953528 ±0.000025 0,074 15.66 4985 ±200 2014
Кеплер-241b Во премин 0,208 ± 0,092 12.718092 ±0.000035 0,094 15.389 4699 ±200 2014
Кеплер-241c Во премин 0,229 ± 0,099 36.065978 ±0.000133 0,189 15.389 4699 ±200 2014
Кеплер-242b Во премин 0,233 ± 0,143 8.20395 ±0.00002 0,075 15.376 5020 ±200 2014
Кеплер-242c Во премин 0,178 ± 0,11 14.496481 ±0.000083 0,109 15.376 5020 ±200 2014
Кеплер-243b Во премин 0,219 ± 0,103 5.715442 ±0.000011 0,062 15.086 0.89 5228 ±200 2014
Кеплер-243c Во премин 0,178 ± 0,087 20.026218 ±0.000163 0,142 15.086 0.89 5228 ±200 2014
Кеплер-244b Во премин 0,246 ± 0,103 4.311792 ±0.000008 0,05 15.604 5554 ±200 2014
Кеплер-244c Во премин 0,183 ± 0,078 9.767292 ±0.000046 0,087 15.604 5554 ±200 2014
Кеплер-244d Во премин 0,206 ± 0,087 20.050401 ±0.00013 0,14 15.604 5554 ±200 2016
Кеплер-245b Во премин 0,229 ± 0,016 7.49019 ±0.000019 0,071 15.599 0.8 5100 ±100 2014
Кеплер-245c Во премин 0,194 ± 0,015 17.460812 ±0.000076 0,124 15.599 0.8 5100 ±100 2014
Кеплер-245d Во премин 0,27 ± 0,019 36.277108 ±0.000173 0,202 15.599 0.8 5100 ±100 2014
Кеплер-245e Во премин 0,156+0,007
−0,005
3.21982106 ±0.00000474 15.599 0.8 5100 ±100 2014
Кеплер-246b Во премин 0,209 ± 0,107 4.60182 ±0.000008 0,052 15.024 0.86 5206 ±200 2014
Кеплер-246c Во премин 0,134 ± 0,068 11.187161 ±0.000075 0,095 15.024 0.86 5206 ±200 2014
Кеплер-247b Во премин 0,146 ± 0,041 3.33616 ±0.000007 0,042 15.067 5100 ±200 2014
Кеплер-247c Во премин 0,365 ± 0,102 9.439452 ±0.000007 0,084 15.067 5100 ±200 2014
Кеплер-247d Во премин 0,352 ± 0,098 20.477912 ±0.000026 0,14 15.067 5100 ±200 2014
Кеплер-248b Во премин 0,269 ± 0,032 6.308205 ±0.00001 0,066 15.258 5190 ±161 2014
Кеплер-248c Во премин 0,363 ± 0,044 16.239494 ±0.000024 0,123 15.258 5190 ±161 2014
Кеплер-249b Во премин 0,097 ± 0,004 3.306539 ±0.00001 0,035 15.234 3568 ±150 2014
Кеплер-249c Во премин 0,135 ± 0,008 7.113702 ±0.000018 0,058 15.234 3568 ±150 2014
Кеплер-249d Во премин 0,14 ± 0,012 15.368459 ±0.00007 0,097 15.234 3568 ±150 2014
Кеплер-250b Во премин 0,101 ± 0,061 4.148141 ±0.000046 0,048 15.46 0.8 5160 ±200 2014
Кеплер-250c Во премин 0,203 ± 0,117 7.156804 ±0.000022 0,069 15.46 0.8 5160 ±200 2014
Кеплер-250d Во премин 0,194 ± 0,112 17.648312 ±0.000081 0,127 15.46 0.8 5160 ±200 2014
Кеплер-251b Во премин 0,119 ± 0,021 4.790936 ±0.000037 0,053 15.223 0.91 5526 ±100 2014
Кеплер-251c Во премин 0,247 ± 0,044 16.514043 ±0.000054 0,122 15.223 0.91 5526 ±100 2014
Кеплер-251d Во премин 0,247 ± 0,044 30.133001 ±0.000161 0,182 15.223 0.91 5526 ±100 2014
Кеплер-251e Во премин 0,247 ± 0,044 99.640161 ±0.001074 0,404 15.223 0.91 5526 ±100 2014
Кеплер-252b Во премин 0,11 ± 0,011 6.668391 ±0.000031 0,058 15.058 0.52 4208 ±150 2014
Кеплер-252c Во премин 0,192 ± 0,012 10.848463 ±0.000015 0,08 15.058 0.52 4208 ±150 2014
Кеплер-253b Во премин 0,145 ± 0,06 3.783986 ±0.000017 0,046 15.532 5208 ±200 2014
Кеплер-253c Во премин 0,236 ± 0,099 10.281951 ±0.000032 0,089 15.532 5208 ±200 2014
Кеплер-253d Во премин 0,283 ± 0,116 18.119869 ±0.000066 0,13 15.532 5208 ±200 2014
Кеплер-254b Во премин 0,345 ± 0,165 5.826662 ±0.00001 0,064 15.843 5957 ±200 2014
Кеплер-254c Во премин 0,192 ± 0,092 12.412183 ±0.000082 0,105 15.843 5957 ±200 2016
Кеплер-254d Во премин 0,223 ± 0,106 18.746477 ±0.000121 0,139 15.843 5957 ±200 2014
Кеплер-255b Во премин 0,138 ± 0,055 5.714606 ±0.000052 0,063 15.596 0.97 5573 ±200 2014
Кеплер-255c Во премин 0,267 ± 0,105 9.946047 ±0.000035 0,092 15.596 0.97 5573 ±200 2014
Кеплер-255d Во премин 0,118+0,012
−0,009
1.04562266 ±0.00000267 15.596 0.97 5573 ±200 2014
Кеплер-256b Во премин 0,142 ± 0,035 1.620493 ±0.000009 0,027 15.065 1.02 5551 ±111 2014
Кеплер-256c Во премин 0,192 ± 0,047 3.38802 ±0.000016 0,045 15.065 1.02 5551 ±111 2014
Кеплер-256d Во премин 0,221 ± 0,056 5.839172 ±0.000031 0,064 15.065 1.02 5551 ±111 2014
Кеплер-256e Во премин 0,21 ± 0,052 10.681572 ±0.000066 0,096 15.065 1.02 5551 ±111 2014
Кеплер-257b Во премин 0,233 ± 0,117 2.382667 ±0.000006 0,034 15.471 5180 ±200 2014
Кеплер-257c Во премин 0,483 ± 0,243 6.581484 ±0.000008 0,066 15.471 5180 ±200 2014
Кеплер-257d Во премин 0,442 ± 0,221 24.664551 ±0.000051 0,16 15.471 5180 ±200 2014
Кеплер-258b Во премин 0,362 ± 0,242 13.19722 ±0.000019 0,103 15.223 0.8 4942 ±200 2014
Кеплер-258c Во премин 0,322 ± 0,217 33.653079 ±0.000189 0,193 15.223 0.8 4942 ±200 2014
Кеплер-259b Во премин 0,25 ± 0,122 8.115317 ±0.000022 0,079 15.219 5938 ±200 2014
Кеплер-259c Во премин 0,241 ± 0,117 36.924931 ±0.000181 0,217 15.219 5938 ±200 2014
Кеплер-260b Во премин 0,179 ± 0,049 8.187399 ±0.000022 0,075 14.138 0.88 5250 ±257 2014
Кеплер-260c Во премин 0,155 ± 0,048 76.050178 ±0.001026 0,332 14.138 0.88 5250 ±257 2014
Кеплер-261b Во премин 0,194 ± 0,012 10.381227 ±0.000016 0,088 13.562 0.87 5098 ±100 2014
Кеплер-261c Во премин 0,178 ± 0,012 24.570858 ±0.000069 0,156 13.562 0.87 5098 ±100 2014
Кеплер-262b Во премин 0,121 ± 0,053 13.060855 ±0.000164 0,108 14.246 5841 ±200 2014
Кеплер-262c Во премин 0,146 ± 0,061 21.853722 ±0.000187 0,152 14.246 5841 ±200 2014
Кеплер-263b Во премин 0,238 ± 0,129 16.568087 ±0.000065 0,12 15.391 5265 ±200 2014
Кеплер-263c Во премин 0,22 ± 0,12 47.332773 ±0.000456 0,242 15.391 5265 ±200 2014
Кеплер-264b Во премин 0,297 ± 0,066 40.806231 ±0.000538 0,249 13.038 1.32 6158 ±100 2014
Кеплер-264c Во премин 0,252 ± 0,052 140.101261 ±0.003678 0,566 13.038 1.32 6158 ±100 2014
Кеплер-265b Во премин 0,166 ± 0,04 6.846262 ±0.000063 0,069 15.381 1.03 5835 ±118 2014
Кеплер-265c Во премин 0,235 ± 0,049 17.028937 ±0.000136 0,127 15.381 1.03 5835 ±118 2014
Кеплер-265d Во премин 0,222 ± 0,048 43.130617 ±0.000658 0,236 15.381 1.03 5835 ±118 2014
Кеплер-265e Во премин 0,231 ± 0,049 67.831024 ±0.001396 0,319 15.381 1.03 5835 ±118 2014
Кеплер-266b Во премин 0,221 ± 0,107 6.61833 ±0.000048 0,071 15.59 0.99 5885 ±250 2014
Кеплер-266c Во премин 0,347 ± 0,169 107.723601 ±0.001643 0,457 15.59 0.99 5885 ±250 2014
Кеплер-267b Во премин 0,177 ± 0,008 3.353728 ±0.000007 0,037 15.438 0.56 4258 ±100 2014
Кеплер-267c Во премин 0,19 ± 0,01 6.87745 ±0.000016 0,06 15.438 0.56 4258 ±100 2014
Кеплер-267d Во премин 0,203 ± 0,011 28.464515 ±0.00018 0,154 15.438 0.56 4258 ±100 2014
Кеплер-268b Во премин 0,227 ± 0,042 25.934138 ±0.000142 0,18 13.703 6081 ±100 2014
Кеплер-268c Во премин 0,302 ± 0,062 83.446393 ±0.000761 0,391 13.703 6081 ±100 2014
Кеплер-269b Во премин 0,22 ± 0,103 5.326718 ±0.000035 0,061 15.808 0.98 5847 ±250 2014
Кеплер-269c Во премин 0,151 ± 0,071 8.127899 ±0.000149 0,081 15.808 0.98 5847 ±250 2014
Кеплер-270b Во премин 0,179 ± 0,036 11.476094 ±0.000071 0,107 13.908 6067 ±100 2016
Кеплер-270c Во премин 0,158 ± 0,033 25.262887 ±0.000599 0,18 13.908 6067 ±100 2014
Кеплер-271b Во премин 0,079 ± 0,014 5.217738 ±0.000043 0,056 13.404 5524 ±100 2014
Кеплер-271c Во премин 0,089 ± 0,016 7.410935 ±0.000049 0,071 13.404 5524 ±100 2014
Кеплер-271d Во премин 0,059 ± 0,004 5.24972541 ±0.00004062 13.404 5524 ±100 2014
Кеплер-272b Во премин 0,128 ± 0,069 2.971353 ±0.000017 0,038 14.678 0.79 5297 ±200 2014
Кеплер-272c Во премин 0,16 ± 0,086 6.057342 ±0.000037 0,061 14.678 0.79 5297 ±200 2014
Кеплер-272d Во премин 0,201 ± 0,109 10.937304 ±0.000073 0,091 14.678 0.79 5297 ±200 2014
Кеплер-273b Во премин 0,134 ± 0,077 2.936532 ±0.000009 0,037 14.968 5626 ±200 2014
Кеплер-273c Во премин 0,177 ± 0,103 8.014927 ±0.000052 0,073 14.968 5626 ±200 2014
Кеплер-274b Во премин 0,137 ± 0,075 11.634788 ±0.000134 0,101 15.035 6023 ±200 2014
Кеплер-274c Во премин 0,164 ± 0,089 33.197861 ±0.000894 0,204 15.035 6023 ±200 2014
Кеплер-275b Во премин 0,209 ± 0,04 10.300682 ±0.000254 0,098 15.319 1.24 6165 ±100 2014
Кеплер-275c Во премин 0,302 ± 0,057 16.088134 ±0.000164 0,132 15.319 1.24 6165 ±100 2013
Кеплер-275d Во премин 0,297 ± 0,066 35.676062 ±0.000641 0,224 15.319 1.24 6165 ±100 2013
Кеплер-276b Во премин 0,256 ± 0,12 14.12841 ±0.000111 0,119 15.368 1.1 ±0.18 6105 ±200 2013
Кеплер-276c Во премин 0,052+0,014
−0,011
0,259+0,113
−0,025
31.884 15.368 1.1 ±0.18 6105 ±200 2014
Кеплер-276d Во премин 0,051+0,016
−0,014
0,25+0,11
−0,024
48.648 15.368 1.1 ±0.18 6105 ±200 2014
Кеплер-277b Во премин 0,275+0,131
−0,126
0,261+0,065
−0,056
17.324 13.42 1.12 ±0.15 5946 2014
Кеплер-277c Во премин 0,202+0,057
−0,049
0,3+0,074
−0,064
33.006 13.42 1.12 ±0.15 5946 2013
Кеплер-278b Во премин 0,363 ± 0,014 30.160546 ±0.000311 0,207 11.584 4991 ±75 2013
Кеплер-278c Во премин 0,32 ± 0,038 51.078775 ±0.00089 0,294 11.584 4991 ±75 2014
Кеплер-279b Во премин 0,323 ± 0,063 12.309681 ±0.000051 0,112 13.659 1.1 ±0.145 6363 ±259 2014
Кеплер-279c Во премин 0,155+0,023
−0,019
0,384+0,153
−0,037
35.736 13.659 1.1 ±0.145 6363 ±259 2014
Кеплер-279d Во премин 0,118+0,017
−0,014
0,277+0,111
−0,027
54.414 13.659 1.1 ±0.145 6363 ±259 2014
Кеплер-280b Во премин 0,129 ± 0,062 2.139542 ±0.000006 0,032 14.466 0.91 5744 ±200 2014
Кеплер-280c Во премин 0,179 ± 0,087 4.807091 ±0.000009 0,056 14.466 0.91 5744 ±200 2014
Кеплер-281b Во премин 0,252 ± 0,1 14.646008 ±0.000139 0,117 15.773 0.98 5723 ±200 2013
Кеплер-281c Во премин 0,474 ± 0,184 36.337373 ±0.000111 0,215 15.773 0.98 5723 ±200 2013
Кеплер-282b Во премин 0,09 ± 0,022 9.220524 ±0.000341 0,082 15.204 0.97 ±0.11 5602 ±155 2014
Кеплер-282c Во премин 0,107 ± 0,026 13.638723 ±0.000491 0,106 15.204 0.97 ±0.11 5602 ±155 2014
Кеплер-282d Во премин 0,192+0,113
−0,114
0,219+0,089
−0,018
24.806 15.204 0.97 ±0.11 5602 ±155 2014
Кеплер-282e Во премин 0,177+0,051
−0,053
0,277+0,112
−0,022
44.347 15.204 0.97 ±0.11 5602 ±155 2014
Кеплер-283b Во премин 0,19 ± 0,023 11.008151 ±0.000029 0,082 15.847 4351 ±100 2014
Кеплер-283c Во премин 0,162 ± 0,011 92.743711 ±0.001413 0,341 15.847 4351 ±100 2014
Кеплер-284b Во премин 0,2 ± 0,087 12.699149 ±0.000071 0,104 15.824 5615 ±200 2014
Кеплер-284c Во премин 0,233 ± 0,105 37.514456 ±0.00035 0,213 15.824 5615 ±200 2014
Кеплер-285b Во премин 0,12 ± 0,052 2.633867 ±0.000012 0,036 15.173 0.85 5411 ±200 2014
Кеплер-285c Во премин 0,1 ± 0,044 6.186676 ±0.000059 0,064 15.173 0.85 5411 ±200 2014
Кеплер-286b Во премин 0,111 ± 0,022 1.796302 ±0.000009 0,027 15.587 5580 ±131 2014
Кеплер-286c Во премин 0,122 ± 0,024 3.468095 ±0.000023 0,042 15.587 5580 ±131 2014
Кеплер-286d Во премин 0,119 ± 0,024 5.914323 ±0.000054 0,061 15.587 5580 ±131 2014
Кеплер-286e Во премин 0,158 ± 0,038 29.221289 ±0.00037 0,176 15.587 5580 ±131 2014
Кеплер-287b Во премин 0,208 ± 0,095 20.342199 ±0.000084 0,145 14.775 5806 ±200 2014
Кеплер-287c Во премин 0,291 ± 0,133 44.851896 ±0.000247 0,246 14.775 5806 ±200 2014
Кеплер-288b Во премин 0,149 ± 0,071 6.097326 ±0.000064 0,065 15.151 0.89 5918 ±250 2014
Кеплер-288c Во премин 0,254 ± 0,121 19.305772 ±0.000135 0,14 15.151 0.89 5918 ±250 2014
Кеплер-288d Во премин 0,238 ± 0,113 56.633742 ±0.000908 0,287 15.151 0.89 5918 ±250 2014
Кеплер-289b Во премин 0,023 ± 0,021 0,192 ± 0,009 4,1 ± 3,9 34.545 ±0.0005 0,21 ± 0,01 13.956 2283.094644 ±45.66189288 1.08 ±0.02 5990 ±38 2014
Кеплер-289c Во премин 0,42 ± 0,05 1,034 ± 0,017 0,47 ± 0,06 125.8518 ±0.0076 0,51 ± 0,03 13.956 2283.094644 ±45.66189288 1.08 ±0.02 5990 ±38 2014
Кеплер-289d Во премин 0,013 ± 0,003 0,239 ± 0,015 1,2 ± 0,3 66.0634 ±0.0114 0,33 ± 0,02 13.956 2283.094644 ±45.66189288 1.08 ±0.02 5990 ±38 2014
Кеплер-290b Во премин 0,201 ± 0,109 14.589347 ±0.000066 0,11 15.596 5147 ±200 2014
Кеплер-290c Во премин 0,241 ± 0,124 36.77031 ±0.000183 0,205 15.596 5147 ±200 2014
Кеплер-291b Во премин 0,193 ± 0,084 3.546511 ±0.000016 0,047 15.934 1.03 6002 ±200 2014
Кеплер-291c Во премин 0,168 ± 0,073 5.700786 ±0.000055 0,065 15.934 1.03 6002 ±200 2014
Кеплер-292b Во премин 0,118 ± 0,012 2.580827 ±0.00002 0,035 15.956 0.88 5299 ±100 2014
Кеплер-292c Во премин 0,131 ± 0,013 3.715335 ±0.000033 0,045 15.956 0.88 5299 ±100 2014
Кеплер-292d Во премин 0,199 ± 0,019 7.055679 ±0.000043 0,068 15.956 0.88 5299 ±100 2014
Кеплер-292e Во премин 0,238 ± 0,031 11.97901 ±0.000101 0,097 15.956 0.88 5299 ±100 2014
Кеплер-292f Во премин 0,21 ± 0,02 20.834237 ±0.000184 0,141 15.956 0.88 5299 ±100 2014
Кеплер-293b Во премин 0,274 ± 0,116 19.254196 ±0.000079 0,144 15.368 1.01 5804 ±200 2014
Кеплер-293c Во премин 0,342 ± 0,145 54.155743 ±0.000466 0,286 15.368 1.01 5804 ±200 2014
Кеплер-294b Во премин 0,158 ± 0,074 3.701212 ±0.000025 0,048 15.843 5913 ±200 2014
Кеплер-294c Во премин 0,242 ± 0,113 6.6264 ±0.000028 0,071 15.843 5913 ±200 2014
Кеплер-295b Во премин 0,109 ± 0,057 12.645164 ±0.000181 0,099 14.447 5603 ±200 2014
Кеплер-295c Во премин 0,104 ± 0,055 21.526258 ±0.000336 0,142 14.447 5603 ±200 2014
Кеплер-295d Во премин 0,121 ± 0,064 33.884054 ±0.000685 0,192 14.447 5603 ±200 2014
Кеплер-296b Во премин 0,144+0,026
−0,024
10.864384 ±0.000051 0,079 ± 0,013 0,33 15.921 737.1134136 ±91.32378576 0.5 ±0.08 3740 ±130 2014
Кеплер-296c Во премин 0,178 ± 0,029 5.8416366 ±0.00001 0,0521+0,0088
−0,0086
0,33 15.921 737.1134136 ±91.32378576 0.5 ±0.08 3740 ±130 2014
Кеплер-296d Во премин 0,186 ± 0,029 19.850291 ±0.000061 0,118 ± 0,02 0,33 15.921 737.1134136 ±91.32378576 0.5 ±0.08 3740 ±130 2014
Кеплер-296e Во премин 0,136+0,024
−0,022
34.14211 ±0.00025 0,169+0,029
−0,028
0,33 15.921 737.1134136 ±91.32378576 0.5 ±0.08 3740 ±130 2014
Кеплер-296f Во премин 0,161+0,028
−0,027
63.33627 ±0.0006 0,255+0,043
−0,042
0,33 15.921 737.1134136 ±91.32378576 0.5 ±0.08 3740 ±130 2014
Кеплер-297b Во премин 0,256 ± 0,046 38.871826 ±0.000153 0,217 14.232 5619 ±100 2014
Кеплер-297c Во премин 0,583 ± 0,105 74.920137 ±0.00012 0,336 14.232 5619 ±100 2014
Кеплер-298b Во премин 0,175 ± 0,009 10.475464 ±0.000027 0,08 15.415 0.65 4465 ±100 2014
Кеплер-298c Во премин 0,172 ± 0,02 22.92881 ±0.00038 0,136 15.415 0.65 4465 ±100 2014
Кеплер-298d Во премин 0,223 ± 0,018 77.473633 ±0.000615 0,305 15.415 0.65 4465 ±100 2014
Кеплер-299b Во премин 0,118 ± 0,024 2.927128 ±0.000033 0,04 15.017 0.97 5617 ±112 2014
Кеплер-299c Во премин 0,236 ± 0,056 6.885875 ±0.00004 0,07 15.017 0.97 5617 ±112 2014
Кеплер-299d Во премин 0,166 ± 0,034 15.054786 ±0.000189 0,118 15.017 0.97 5617 ±112 2014
Кеплер-299e Во премин 0,167 ± 0,035 38.285489 ±0.001428 0,22 15.017 0.97 5617 ±112 2014
Кеплер-300b Во премин 0,149 ± 0,068 10.446347 ±0.000043 0,094 14.201 0.94 5986 ±200 2014
Кеплер-300c Во премин 0,201 ± 0,093 40.714955 ±0.000245 0,232 14.201 0.94 5986 ±200 2014
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-301b Во премин 0,12 ± 0,064 2.508553 ±0.000012 0,036 14.271 0.91 5815 ±200 2014
Кеплер-301c Во премин 0,12 ± 0,064 5.419026 ±0.000032 0,06 14.271 0.91 5815 ±200 2014
Кеплер-301d Во премин 0,156 ± 0,084 13.751243 ±0.000081 0,112 14.271 0.91 5815 ±200 2014
Кеплер-302b Во премин 0,362 ± 0,076 30.184104 ±0.000203 0,193 15.505 5740 ±107 2014
Кеплер-302c Во премин 1,111 ± 0,227 127.282184 ±0.000427 0,503 15.505 5740 ±107 2014
Кеплер-303b Во премин 0,079 ± 0,004 1.937055 ±0.000004 0,024 14.39 0.59 3944 ±150 2014
Кеплер-303c Во премин 0,102 ± 0,008 7.061149 ±0.000019 0,057 14.39 0.59 3944 ±150 2016
Кеплер-304b Во премин 0,255 ± 0,019 3.295709 ±0.000002 0,039 14.84 0.8 4731 ±100 2013
Кеплер-304c Во премин 0,194 ± 0,013 5.315946 ±0.000007 0,054 14.84 0.8 4731 ±100 2013
Кеплер-304d Во премин 0,245 ± 0,019 9.653471 ±0.000015 0,08 14.84 0.8 4731 ±100 2014
Кеплер-304e Во премин 0,107+0,005
−0,003
1.49914695 ±0.0000028 14.84 0.8 4731 ±100 2014
Кеплер-305b Во премин 0,033+0,008
−0,006
0,321+0,08
−0,032
5.487 15.812 0.76 ±0.095 5100 ±100 2014
Кеплер-305c Во премин 0,019+0,008
−0,007
0,294+0,073
−0,029
8.291 15.812 0.76 ±0.095 5100 ±100 2014
Кеплер-305d Во премин 0,242 ± 0,037 16.738661 ±0.000145 0,121 15.812 0.76 ±0.095 5100 ±100 2014
Кеплер-306b Во премин 0,136 ± 0,009 4.646186 ±0.000025 0,05 15.565 0.82 4954 ±100 2013
Кеплер-306c Во премин 0,21 ± 0,017 7.240193 ±0.000032 0,067 15.565 0.82 4954 ±100 2013
Кеплер-306d Во премин 0,22 ± 0,021 17.326644 ±0.000137 0,12 15.565 0.82 4954 ±100 2014
Кеплер-306e Во премин 0,203 ± 0,013 44.840975 ±0.000439 0,227 15.565 0.82 4954 ±100 2014
Кеплер-307b Во премин 0,02341+0,00286
−0,00274
0,217 ± 0,008 2,62+0,38
−0,34
10.4208 ±0.0009 14.072 0.91 ±0.03 5367 ±94 2014
Кеплер-307c Во премин 0,01145+0,00205
−0,00182
0,196 ± 0,006 1,74 ± 0,3 13.0729 ±0.0012 14.072 0.91 ±0.03 5367 ±94 2014
Кеплер-308b Во премин 0,189 ± 0,091 9.694928 ±0.00009 0,09 15.809 5895 ±200 2014
Кеплер-308c Во премин 0,193 ± 0,093 15.38231 ±0.000171 0,123 15.809 5895 ±200 2014
Кеплер-309b Во премин 0,139 ± 0,012 5.923653 ±0.000028 0,059 15.157 4713 ±100 2014
Кеплер-309c Во премин 0,224 ± 0,016 105.356383 ±0.000857 0,401 15.157 4713 ±100 2014
Кеплер-310b Во премин 0,106 ± 0,05 13.930698 ±0.000108 0,111 14.279 0.85 5797 ±200 2014
Кеплер-310c Во премин 0,302 ± 0,141 56.47542 ±0.000207 0,281 14.279 0.85 5797 ±200 2014
Кеплер-310d Во премин 0,22 ± 0,103 92.876125 ±0.000785 0,392 14.279 0.85 5797 ±200 2014
Кеплер-311b Во премин 0,152 ± 0,029 9.176092 ±0.000057 0,087 13.797 1.06 5905 ±131 2014
Кеплер-311c Во премин 0,128 ± 0,025 19.738286 ±0.000205 0,145 13.797 1.06 5905 ±131 2014
Кеплер-312b Во премин 0,115 ± 0,022 1.772419 ±0.000012 0,031 12.949 1.23 6115 ±100 2014
Кеплер-312c Во премин 0,281 ± 0,054 19.747412 ±0.000068 0,153 12.949 1.23 6115 ±100 2014
Кеплер-313b Во премин 0,226 ± 0,028 14.970418 ±0.000114 0,125 14.167 0.9 5727 ±100 2014
Кеплер-313c Во премин 0,229 ± 0,037 32.273273 ±0.000819 0,208 14.167 0.9 5727 ±100 2014
Кеплер-314b Во премин 0,074 ± 0,011 2.461069 ±0.000013 0,035 12.557 1.02 5378 ±100 2014
Кеплер-314c Во премин 0,259 ± 0,038 5.960392 ±0.000005 0,064 12.557 1.02 5378 ±100 2014
Кеплер-315b Во премин 0,336 ± 0,07 96.101141 ±0.000918 0,402 15.321 0.78 5796 ±108 2014
Кеплер-315c Во премин 0,37 ± 0,086 265.469335 ±0.006223 0,791 15.321 0.78 5796 ±108 2014
Кеплер-316b Во премин 0,095 ± 0,01 2.240508 ±0.000006 0,027 15.224 0.53 4204 ±200 2014
Кеплер-316c Во премин 0,103 ± 0,011 6.827766 ±0.000034 0,058 15.224 0.53 4204 ±200 2014
Кеплер-317b Во премин 0,186 ± 0,086 5.524242 ±0.000027 0,061 15.377 0.95 5497 ±200 2014
Кеплер-317c Во премин 0,153 ± 0,07 8.77501 ±0.000113 0,083 15.377 0.95 5497 ±200 2014
Кеплер-318b Во премин 0,42 ± 0,074 4.662715 ±0.000003 0,056 13.297 1.05 5746 ±100 2014
Кеплер-318c Во премин 0,328 ± 0,058 11.815007 ±0.00002 0,105 13.297 1.05 5746 ±100 2014
Кеплер-319b Во премин 0,145 ± 0,021 4.362705 ±0.000009 0,051 13.828 1.29 5526 ±100 2014
Кеплер-319c Во премин 0,235 ± 0,033 6.941357 ±0.000007 0,069 13.828 1.29 5526 ±100 2014
Кеплер-319d Во премин 0,204 ± 0,031 31.781925 ±0.000105 0,191 13.828 1.29 5526 ±100 2014
Кеплер-320b Во премин 0,102 ± 0,048 8.371554 ±0.000162 0,085 13.474 6435 ±200 2014
Кеплер-320c Во премин 0,122 ± 0,057 17.934937 ±0.000281 0,142 13.474 6435 ±200 2014
Кеплер-321b Во премин 0,158 ± 0,03 4.915379 ±0.00001 0,057 12.706 1.01 5740 ±100 2014
Кеплер-321c Во премин 0,207 ± 0,04 13.093921 ±0.000024 0,11 12.706 1.01 5740 ±100 2014
Кеплер-322b Во премин 0,09 ± 0,01 1.653888 ±0.000006 0,027 13.53 0.91 5388 ±100 2014
Кеплер-322c Во премин 0,149 ± 0,016 4.337234 ±0.000009 0,051 13.53 0.91 5388 ±100 2014
Кеплер-323b Во премин 0,128 ± 0,025 1.678327 ±0.000003 0,028 12.722 1.09 5987 ±150 2014
Кеплер-323c Во премин 0,145 ± 0,029 3.553822 ±0.000008 0,046 12.722 1.09 5987 ±150 2014
Кеплер-324b Во премин 0,102 ± 0,01 4.385315 ±0.000025 0,05 14.122 0.86 5194 ±100 2014
Кеплер-324c Во премин 0,281 ± 0,029 51.805612 ±0.000314 0,26 14.122 0.86 5194 ±100 2014
Кеплер-325b Во премин 0,26 ± 0,128 4.544439 ±0.000008 0,053 15.009 0.87 5752 ±200 2014
Кеплер-325c Во премин 0,227 ± 0,112 12.762172 ±0.000064 0,105 15.009 0.87 5752 ±200 2014
Кеплер-325d Во премин 0,249 ± 0,124 38.715185 ±0.00022 0,22 15.009 0.87 5752 ±200 2014
Кеплер-326b Во премин 0,136 ± 0,014 2.248329 ±0.000004 0,032 13.693 0.98 5105 ±100 2014
Кеплер-326c Во премин 0,125 ± 0,009 4.580358 ±0.00001 0,051 13.693 0.98 5105 ±100 2014
Кеплер-326d Во премин 0,108 ± 0,008 6.766888 ±0.000023 0,066 13.693 0.98 5105 ±100 2013
Кеплер-327b Во премин 0,099 ± 0,004 2.549575 ±0.000006 0,029 15.018 0.55 3799 ±100 2013
Кеплер-327c Во премин 0,092 ± 0,004 5.212333 ±0.000019 0,047 15.018 0.55 3799 ±100 2014
Кеплер-327d Во премин 0,154 ± 0,009 13.969457 ±0.000031 0,09 15.018 0.55 3799 ±100 2014
Кеплер-328b Во премин 0,09+0,041
−0,039
0,205+0,086
−0,021
34.921 15.674 1.15 ±0.19 5914 2014
Кеплер-328c Во премин 0,124+0,043
−0,04
0,482+0,2
−0,048
71.312 15.674 1.15 ±0.19 5914 2014
Кеплер-329b Во премин 0,125 ± 0,022 7.416397 ±0.000046 0,061 15.434 0.53 4257 ±200 2014
Кеплер-329c Во премин 0,172 ± 0,026 18.684737 ±0.000089 0,113 15.434 0.53 4257 ±200 2014
Кеплер-330b Во премин 0,12 ± 0,047 8.25978 ±0.000076 0,075 15.261 0.78 5117 ±200 2014
Кеплер-330c Во премин 0,174 ± 0,064 15.955387 ±0.000076 0,116 15.261 0.78 5117 ±200 2014
Кеплер-331b Во премин 0,162 ± 0,017 8.457496 ±0.000024 0,065 15.862 0.51 4347 ±200 2014
Кеплер-331c Во премин 0,164 ± 0,017 17.28111 ±0.000064 0,105 15.862 0.51 4347 ±200 2014
Кеплер-331d Во премин 0,146 ± 0,015 32.134328 ±0.000216 0,159 15.862 0.51 4347 ±200 2014
Кеплер-332b Во премин 0,104 ± 0,007 7.626324 ±0.000028 0,07 14.017 0.8 4955 ±100 2014
Кеплер-332c Во премин 0,097 ± 0,007 15.995622 ±0.000108 0,114 14.017 0.8 4955 ±100 2014
Кеплер-332d Во премин 0,105 ± 0,007 34.21154 ±0.000326 0,189 14.017 0.8 4955 ±100 2014
Кеплер-333b Во премин 0,118 ± 0,014 12.551158 ±0.000044 0,087 14.731 0.54 4259 ±200 2014
Кеплер-333c Во премин 0,099 ± 0,018 24.08821 ±0.000207 0,135 14.731 0.54 4259 ±200 2014
Кеплер-334b Во премин 0,1 ± 0,019 5.470319 ±0.000021 0,061 12.776 1 5828 ±100 2014
Кеплер-334c Во премин 0,128 ± 0,023 12.758005 ±0.000055 0,107 12.776 1 5828 ±100 2014
Кеплер-334d Во премин 0,126 ± 0,023 25.09849 ±0.000142 0,168 12.776 1 5828 ±100 2014
Кеплер-335b Во премин 0,302 ± 0,06 6.562331 ±0.000031 0,075 13.996 0.99 5877 ±112 2014
Кеплер-335c Во премин 0,274 ± 0,059 67.844469 ±0.001423 0,356 13.996 0.99 5877 ±112 2014
Кеплер-336b Во премин 0,091 ± 0,017 2.024823 ±0.000017 0,033 13.598 0.89 5867 ±100 2014
Кеплер-336c Во премин 0,187 ± 0,033 9.600001 ±0.000035 0,092 13.598 0.89 5867 ±100 2014
Кеплер-336d Во премин 0,211 ± 0,043 20.678772 ±0.000102 0,154 13.598 0.89 5867 ±100 2014
Кеплер-337b Во премин 0,137 ± 0,038 3.292781 ±0.000019 0,045 12.727 0.96 5684 ±175 2014
Кеплер-337c Во премин 0,183 ± 0,051 9.693201 ±0.000047 0,093 12.727 0.96 5684 ±175 2014
Кеплер-338b Во премин 0,218 ± 0,012 13.726976 ±0.000059 0,117 12.119 1.1 5923 ±77 2014
Кеплер-338c Во премин 0,209 ± 0,011 24.310856 ±0.000158 0,172 12.119 1.1 5923 ±77 2014
Кеплер-338d Во премин 0,268 ± 0,025 44.431014 ±0.000368 0,257 12.119 1.1 5923 ±77 2014
Кеплер-338e Во премин Timing Variations 0,027+0,023
−0,02
0,139 ± 0,006 9.341 12.119 1.1 5923 ±77 2014
Кеплер-339b Во премин 0,127 ± 0,059 4.977656 ±0.000019 0,055 14.531 0.84 5631 ±200 2014
Кеплер-339c Во премин 0,103 ± 0,046 6.988055 ±0.000053 0,069 14.531 0.84 5631 ±200 2014
Кеплер-339d Во премин 0,104 ± 0,047 10.558345 ±0.000081 0,091 14.531 0.84 5631 ±200 2014
Кеплер-340b Во премин 0,226 ± 0,054 14.844387 ±0.000473 0,134 12.345 2.11 6620 ±376 2014
Кеплер-340c Во премин 0,301 ± 0,069 22.824669 ±0.000481 0,178 12.345 2.11 6620 ±376 2014
Кеплер-341b Во премин 0,105 ± 0,055 5.195528 ±0.000053 0,06 14.601 0.94 6012 ±200 2014
Кеплер-341c Во премин 0,152 ± 0,077 8.01041 ±0.000049 0,08 14.601 0.94 6012 ±200 2014
Кеплер-341d Во премин 0,165 ± 0,084 27.666313 ±0.000297 0,182 14.601 0.94 6012 ±200 2014
Кеплер-341e Во премин 0,178 ± 0,092 42.473269 ±0.000633 0,242 14.601 0.94 6012 ±200 2016
Кеплер-342b Во премин 0,201 ± 0,036 15.170318 ±0.000059 0,128 13.147 1.13 6175 ±100 2014
Кеплер-342c Во премин 0,175 ± 0,031 26.234138 ±0.000163 0,185 13.147 1.13 6175 ±100 2014
Кеплер-342d Во премин 0,222 ± 0,043 39.459357 ±0.000375 0,242 13.147 1.13 6175 ±100 2014
Кеплер-342e Во премин 0,079+0,007
−0,005
1.64422461 ±0.00000621 13.147 1.13 6175 ±100 2014
Кеплер-343b Во премин 0,215 ± 0,045 8.96855 ±0.000058 0,088 14.128 1.04 5807 ±100 2014
Кеплер-343c Во премин 0,18 ± 0,034 23.22182 ±0.000234 0,167 14.128 1.04 5807 ±100 2014
Кеплер-344b Во премин 0,233 ± 0,109 21.963945 ±0.000108 0,153 15.378 0.9 5774 ±200 2014
Кеплер-344c Во премин 0,263 ± 0,123 125.596809 ±0.001728 0,488 15.378 0.9 5774 ±200 2014
Кеплер-345b Во премин 0,066 ± 0,005 7.415563 ±0.000054 0,066 14.028 0.59 4504 ±100 2014
Кеплер-345c Во премин 0,107 ± 0,006 9.387427 ±0.000028 0,077 14.028 0.59 4504 ±100 2014
Кеплер-346b Во премин 0,237 ± 0,111 6.511127 ±0.000017 0,071 15.214 0.97 6033 ±200 2014
Кеплер-346c Во премин 0,274 ± 0,13 23.851549 ±0.000098 0,168 15.214 0.97 6033 ±200 2014
Кеплер-347b Во премин 0,176 ± 0,084 12.79836 ±0.000106 0,11 14.513 1.04 6088 ±200 2014
Кеплер-347c Во премин 0,156 ± 0,075 27.320871 ±0.000457 0,183 14.513 1.04 6088 ±200 2014
Кеплер-348b Во премин 0,136 ± 0,026 7.05677 ±0.000031 0,076 12.556 1.15 6177 ±100 2014
Кеплер-348c Во премин 0,119 ± 0,022 17.265427 ±0.000179 0,138 12.556 1.15 6177 ±100 2013
Кеплер-349b Во премин 0,17 ± 0,064 5.929778 ±0.00002 0,065 14.746 0.97 5956 ±200 2013
Кеплер-349c Во премин 0,175 ± 0,066 12.247629 ±0.000063 0,105 14.746 0.97 5956 ±200 2014
Кеплер-350b Во премин 0,165 ± 0,034 11.189562 ±0.000119 0,104 13.781 1 ±0.16 6186 ±100 2014
Кеплер-350c Во премин 0,019 ± 0,01 0,277+0,127
−0,054
17.849 13.781 1 ±0.16 6186 ±100 2016
Кеплер-350d Во премин 0,047+0,017
−0,015
0,25+0,114
−0,048
26.136 13.781 1 ±0.16 6186 ±100 2014
Кеплер-351b Во премин 0,273 ± 0,138 37.054919 ±0.000484 0,214 15.99 0.89 5643 ±200 2014
Кеплер-351c Во премин 0,285 ± 0,138 57.24809 ±0.000599 0,287 15.99 0.89 5643 ±200 2014
Кеплер-351d Во премин 0,243+0,017
−0,027
142.544247 ±0.002303 15.99 0.89 5643 ±200 2014
Кеплер-352b Во премин 0,077 ± 0,007 10.05537 ±0.000194 0,085 12.957 0.79 5212 ±100 2014
Кеплер-352c Во премин 0,111 ± 0,009 16.332995 ±0.000272 0,118 12.957 0.79 5212 ±100 2014
Кеплер-353b Во премин 0,079 ± 0,005 5.795278 ±0.000055 0,051 15.773 0.54 3903 ±100 2014
Кеплер-353c Во премин 0,123 ± 0,006 8.410894 ±0.000039 0,065 15.773 0.54 3903 ±100 2014
Кеплер-354b Во премин 0,164 ± 0,052 5.47666 ±0.000024 0,054 15.549 0.65 4648 ±200 2014
Кеплер-354c Во премин 0,117 ± 0,037 16.934402 ±0.000228 0,115 15.549 0.65 4648 ±200 2014
Кеплер-354d Во премин 0,111 ± 0,036 24.209842 ±0.000403 0,146 15.549 0.65 4648 ±200 2014
Кеплер-355b Во премин 0,13 ± 0,059 11.03189 ±0.000338 0,102 15.087 1.05 6184 ±250 2014
Кеплер-355c Во премин 0,242 ± 0,109 25.762294 ±0.000267 0,179 15.087 1.05 6184 ±250 2014
Кеплер-356b Во премин 0,14 ± 0,026 4.612696 ±0.000021 0,057 12.992 0.97 6133 ±100 2014
Кеплер-356c Во премин 0,161 ± 0,029 13.121632 ±0.000088 0,115 12.992 0.97 6133 ±100 2014
Кеплер-357b Во премин 0,164 ± 0,096 6.475434 ±0.000034 0,063 15.565 0.78 5036 ±200 2014
Кеплер-357c Во премин 0,238 ± 0,14 16.85837 ±0.000081 0,12 15.565 0.78 5036 ±200 2014
Кеплер-357d Во премин 0,306 ± 0,182 49.499875 ±0.00046 0,246 15.565 0.78 5036 ±200 2014
Кеплер-358b Во премин 0,243 ± 0,121 34.060467 ±0.000194 0,21 15.375 0.95 5908 ±200 2014
Кеплер-358c Во премин 0,254 ± 0,128 83.488369 ±0.00083 0,381 15.375 0.95 5908 ±200 2014
Кеплер-359b Во премин 0,315 ± 0,146 25.563222 ±0.000202 0,178 15.886 1.07 6248 ±250 2014
Кеплер-359c Во премин 0,384 ± 0,178 57.68802 ±0.000545 0,307 15.886 1.07 6248 ±250 2014
Кеплер-359d Во премин 0,358 ± 0,17 77.095691 ±0.001453 0,372 15.886 1.07 6248 ±250 2014
Кеплер-360b Во премин 0,147 ± 0,07 3.289672 ±0.000012 0,044 14.866 0.95 6053 ±200 2014
Кеплер-360c Во премин 0,187 ± 0,089 7.186434 ±0.000029 0,075 14.866 0.95 6053 ±200 2014
Кеплер-361b Во премин 0,129 ± 0,025 8.486616 ±0.000084 0,086 13.573 1.07 6169 ±100 2014
Кеплер-361c Во премин 0,225 ± 0,043 55.188023 ±0.000655 0,3 13.573 1.07 6169 ±100 2014
Кеплер-362b Во премин 0,079 ± 0,034 10.327186 ±0.000101 0,087 14.5 0.77 5788 ±200 2014
Кеплер-362c Во премин 0,129 ± 0,054 37.866281 ±0.000298 0,207 14.5 0.77 5788 ±200 2014
Кеплер-363b Во премин 0,103 ± 0,017 3.614568 ±0.000053 0,048 13.353 1.23 5593 ±100 2014
Кеплер-363c Во премин 0,151 ± 0,024 7.542427 ±0.000058 0,079 13.353 1.23 5593 ±100 2014
Кеплер-363d Во премин 0,183 ± 0,036 11.932125 ±0.000093 0,107 13.353 1.23 5593 ±100 2014
Кеплер-364b Во премин 0,138 ± 0,033 25.745718 ±0.000548 0,178 13.66 1.2 6108 ±125 2014
Кеплер-364c Во премин 0,192 ± 0,037 59.980627 ±0.000879 0,312 13.66 1.2 6108 ±125 2014
Кеплер-365b Во премин 0,182 ± 0,087 10.664903 ±0.000069 0,098 14.651 0.99 6012 ±200 2014
Кеплер-365c Во премин 0,146 ± 0,069 17.784129 ±0.000215 0,137 14.651 0.99 6012 ±200 2014
Кеплер-366b Во премин 0,13 ± 0,059 3.281959 ±0.000022 0,045 14.842 1.05 6209 ±200 2014
Кеплер-366c Во премин 0,16 ± 0,072 12.51616 ±0.000095 0,11 14.842 1.05 6209 ±200 2014
Кеплер-367b Во премин 0,116 ± 0,014 37.815724 ±0.000279 0,201 12.879 0.75 4710 ±100 2014
Кеплер-367c Во премин 0,107 ± 0,014 53.578637 ±0.000382 0,253 12.879 0.75 4710 ±100 2014
Кеплер-368b Во премин 0,291 ± 0,081 26.84768 ±0.000326 0,186 12.848 0.71 5502 ±206 2014
Кеплер-368c Во премин 0,346 ± 0,096 72.379334 ±0.00137 0,36 12.848 0.71 5502 ±206 2014
Кеплер-369b Во премин 0,101 ± 0,005 2.732756 ±0.000009 0,03 15.673 0.54 3591 ±100 2014
Кеплер-369c Во премин 0,126 ± 0,005 14.871572 ±0.000083 0,094 15.673 0.54 3591 ±100 2014
Кеплер-370b Во премин 0,142 ± 0,07 4.57953 ±0.000041 0,054 15.198 0.94 5852 ±200 2014
Кеплер-370c Во премин 0,17 ± 0,079 19.02293 ±0.000177 0,14 15.198 0.94 5852 ±200 2014
Кеплер-371b Во премин 0,169 ± 0,046 34.763278 ±0.000351 0,2 13.865 0.94 5666 ±146 2014
Кеплер-371c Во премин 0,159 ± 0,04 67.968015 ±0.00107 0,313 13.865 0.94 5666 ±146 2014
Кеплер-372b Во премин 0,121 ± 0,053 6.849692 ±0.000134 0,075 14.881 1.15 6509 ±200 2014
Кеплер-372c Во премин 0,186 ± 0,08 20.053763 ±0.00019 0,154 14.881 1.15 6509 ±200 2014
Кеплер-372d Во премин 0,151 ± 0,065 30.092568 ±0.00068 0,201 14.881 1.15 6509 ±200 2014
Кеплер-373b Во премин 0,121 ± 0,06 5.535309 ±0.000029 0,06 14.514 0.87 5787 ±200 2014
Кеплер-373c Во премин 0,111 ± 0,055 16.725948 ±0.000227 0,126 14.514 0.87 5787 ±200 2014
Кеплер-374b Во премин 0,092 ± 0,048 1.897806 ±0.000011 0,029 14.686 0.84 5977 ±200 2014
Кеплер-374c Во премин 0,098 ± 0,051 3.282807 ±0.00002 0,042 14.686 0.84 5977 ±200 2014
Кеплер-374d Во премин 0,117 ± 0,062 5.028219 ±0.00004 0,056 14.686 0.84 5977 ±200 2014
Кеплер-375b Во премин 0,129 ± 0,045 12.125934 ±0.000204 0,101 15.699 0.89 5826 ±200 2014
Кеплер-375c Во премин 0,236 ± 0,086 19.986326 ±0.000184 0,141 15.699 0.89 5826 ±200 2014
Кеплер-376b Во премин 0,095 ± 0,02 4.920199 ±0.000073 0,057 13.776 1.05 5900 ±100 2014
Кеплер-376c Во премин 0,16 ± 0,032 14.172327 ±0.000108 0,115 13.776 1.05 5900 ±100 2014
Кеплер-377b Во премин 0,124 ± 0,024 12.509529 ±0.000257 0,109 13.86 0.88 5949 ±128 2014
Кеплер-377c Во премин 0,184 ± 0,035 27.014976 ±0.000347 0,182 13.86 0.88 5949 ±128 2014
Кеплер-378b Во премин 0,067 ± 0,013 16.092361 ±0.000073 0,112 12.485 0.96 4661 ±100 2014
Кеплер-378c Во премин 0,062 ± 0,004 28.906009 ±0.000216 0,166 12.485 0.96 4661 ±100 2014
Кеплер-379b Во премин 0,148 ± 0,028 20.09838 ±0.00018 0,152 13.358 1.08 6054 ±100 2014
Кеплер-379c Во премин 0,204 ± 0,038 62.784697 ±0.000661 0,326 13.358 1.08 6054 ±100 2014
Кеплер-380b Во премин 0,106 ± 0,021 3.930821 ±0.000038 0,05 13.652 1.05 6045 ±147 2014
Кеплер-380c Во премин 0,113 ± 0,025 7.630004 ±0.000073 0,078 13.652 1.05 6045 ±147 2014
Кеплер-381b Во премин 0,088 ± 0,02 5.629021 ±0.000028 0,066 10.421 1.34 6152 ±100 2014
Кеплер-381c Во премин 0,1 ± 0,022 13.391635 ±0.000129 0,117 10.421 1.34 6152 ±100 2014
Кеплер-382b Во премин 0,118 ± 0,056 5.262155 ±0.000047 0,055 14.623 0.8 5600 ±200 2014
Кеплер-382c Во премин 0,142 ± 0,069 12.162701 ±0.000109 0,097 14.623 0.8 5600 ±200 2014
Кеплер-383b Во премин 0,118 ± 0,046 12.904532 ±0.000121 0,095 15.07 0.67 4710 ±200 2014
Кеплер-383c Во премин 0,111 ± 0,044 31.200751 ±0.000354 0,172 15.07 0.67 4710 ±200 2014
Кеплер-384b Во премин 0,1 ± 0,029 22.597053 ±0.000243 0,148 13.584 0.76 5577 ±145 2014
Кеплер-384c Во премин 0,101 ± 0,029 45.348269 ±0.000779 0,236 13.584 0.76 5577 ±145 2014
Кеплер-385b Во премин 0,244 ± 0,123 10.043686 ±0.000128 0,097 15.212 1.09 6326 ±250 2014
Кеплер-385c Во премин 0,271 ± 0,139 15.163161 ±0.000269 0,127 15.212 1.09 6326 ±250 2014
Кеплер-386b Во премин 0,124 ± 0,073 12.31043 ±0.000218 0,096 15.629 0.74 5178 ±200 2014
Кеплер-386c Во премин 0,141 ± 0,079 25.193458 ±0.000342 0,155 15.629 0.74 5178 ±200 2014
Кеплер-387b Во премин 0,092 ± 0,021 6.791636 ±0.000094 0,068 13.987 1.03 5774 ±154 2014
Кеплер-387c Во премин 0,079 ± 0,02 11.837549 ±0.000329 0,098 13.987 1.03 5774 ±154 2014
Кеплер-388b Во премин 0,072 ± 0,009 3.173315 ±0.000018 0,036 14.993 0.59 4498 ±200 2014
Кеплер-388c Во премин 0,077 ± 0,01 13.297004 ±0.000185 0,093 14.993 0.59 4498 ±200 2014 [83]
Кеплер-389b Во премин 0,135 ± 0,069 3.244107 ±0.00003 0,041 15.77 0.78 5376 ±250 2014 [83]
Кеплер-389c Во премин 0,13 ± 0,067 14.51143 ±0.000305 0,11 15.77 0.78 5376 ±250 2014 [83]
Кеплер-390b Во премин 0,073 ± 0,006 6.738088 ±0.000067 0,065 13.942 0.67 5166 ±100 2014
Кеплер-390c Во премин 0,07 ± 0,007 13.060022 ±0.000257 0,101 13.942 0.67 5166 ±100 2014 [83]
Кеплер-391b Во премин 0,285 ± 0,07 7.416755 ±0.000129 0,082 13.007 1.22 4940 ±100 2014 [83]
Кеплер-391c Во премин 0,316 ± 0,077 20.485435 ±0.000393 0,161 13.007 1.22 4940 ±100 2014 [124]
Кеплер-392b Во премин 0,089 ± 0,019 5.341853 ±0.000055 0,059 13.455 1.13 5938 ±226 2014 [125]
Кеплер-392c Во премин 0,098 ± 0,021 10.423118 ±0.000087 0,093 13.455 1.13 5938 ±226 2014 [126]
Кеплер-393b Во премин 0,115 ± 0,022 9.182417 ±0.000096 0,091 13.223 1.32 6189 ±100 2014 [127]
Кеплер-393c Во премин 0,119 ± 0,028 14.613612 ±0.000231 0,124 13.223 1.32 6189 ±100 2014
Кеплер-394b Во премин 0,143 ± 0,073 8.005013 ±0.00009 0,083 14.79 1.11 6402 ±200 2013
Кеплер-394c Во премин 0,148 ± 0,077 12.130686 ±0.00018 0,11 14.79 1.11 6402 ±200 2013
Кеплер-395b Во премин 0,092 ± 0,007 7.054346 ±0.00007 0,061 15.987 0.53 4262 ±100 2014
Кеплер-395c Во премин 0,118 ± 0,008 34.989262 ±0.000543 0,177 15.987 0.53 4262 ±100 2014
Кеплер-396b Во премин 0,238+0,037
−0,018
0,312+0,114
−0,058
42.994 11.921 0.85 ±0.095 5384 2014
Кеплер-396c Во премин 0,056+0,009
−0,004
0,473+0,174
−0,088
88.505 11.921 0.85 ±0.095 5384 2014
Кеплер-397b Во премин 0,219 ± 1,902 22.250949 ±0.000186 0,144 15.996 5307 ±100 2016
Кеплер-397c Во премин 0,551 ± 0,05 135.498527 ±0.000668 0,48 15.996 5307 ±100 2014
Кеплер-398b Во премин 0,083 ± 0,009 4.081423 ±0.000011 0,044 13.256 4493 ±100 2014
Кеплер-398c Во премин 0,09 ± 0,01 11.419412 ±0.000047 0,087 13.256 4493 ±100 2014
Кеплер-398d Во премин 0,079+0,003
−0,004
6.83437001 ±0.00001518 13.256 4493 ±100 2014
Кеплер-399b Во премин 0,086 ± 0,045 14.425281 ±0.000144 0,103 14.467 5502 ±200 2014
Кеплер-399c Во премин 0,128 ± 0,069 26.67569 ±0.000171 0,155 14.467 5502 ±200 2014
Кеплер-399d Во премин 0,169 ± 0,09 58.034616 ±0.000363 0,261 14.467 5502 ±200 2014
Кеплер-400b Во премин 0,147 ± 0,027 9.024389 ±0.000034 0,087 13.642 5886 ±100 2016
Кеплер-400c Во премин 0,133 ± 0,025 17.340824 ±0.0001 0,134 13.642 5886 ±100 2014
Кеплер-401b Во премин 0,153 ± 0,036 14.383035 ±0.000211 0,122 13.312 6117 ±100 2014
Кеплер-401c Во премин 0,192 ± 0,036 47.318218 ±0.000695 0,269 13.312 6117 ±100 2014
Кеплер-401d Во премин 0,203+0,036
−0,023
184.256405 ±0.00317 13.312 6117 ±100 2014
Кеплер-402b Во премин 0,109 ± 0,021 4.028751 ±0.000019 0,051 13.268 6090 ±120 2014
Кеплер-402c Во премин 0,139 ± 0,031 6.124821 ±0.000026 0,068 13.268 6090 ±120 2014
Кеплер-402d Во премин 0,123 ± 0,024 8.921099 ±0.000056 0,087 13.268 6090 ±120 2016
Кеплер-402e Во премин 0,13 ± 0,026 11.242861 ±0.000059 0,102 13.268 6090 ±120 2014
Кеплер-403b Во премин 0,112 ± 0,02 7.031462 ±0.000051 0,076 12.805 6090 ±100 2014
Кеплер-403c Во премин 0,156 ± 0,029 54.280749 ±0.000562 0,297 12.805 6090 ±100 2014
Кеплер-403d Во премин 0,127+0,027
−0,017
13.61159129 ±0.00008288 12.805 6090 ±100 2014
Кеплер-404b Во премин 0,113 ± 0,049 11.829851 ±0.000209 0,102 15.228 5654 ±200 2014
Кеплер-404c Во премин 0,153 ± 0,076 14.751166 ±0.000261 0,118 15.228 5654 ±200 2014
Кеплер-405b Во премин 0,186 ± 0,088 10.613839 ±0.000111 0,095 15.855 5818 ±250 2014
Кеплер-405c Во премин 0,416 ± 2,378 29.726682 ±0.011477 0,188 15.855 5818 ±250 2014
Кеплер-406b Во премин 0,02 ± 0,004 0,128 ± 0,003 11,82 ± 2,7 2.42629 12.52 1.07 ±0.06 5538 ±75 2014
Кеплер-406c Во премин 0,009 ± 0,006 0,076 ± 0,003 24,39 ± 16,13 4.62332 12.52 1.07 ±0.06 5538 ±75 2014
Кеплер-407b Во премин 0,095 ± 0,002 0.66931 12.521 1 ±0.06 5476 ±75 2013
Кеплер-407c Radial Velocity 12,6 ± 6,3 3000 ±500 12.521 1 ±0.06 5476 ±75 2013
Кеплер-408b Во премин 0,073 ± 0,003 2.46502 8.769 1.08 ±0.07 6104 ±74 2016
Кеплер-409b Во премин 0,106 ± 0,003 68.9584 9.439 G3V 0.92 ±0.06 5460 ±75 2014
Кеплер-410Ab Во премин 0,253 ± 0,005 17.833648 ±0.000054 0,1226 ± 0,0047 0,17+0,1
−0,05
9.364 430.5264186 ±22.50479006 K/M 1.21 ±0.03 6273 ±140 2014
Кеплер-411b Во премин 0,168 ± 0,018 3.00516 ±0.00001 0,038 ± 0,001 0+0,35
0
12.231 0.83 ±0.07 4974 ±46 2014
Кеплер-411c Во премин 0,292+0,011
−0,006
7.83442788 ±0.00000298 12.231 0.83 ±0.07 4974 ±46 2014
Кеплер-412b Во премин 0,941+0,125
−0,019
1,341+0,044
−0,046
0,52+0,13
−0,04
1.7208604 ±0.0000003 0,02897+0,00093
−0,00092
13.73 3444.211349 ±117.416296 1.17 ±0.09 5750 ±90 2014
Кеплер-413b Во премин 0,211+0,069
−0,066
0,388 ± 0,009 3,2 ± 1 66.262 ±0.024 0,3553+0,002
−0,0018
0,1181+0,0018
−0,0017
15.52 0.82 ±0.01 4700 2014
Кеплер-414b Во премин Timing Variations 0,011+0,011
−0,009
0,153+0,028
−0,012
4.7 13.338 0.89 2014
Кеплер-414c Во премин Timing Variations 0,094+0,039
−0,033
0,269+0,048
−0,022
7.171 13.338 0.89 2014
Кеплер-415b Во премин Timing Variations 0,377+0,321
−0,275
0,108+0,012
−0,009
4.176 15.842 0.67 2014
Кеплер-415c Во премин Timing Variations 8.708 15.842 0.67 2014
Кеплер-416b Во премин Timing Variations 0,183+0,168
−0,124
0,221+0,088
−0,029
6.319 14.028 1 2014
Кеплер-416c Во премин Timing Variations 12.209 14.028 1 2014
Кеплер-417b Во премин Timing Variations 0,035+0,029
−0,025
0,206+0,077
−0,015
12.331 15.886 0.9 2014
Кеплер-417c Во премин Timing Variations 15.943 15.886 0.9 2014
Кеплер-418b Во премин 1,1 1,2 ± 0,16 86.67856 ±0.00007 0,2 ± 0,11 14.696 0.98 ±0.08 5820 ±100 2014
Кеплер-419b Во премин 2,5 ± 0,3 0,96 ± 0,12 69.7546 ±0.0007 0,37+0,007
−0,006
0,833 ± 0,013 13.005 1.39 ±0.075 6430 ±79 2014
Кеплер-419c Во премин Timing Variations 7,3 ± 0,4 675.47 ±0.11 1,68 ± 0,03 0,184 ± 0,002 13.005 1.39 ±0.075 6430 ±79 2014
Кеплер-421b Во премин 0,371+0,017
−0,014
704.1984 ±0.0016 1,219 ± 0,089 0,041+0,095
−0,034
13.354 1043.700409 ±65.23127554 0.79 ±0.03 5308 ±50 2014
Кеплер-422b Во премин 0,43 ± 0,13 1,15 ± 0,11 0,38 ± 0,11 7.8914483 ±0.0000005 0,082+0,011
−0,01
13.435 1.15 ±0.06 5972 ±84 2014
Кеплер-423b Во премин 0,595 ± 0,081 1,192 ± 0,052 0,459 ± 0,083 2.6843285 ±0.00000007 0,03585+0,00052
−0,00114
0,019+0,028
−0,014
14.29 2364.633738 ±244.6172833 0.85 ±0.04 5560 ±80 2014
Кеплер-424b Во премин 1,03 ± 0,13 0,89+0,08
−0,06
1,94 ± 0,25 3.3118644 ±0.00000039 0,044+0,005
−0,004
14.256 1.01 ±0.05 5460 ±81 2014
Кеплер-424c Radial Velocity 6,97 ± 0,62 223.3 ±2.1 0,73+0,08
−0,07
14.256 1.01 ±0.05 5460 ±81 2014
Кеплер-425b Во премин 0,25 ± 0,08 0,978 ± 0,022 0,27 ± 0,07 3.79701816 ±0.00000019 0,0464 ± 0,0008 0,33 14.97 2120.016455 ±65.23127554 0.93 ±0.05 5170 ±70 2014
Кеплер-426b Во премин 0,34 ± 0,08 1,09 ± 0,03 0,26 ± 0,06 3.21751883 ±0.00000019 0,0414 ± 0,001 0,18 15.073 2870.176124 ±97.84691331 0.91 ±0.06 5725 ±90 2014
Кеплер-427b Во премин 0,29 ± 0,09 1,23 ± 0,21 0,16 ± 0,14 10.290994 ±0.0000011 0,091 ± 0,01 0,57 14.42 3587.720155 ±489.2345666 0.96 ±0.06 5800 ±70 2014 [128][129]
Кеплер-428b Во премин 1,27 ± 0,19 1,08 ± 0,03 1,02 ± 0,15 3.52563254 ±0.00000015 0,0433 ± 0,0009 0,22 15.405 2348.325919 ±81.53909443 0.87 ±0.05 5150 ±100 2014
Кеплер-430b Во премин 0,29 35.968 0,2244 13.848 1.17 ±0.115 5884 ±75 2015 [130]
Кеплер-430c Во премин 0,16 110.979 0,4757 13.848 1.17 ±0.115 5884 ±75 2015 [131][132]
Кеплер-431b Во премин 0,068 6.803 0,0719 11.973 1.07 ±0.05 6004 ±75 2015
Кеплер-431c Во премин 0,06 8.703 0,0847 11.973 1.07 ±0.05 6004 ±75 2015
Кеплер-431d Во премин 0,1 11.922 0,1045 11.973 1.07 ±0.05 6004 ±75 2015
Кеплер-432b Во премин 5,41+0,32
−0,18
1,145+0,036
−0,039
4,46+0,37
−0,29
52.501129 ±0.000067 0,301+0,016
−0,011
0,5134+0,0098
−0,0089
12.465 2837.560486 ±65.23127554 1.32 ±0.085 4995 ±78 2015
Кеплер-432c Radial Velocity 2,43+0,22
−0,24
406.2 ±3.9 0,498+0,029
−0,059
12.465 2837.560486 ±65.23127554 1.32 ±0.085 4995 ±78 2015
Кеплер-433b Во премин 2,82 ± 0,52 1,45 ± 0,16 1,13 ± 0,32 5.33408384 ±0.0000011 0,0679 ± 0,0027 0,119 ± 0,079 14.463 6099.124263 ±684.9283932 1.46 ±0.17 6360 ±140 2015
Кеплер-434b Во премин 2,86 ± 0,35 1,13+0,26
−0,18
2,4 ± 1,3 12.8747099 ±0.000005 0,1143 ± 0,003 0,131 ± 0,072 14.517 4044.339083 ±391.3876532 1.2 ±0.09 5977 ±95 2015
Кеплер-435b Во премин 0,84 ± 0,15 1,99 ± 0,18 0,131 ± 0,037 8.6001536 ±0.0000018 0,0948 ± 0,0018 0,114 ± 0,077 13.643 6751.437018 ±652.3127554 1.54 ±0.09 6161 ±94 2015
Кеплер-436b Во премин 0,24 ± 0,02 64.00205 ±0.00072 0,339+0,134
−0,053
0,19+0,13
−0,11
15.856 2015.646414 ±110.8931684 0.73 ±0.03 4651 ±100 2015
Кеплер-436c Во премин 0,208+0,017
−0,012
16.79713874 ±0.00008561 15.856 2015.646414 ±110.8931684 0.73 ±0.03 4651 ±100 2016
Кеплер-437b Во премин 0,19 ± 0,02 66.65062 ±0.00033 0,288+0,066
−0,04
0,02+0,08
−0,02
14.352 1360.072095 ±78.27753065 0.71 ±0.03 4551 ±100 2015
Кеплер-438b Во премин 0,1+0,01
−0,02
35.23319 ±0.00025 0,166+0,051
−0,042
0,03+0,1
−0,03
14.467 472.9267477 ±65.23127554 0.54 ±0.05 3748 ±112 2015
Кеплер-439b Во премин 0,2+0,01
−0,04
178.1396 ±0.0016 0,563+0,165
−0,08
0,03+0,08
−0,03
14.56 2260.263697 ±215.2632093 0.88 ±0.04 5431 ±100 2015
Кеплер-440b Во премин 0,17 ± 0,02 101.11141 ±0.00087 0,242+0,066
−0,041
0,34+0,12
−0,19
15.134 851.2681458 ±52.18502043 0.57 ±0.045 4134 ±154 2015
Кеплер-441b Во премин 0,15 ± 0,02 207.2482 ±0.0022 0,64+0,32
−0,13
0,1+0,11
−0,1
15.142 926.2841127 ±91.32378576 0.57 ±0.05 4340 ±177 2015
Кеплер-442b Во премин 0,12+0,01
−0,02
112.3053 ±0.0024 0,409+0,209
−0,06
0,04+0,08
−0,04
14.976 1115.454812 ±61.96971176 0.61 ±0.03 4402 ±100 2015
Кеплер-443b Во премин 0,21 ± 0,02 177.6693 ±0.0031 0,495+0,186
−0,075
0,11+0,15
−0,11
15.891 2540.758182 ±146.77037 0.74 ±0.03 4723 ±100 2015
Кеплер-444b Во премин 0,036 ± 0,001 3.6001053 ±0.0000083 0,04178 ± 0,00079 0,16+0,21
−0,1
8.88 116.4378268 ±3.587720155 K0V 0.76 ±0.04 5046 ±74 2015
Кеплер-444c Во премин 0,044 ± 0,002 4.5458841 ±0.000007 0,04881 ± 0,00093 0,31+0,12
−0,15
8.88 116.4378268 ±3.587720155 K0V 0.76 ±0.04 5046 ±74 2015
Кеплер-444d Во премин 0,047 ± 0,002 6.189392 ±0.000012 0,06 ± 0,0011 0,18+0,16
−0,12
8.88 116.4378268 ±3.587720155 K0V 0.76 ±0.04 5046 ±74 2015
Кеплер-444e Во премин 0,049+0,002
−0,001
7.743493 ±0.000017 0,0696 ± 0,0013 0,1+0,2
−0,07
8.88 116.4378268 ±3.587720155 K0V 0.76 ±0.04 5046 ±74 2015
Кеплер-444f Во премин 0,066 ± 0,004 9.740486 ±0.000013 0,0811 ± 0,0015 0,29+0,2
−0,19
8.88 116.4378268 ±3.587720155 K0V 0.76 ±0.04 5046 ±74 2015
Кеплер-445b Во премин 0,14 ± 0,02 2.984151 ±0.000011 0 17.475 293.5407399 0.18 ±0.04 3157 ±60 2015
Кеплер-445c Во премин 0,22 ± 0,03 4.871229 ±0.000011 0 17.475 293.5407399 0.18 ±0.04 3157 ±60 2015
Кеплер-445d Во премин 0,11 ± 0,02 8.15275 ±0.0004 0 17.475 293.5407399 0.18 ±0.04 3157 ±60 2015
Кеплер-446b Во премин 0,13 ± 0,02 1.565409 ±0.0000033 0 16.257 391.3876532 0.22 ±0.05 3359 ±60 2015
Кеплер-446c Во премин 0,1 ± 0,02 3.036179 ±0.0000055 0 16.257 391.3876532 0.22 ±0.05 3359 ±60 2015
Кеплер-446d Во премин 0,12 ± 0,02 5.148921 ±0.000022 0 16.257 391.3876532 0.22 ±0.05 3359 ±60 2015
Кеплер-447b Во премин 1,37+0,48
−0,46
1,65+0,59
−0,56
0,4+0,94
−0,32
7.79430132 ±0.00000182 0,0769+0,0062
−0,0079
0,123+0,037
−0,036
12.394 1 ±0.21 5493 ±62 2015
Кеплер-449b Во премин 0,183 ± 0,006 12.58242 ±0.00027 0,03+0,28
−0,03
11.411 0.97 ±0.05 2015
Кеплер-449c Во премин 0,247 ± 0,008 33.6727 ±0.001 0,05+0,24
−0,05
11.411 0.97 ±0.05 2015
Кеплер-450b Во премин 0,548 ± 0,029 28.454851 ±0.000025 0,02+0,14
−0,02
11.684 1.35 ±0.08 2015
Кеплер-450c Во премин 0,234 ± 0,012 15.413135 ±0.000085 0,02+0,17
−0,02
11.684 1.35 ±0.08 2015
Кеплер-450d Во премин 0,075 ± 0,006 7.51464 ±0.00023 0,14+0,24
−0,14
11.684 1.35 ±0.08 2015
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-452b Во премин 0,145+0,021
−0,018
384.843 ±0.007 1,046+0,019
−0,015
13.426 G2 1.04 ±0.05 5757 ±85 2015
Кеплер-453b Во премин 0,00063 ± 0,05034 0,553 ± 0,003 240.503 ±0.053 0,7903 ± 0,0028 0,0359 ± 0,0088 13.552 G 0.94 ±0.01 5527 ±100 2015 [130]
Кеплер-454b Во премин 0,02152 ± 0,0044 0,211 ± 0,012 2,76 ± 0,73 10.57375339 ±0.00000777 0,0954 ± 0,0012 0 11.57 G 1.03 ±0.035 5701 ±34 2015 [131][132]
Кеплер-454c Radial Velocity 4,46 ± 0,12 523.9 ±0.7 0,0214 ± 0,0077 11.57 1.03 ±0.035 5701 ±34 2015
Кеплер-455b Во премин 0,616 1322.3 14.218 2015
Кеплер-456b Во премин 0,589 1320 12.713 2015
Кеплер-457b Во премин 0,366 31.8099 14.294 2015
Кеплер-457c Во премин 0,214 75.2 14.294 2015
Кеплер-458b Во премин 0,4 572.3847 1,3337 13.955 2015
Кеплер-459b Во премин 0,49 854.083 15.355 2015
Кеплер-460b Во премин 0,57 440.7813 1,1455 13.77 2015
Кеплер-461b Во премин 0,23+0,006
−0,005
8.31378306 ±0.00000766 13.704 1526.411848 ±41.42185997 0.98 ±0.025 5634 ±43.2 2016
Кеплер-462b Во премин 0,336+0,055
−0,046
84.6879808 ±0.0002068 11.642 2390.726249 ±397.4215462 1.59 ±0.11 7070 ±58.86 2016
Кеплер-463b Во премин 0,272+0,038
−0,027
8.98101683 ±0.00000316 12.87 1095.885429 ±158.2184588 0.87 ±0.05 5661 ±105.05 2016
Кеплер-464b Во премин 0,294+0,014
−0,012
7.25696522 ±0.00000577 12.702 2129.801146 ±102.380487 1.21 ±0.075 5933 ±67.87 2016
Кеплер-465b Во премин 0,263+0,022
−0,014
9.94067247 ±0.00000655 12.663 1914.537937 ±162.7520325 1.23 ±0.035 6310 ±63.38 2016
Кеплер-466b Во премин 0,254+0,02
−0,015
51.07926307 ±0.00006345 12.772 1422.041807 ±111.2519404 1.04 ±0.04 5927 ±77.35 2016
Кеплер-466c Во премин 0,112+0,009
−0,006
3.70921385 ±0.00000632 12.772 1422.041807 ±111.2519404 1.04 ±0.04 5927 ±77.35 2016
Кеплер-467b Во премин 0,201+0,027
−0,007
24.99324193 ±0.00006498 12.377 1493.79621 ±44.78127066 1.05 ±0.03 5809 ±68.69 2016
Кеплер-468b Во премин 1,19+0,029
−0,026
38.47875707 ±0.00000485 13.779 1545.98123 ±43.73757025 0.96 ±0.025 5498 ±60.91 2016
Кеплер-470b Во премин 1,288+0,52
−0,238
24.66919569 ±0.00000541 13.224 3225.686575 ±1255.962979 1.4 ±0.19 6613 ±203.78 2016
Кеплер-471b Во премин 1,335+0,484
−0,264
5.01423457 ±0.00000059 13.797 4478.127066 ±1597.057319 1.49 ±0.2 6733 ±288.74 2016
Кеплер-472b Во премин 0,287+0,012
−0,025
4.17625551 ±0.00000184 13.698 984.9922607 ±24.85311598 0.85 ±0.03 4996 ±82.76 2016
Кеплер-473b Во премин 0,364+0,07
−0,06
14.55731705 ±0.00001399 13.397 2090.662381 ±411.4462705 1.06 ±0.065 5816 ±74.23 2016
Кеплер-474b Во премин 0,273+0,043
−0,033
5.66067294 ±0.00000373 13.494 1852.568225 ±296.7696881 0.99 ±0.05 5785 ±92.56 2016
Кеплер-475b Во премин 0,222+0,004
−0,016
3.10550819 ±0.00000104 13.341 913.2378576 ±23.28756537 0.86 ±0.03 5009 ±85 2016
Кеплер-476b Во премин 0,275+0,045
−0,027
14.00640607 ±0.00001794 13.837 2240.694315 ±325.1126773 1.03 ±0.045 5837 ±101.08 2016
Кеплер-477b Во премин 0,185+0,016
−0,011
11.11990653 ±0.0000116 13.536 1196.993906 ±33.10487234 0.87 ±0.03 5240 ±49.3 2016
Кеплер-478b Во премин 0,242+0,008
−0,029
13.2217576 ±0.0000139 13.938 1369.856786 ±47.42313732 0.85 ±0.035 5210 ±69.43 2016
Кеплер-479b Во премин 0,189+0,008
−0,006
12.49341307 ±0.0000136 13.575 1210.040161 ±42.46556038 0.86 ±0.035 5247 ±73.63 2016
Кеплер-480b Во премин 0,248+0,026
−0,019
4.9195838 ±0.0000049 13.273 2628.820404 ±271.1011811 1.25 ±0.045 6322 ±71.6 2016
Кеплер-481b Во премин 0,223+0,033
−0,026
10.06082567 ±0.00001522 13.844 2325.494973 ±346.0193011 1.01 ±0.04 5802 ±73.64 2016
Кеплер-482b Во премин 0,211+0,033
−0,012
56.35418576 ±0.00009371 13.779 945.8534953 ±36.17074229 0.75 ±0.04 4871 ±63.64 2016
Кеплер-483b Во премин 0,286+0,061
−0,038
30.229104 ±0.00007851 13.432 3108.270279 ±646.3440937 1.28 ±0.085 6346 ±79.71 2016
Кеплер-484b Во премин 0,203+0,006
−0,004
10.04556931 ±0.0000072 13.024 1229.609544 ±33.56149127 0.96 ±0.025 5668 ±54.61 2016
Кеплер-485b Во премин 1,286+0,302
−0,145
3.2432598 ±0.00000018 14.952 3825.81431 ±884.9927153 1.07 ±0.075 5958 ±105.05 2016
Кеплер-486b Во премин 0,981+0,036
−0,05
30.36044667 ±0.00000424 14.388 1395.949297 ±56.91428791 0.79 ±0.04 4926 ±44.94 2016
Кеплер-487b Во премин 1,019+0,062
−0,047
15.3587684 ±0.00000221 14.991 2723.405754 ±170.9711732 0.91 ±0.04 5444 ±89.78 2016
Кеплер-487c Во премин 0,239+0,016
−0,044
38.6519976 ±0.0002517 14.991 2723.405754 ±170.9711732 0.91 ±0.04 5444 ±89.78 2016
Кеплер-488b Во премин 1,409+0,343
−0,135
3.12082923 ±0.00000038 14.804 3773.62929 ±911.4113818 1.07 ±0.07 5970 ±97.43 2016
Кеплер-489b Во премин 0,689+0,015
−0,018
17.27629612 ±0.00000245 14.018 1236.132671 ±34.89873241 0.82 ±0.03 5014 ±70.48 2016
Кеплер-490b Во премин 1,039+0,294
−0,123
3.26869515 ±0.00000023 14.879 4073.693157 ±1151.364629 1.08 ±0.085 6045 ±142.42 2016
Кеплер-491b Во премин 0,796+0,071
−0,045
4.22538451 ±0.00000027 14.014 2142.847401 ±194.1608916 1.04 ±0.03 5582 ±53.81 2016
Кеплер-492b Во премин 0,856+0,107
−0,054
11.72012266 ±0.00000153 14.518 2093.923945 ±265.980526 0.94 ±0.045 5527 ±85.37 2016
Кеплер-493b Во премин 1,35+0,446
−0,227
3.00387658 ±0.00000099 14.996 6333.956855 ±2030.160373 1.36 ±0.15 6457 ±210.24 2016
Кеплер-494b Во премин 0,637+0,118
−0,089
8.02511821 ±0.00000227 14.153 2811.467976 ±518.7191031 1.1 ±0.065 6007 ±105.19 2016
Кеплер-495b Во премин 0,467+0,037
−0,03
3.41303622 ±0.0000006 14.622 2054.78518 ±176.124444 0.86 ±0.045 5346 ±128.17 2016
Кеплер-496b Во премин 0,207+0,017
−0,012
8.30864937 ±0.0000109 14.817 2136.324274 ±169.8948571 0.86 ±0.045 5293 ±81.95 2016
Кеплер-497b Во премин 0,539+0,141
−0,059
3.57320367 ±0.00000091 14.72 3489.873241 ±920.2828353 1.09 ±0.08 5834 ±110.98 2016
Кеплер-498b Во премин 0,27+0,045
−0,03
9.61375356 ±0.00001173 14.283 2433.126578 ±418.1324762 0.98 ±0.06 5744 ±144.47 2016
Кеплер-499b Во премин 0,194+0,022
−0,014
5.63252845 ±0.00000575 14.353 1705.797855 ±152.706416 0.87 ±0.05 5312 ±140.65 2016
Кеплер-500b Во премин 0,23+0,022
−0,015
8.5083244 ±0.00000911 14.176 2436.388141 ±228.700852 1.02 ±0.04 5813 ±100.75 2016
Кеплер-501b Во премин 0,384+0,062
−0,041
5.64067757 ±0.00000378 14.762 3405.072583 ±579.0254173 1.03 ±0.07 5904 ±207.83 2016
Кеплер-502b Во премин 0,426+0,13
−0,059
4.28686431 ±0.00000322 14.982 4673.820892 ±1438.969323 1.15 ±0.11 6125 ±113.77 2016
Кеплер-503b Во премин 0,559+0,128
−0,051
7.25844721 ±0.00000282 14.747 2896.268634 ±655.2807784 1.01 ±0.06 5754 ±89.02 2016
Кеплер-504b Во премин 0,142+0,016
−0,02
9.54927542 ±0.00000499 14.486 244.6172833 ±13.04625511 0.33 ±0.02 3519 ±19.31 2016
Кеплер-505b Во премин 0,232+0,01
−0,008
27.52197994 ±0.00003295 15.108 724.0671585 ±38.42122129 0.55 ±0.02 3931 ±48.32 2016
Кеплер-506b Во премин 0,244 ± 0,005 6.8834055 ±0.00000315 10.868 753.4212325 ±17.8733695 1.19 ±0.03 6236 ±57.77 2016
Кеплер-507b Во премин 0,116+0,021
−0,015
3.56809693 ±0.00000707 11.994 1337.241149 ±237.6701524 1.16 ±0.06 6113 ±66.08 2016
Кеплер-508b Во премин 0,146+0,023
−0,017
25.30889748 ±0.00005747 11.472 1060.008228 ±166.2419057 1.16 ±0.055 6025 ±95.04 2016
Кеплер-509b Во премин 0,222 ± 0,005 41.74600392 ±0.00004444 11.854 1105.67012 ±31.14793407 1.1 ±0.04 6060 ±69.98 2016
Кеплер-510b Во премин 0,22+0,021
−0,011
19.55659418 ±0.00003606 11.947 1232.871108 ±52.80471755 0.91 ±0.055 5746 ±66.6 2016
Кеплер-511b Во премин 0,567+0,125
−0,091
296.637865 ±0.0004472 12.747 1461.180572 ±393.4098228 1 ±0.06 5770 ±52.35 2016
Кеплер-512b Во премин 0,24+0,044
−0,028
34.43587975 ±0.00008258 12.674 1731.890366 ±307.8263893 1.17 ±0.06 5997 ±75.84 2016
Кеплер-513b Во премин 0,196+0,028
−0,018
28.86235584 ±0.00006735 12.935 1523.150284 ±209.0662381 1.02 ±0.04 5849 ±61.71 2016
Кеплер-514b Во премин 0,153+0,025
−0,017
5.65179605 ±0.00001087 12.182 1594.904687 ±244.6825146 1.28 ±0.06 6106 ±72.75 2016
Кеплер-515b Во премин 0,13+0,005
−0,004
19.96371318 ±0.00005659 12.713 831.6987631 ±34.14857275 0.9 ±0.03 5293 ±49.66 2016
Кеплер-516b Во премин 0,512+0,128
−0,103
24.85462415 ±0.00002819 12.059 2534.235055 ±630.7212032 1.62 ±0.175 7099 ±172.5 2016
Кеплер-517b Во премин 0,238+0,029
−0,02
60.92832271 ±0.00007053 12.193 926.2841127 ±111.8716376 0.95 ±0.04 5690 ±85.16 2016
Кеплер-518b Во премин 0,188 ± 0,004 8.51203588 ±0.0000045 12.549 1056.746664 ±26.48389787 0.96 ±0.02 5842 ±57.63 2016
Кеплер-519b Во премин 0,187+0,005
−0,004
24.3078946 ±0.00002446 12.63 763.2059238 ±15.88381559 0.89 ±0.025 5260 ±74.38 2016
Кеплер-520b Во премин 0,148+0,025
−0,009
19.67416124 ±0.00005245 12.797 1604.689378 ±86.49667137 1.1 ±0.04 6112 ±68.96 2016
Кеплер-520c Во премин 0,095+0,006
−0,004
5.21104261 ±0.00001231 12.797 1604.689378 ±86.49667137 1.1 ±0.04 6112 ±68.96 2016
Кеплер-521b Во премин 0,284+0,028
−0,021
22.20813214 ±0.00004013 12.885 2403.772504 ±234.6042825 1.34 ±0.06 6406 ±90.67 2016
Кеплер-522b Во премин 0,616+0,134
−0,108
38.58422849 ±0.00004568 12.211 2442.911269 ±532.417671 1.54 ±0.125 6392 ±72.53 2016
Кеплер-523b Во премин 0,175+0,007
−0,005
5.83598311 ±0.00000466 12.465 880.6222198 ±27.95160157 0.93 ±0.03 5515 ±51.74 2016
Кеплер-524b Во премин 0,17+0,012
−0,011
7.97419807 ±0.00002038 13.928 2380.941557 ±174.6567403 1.09 ±0.04 6014 ±75.23 2016
Кеплер-524c Во премин 0,086+0,007
−0,006
1.88897906 ±0.0000107 13.928 2380.941557 ±174.6567403 1.09 ±0.04 6014 ±75.23 2016
Кеплер-525b Во премин 0,235+0,034
−0,046
18.68404933 ±0.00005589 13.497 1846.045098 ±258.7724701 0.95 ±0.04 5573 ±77.72 2016
Кеплер-526b Во премин 0,178+0,014
−0,015
5.45849832 ±0.00000907 13.046 1643.828144 ±98.95584499 1.15 ±0.04 5894 ±80.86 2016
Кеплер-527b Во премин 0,253+0,12
−0,041
13.28535633 ±0.00002409 13.39 2938.668963 ±1363.953356 1.28 ±0.17 6388 ±115.33 2016
Кеплер-528b Во премин 0,186+0,026
−0,017
19.78297415 ±0.00006532 13.936 2318.971845 ±319.470172 1.01 ±0.04 5807 ±96.43 2016
Кеплер-529b Во премин 0,166+0,022
−0,015
1.98035766 ±0.00000231 13.763 2566.850692 ±344.8451381 1.07 ±0.06 6087 ±70.08 2016
Кеплер-529c Во премин 0,178+0,037
−0,019
12.8345022 ±0.00003659 13.763 2566.850692 ±344.8451381 1.07 ±0.06 6087 ±70.08 2016
Кеплер-530b Во премин 0,269+0,015
−0,009
39.30941904 ±0.00004834 13.4 1513.365593 ±49.05391921 0.97 ±0.03 5697 ±56.57 2016
Кеплер-531b Во премин 0,248+0,007
−0,017
29.88485741 ±0.00003246 13.34 828.4371994 ±26.97313244 0.78 ±0.03 4893 ±47.74 2016
Кеплер-532b Во премин 0,229+0,019
−0,012
12.92491623 ±0.0000123 13.524 1060.008228 ±30.26731185 0.87 ±0.03 5192 ±82.8 2016
Кеплер-533b Во премин 0,302+0,007
−0,029
28.51120525 ±0.00002321 13.933 994.776952 ±23.77679993 0.78 ±0.025 4758 ±53.5 2016
Кеплер-534b Во премин 0,2+0,007
−0,006
15.95994513 ±0.00002216 13.235 1542.719667 ±55.64227804 1.05 ±0.03 5884 ±73.37 2016
Кеплер-535b Во премин 0,211+0,029
−0,019
4.90332155 ±0.00000454 13.174 2211.340241 ±300.5531021 1.18 ±0.05 6123 ±74.81 2016
Кеплер-536b Во премин 0,277+0,034
−0,02
1.8270823 ±0.00000044 13.807 1454.657445 ±186.1700604 0.92 ±0.055 5524 ±91.48 2016
Кеплер-537b Во премин 0,126+0,005
−0,004
3.24755522 ±0.00000526 13.1 1516.627156 ±50.81516365 1.07 ±0.03 5763 ±62.32 2016
Кеплер-538b Во премин 0,202+0,009
−0,008
81.73780699 ±0.00009326 11.195 538.1580232 ±25.17927236 0.96 ±0.035 5650 ±69.81 2016
Кеплер-539b Во премин 0,97 ± 0,29 0,747 ± 0,017 2,9 ± 0,88 125.63243 ±0.00071 0,4988 ± 0,0067 0,39 12.391 1020.869462 ±43.05264186 1.05 ±0.04 5820 ±80 2016
Кеплер-539c Во премин 2,4 ± 1,2 1000 2,42+0,5
−0,51
0,5 ± 0,1 12.391 1020.869462 ±43.05264186 1.05 ±0.04 5820 ±80 2016
Кеплер-540b Во премин 0,242+0,034
−0,023
172.7049784 ±0.0005356 12.209 1141.547322 ±157.305221 1.02 ±0.055 5946 ±77.07 2016
Кеплер-541b Во премин 0,3+0,052
−0,05
5.08005848 ±0.00001338 13.281 3326.795053 ±538.1906388 1.41 ±0.14 6166 ±102.75 2016
Кеплер-542b Во премин 0,14+0,009
−0,01
13.14497566 ±0.00003491 13.435 1431.826498 ±89.23638494 0.93 ±0.04 5526 ±76.12 2016
Кеплер-543b Во премин 0,223+0,011
−0,023
13.89961966 ±0.00001102 13.577 691.4515207 ±36.39905175 0.7 ±0.045 4671 ±85.64 2016
Кеплер-544b Во премин 0,189+0,017
−0,012
21.41616926 ±0.00008095 13.542 2599.46633 ±228.34208 1.16 ±0.04 6206 ±68.1 2016
Кеплер-545b Во премин 0,24+0,027
−0,019
13.24934059 ±0.00002104 14.15 2710.359499 ±304.4669786 1.04 ±0.04 5882 ±77.41 2016
Кеплер-546b Во премин 0,624+0,172
−0,069
4.14702026 ±0.00000088 14.288 2922.361144 ±809.0961262 1.11 ±0.09 5967 ±92.74 2016
Кеплер-547b Во премин 0,357+0,012
−0,028
6.01038429 ±0.00000157 14.247 1177.424523 ±46.11851181 0.78 ±0.035 4828 ±40.1 2016
Кеплер-548b Во премин 1,07+0,195
−0,098
4.45419434 ±0.00000038 14.995 2530.973491 ±500.8783492 0.93 ±0.08 5535 ±265.27 2016
Кеплер-549b Во премин 0,229+0,021
−0,015
42.9495649 ±0.0001543 14.621 2113.493327 ±184.2457378 0.88 ±0.045 5360 ±66.88 2016
Кеплер-549c Во премин 0,261+0,022
−0,053
117.040498 ±0.001777 14.621 2113.493327 ±184.2457378 0.88 ±0.045 5360 ±66.88 2016
Кеплер-550b Во премин 0,394+0,03
−0,024
8.60010411 ±0.00000425 14.486 1836.260406 ±152.8694942 0.87 ±0.045 5322 ±98.03 2016
Кеплер-551b Во премин 0,244+0,022
−0,013
12.3764661 ±0.00001298 14.897 1017.607898 ±45.3357365 0.65 ±0.03 4286 ±37.81 2016
Кеплер-552b Во премин 0,352+0,073
−0,051
5.26341577 ±0.0000029 14.279 2720.14419 ±570.6758141 1.03 ±0.06 5863 ±103.85 2016
Кеплер-553b Во премин 0,413+0,012
−0,016
4.03046804 ±0.00000164 14.924 2364.633738 ±77.82091172 0.92 ±0.03 5266 ±88.28 2016
Кеплер-553c Во премин 0,999+0,029
−0,028
328.2399546 ±0.0003646 14.924 2364.633738 ±77.82091172 0.92 ±0.03 5266 ±88.28 2016
Кеплер-554b Во премин 0,383+0,024
−0,019
1.90220856 ±0.00000041 14.313 2093.923945 ±135.6484375 0.93 ±0.035 5447 ±76.54 2016
Кеплер-555b Во премин 0,252+0,05
−0,026
16.21775407 ±0.0000289 14.2 2517.927236 ±494.3878373 1.03 ±0.07 5894 ±117.98 2016
Кеплер-556b Во премин 0,2+0,018
−0,011
11.72292176 ±0.00002381 14.112 2377.679993 ±199.3793937 1 ±0.035 5740 ±57.53 2016
Кеплер-557b Во премин 0,238+0,071
−0,034
3.70598955 ±0.00000487 14.641 3672.520813 ±1102.571635 1.11 ±0.105 6068 ±151.79 2016
Кеплер-558b Во премин 0,211+0,015
−0,012
29.00790538 ±0.00008906 14.805 2126.539583 ±137.8336852 0.85 ±0.045 5242 ±93.27 2016
Кеплер-559b Во премин 0,322+0,057
−0,032
17.58752333 ±0.00002056 14.743 2586.420075 ±474.1009106 0.96 ±0.065 5630 ±200.63 2016
Кеплер-560b Во премин 0,153 ± 0,008 18.47764449 ±0.00001517 14.708 287.0176124 ±15.59027485 0.34 ±0.02 3556 ±30.41 2016
Кеплер-561b Во премин 0,621+0,108
−0,054
58.3620495 ±0.00003229 14.361 2175.463039 ±386.8866952 0.96 ±0.065 5646 ±175.4 2016
Кеплер-561c Во премин 0,239+0,038
−0,022
5.35016198 ±0.00000443 14.361 2175.463039 ±386.8866952 0.96 ±0.065 5646 ±175.4 2016
Кеплер-562b Во премин 0,465+0,057
−0,036
18.00931444 ±0.0000099 14.794 2681.005425 ±335.582297 0.93 ±0.05 5575 ±83.81 2016
Кеплер-563b Во премин 0,276+0,015
−0,018
22.18432708 ±0.000025 14.767 1816.691024 ±100.6192425 0.8 ±0.045 5066 ±80 2016
Кеплер-564b Во премин 0,413+0,059
−0,032
3.75083228 ±0.00000122 14.749 2707.097935 ±396.0843051 0.95 ±0.06 5626 ±144.83 2016
Кеплер-565b Во премин 0,325+0,045
−0,024
4.24374723 ±0.00000293 15 3395.287892 ±470.1218028 0.98 ±0.05 5735 ±80.65 2016
Кеплер-566b Во премин 0,192 ± 0,012 18.42794624 ±0.0000423 14.958 2048.262052 ±119.1775404 0.83 ±0.045 5132 ±59.73 2016
Кеплер-567b Во премин 0,201+0,013
−0,011
16.54297375 ±0.00004149 14.687 1852.568225 ±112.0347157 0.84 ±0.04 5148 ±106.09 2016
Кеплер-568b Во премин 0,202 ± 0,007 11.02347475 ±0.00000766 14.273 410.9570359 ±19.83030776 0.55 ±0.02 3768 ±40.66 2016
Кеплер-569b Во премин 0,282+0,02
−0,015
34.18890521 ±0.00006016 14.106 2103.708636 ±145.7919008 0.95 ±0.035 5616 ±66.28 2016
Кеплер-570b Во премин 0,219+0,03
−0,013
4.301662 ±0.0000031 14.332 2093.923945 ±291.7142642 0.93 ±0.04 5496 ±71.37 2016
Кеплер-571b Во премин 0,236+0,029
−0,015
4.79859939 ±0.0000054 14.675 2465.742215 ±298.2047761 0.93 ±0.04 5527 ±75.23 2016
Кеплер-572b Во премин 0,23+0,016
−0,015
17.20523483 ±0.00002222 14.472 1735.151929 ±121.4280194 0.83 ±0.045 5212 ±89.47 2016
Кеплер-573b Во премин 0,249+0,032
−0,021
22.18329658 ±0.00004593 14.118 2472.265343 ±314.6756732 0.99 ±0.035 5746 ±59.48 2016
Кеплер-574b Во премин 0,213+0,029
−0,014
7.65880414 ±0.00001346 14.528 2436.388141 ±324.1342082 0.95 ±0.05 5612 ±116.01 2016
Кеплер-575b Во премин 0,213+0,046
−0,019
9.37891944 ±0.00002371 14.72 2778.852338 ±374.0035183 0.97 ±0.06 5710 ±114.7 2016
Кеплер-576b Во премин 0,292+0,075
−0,035
29.91136794 ±0.00009909 14.424 2276.571516 ±571.849977 0.99 ±0.055 5672 ±95.54 2016
Кеплер-577b Во премин 0,227+0,034
−0,013
25.69578251 ±0.0000632 14.885 1790.598514 ±86.85544338 0.78 ±0.04 4984 ±52.11 2016
Кеплер-578b Во премин 0,178+0,016
−0,02
1.6168837 ±0.00000123 14.411 1852.568225 ±159.7513938 0.87 ±0.045 5334 ±117.14 2016
Кеплер-579b Во премин 0,178+0,031
−0,016
9.66857723 ±0.0000192 14.272 2162.416784 ±376.2539973 0.99 ±0.06 5636 ±135.41 2016
Кеплер-580b Во премин 0,229+0,026
−0,012
8.22241966 ±0.00000979 15 1086.100738 ±38.6821464 0.67 ±0.03 4298 ±49.14 2016
Кеплер-581b Во премин 0,235+0,05
−0,026
40.6069821 ±0.0001744 14.56 2716.882626 ±582.5479062 1 ±0.075 5772 ±199.71 2016
Кеплер-582b Во премин 0,328+0,049
−0,03
18.49235668 ±0.00002487 14.915 2449.434397 ±383.396822 0.93 ±0.07 5564 ±218.22 2016
Кеплер-583b Во премин 0,203+0,026
−0,013
6.5100253 ±0.00001381 14.825 2625.55884 ±337.7349291 0.94 ±0.04 5523 ±76.28 2016
Кеплер-584b Во премин 0,376+0,142
−0,05
35.1810304 ±0.00009392 14.856 4712.959658 ±1733.945151 1.17 ±0.12 6195 ±110.21 2016
Кеплер-585b Во премин 0,252+0,049
−0,024
2.75235975 ±0.00000142 14.034 1969.984521 ±380.2004895 0.96 ±0.055 5593 ±85.61 2016
Кеплер-586b Во премин 0,249+0,032
−0,018
2.10472218 ±0.00000092 14.427 2305.92559 ±307.5328485 0.94 ±0.05 5575 ±149.33 2016
Кеплер-587b Во премин 0,199+0,057
−0,015
10.94027841 ±0.00002949 14.909 2778.852338 ±385.5168384 0.92 ±0.045 5549 ±77.03 2016
Кеплер-588b Во премин 0,235+0,045
−0,02
4.22162536 ±0.00000475 14.708 3170.239991 ±586.6574766 1.01 ±0.06 5835 ±73.84 2016
Кеплер-589b Во премин 0,203+0,016
−0,011
16.54964934 ±0.00004571 14.68 2097.185509 ±150.0319337 0.88 ±0.035 5296 ±61.13 2016
Кеплер-590b Во премин 0,359+0,097
−0,045
5.85296257 ±0.00000474 14.434 3215.901884 ±855.3451005 1.1 ±0.085 6000 ±107.67 2016
Кеплер-591b Во премин 0,302+0,049
−0,022
81.1694299 ±0.0003199 14.499 2586.420075 ±353.325204 0.97 ±0.04 5677 ±66.16 2016
Кеплер-592b Во премин 0,213+0,052
−0,022
2.82019241 ±0.00000379 14.665 3372.456945 ±820.7399088 1.04 ±0.065 5913 ±83.3 2016
Кеплер-593b Во премин 0,256+0,062
−0,026
21.21708973 ±0.00005927 14.56 3313.748797 ±784.3408571 1.08 ±0.075 5967 ±96.47 2016
Кеплер-594b Во премин 0,194+0,02
−0,013
13.64618192 ±0.00003489 14.748 2420.080323 ±229.7119368 0.91 ±0.045 5485 ±80.49 2016
Кеплер-595b Во премин 0,34+0,025
−0,015
25.30292332 ±0.00003003 14.773 2084.139254 ±147.487914 0.87 ±0.04 5247 ±59.03 2016
Кеплер-596b Во премин 0,309+0,145
−0,042
21.30022655 ±0.00004193 14.02 3532.27357 ±1613.006366 1.21 ±0.145 6267 ±109.7 2016
Кеплер-597b Во премин 0,211+0,029
−0,012
13.02365861 ±0.00002728 14.07 2152.632093 ±140.8995552 0.97 ±0.04 5683 ±69.29 2016
Кеплер-598b Во премин 0,134+0,011
−0,008
3.70175428 ±0.00000971 14.759 2237.432751 ±168.1662283 0.87 ±0.04 5307 ±87.96 2016
Кеплер-599b Во премин 0,253+0,013
−0,029
15.65562652 ±0.00003161 14.97 2045.000488 ±115.524589 0.83 ±0.04 5127 ±78.75 2016
Кеплер-600b Во премин 0,259+0,019
−0,035
23.67517607 ±0.00005668 14.721 2035.215797 ±157.8923024 0.84 ±0.05 5279 ±104.56 2016
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-601b Во премин 0,17+0,024
−0,016
5.37886844 ±0.00000727 14.005 1399.21086 ±40.57385339 0.85 ±0.03 5160 ±61.57 2016
Кеплер-602b Во премин 0,186+0,058
−0,029
15.28469497 ±0.00006919 14.519 3166.978427 ±1008.736445 1.08 ±0.12 6062 ±218.54 2016
Кеплер-603b Во премин 0,236+0,053
−0,023
21.05358596 ±0.00008943 14.854 3153.932172 ±709.9119717 1.01 ±0.06 5808 ±90.04 2016
Кеплер-603c Во премин 0,58+0,132
−0,055
127.9075774 ±0.0004999 14.854 3153.932172 ±709.9119717 1.01 ±0.06 5808 ±90.04 2016
Кеплер-603d Во премин 0,118+0,022
−0,012
6.2171292 ±0.00004234 14.854 3153.932172 ±709.9119717 1.01 ±0.06 5808 ±90.04 2016
Кеплер-604b Во премин 0,231+0,044
−0,024
25.85501786 ±0.00009434 14.718 3199.594065 ±607.7924098 1.02 ±0.075 5890 ±174.4 2016
Кеплер-605b Во премин 0,128+0,015
−0,008
3.38353807 ±0.00000511 14.14 1859.091353 ±206.3591402 0.91 ±0.04 5462 ±67.28 2016
Кеплер-605c Во премин 0,077+0,01
−0,005
2.35895152 ±0.00000837 14.14 1859.091353 ±206.3591402 0.91 ±0.04 5462 ±67.28 2016
Кеплер-606b Во премин 0,295+0,113
−0,045
24.31575992 ±0.00007998 14.686 3939.969043 ±1465.811993 1.13 ±0.135 6161 ±194.78 2016
Кеплер-607b Во премин 0,078+0,005
−0,006
0.6381632 ±0.00000168 14.405 1630.781889 ±109.0340771 0.84 ±0.04 5196 ±94.48 2016
Кеплер-608b Во премин 0,325+0,064
−0,039
6.41251504 ±0.00000542 14.684 3020.208058 ±613.8589185 1 ±0.08 5820 ±226.58 2016
Кеплер-609b Во премин 0,299+0,095
−0,039
6.52121067 ±0.00000864 14.856 3727.967397 ±1128.761992 1.09 ±0.085 5971 ±125.14 2016
Кеплер-610b Во премин 0,374+0,103
−0,04
6.99692655 ±0.00000559 14.807 3630.120484 ±988.0907462 1.1 ±0.08 5943 ±91.96 2016
Кеплер-610c Во премин 0,294+0,075
−0,033
151.86392 ±0.001118 14.807 3630.120484 ±988.0907462 1.1 ±0.08 5943 ±91.96 2016
Кеплер-611b Во премин 0,147+0,045
−0,013
2.4370333 ±0.00000503 14.573 2954.976782 ±703.4540754 1.01 ±0.05 5761 ±64.93 2016
Кеплер-612b Во премин 0,253+0,059
−0,024
3.72215641 ±0.00000376 14.911 3039.77744 ±548.6928742 0.98 ±0.05 5693 ±92.7 2016
Кеплер-613b Во премин 0,204+0,036
−0,015
15.77979614 ±0.00004258 14.608 2817.991103 ±490.3434982 0.98 ±0.05 5723 ±68.68 2016
Кеплер-614b Во премин 0,213+0,018
−0,015
14.03491514 ±0.00002597 14.574 1862.352917 ±168.7533098 0.85 ±0.05 5268 ±186.36 2016
Кеплер-615b Во премин 0,155+0,008
−0,009
10.35584657 ±0.00001854 14.337 1076.316046 ±47.48836859 0.73 ±0.04 4655 ±41.24 2016
Кеплер-616b Во премин 0,217+0,029
−0,018
9.99761851 ±0.00002138 14.957 3323.533489 ±455.9340004 0.98 ±0.055 5753 ±133.18 2016
Кеплер-616c Во премин 0,304+0,051
−0,027
90.4113556 ±0.0004522 14.957 3323.533489 ±455.9340004 0.98 ±0.055 5753 ±133.18 2016
Кеплер-617b Во премин 0,118 ± 0,006 1.68269615 ±0.00000111 14.818 489.2345666 ±33.78980073 0.51 ±0.025 3712 ±33.92 2016
Кеплер-618b Во премин 0,232+0,07
−0,037
3.59576964 ±0.00000882 14.827 3636.643611 ±1087.209669 1.05 ±0.06 5860 ±67.09 2016
Кеплер-619b Во премин 0,282+0,058
−0,028
5.4042722 ±0.00000555 14.697 3623.597356 ±728.7638103 1.09 ±0.065 5980 ±106.44 2016
Кеплер-619c Во премин 0,151+0,035
−0,015
1.20846503 ±0.00000167 14.697 3623.597356 ±728.7638103 1.09 ±0.065 5980 ±106.44 2016
Кеплер-620b Во премин 0,296+0,109
−0,062
12.91375431 ±0.00004951 14.647 4047.600647 ±1495.035604 1.15 ±0.115 6155 ±120.88 2016
Кеплер-621b Во премин 0,205+0,006
−0,017
2.62811375 ±0.00000177 14.915 1268.748309 ±46.44466818 0.72 ±0.025 4521 ±73.87 2016
Кеплер-622b Во премин 0,19+0,025
−0,014
14.28226676 ±0.00002663 14.672 844.7450182 ±41.74801635 0.64 ±0.03 4201 ±46.67 2016
Кеплер-623b Во премин 0,269+0,03
−0,019
9.07097734 ±0.00001283 14.959 2645.128223 ±310.0442526 0.9 ±0.045 5443 ±103.28 2016
Кеплер-624b Во премин 0,206+0,029
−0,021
14.58649607 ±0.00002876 13.49 2384.203121 ±343.507897 1.1 ±0.055 6117 ±70.67 2016
Кеплер-625b Во премин 0,178+0,005
−0,004
7.75192492 ±0.00001063 13.307 1637.305016 ±51.89147969 1.04 ±0.02 5789 ±46.81 2016
Кеплер-625c Во премин 0,094+0,004
−0,003
4.1653651 ±0.00001304 13.307 1637.305016 ±51.89147969 1.04 ±0.02 5789 ±46.81 2016
Кеплер-626b Во премин 0,204+0,025
−0,018
14.48585199 ±0.00002363 13.946 2250.479006 ±268.0679268 1.01 ±0.045 5813 ±93.83 2016
Кеплер-627b Во премин 0,333+0,143
−0,073
40.6994443 ±0.0001783 13.949 3727.967397 ±1572.30205 1.3 ±0.175 6424 ±160.13 2016
Кеплер-628b Во премин 0,749+0,145
−0,126
15.4580567 ±0.00000295 13.398 1888.445427 ±365.4582212 1 ±0.045 5721 ±47.04 2016
Кеплер-629b Во премин 0,123+0,005
−0,004
7.2385854 ±0.0000118 13.359 1249.178927 ±35.25750443 0.93 ±0.03 5444 ±71.98 2016
Кеплер-630b Во премин 0,284 ± 0,03 161.4743937 ±0.0009011 13.871 2142.847401 ±230.1359401 1.02 ±0.04 5829 ±97.42 2016
Кеплер-631b Во премин 0,259+0,029
−0,021
17.97979059 ±0.0000377 13.5 2749.498264 ±302.3143465 1.24 ±0.05 6185 ±85.62 2016
Кеплер-632b Во премин 0,197+0,029
−0,007
30.99660733 ±0.00004756 13.332 1138.285758 ±37.70367726 0.91 ±0.03 5322 ±89.61 2016
Кеплер-633b Во премин 0,145+0,028
−0,019
8.50340718 ±0.0000268 13.716 2067.831435 ±385.0276039 1.02 ±0.06 5899 ±86.22 2016
Кеплер-634b Во премин 0,169+0,027
−0,022
5.16950177 ±0.00001029 13.55 2469.003779 ±385.3863759 1.03 ±0.08 6075 ±86.22 2016
Кеплер-635b Во премин 0,236+0,032
−0,024
23.44971004 ±0.00007672 13.31 2694.05168 ±345.6605291 1.33 ±0.055 6174 ±70.4 2016
Кеплер-636b Во премин 0,397 ± 0,012 16.08066115 ±0.0000056 13.653 1112.193248 ±36.95351759 0.85 ±0.035 5203 ±56.47 2016
Кеплер-637b Во премин 0,424+0,045
−0,05
23.20584623 ±0.00005368 13.413 5136.962949 ±535.4835409 1.64 ±0.085 6096 ±46.96 2016
Кеплер-638b Во премин 0,163+0,05
−0,028
6.07972888 ±0.00001513 13.532 1389.426169 ±447.5843971 0.88 ±0.04 5382 ±50.1 2016
Кеплер-639b Во премин 0,212+0,049
−0,03
10.21420496 ±0.00002131 13.336 2217.863368 ±443.8009831 1.14 ±0.075 5896 ±76.96 2016
Кеплер-640b Во премин 0,228+0,007
−0,02
22.24813967 ±0.00003515 13.721 1754.721312 ±62.39371505 1.01 ±0.03 5653 ±72.44 2016
Кеплер-641b Во премин 0,165+0,028
−0,022
9.48961571 ±0.00002398 13.774 2195.032422 ±376.5149224 1.02 ±0.045 5713 ±81.57 2016
Кеплер-642b Во премин 0,259+0,116
−0,05
4.41745855 ±0.0000066 13.343 3333.31818 ±1462.387351 1.4 ±0.195 6570 ±133.26 2016
Кеплер-643b Во премин 0,906+0,031
−0,024
16.33889626 ±0.00001826 13.781 3356.149127 ±116.9922927 1 ±0.055 4908 ±45.26 2016
Кеплер-644b Во премин 0,281+0,103
−0,054
3.1739171 ±0.00000423 13.949 4608.589617 ±1680.781661 1.49 ±0.195 6747 ±156.03 2016
Кеплер-645b Во премин 0,187+0,056
−0,025
3.27582262 ±0.00000477 13.992 2938.668963 ±874.9797145 1.13 ±0.115 6170 ±144.24 2016
Кеплер-646b Во премин 0,178+0,033
−0,017
15.87364565 ±0.000043 13.766 1673.182218 ±252.7385771 0.93 ±0.06 5634 ±117.96 2016
Кеплер-647b Во премин 0,104+0,012
−0,01
16.2254649 ±0.0001556 13.965 2573.37382 ±304.5648255 1.03 ±0.055 6020 ±81.21 2016
Кеплер-648b Во премин 0,287+0,011
−0,021
17.4211749 ±0.00002066 13.939 2168.939912 ±79.12553723 1.05 ±0.03 5741 ±54.98 2016
Кеплер-649b Во премин 0,202+0,012
−0,011
29.90722674 ±0.00005373 13.437 1712.320983 ±106.7835981 0.97 ±0.045 5871 ±62.24 2016
Кеплер-650b Во премин 0,264+0,045
−0,04
3.03214559 ±0.00000331 13.684 2625.55884 ±451.465658 1.08 ±0.065 5849 ±64.94 2016
Кеплер-651b Во премин 0,211+0,02
−0,012
21.38521506 ±0.0000388 13.94 1751.459748 ±80.56062529 0.92 ±0.035 5522 ±64.16 2016
Кеплер-652b Во премин 0,222+0,005
−0,004
4.18200253 ±0.00000172 13.393 1379.641478 ±32.74610032 0.97 ±0.02 5490 ±43.22 2016
Кеплер-653b Во премин 0,174+0,026
−0,023
14.70748976 ±0.00003759 13.387 1934.10732 ±281.5055696 1.02 ±0.045 5665 ±54.97 2016
Кеплер-653c Во премин 0,07+0,012
−0,011
0.90037648 ±0.00000363 13.387 1934.10732 ±281.5055696 1.02 ±0.045 5665 ±54.97 2016
Кеплер-654b Во премин 0,185+0,033
−0,023
13.72465129 ±0.00005006 13.645 2155.893657 ±337.474004 1.04 ±0.045 5865 ±93.8 2016
Кеплер-655b Во премин 0,242+0,037
−0,024
46.4063358 ±0.0001651 13.489 2553.804437 ±374.1992121 1.15 ±0.055 6170 ±72.99 2016
Кеплер-656b Во премин 0,278+0,019
−0,03
1.26025909 ±0.00000066 15.342 2827.775795 ±195.9547517 0.86 ±0.04 5281 ±63.29 2016
Кеплер-657b Во премин 0,314+0,062
−0,029
24.54350418 ±0.00006435 15.344 4057.385339 ±797.0283402 1.01 ±0.06 5808 ±88.65 2016
Кеплер-658b Во премин 0,145 ± 0,005 1.28707676 ±0.00000119 15.488 1112.193248 ±46.34682127 0.63 ±0.025 4103 ±39.35 2016
Кеплер-659b Во премин 0,223+0,029
−0,021
17.671796 ±0.00005558 15.556 2243.955879 ±91.84563596 0.79 ±0.035 4870 ±49.22 2016
Кеплер-660b Во премин 0,229+0,01
−0,015
9.27358194 ±0.00001178 15.302 1839.52197 ±78.21229937 0.75 ±0.045 4779 ±44.67 2016
Кеплер-661b Во премин 0,274+0,011
−0,019
6.02930132 ±0.00000536 15.784 1819.952588 ±83.30033886 0.7 ±0.035 4483 ±56.76 2016
Кеплер-662b Во премин 0,194+0,01
−0,011
21.67697486 ±0.00006711 15.377 2090.662381 ±88.02960634 0.79 ±0.04 4897 ±52.49 2016
Кеплер-663b Во премин 0,232+0,018
−0,014
4.99678284 ±0.00001448 15.861 3359.41069 ±242.5951137 0.86 ±0.04 5264 ±90.56 2016
Кеплер-664b Во премин 0,237+0,061
−0,022
2.52559332 ±0.00000367 15.509 4520.527395 ±1184.828273 1.01 ±0.055 5754 ±73.56 2016
Кеплер-665b Во премин 0,232 ± 0,013 16.01310205 ±0.00004308 15.39 2123.278019 ±104.8266598 0.79 ±0.04 4913 ±93.83 2016
Кеплер-666b Во премин 0,214+0,052
−0,025
4.49876092 ±0.00001769 15.395 4337.879823 ±1032.382782 1.03 ±0.085 5887 ±164.92 2016
Кеплер-667b Во премин 0,422+0,035
−0,025
41.43962808 ±0.00008183 15.4 2958.238346 ±248.5637754 0.91 ±0.04 5327 ±53.04 2016
Кеплер-668b Во премин 0,241+0,021
−0,016
8.35390639 ±0.00001695 15.317 2860.391432 ±228.3094644 0.87 ±0.045 5352 ±60.59 2016
Кеплер-669b Во премин 0,431+0,114
−0,049
4.12554687 ±0.0000031 15.506 5799.060396 ±1511.115114 1.15 ±0.085 6038 ±97.84 2016
Кеплер-670b Во премин 1,176+0,262
−0,108
2.81650485 ±0.00000015 15.052 3196.332501 ±712.1298351 0.99 ±0.055 5709 ±89.42 2016
Кеплер-671b Во премин 0,24+0,044
−0,018
4.28095859 ±0.00000648 15.356 3714.921142 ±652.7367587 0.97 ±0.045 5624 ±74.83 2016
Кеплер-672b Во премин 0,223+0,029
−0,016
38.3774623 ±0.0001555 15.172 3297.440979 ±416.1429223 0.95 ±0.045 5627 ±75.47 2016
Кеплер-673b Во премин 0,583+0,047
−0,043
3.72873109 ±0.00000093 15.523 3189.809374 ±259.4900141 0.88 ±0.045 5355 ±60.4 2016
Кеплер-674b Во премин 0,151+0,009
−0,006
2.24338185 ±0.00000272 15.135 984.9922607 ±61.35001465 0.6 ±0.04 4192 ±40.95 2016
Кеплер-675b Во премин 0,218+0,021
−0,014
2.33743801 ±0.00000207 15.334 2123.278019 ±103.5220343 0.79 ±0.04 4945 ±69.87 2016
Кеплер-676b Во премин 0,271+0,012
−0,03
11.59822172 ±0.00001399 15.937 792.5599978 ±48.62991592 0.51 ±0.025 3701 ±39.31 2016
Кеплер-677b Во премин 0,48+0,104
−0,037
6.57531678 ±0.00000369 15.312 3848.645257 ±824.0340883 1 ±0.05 5723 ±68.82 2016
Кеплер-678b Во премин 0,459+0,059
−0,031
7.27503724 ±0.00000427 15.08 2853.868305 ±367.18685 0.94 ±0.045 5520 ±72.95 2016
Кеплер-679b Во премин 0,269+0,029
−0,035
12.39358604 ±0.00003829 15.505 3157.193736 ±292.2687301 0.87 ±0.05 5403 ±97.13 2016
Кеплер-680b Во премин 0,216+0,073
−0,022
3.68992629 ±0.00000943 15.242 4377.018589 ±1454.950985 1.08 ±0.08 5890 ±77.37 2016
Кеплер-681b Во премин 0,275 ± 0,014 26.39435646 ±0.00006078 15.234 2172.201475 ±108.1860705 0.8 ±0.045 5021 ±63.8 2016
Кеплер-682b Во премин 0,658+0,069
−0,045
12.61190667 ±0.00000646 15.14 3101.747152 ±330.8856452 0.92 ±0.045 5559 ±84.63 2016
Кеплер-683b Во премин 0,176+0,03
−0,015
2.53918318 ±0.00000511 15.026 3183.286246 ±543.0503689 0.96 ±0.06 5703 ±140.91 2016
Кеплер-684b Во премин 0,3 ± 0,027 6.77030201 ±0.00000886 15.591 3476.826986 ±318.7526279 0.89 ±0.06 5493 ±123.67 2016
Кеплер-685b Во премин 0,944+0,273
−0,106
1.6255222 ±0.00000015 15.001 3734.490525 ±1066.759665 1.11 ±0.09 5963 ±94.44 2016
Кеплер-686b Во премин 1,084+0,176
−0,09
1.59474546 ±0.00000011 15.53 3923.661224 ±649.7687357 0.94 ±0.06 5649 ±155.14 2016
Кеплер-687b Во премин 0,314+0,014
−0,018
20.50586978 ±0.00002828 15.398 2048.262052 ±95.23766229 0.77 ±0.04 4841 ±93 2016
Кеплер-688b Во премин 0,871+0,157
−0,087
3.89593684 ±0.0000008 15.725 4067.17003 ±735.7435568 0.98 ±0.07 5715 ±152.52 2016
Кеплер-689b Во премин 0,258+0,031
−0,021
22.36656079 ±0.00009811 15.583 3405.072583 ±406.4886935 0.91 ±0.055 5518 ±122.7 2016
Кеплер-690b Во премин 0,531+0,163
−0,067
7.74809437 ±0.00000763 15.67 5391.364923 ±1659.157493 1.11 ±0.08 5913 ±87.61 2016
Кеплер-691b Во премин 0,186 ± 0,008 8.114379 ±0.00001125 15.877 779.5137427 ±40.01938754 0.53 ±0.02 3715 ±37.37 2016
Кеплер-692b Во премин 0,277+0,033
−0,021
21.81293494 ±0.0000714 15.54 3261.563777 ±373.4816681 0.9 ±0.05 5440 ±157.76 2016
Кеплер-693b Во премин 0,908+0,045
−0,069
15.37563332 ±0.00001072 16.422 3268.086905 ±178.6032324 0.76 ±0.045 4881 ±78.78 2016
Кеплер-694b Во премин 0,25+0,046
−0,02
6.36584161 ±0.0000081 15.09 3336.579744 ±488.7779476 0.97 ±0.055 5700 ±110.52 2016
Кеплер-695b Во премин 0,822+0,063
−0,05
3.04033042 ±0.0000003 15.028 2022.169542 ±177.1355287 0.84 ±0.05 5181 ±199.46 2016
Кеплер-696b Во премин 0,548+0,145
−0,062
4.19042557 ±0.0000016 15.27 4191.109453 ±1103.289179 1.06 ±0.075 5903 ±106.82 2016
Кеплер-697b Во премин 0,368+0,049
−0,028
3.70987065 ±0.00000305 15.581 3558.366081 ±476.7753929 0.92 ±0.055 5513 ±113.01 2016
Кеплер-698b Во премин 0,328 ± 0,04 16.32976218 ±0.00003512 15.447 3701.874887 ±457.858323 0.94 ±0.055 5612 ±128.36 2016
Кеплер-699b Во премин 1,259+0,124
−0,108
27.80756293 ±0.00000529 15.482 2896.268634 ±303.1297374 0.81 ±0.065 5330 ±112.77 2016
Кеплер-700b Во премин 0,534+0,081
−0,045
80.8720639 ±0.0001727 15.201 3460.519167 ±527.7862504 0.98 ±0.045 5692 ±77.65 2016
Кеплер-701b Во премин 0,253+0,02
−0,04
10.35533177 ±0.00002064 15.018 2462.480652 ±198.4335402 0.88 ±0.045 5343 ±73.58 2016
Кеплер-702b Во премин 0,818+0,075
−0,052
10.52629406 ±0.0000019 15.305 2909.314889 ±284.3757457 0.9 ±0.05 5419 ±122.25 2016
Кеплер-703b Во премин 0,732+0,331
−0,124
4.58352176 ±0.00000173 15.287 4833.637518 ±2139.618453 1.18 ±0.16 6185 ±197.61 2016
Кеплер-704b Во премин 0,233+0,054
−0,038
3.76182115 ±0.00001161 15.257 3437.688221 ±781.3728341 0.97 ±0.045 5616 ±77.94 2016
Кеплер-705b Во премин 0,188+0,009
−0,007
56.0560538 ±0.0002486 15.849 818.652508 ±35.02919496 0.53 ±0.02 3722 ±29.96 2016
Кеплер-706b Во премин 1,175+0,106
−0,079
41.40831347 ±0.00000696 15.196 2641.866659 ±244.4542051 0.87 ±0.045 5394 ±78.15 2016
Кеплер-707b Во премин 0,119+0,008
−0,009
2.23749275 ±0.00000468 15.001 2041.738924 ±123.5806515 0.8 ±0.045 5099 ±81.84 2016
Кеплер-708b Во премин 0,261+0,057
−0,025
3.16789194 ±0.00000384 15.533 4047.600647 ±908.9978246 0.97 ±0.06 5692 ±138.46 2016
Кеплер-709b Во премин 0,261+0,016
−0,017
16.08524954 ±0.00002644 15.219 2178.724603 ±135.1592029 0.8 ±0.045 5071 ±83.59 2016
Кеплер-710b Во премин 0,168+0,021
−0,013
4.34728553 ±0.00000834 15.024 2997.377111 ±398.2695528 0.94 ±0.06 5611 ±156.89 2016
Кеплер-711b Во премин 0,304+0,03
−0,056
23.58914398 ±0.00006647 15.316 2165.678348 ±248.5963911 0.84 ±0.06 5222 ±236.98 2016
Кеплер-712b Во премин 0,304+0,012
−0,01
21.02247699 ±0.00004431 15.859 3078.916205 ±102.9023372 0.84 ±0.035 5148 ±83.48 2016
Кеплер-712c Во премин 0,433+0,023
−0,037
226.89047 ±0.001096 15.859 3078.916205 ±102.9023372 0.84 ±0.035 5148 ±83.48 2016
Кеплер-713b Во премин 0,221+0,045
−0,026
7.411141 ±0.00001344 15.031 3271.348468 ±683.3628426 0.98 ±0.095 5785 ±265.49 2016
Кеплер-714b Во премин 0,863+0,222
−0,09
8.09888799 ±0.00000219 15.261 4761.883114 ±1186.71998 1.09 ±0.075 5995 ±106.7 2016
Кеплер-715b Во премин 0,335+0,074
−0,045
10.00652995 ±0.00001932 15.063 3959.538425 ±868.6196651 1.04 ±0.06 5871 ±99.55 2016
Кеплер-716b Во премин 0,259+0,031
−0,015
10.37168453 ±0.00001449 15.193 2201.555549 ±121.2323256 0.83 ±0.04 5099 ±52.72 2016
Кеплер-717b Во премин 0,216+0,022
−0,031
4.40840023 ±0.00001493 15.662 3672.520813 ±391.1593438 0.88 ±0.05 5485 ±120.85 2016
Кеплер-718b Во премин 1,477+0,622
−0,278
2.0523499 ±0.00000015 15.257 4957.576941 ±2156.611201 1.18 ±0.185 6191 ±307.31 2016
Кеплер-719b Во премин 0,76+0,163
−0,08
5.00731778 ±0.00000125 15.813 4654.25151 ±1023.119941 0.99 ±0.075 5777 ±199.43 2016
Кеплер-720b Во премин 0,75+0,144
−0,071
4.70832654 ±0.00000073 15.113 2870.176124 ±624.6220789 0.95 ±0.09 5618 ±328.49 2016
Кеплер-721b Во премин 0,236 ± 0,012 5.39202539 ±0.00000677 15.651 2765.806083 ±137.0509099 0.82 ±0.04 5075 ±53.6 2016
Кеплер-722b Во премин 0,235+0,063
−0,026
4.09357325 ±0.0000081 15.399 4484.650193 ±1188.024606 1.03 ±0.07 5863 ±103.52 2016
Кеплер-722c Во премин 0,252+0,05
−0,029
105.144749 ±0.001675 15.399 4484.650193 ±1188.024606 1.03 ±0.07 5863 ±103.52 2016
Кеплер-723b Во премин 1,088+0,141
−0,07
4.08227507 ±0.00000023 15.198 3147.409045 ±409.8154886 0.92 ±0.045 5539 ±75.49 2016
Кеплер-724b Во премин 0,294+0,036
−0,021
3.31494634 ±0.00000172 15.142 2811.467976 ±356.8476928 0.9 ±0.055 5437 ±176.17 2016
Кеплер-725b Во премин 0,948+0,076
−0,053
39.64317811 ±0.0000111 15.011 2537.496619 ±200.2600159 0.88 ±0.04 5363 ±59.19 2016
Кеплер-726b Во премин 0,291+0,029
−0,031
21.80451088 ±0.00004512 15.067 2733.190445 ±277.7873869 0.88 ±0.05 5452 ±122.89 2016
Кеплер-727b Во премин 0,226+0,031
−0,028
5.15448442 ±0.00000858 15.365 2909.314889 ±335.582297 0.89 ±0.055 5441 ±107.87 2016
Кеплер-728b Во премин 0,298+0,04
−0,023
5.74347727 ±0.00000717 15.543 4031.292828 ±552.1501318 0.95 ±0.06 5660 ±133.1 2016
Кеплер-729b Во премин 0,319+0,037
−0,022
3.16635371 ±0.00000242 15.603 4145.447561 ±496.7361632 0.94 ±0.05 5633 ±71.02 2016
Кеплер-730b Во премин 0,822+0,227
−0,072
6.49168426 ±0.00000165 15.649 4745.575296 ±1323.933968 1 ±0.045 5726 ±64.76 2016
Кеплер-731b Во премин 1,238+0,284
−0,136
3.85560355 ±0.00000029 15.272 4275.910112 ±986.1664236 1.03 ±0.075 5849 ±200.38 2016
Кеплер-732b Во премин 0,194+0,011
−0,014
9.46781405 ±0.00000618 15.073 489.2345666 ±36.30120484 0.49 ±0.03 3631 ±35.05 2016
Кеплер-732c Во премин 0,113+0,006
−0,009
0.89304124 ±0.00000046 15.073 489.2345666 ±36.30120484 0.49 ±0.03 3631 ±35.05 2016
Кеплер-733b Во премин 0,252+0,041
−0,017
20.83424726 ±0.00005682 15.412 3196.332501 ±291.6490329 0.9 ±0.045 5418 ±89.83 2016
Кеплер-734b Во премин 0,318 ± 0,012 6.10485286 ±0.00000289 15.017 1803.644769 ±75.76612654 0.85 ±0.035 5326 ±51.69 2016
Кеплер-735b Во премин 0,263+0,014
−0,011
11.51516988 ±0.00001516 15.386 2576.635384 ±129.2883881 0.85 ±0.035 5107 ±42.91 2016
Кеплер-736b Во премин 0,261+0,015
−0,047
3.60147201 ±0.00000543 15.733 3284.394723 ±195.8895204 0.86 ±0.045 5217 ±50.31 2016
Кеплер-737b Во премин 0,175 ± 0,01 28.59915399 ±0.00005673 15.19 636.0049365 ±45.92281798 0.51 ±0.03 3813 ±40.13 2016
Кеплер-738b Во премин 0,223+0,018
−0,015
24.58721573 ±0.00008802 15.598 3235.471267 ±236.9526084 0.86 ±0.045 5327 ±66.34 2016
Кеплер-739b Во премин 0,296+0,044
−0,026
12.53248465 ±0.00002295 15.485 3679.04394 ±476.6449304 0.93 ±0.055 5601 ±89.95 2016
Кеплер-740b Во премин 0,408+0,047
−0,024
3.58410122 ±0.00000199 15.954 4116.093487 ±467.7734769 0.91 ±0.04 5438 ±62.55 2016
Кеплер-741b Во премин 0,265+0,09
−0,031
7.03902374 ±0.00001488 15.067 4990.192579 ±1687.467867 1.16 ±0.105 6129 ±80.64 2016
Кеплер-742b Во премин 0,289+0,01
−0,015
8.36086824 ±0.00000631 15.223 1627.520325 ±64.77465661 0.76 ±0.035 4642 ±41.76 2016
Кеплер-743b Во премин 0,108+0,003
−0,004
3.17926292 ±0.00000252 12.55 841.4834545 ±22.86356208 0.94 ±0.03 5486 ±77.47 2016
Кеплер-744b Во премин 0,145+0,011
−0,008
12.06222443 ±0.00002649 13.581 1585.119996 ±111.8064063 0.94 ±0.04 5594 ±84.04 2016
Кеплер-745b Во премин 0,193+0,052
−0,02
9.93143556 ±0.00005945 15.214 3910.614969 ±1029.643069 1.04 ±0.07 5849 ±106.52 2016
Кеплер-746b Во премин 0,099+0,012
−0,008
3.48159251 ±0.00001115 13.615 1467.7037 ±165.1655897 0.91 ±0.035 5418 ±87.09 2016
Кеплер-747b Во премин 0,47+0,026
−0,025
35.61760587 ±0.00005345 15.703 2788.637029 ±163.7631172 0.82 ±0.045 5096 ±70.39 2016
Кеплер-748b Во премин 0,225+0,058
−0,026
7.40742793 ±0.00003434 15.242 4145.447561 ±1062.128244 1.07 ±0.08 5934 ±95.16 2016
Кеплер-749b Во премин 0,277+0,021
−0,023
17.31716585 ±0.00004602 15.759 2455.957524 ±216.5352192 0.79 ±0.055 5009 ±218.03 2016
Кеплер-750b Во премин 0,274+0,095
−0,036
9.42887179 ±0.00002438 14.5 3851.906821 ±1336.262679 1.15 ±0.11 6160 ±90.96 2016
Кеплер-750c Во премин 0,145+0,058
−0,02
4.08899022 ±0.00001934 14.5 3851.906821 ±1336.262679 1.15 ±0.11 6160 ±90.96 2016
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-751b Во премин 0,219+0,021
−0,016
17.44490636 ±0.000042 15.007 2439.649705 ±240.409866 0.87 ±0.055 5387 ±131.81 2016
Кеплер-752b Во премин 0,251+0,023
−0,019
18.82747265 ±0.00008811 15.762 3506.18106 ±320.3834098 0.87 ±0.055 5373 ±161.73 2016
Кеплер-753b Во премин 0,17+0,022
−0,008
5.74772501 ±0.00000838 14.496 906.71473 ±32.74610032 0.68 ±0.03 4346 ±51.36 2016
Кеплер-754b Во премин 0,179+0,043
−0,023
14.5596237 ±0.0002013 15.16 3887.784022 ±918.3585127 1.06 ±0.08 5935 ±126.07 2016
Кеплер-755b Во премин 0,157+0,005
−0,028
1.26909037 ±0.000001 13.999 1200.25547 ±39.82369372 0.82 ±0.035 5043 ±89.62 2016
Кеплер-755c Во премин 0,112 ± 0,004 2.85313364 ±0.00000412 13.999 1200.25547 ±39.82369372 0.82 ±0.035 5043 ±89.62 2016
Кеплер-756b Во премин 0,1+0,008
−0,009
1.22486632 ±0.00000384 15.376 2778.852338 ±214.0890463 0.82 ±0.06 5282 ±97.87 2016
Кеплер-757b Во премин 0,121+0,041
−0,02
1.02267882 ±0.00000244 14.803 3313.748797 ±1139.133765 1.08 ±0.125 6014 ±221.13 2016
Кеплер-758b Во премин 0,221+0,049
−0,036
12.1097104 ±0.00007142 14.348 4412.89579 ±954.3987924 1.16 ±0.1 6228 ±72.21 2016
Кеплер-758c Во премин 0,151+0,033
−0,026
4.75793986 ±0.00003846 14.348 4412.89579 ±954.3987924 1.16 ±0.1 6228 ±72.21 2016
Кеплер-758d Во премин 0,189+0,042
−0,029
20.4966197 ±0.0002282 14.348 4412.89579 ±954.3987924 1.16 ±0.1 6228 ±72.21 2016
Кеплер-758e Во премин 0,136+0,029
−0,022
8.1934719 ±0.0001036 14.348 4412.89579 ±954.3987924 1.16 ±0.1 6228 ±72.21 2016
Кеплер-759b Во премин 0,203+0,044
−0,021
41.805985 ±0.0002082 14.502 2909.314889 ±626.5464016 1.04 ±0.06 5860 ±94.6 2016
Кеплер-760b Во премин 0,273+0,023
−0,021
8.70419416 ±0.00001277 15.07 2550.542874 ±221.0035615 0.89 ±0.04 5322 ±65.68 2016
Кеплер-760c Во премин 0,132+0,011
−0,008
2.46697439 ±0.00000658 15.07 2550.542874 ±221.0035615 0.89 ±0.04 5322 ±65.68 2016
Кеплер-761b Во премин 0,181+0,022
−0,015
10.12804789 ±0.00002905 14.743 2827.775795 ±338.2241637 0.95 ±0.06 5706 ±130.9 2016
Кеплер-762b Во премин 1,131+0,236
−0,112
3.7705521 ±0.00000094 15.439 4778.190933 ±989.6562969 1.06 ±0.065 5944 ±98.94 2016
Кеплер-763b Во премин 0,109+0,008
−0,007
1.19655156 ±0.00000356 15.692 2941.930527 ±182.875881 0.84 ±0.04 5166 ±75.73 2016
Кеплер-764b Во премин 0,146+0,018
−0,012
7.33683936 ±0.00003735 15.302 3303.964106 ±384.1469817 0.92 ±0.05 5557 ±132.83 2016
Кеплер-765b Во премин 0,217+0,047
−0,02
27.6655226 ±0.0001297 14.609 3261.563777 ±701.0405182 1.05 ±0.06 5901 ±81.23 2016
Кеплер-766b Во премин 0,302+0,083
−0,036
6.10027804 ±0.0000164 15.678 5264.163936 ±1422.661504 1.1 ±0.08 5992 ±95.54 2016
Кеплер-767b Во премин 0,592+0,077
−0,049
161.5280101 ±0.0003086 15.435 3864.953076 ±514.8052266 0.96 ±0.06 5694 ±163.45 2016
Кеплер-768b Во премин 0,16+0,018
−0,012
11.3910025 ±0.00007499 15.681 2592.943203 ±208.6748505 0.82 ±0.05 5108 ±177.47 2016
Кеплер-769b Во премин 0,261+0,116
−0,041
7.42608998 ±0.00001952 14.818 4442.249864 ±1850.415593 1.19 ±0.14 6186 ±127.24 2016
Кеплер-769c Во премин 0,16+0,068
−0,024
15.9870174 ±0.0001999 14.818 4442.249864 ±1850.415593 1.19 ±0.14 6186 ±127.24 2016
Кеплер-770b Во премин 0,205+0,029
−0,015
18.92540274 ±0.00005291 14.604 2482.050034 ±344.4211349 0.94 ±0.055 5598 ±127.6 2016
Кеплер-770c Во премин 0,107+0,017
−0,009
1.47532231 ±0.00000419 14.604 2482.050034 ±344.4211349 0.94 ±0.055 5598 ±127.6 2016
Кеплер-770d Во премин 0,125+0,017
−0,01
4.15244722 ±0.00001685 14.604 2482.050034 ±344.4211349 0.94 ±0.055 5598 ±127.6 2016
Кеплер-771b Во премин 0,162+0,028
−0,019
8.73485836 ±0.00004732 14.794 3261.563777 ±579.1232642 1.03 ±0.075 5906 ±145.88 2016
Кеплер-772b Во премин 0,162+0,033
−0,021
12.99207337 ±0.00005428 13.974 2247.217442 ±442.6268202 0.98 ±0.04 5714 ±67.61 2016
Кеплер-773b Во премин 0,128+0,008
−0,006
3.74910006 ±0.00000714 13.333 1722.105674 ±93.73734295 1.04 ±0.035 5850 ±76.73 2016
Кеплер-774b Во премин 0,283+0,041
−0,048
11.0895723 ±0.00004373 12.808 3881.260895 ±553.3569104 1.57 ±0.125 6403 ±86.23 2016
Кеплер-775b Во премин 0,106 ± 0,004 0.97486893 ±0.0000008 13.507 1304.625511 ±37.54059907 0.92 ±0.03 5468 ±67.97 2016
Кеплер-776b Во премин 0,114+0,01
−0,006
4.89718784 ±0.00001969 15.456 2371.156866 ±126.418212 0.83 ±0.04 5071 ±57.15 2016
Кеплер-777b Во премин 0,131 ± 0,007 5.72812599 ±0.00002019 15.95 1249.178927 ±59.29522947 0.58 ±0.025 4043 ±36.21 2016
Кеплер-778b Во премин 0,15+0,009
−0,012
3.75574426 ±0.00001083 15.764 2932.145836 ±162.4584917 0.81 ±0.045 5102 ±71.96 2016
Кеплер-779b Во премин 0,082 ± 0,006 7.09714223 ±0.00002921 15.649 730.590286 ±59.00168873 0.46 ±0.03 3804 ±35.65 2016
Кеплер-780b Во премин 0,079+0,008
−0,005
0.67737516 ±0.00000125 13.326 1696.013164 ±163.4043452 1.01 ±0.03 5769 ±62.55 2016
Кеплер-781b Во премин 0,258+0,044
−0,021
13.2140732 ±0.00003577 15.987 3378.980073 ±207.272378 0.81 ±0.045 5162 ±64.88 2016
Кеплер-782b Во премин 0,286+0,042
−0,027
158.6853308 ±0.0004373 12.783 1343.764276 ±170.5797855 0.98 ±0.05 5867 ±70.1 2016
Кеплер-783b Во премин 0,07+0,004
−0,007
4.29264638 ±0.00003429 13.916 1774.290695 ±90.47577917 0.93 ±0.035 5521 ±66.78 2016
Кеплер-784b Во премин 0,141+0,03
−0,029
31.5922646 ±0.0006809 13.29 1969.984521 ±418.2303231 1 ±0.06 5674 ±74.62 2016
Кеплер-785b Во премин 1,162+0,039
−0,047
1.97376093 ±0.0000001 15.715 2172.201475 ±93.41118657 0.77 ±0.035 4739 ±115.49 2016
Кеплер-786b Во премин 0,217+0,011
−0,006
53.5293487 ±0.0002571 14.887 1669.920654 ±41.65016943 0.81 ±0.025 4838 ±59.77 2016
Кеплер-787b Во премин 0,114+0,005
−0,006
0.9283105 ±0.0000022 15.854 1526.411848 ±65.26389118 0.65 ±0.025 4248 ±40.9 2016
Кеплер-788b Во премин 0,227+0,08
−0,036
8.39846269 ±0.00005719 15.291 5378.318668 ±1692.22975 1.16 ±0.115 6159 ±129.54 2016
Кеплер-789b Во премин 0,189+0,037
−0,021
8.63847725 ±0.00003071 14.507 2984.330856 ±613.630609 1.01 ±0.08 5870 ±204.63 2016
Кеплер-790b Во премин 0,194+0,015
−0,012
13.73469807 ±0.00004026 15.187 2371.156866 ±167.7748407 0.84 ±0.045 5208 ±139.26 2016
Кеплер-791b Во премин 0,272+0,118
−0,062
14.5539759 ±0.0001002 14.377 4719.482785 ±1930.29129 1.3 ±0.165 6383 ±218.04 2016
Кеплер-792b Во премин 0,175+0,044
−0,021
11.30119217 ±0.00006491 14.981 3930.184351 ±972.9570903 1.09 ±0.08 5971 ±136.24 2016
Кеплер-793b Во премин 0,122+0,025
−0,014
4.24153639 ±0.00002259 14.621 2589.681639 ±552.4762882 0.98 ±0.07 5745 ±145.41 2016
Кеплер-794b Во премин 0,188+0,046
−0,03
11.13125132 ±0.00003571 13.459 2488.573162 ±607.7924098 1.19 ±0.09 5839 ±74.39 2016
Кеплер-795b Во премин 0,15+0,016
−0,012
29.6193421 ±0.0001144 13.331 1493.79621 ±151.988872 0.94 ±0.04 5631 ±83.2 2016
Кеплер-796b Во премин 0,116+0,032
−0,02
6.40087618 ±0.00002313 12.988 1229.609544 ±338.8438608 0.93 ±0.04 5475 ±79.05 2016
Кеплер-797b Во премин 0,194+0,038
−0,02
27.07237711 ±0.00009275 14.556 2452.69596 ±511.8372035 0.96 ±0.085 5680 ±292.15 2016
Кеплер-798b Во премин 0,213+0,093
−0,03
13.71933369 ±0.00005734 14.2 3538.796698 ±1511.832658 1.19 ±0.135 6224 ±124.3 2016
Кеплер-799b Во премин 0,614+0,076
−0,051
133.4605235 ±0.000253 15.12 3356.149127 ±426.7756202 0.95 ±0.055 5681 ±116.48 2016
Кеплер-800b Во премин 0,254+0,03
−0,023
14.13176026 ±0.00004273 15.762 3421.380402 ±264.5128223 0.85 ±0.045 5315 ±60.48 2016
Кеплер-801b Во премин 0,178+0,007
−0,009
11.41928253 ±0.00002439 15.314 1366.595223 ±66.4054385 0.67 ±0.03 4435 ±45.95 2016
Кеплер-802b Во премин 0,316+0,042
−0,036
40.0587473 ±0.0001092 14.862 2700.574807 ±361.609576 0.93 ±0.045 5507 ±61.6 2016
Кеплер-803b Во премин 0,338+0,049
−0,034
50.28638192 ±0.00008862 13.672 2005.861723 ±289.8225572 1.05 ±0.05 5919 ±99.49 2016
Кеплер-804b Во премин 0,173+0,021
−0,014
14.37457351 ±0.00003236 13.749 2113.493327 ±254.3041277 1.01 ±0.04 5817 ±93.12 2016
Кеплер-804c Во премин 0,102+0,018
−0,012
9.65185017 ±0.00005013 13.749 2113.493327 ±254.3041277 1.01 ±0.04 5817 ±93.12 2016
Кеплер-805b Во премин 0,258+0,012
−0,022
30.8638931 ±0.0001259 12.547 2142.847401 ±78.17968373 1.19 ±0.055 6112 ±55.03 2016
Кеплер-806b Во премин 0,102+0,029
−0,021
8.09219642 ±0.00003302 11.731 848.006582 ±248.335466 0.99 ±0.065 5770 ±59.8 2016
Кеплер-807b Во премин 0,93+0,178
−0,095
117.9310878 ±0.00008603 15.128 4279.171675 ±811.3792208 1.04 ±0.07 5965 ±92.34 2016
Кеплер-808b Во премин 0,13+0,005
−0,007
0.63133235 ±0.00000035 14.285 1046.961972 ±36.49689866 0.76 ±0.04 4653 ±51.38 2016
Кеплер-809b Во премин 0,269+0,06
−0,022
55.63934 ±0.0001825 14.755 3043.039004 ±558.2166404 0.99 ±0.045 5734 ±78.27 2016
Кеплер-810b Во премин 0,172+0,037
−0,017
4.59725385 ±0.00002999 15.803 5068.470109 ±1015.585729 1.03 ±0.06 5803 ±75.93 2016
Кеплер-811b Во премин 0,241+0,061
−0,043
23.58447697 ±0.00007601 13.971 2762.544519 ±580.3626585 1.01 ±0.045 5747 ±64.53 2016
Кеплер-812b Во премин 0,317+0,12
−0,061
10.11716531 ±0.00002533 13.832 4833.637518 ±1785.119086 1.45 ±0.175 6761 ±124.82 2016
Кеплер-813b Во премин 0,191+0,037
−0,017
19.12947337 ±0.00007455 14.569 2739.713573 ±344.0949785 0.95 ±0.06 5743 ±69.68 2016
Кеплер-814b Во премин 0,189+0,062
−0,027
6.1469851 ±0.000025 14.706 4328.095132 ±1274.521277 1.15 ±0.095 6162 ±90.5 2016
Кеплер-815b Во премин 0,367+0,017
−0,029
8.57503552 ±0.0000591 13.242 3910.614969 ±113.0784161 1.25 ±0.12 5028 ±52.57 2016
Кеплер-816b Во премин 0,914+0,061
−0,048
10.50682565 ±0.00000382 15.95 3453.99604 ±234.7999763 0.9 ±0.04 5286 ±54.61 2016
Кеплер-817b Во премин 0,806+0,184
−0,101
3.99010623 ±0.00000136 15.572 4569.450852 ±1098.233755 1.03 ±0.1 5861 ±259.88 2016
Кеплер-818b Во премин 0,456+0,07
−0,038
10.03538581 ±0.00000659 15.062 3153.932172 ±510.3694998 0.94 ±0.065 5638 ±214.12 2016
Кеплер-819b Во премин 0,246+0,022
−0,015
33.1995648 ±0.0001174 15.03 2354.849047 ±210.2077854 0.86 ±0.05 5279 ±165.3 2016
Кеплер-820b Во премин 0,543+0,239
−0,079
127.8338098 ±0.0003082 13.968 3225.686575 ±1382.707348 1.23 ±0.145 6260 ±106.61 2016
Кеплер-821b Во премин 0,117+0,009
−0,007
1.92279873 ±0.00000482 14.829 2018.907978 ±139.1709264 0.84 ±0.045 5191 ±130.91 2016
Кеплер-822b Во премин 0,158+0,037
−0,019
3.22296927 ±0.00000946 14.609 3118.054971 ±726.3502531 1.06 ±0.085 5928 ±139.36 2016
Кеплер-823b Во премин 0,14+0,028
−0,012
4.16809082 ±0.00001748 14.801 2922.361144 ±567.3164034 0.98 ±0.05 5643 ±122.3 2016
Кеплер-824b Во премин 0,167+0,063
−0,021
4.51436633 ±0.00001397 14.946 4409.634227 ±1658.700874 1.15 ±0.11 6035 ±85.61 2016
Кеплер-825b Во премин 0,136+0,035
−0,02
3.77360059 ±0.00001242 14.207 2674.482297 ±716.1089429 1.03 ±0.1 5976 ±247.56 2016
Кеплер-825c Во премин 0,164+0,036
−0,021
8.1818246 ±0.00002265 14.207 2674.482297 ±716.1089429 1.03 ±0.1 5976 ±247.56 2016
Кеплер-826b Во премин 0,112+0,018
−0,012
4.48758907 ±0.00001653 13.446 2116.754891 ±335.5170657 1.05 ±0.065 6079 ±90.49 2016
Кеплер-827b Во премин 0,502+0,062
−0,041
51.92927591 ±0.00009288 15.897 4409.634227 ±578.2752577 0.93 ±0.065 5602 ±179.4 2016
Кеплер-828b Во премин 0,135+0,007
−0,01
0.56785714 ±0.00000044 15.055 2038.477361 ±110.4691651 0.81 ±0.04 5039 ±50.73 2016
Кеплер-829b Во премин 0,188+0,039
−0,016
6.88337562 ±0.00001963 14.931 3111.531843 ±640.3428163 0.98 ±0.055 5698 ±92.85 2016
Кеплер-830b Во премин 0,152+0,054
−0,022
11.29695137 ±0.00006299 14.788 3659.474558 ±1055.80081 1.07 ±0.105 6037 ±155.85 2016
Кеплер-831b Во премин 0,113+0,009
−0,006
5.62153941 ±0.00001272 13.687 1881.922299 ±135.7136688 0.99 ±0.04 5732 ±74.53 2016
Кеплер-832b Во премин 0,184+0,029
−0,015
7.1396941 ±0.00002817 15.906 4390.064844 ±697.0287948 0.92 ±0.06 5596 ±181.65 2016
Кеплер-833b Во премин 0,18+0,011
−0,008
18.7546998 ±0.00005142 15.473 1373.11835 ±70.09100557 0.64 ±0.03 4339 ±39.28 2016
Кеплер-834b Во премин 0,18 ± 0,009 13.32388301 ±0.00005212 15.931 2022.169542 ±90.01916025 0.7 ±0.03 4554 ±50.38 2016
Кеплер-835b Во премин 0,249+0,048
−0,026
11.41909375 ±0.00007116 15.965 6559.004756 ±1239.524698 1.08 ±0.06 5954 ±71.86 2016
Кеплер-836b Во премин 0,244+0,057
−0,029
11.36112327 ±0.00002363 14.63 3271.348468 ±731.2752144 1.03 ±0.065 5895 ±74.32 2016
Кеплер-837b Во премин 0,228+0,02
−0,038
16.56059504 ±0.00004293 15.198 2759.282955 ±239.1704718 0.85 ±0.055 5403 ±58.96 2016
Кеплер-838b Во премин 0,244+0,045
−0,022
15.74957994 ±0.00004687 15.3 3946.49217 ±525.8619278 0.98 ±0.055 5770 ±68.34 2016
Кеплер-839b Во премин 0,229+0,037
−0,022
37.8144514 ±0.0001545 13.601 2716.882626 ±426.3516169 1.22 ±0.055 6058 ±87.66 2016
Кеплер-840b Во премин 1,523+0,346
−0,168
2.49577962 ±0.00000048 14.152 2537.496619 ±583.6894535 1.04 ±0.07 5920 ±113.64 2016
Кеплер-841b Во премин 0,467+0,037
−0,032
124.4198398 ±0.000331 15.74 3431.165093 ±250.2924042 0.85 ±0.045 5324 ±58.08 2016
Кеплер-842b Во премин 0,143+0,007
−0,008
1.21956827 ±0.0000011 15.127 1800.383205 ±76.02705164 0.78 ±0.04 4848 ±60.94 2016
Кеплер-843b Во премин 0,231+0,054
−0,022
2.05387982 ±0.0000029 15.269 4067.17003 ±926.6755003 1.02 ±0.06 5830 ±106.99 2016
Кеплер-844b Во премин 0,15+0,006
−0,021
2.61302086 ±0.00000624 15.84 1285.056128 ±76.58151748 0.59 ±0.035 4128 ±46.09 2016
Кеплер-845b Во премин 0,182+0,008
−0,026
0.92785982 ±0.00000055 14.631 1536.196539 ±67.28606072 0.79 ±0.035 4913 ±57.49 2016
Кеплер-846b Во премин 0,221+0,029
−0,016
19.80792185 ±0.00008966 15.65 4021.508137 ±485.6468464 0.94 ±0.045 5579 ±69.45 2016
Кеплер-847b Во премин 0,105+0,008
−0,004
2.3432319 ±0.00000757 14.782 1725.367238 ±76.12489856 0.83 ±0.035 4940 ±51.58 2016
Кеплер-848b Во премин 0,152+0,028
−0,022
6.91134416 ±0.00002461 14.056 2599.46633 ±402.7378952 1.01 ±0.04 5695 ±70.35 2016
Кеплер-849b Во премин 0,637+0,133
−0,122
394.6244904 ±0.0008875 12.849 2436.388141 ±498.9540266 1.23 ±0.12 6059 ±81.18 2016
Кеплер-850b Во премин 0,159+0,042
−0,019
7.19303878 ±0.00003818 15.451 5006.500398 ±1302.53811 1.06 ±0.065 5932 ±89.3 2016
Кеплер-851b Во премин 0,15+0,024
−0,019
8.50699658 ±0.00003708 15.135 2834.298922 ±273.6125853 0.89 ±0.045 5455 ±87.48 2016
Кеплер-852b Во премин 0,227+0,04
−0,015
44.9309804 ±0.00024 13.949 2785.375466 ±143.6718844 1.19 ±0.04 6100 ±85.43 2016
Кеплер-853b Во премин 0,151+0,043
−0,025
7.16892463 ±0.00002302 12.32 1989.553904 ±547.4860956 1.3 ±0.11 6350 ±60.54 2016
Кеплер-854b Во премин 1,492+0,604
−0,204
2.14463285 ±0.00000068 13.48 2416.818759 ±977.8168203 1.17 ±0.13 6179 ±110.41 2016
Кеплер-855b Во премин 0,745+0,152
−0,072
7.8866311 ±0.00000247 15.014 3401.811019 ±689.7555076 1.03 ±0.07 5835 ±99.82 2016
Кеплер-856b Во премин 0,83+0,112
−0,054
8.02768059 ±0.00000201 15.57 3832.337438 ±518.0015591 0.96 ±0.04 5535 ±69.55 2016
Кеплер-857b Во премин 0,607+0,152
−0,061
85.35129427 ±0.00009562 15.061 3388.764764 ±858.9980519 0.99 ±0.07 5773 ±125.46 2016
Кеплер-858b Во премин 0,434+0,021
−0,018
76.13602028 ±0.00005533 12.45 965.422878 ±47.81452497 0.96 ±0.04 5653 ±74.35 2016
Кеплер-859b Во премин 0,276+0,016
−0,013
20.38177573 ±0.00005321 15.887 2984.330856 ±136.9856786 0.81 ±0.04 5020 ±48.72 2016
Кеплер-860b Во премин 0,289+0,072
−0,029
5.10137945 ±0.00000894 15.455 4223.725091 ±1042.885018 1.04 ±0.065 5836 ±75.4 2016
Кеплер-861b Во премин 0,203+0,011
−0,012
3.94963138 ±0.00000549 15.623 2628.820404 ±131.4736359 0.82 ±0.04 5047 ±65.25 2016
Кеплер-862b Во премин 0,197+0,039
−0,015
3.14866453 ±0.00000703 15.297 2628.820404 ±229.9076306 0.88 ±0.045 5333 ±86.45 2016
Кеплер-863b Во премин 0,259+0,061
−0,029
15.59461874 ±0.00004285 15.43 3734.490525 ±941.0263809 0.96 ±0.09 5678 ±317.91 2016
Кеплер-864b Во премин 0,214+0,056
−0,02
5.83376092 ±0.00001891 15.776 5130.439821 ±1334.827591 1 ±0.05 5754 ±66.12 2016
Кеплер-865b Во премин 0,222+0,044
−0,021
14.16399294 ±0.00002463 14.48 2165.678348 ±454.3684498 0.93 ±0.08 5570 ±287.71 2016
Кеплер-866b Во премин 0,145+0,007
−0,011
2.61703254 ±0.00000731 15.835 2250.479006 ±103.3589561 0.75 ±0.045 4751 ±64.17 2016
Кеплер-867b Во премин 0,414+0,037
−0,027
150.242127 ±0.0006047 14.827 2687.528552 ±184.3762003 0.92 ±0.04 5541 ±61.72 2016
Кеплер-868b Во премин 0,183+0,018
−0,015
5.03251791 ±0.00002082 15.695 4138.924433 ±403.3575923 0.93 ±0.055 5614 ±75.11 2016
Кеплер-869b Во премин 0,322+0,074
−0,055
40.4287755 ±0.0001799 14.982 3121.316535 ±717.6418779 0.97 ±0.05 5664 ±72.29 2016
Кеплер-870b Во премин 0,248+0,045
−0,026
21.3587621 ±0.0001184 15.259 4014.985009 ±735.7109412 1.01 ±0.065 5857 ±139.18 2016
Кеплер-871b Во премин 0,334+0,096
−0,049
22.0459018 ±0.0001072 15.689 5528.350602 ±1477.357928 1.11 ±0.08 5993 ±107.01 2016
Кеплер-872b Во премин 0,178+0,045
−0,021
2.57885507 ±0.00000517 15.106 3633.382048 ±898.6912831 1.05 ±0.07 5902 ±123.56 2016
Кеплер-873b Во премин 0,335+0,146
−0,049
20.5533844 ±0.00007327 14.829 4556.404596 ±1880.845983 1.18 ±0.13 6163 ±97.06 2016
Кеплер-874b Во премин 0,352+0,095
−0,053
40.0686727 ±0.0001013 14.683 3496.396369 ±949.9956813 1.09 ±0.105 6020 ±155.87 2016
Кеплер-875b Во премин 0,259+0,091
−0,04
27.5073799 ±0.0001536 15.219 4057.385339 ±1140.242696 1.06 ±0.11 5958 ±259.15 2016
Кеплер-876b Во премин 0,128+0,009
−0,008
5.14438011 ±0.00002466 15.369 2397.249376 ±119.4384655 0.81 ±0.04 5060 ±63.15 2016
Кеплер-877b Во премин 0,189+0,012
−0,024
18.45847097 ±0.00004779 14.516 1865.61448 ±124.2981955 0.85 ±0.045 5261 ±66.39 2016
Кеплер-878b Во премин 0,172+0,011
−0,009
25.9422033 ±0.0001029 14.817 1849.306662 ±92.53056435 0.81 ±0.04 5044 ±49.53 2016
Кеплер-879b Во премин 0,229+0,059
−0,025
33.3855938 ±0.000142 14.264 2517.927236 ±530.4933483 1.02 ±0.06 5792 ±96.05 2016
Кеплер-880b Во премин 0,237+0,094
−0,039
7.71468975 ±0.00001918 12.082 2195.032422 ±864.8036355 1.46 ±0.18 6761 ±98.88 2016
Кеплер-881b Во премин 0,159+0,038
−0,029
4.44448017 ±0.0000253 15.216 4448.772992 ±1069.564609 1.06 ±0.075 5961 ±102.59 2016
Кеплер-882b Во премин 0,11+0,013
−0,008
3.98953967 ±0.00000976 14.083 1712.320983 ±198.1726151 0.9 ±0.05 5476 ±141.55 2016
Кеплер-883b Во премин 0,159+0,015
−0,012
12.98495573 ±0.00003436 13.029 1790.598514 ±162.4911074 1.06 ±0.05 6116 ±64.67 2016
Кеплер-884b Во премин 0,11 ± 0,004 5.69919514 ±0.00001359 13.069 1369.856786 ±52.02194224 1 ±0.03 5715 ±62.9 2016
Кеплер-885b Во премин 0,223+0,036
−0,035
18.11472949 ±0.00005308 12.841 2061.308307 ±329.0265538 1.21 ±0.06 6187 ±71.23 2016
Кеплер-886b Во премин 0,136+0,037
−0,017
6.24146367 ±0.00002154 13.939 2795.160157 ±743.5713099 1.1 ±0.09 6098 ±97.1 2016
Кеплер-887b Во премин 0,164+0,024
−0,015
20.42228798 ±0.00009225 13.47 2710.359499 ±386.9193109 1.19 ±0.045 6194 ±62.11 2016
Кеплер-887c Во премин 0,101+0,015
−0,01
7.63846023 ±0.00004957 13.47 2710.359499 ±386.9193109 1.19 ±0.045 6194 ±62.11 2016
Кеплер-888b Во премин 0,157+0,007
−0,005
70.6979061 ±0.0003086 13.046 1347.02584 ±46.08589617 0.97 ±0.03 5875 ±66.36 2016
Кеплер-889b Во премин 0,097+0,017
−0,012
3.744439 ±0.00001366 12.71 1673.182218 ±293.7690494 1.14 ±0.06 5961 ±75.23 2016
Кеплер-890b Во премин 0,793+0,255
−0,095
52.75875577 ±0.00003345 15.182 4523.788959 ±1433.946515 1.09 ±0.085 5954 ±84.71 2016
Кеплер-891b Во премин 0,572+0,13
−0,054
53.44945593 ±0.00006578 15.287 4474.865502 ±1022.598091 1.06 ±0.07 5887 ±115.84 2016
Кеплер-892b Во премин 0,251+0,033
−0,024
13.7521072 ±0.00003106 15.587 2087.400817 ±81.76740389 0.75 ±0.035 4747 ±47.29 2016
Кеплер-893b Во премин 0,27+0,046
−0,033
6.33855761 ±0.00001361 15.182 3966.061553 ±651.5625957 1 ±0.055 5820 ±98.79 2016
Кеплер-894b Во премин 0,248+0,027
−0,03
9.803224 ±0.00003027 15.439 3555.104517 ±403.2271298 0.87 ±0.065 5603 ±83.94 2016
Кеплер-895b Во премин 0,137+0,008
−0,006
2.80624233 ±0.00000817 15.988 1682.966909 ±82.41971664 0.65 ±0.03 4315 ±42.14 2016
Кеплер-896b Во премин 0,226+0,016
−0,017
144.547396 ±0.002274 15.481 2922.361144 ±195.2045921 0.84 ±0.045 5262 ±56.73 2016
Кеплер-897b Во премин 0,213+0,059
−0,022
8.0472642 ±0.00002943 15.068 3741.013652 ±1016.042348 1.03 ±0.065 5839 ±103.48 2016
Кеплер-898b Во премин 0,133+0,027
−0,008
5.8706191 ±0.0000207 15.961 1562.289049 ±61.51309283 0.65 ±0.03 4223 ±42.74 2016
Кеплер-899b Во премин 0,239+0,041
−0,023
19.17891293 ±0.00008075 15.401 3385.503201 ±602.5412922 0.93 ±0.075 5595 ±270.58 2016
Кеплер-900b Во премин 0,186+0,011
−0,03
6.9913086 ±0.00001434 14.94 1647.089707 ±75.89658909 0.78 ±0.035 4836 ±83.81 2016
Планета Метод на откривање Маса
(MJ)
Полупречник
(RJ)
Густина
(г/см3)
Орбитален период
(денови)
Голема полуоска
(ае)
Орбитално занесување Својства на матичната ѕвезда Година на потврдување Наводи
Прив. вел. Растојание
(сг)
Спектрален тип Маса на ѕвездата
(M)
Површинска температура
на ѕвездата

(K)

Кеплер-901b Во премин 0,122+0,006
−0,005
3.51749439 ±0.00000352 14.699 786.0368703 ±48.66253155 0.59 ±0.04 4184 ±52.61 2016
Кеплер-902b Во премин 0,227+0,029
−0,016
40.1099547 ±0.0001551 14.904 2948.453654 ±378.3740138 0.95 ±0.045 5647 ±73.28 2016
Кеплер-903b Во премин 0,179+0,031
−0,032
10.3507721 ±0.00005128 14.659 2703.836371 ±465.0337633 0.98 ±0.05 5682 ±77.93 2016
Кеплер-903c Во премин 0,226+0,036
−0,04
62.9228557 ±0.0007353 14.659 2703.836371 ±465.0337633 0.98 ±0.05 5682 ±77.93 2016
Кеплер-904b Во премин 0,158+0,053
−0,021
3.02166863 ±0.00000893 14.429 3754.059907 ±1247.776454 1.16 ±0.115 6160 ±119.73 2016
Кеплер-905b Во премин 0,126 ± 0,004 5.08274652 ±0.00000837 13.984 1699.274728 ±42.30248219 0.95 ±0.025 5461 ±58.65 2016
Кеплер-906b Во премин 0,188 ± 0,009 41.6979976 ±0.0001595 13.956 2472.265343 ±109.4254647 1.06 ±0.04 6035 ±72.63 2016
Кеплер-907b Во премин 0,107+0,005
−0,004
15.86621821 ±0.00006487 11.049 1148.07045 ±51.10870439 1.08 ±0.065 6106 ±84.34 2016
Кеплер-908b Во премин 0,109+0,009
−0,007
1.34059747 ±0.00000195 11.524 815.3909443 ±57.56660066 1.11 ±0.04 5973 ±89.43 2016
Кеплер-909b Во премин 0,131+0,014
−0,01
13.93290318 ±0.00004462 11.538 1037.177281 ±107.9903767 1.17 ±0.04 6154 ±62.02 2016
Кеплер-910b Во премин 0,073+0,004
−0,003
2.36436901 ±0.00000883 11.6 1311.148638 ±34.99657933 1.26 ±0.03 6230 ±78.42 2016
Кеплер-911b Во премин 0,232 ± 0,009 20.310501 ±0.00005659 11.855 1849.306662 ±58.93645745 1.34 ±0.07 6112 ±58.03 2016
Кеплер-912b Во премин 0,25+0,075
−0,045
2.53475627 ±0.00000798 15.341 4125.878178 ±1287.110913 1.07 ±0.125 5998 ±277.89 2016
Кеплер-913b Во премин 0,184+0,007
−0,005
10.29672521 ±0.00003426 15.767 1947.153575 ±44.48772992 0.63 ±0.01 4687 ±34.09 2016
Кеплер-914b Во премин 0,123+0,015
−0,011
4.40966548 ±0.00001193 13.574 2211.340241 ±253.0321178 1.1 ±0.045 5877 ±74.15 2016
Кеплер-915b Во премин 0,134+0,029
−0,017
4.59489604 ±0.00001413 13.298 2628.820404 ±570.6431984 1.21 ±0.07 6173 ±70.33 2016
Кеплер-916b Во премин 0,157 ± 0,012 32.2968798 ±0.0002489 15.2 2508.142545 ±170.4819386 0.85 ±0.045 5248 ±98.84 2016
Кеплер-917b Во премин 0,17+0,021
−0,015
2.97041437 ±0.00000913 15.759 3349.625999 ±426.6777733 0.8 ±0.06 5418 ±120.33 2016
Кеплер-918b Во премин 0,155+0,036
−0,019
4.85386933 ±0.00003676 14.971 4060.646902 ±927.6865851 1.11 ±0.085 6028 ±134.42 2016
Кеплер-919b Во премин 0,201+0,078
−0,026
11.04603384 ±0.000066 14.681 3975.846244 ±1524.813681 1.15 ±0.12 6113 ±132.9 2016
Кеплер-920b Во премин 0,216+0,02
−0,014
6.53192704 ±0.00002296 15.28 3020.208058 ±258.870317 0.89 ±0.045 5403 ±62.18 2016
Кеплер-920c Во премин 0,339+0,052
−0,025
100.8274113 ±0.0007063 15.28 3020.208058 ±258.870317 0.89 ±0.045 5403 ±62.18 2016
Кеплер-921b Во премин 0,256+0,029
−0,065
51.300634 ±0.0006728 14.739 2762.544519 ±320.8400287 0.93 ±0.055 5663 ±69.96 2016
Кеплер-922b Во премин 0,127+0,016
−0,01
0.93846683 ±0.00000095 13.757 1819.952588 ±222.764806 0.95 ±0.05 5671 ±64.06 2016
Кеплер-923b Во премин 0,123+0,026
−0,017
6.93366476 ±0.00003537 14.042 3150.670609 ±620.5125086 1.11 ±0.055 5988 ±82.2 2016
Кеплер-924b Во премин 0,274+0,099
−0,054
61.0370117 ±0.0003366 14.171 3245.255958 ±1156.778825 1.14 ±0.12 6167 ±124.02 2016
Кеплер-925b Во премин 0,209+0,059
−0,019
33.8678531 ±0.0001704 15.81 2031.954233 ±89.62777259 0.77 ±0.035 4673 ±62.23 2016
Кеплер-926b Во премин 0,206+0,051
−0,021
52.0688601 ±0.0001903 14.279 2514.665672 ±614.4786156 1.01 ±0.06 5806 ±100.39 2016
Кеплер-927b Во премин 0,153+0,036
−0,013
9.1149903 ±0.00003533 14.63 2866.91456 ±657.5964887 0.99 ±0.05 5743 ±85.68 2016
Кеплер-928b Во премин 0,142+0,028
−0,011
3.9324613 ±0.00000965 15.32 1735.151929 ±80.88678167 0.73 ±0.045 4700 ±57.52 2016
Кеплер-929b Во премин 0,099+0,024
−0,013
0.92103214 ±0.00000315 14.542 2674.482297 ±679.2532722 1.01 ±0.105 5869 ±290.44 2016
Кеплер-930b Во премин 0,19+0,082
−0,037
71.4517775 ±0.0007523 13.781 2951.715218 ±1261.377175 1.25 ±0.19 6335 ±273.34 2016
Кеплер-931b Во премин 0,119+0,012
−0,008
8.03755877 ±0.00002315 14.471 1598.166251 ±174.2001213 0.86 ±0.055 5241 ±223.61 2016
Кеплер-932b Во премин 0,122+0,012
−0,009
1.9214374 ±0.00000212 14.131 1559.027485 ±153.4239601 0.87 ±0.055 5331 ±194.78 2016
Кеплер-933b Во премин 0,219+0,021
−0,014
14.20443009 ±0.00006185 15.469 3007.161802 ±255.804447 0.87 ±0.045 5346 ±65.89 2016
Кеплер-934b Во премин 0,186+0,013
−0,01
55.6738309 ±0.0002829 15.061 1966.722958 ±95.88997504 0.81 ±0.04 5001 ±68.25 2016
Кеплер-935b Во премин 0,12+0,007
−0,006
4.88083852 ±0.00001481 14.925 1572.073741 ±74.98335123 0.78 ±0.04 4830 ±74.56 2016
Кеплер-936b Во премин 0,129+0,018
−0,009
10.56134221 ±0.00004545 14.581 2240.694315 ±286.1369902 0.92 ±0.045 5482 ±99.27 2016
Кеплер-937b Во премин 0,332+0,115
−0,043
67.668827 ±0.0005833 15.224 4833.637518 ±1657.787637 1.15 ±0.1 6095 ±81.71 2016
Кеплер-937c Во премин 0,238+0,081
−0,035
153.343364 ±0.003287 15.224 4833.637518 ±1657.787637 1.15 ±0.1 6095 ±81.71 2016
Кеплер-938b Во премин 0,198+0,022
−0,014
52.6298417 ±0.0002898 15.004 2808.206412 ±306.8805358 0.92 ±0.05 5533 ±95.38 2016
Кеплер-939b Во премин 0,156+0,028
−0,018
14.878296 ±0.0001256 15.534 3356.149127 ±370.6767233 0.88 ±0.06 5471 ±149.7 2016
Кеплер-940b Во премин 0,298+0,063
−0,028
59.6225257 ±0.0003015 15.517 4295.479494 ±594.6156922 0.97 ±0.07 5769 ±169.66 2016
Кеплер-941b Во премин 0,275+0,031
−0,054
17.42395198 ±0.000083 15.601 3604.027974 ±421.8180433 0.89 ±0.065 5539 ±154.02 2016
Кеплер-942b Во премин 0,19+0,021
−0,007
44.96417488 ±0.00006962 13.054 711.0209034 ±18.23214151 0.81 ±0.03 4861 ±77.85 2016
Кеплер-943b Во премин 0,529+0,07
−0,047
49.7701438 ±0.0001172 15.64 4041.07752 ±495.7250785 0.93 ±0.055 5612 ±121.64 2016
Кеплер-944b Во премин 0,235+0,024
−0,019
43.3167737 ±0.0002351 15.737 3375.718509 ±322.8621983 0.86 ±0.055 5409 ±108.67 2016
Кеплер-945b Во премин 0,235+0,042
−0,022
31.0033814 ±0.0002081 15.898 5032.592908 ±892.755237 0.97 ±0.055 5718 ±119.29 2016
Кеплер-946b Во премин 0,172+0,029
−0,018
11.79162572 ±0.00005506 14.941 2994.115547 ±509.0648743 0.94 ±0.075 5665 ±263.42 2016
Кеплер-947b Во премин 0,203 ± 0,021 26.9644317 ±0.000157 15.789 3874.737767 ±385.8103792 0.9 ±0.055 5508 ±133.16 2016
Кеплер-948b Во премин 0,165+0,029
−0,037
7.76846622 ±0.00004201 14.8 2883.222379 ±499.8020332 0.96 ±0.065 5679 ±174.93 2016
Кеплер-949b Во премин 0,26+0,032
−0,021
8.6893073 ±0.00000963 14.548 1865.61448 ±242.1058792 0.89 ±0.055 5403 ±200.9 2016
Кеплер-950b Во премин 0,801+0,139
−0,074
98.7180406 ±0.0001748 15.7 4856.468464 ±825.2734825 1.02 ±0.065 5857 ±115.89 2016
Кеплер-951b Во премин 0,499+0,021
−0,023
71.52530845 ±0.00008419 14.521 1330.718021 ±61.35001465 0.77 ±0.04 4834 ±86.05 2016
Кеплер-952b Во премин 0,682+0,147
−0,067
130.3546919 ±0.0002069 15.254 3806.244928 ±828.7307401 1 ±0.055 5730 ±87.45 2016
Кеплер-953b Во премин 0,376+0,033
−0,029
88.40655258 ±0.00008306 12.16 782.7753065 ±68.46022368 0.95 ±0.03 5416 ±40.78 2016
Кеплер-953c Во премин 0,106+0,01
−0,008
9.10967112 ±0.00002528 12.16 782.7753065 ±68.46022368 0.95 ±0.03 5416 ±40.78 2016
Кеплер-954b Во премин 0,207+0,004
−0,01
16.78176602 ±0.00001593 12.971 730.590286 ±19.89553904 0.82 ±0.025 4990 ±61.28 2016
Кеплер-955b Во премин 0,279+0,024
−0,015
14.53244172 ±0.00001662 14.625 2077.616126 ±173.1564209 0.89 ±0.04 5350 ±73.41 2016
Кеплер-956b Во премин 0,268+0,07
−0,034
5.24867263 ±0.00000312 13.345 2058.046743 ±537.7666356 1.1 ±0.08 6040 ±114.09 2016
Кеплер-957b Во премин 0,491+0,026
−0,029
5.90741354 ±0.00000507 15.625 2442.911269 ±125.0809708 0.81 ±0.035 4963 ±47.52 2016
Кеплер-958b Во премин 0,184+0,009
−0,007
9.7678805 ±0.0000111 13.766 1523.150284 ±68.19929858 0.91 ±0.03 5421 ±57.75 2016
Кеплер-959b Во премин 0,391+0,108
−0,078
14.80074836 ±0.00004706 12.538 3271.348468 ±887.1453473 1.6 ±0.18 7005 ±193.26 2016
Кеплер-960b Во премин 0,204+0,006
−0,022
3.12686223 ±0.00000167 13.884 971.9460055 ±38.91045586 0.77 ±0.035 4755 ±41.26 2016
Кеплер-961b Во премин 0,227+0,01
−0,007
16.87727414 ±0.00002872 14.101 1979.769213 ±77.91875863 0.96 ±0.03 5582 ±53.72 2016
Кеплер-962b Во премин 0,176 ± 0,007 12.05707239 ±0.00001586 13.576 1431.826498 ±44.94434885 0.93 ±0.03 5478 ±72.81 2016
Кеплер-963b Во премин 0,237+0,027
−0,017
9.97683705 ±0.00001568 14.943 2563.589129 ±305.3149852 0.91 ±0.06 5461 ±214.9 2016
Кеплер-964b Во премин 0,189+0,008
−0,006
13.5225106 ±0.00002258 13.895 1559.027485 ±46.86867148 0.93 ±0.03 5427 ±78.18 2016
Кеплер-965b Во премин 0,302+0,049
−0,035
134.2527298 ±0.0005661 13.35 2015.646414 ±332.7121209 1.05 ±0.04 5886 ±79.36 2016
Кеплер-966b Во премин 0,368+0,104
−0,052
99.747622 ±0.0004523 14.422 2521.1888 ±645.0394682 1.02 ±0.07 5840 ±113.67 2016
Кеплер-967b Во премин 0,21+0,007
−0,009
13.22713379 ±0.00002209 14.443 1627.520325 ±60.92601135 0.84 ±0.035 5178 ±68.7 2016
Кеплер-967c Во премин 0,326+0,013
−0,012
198.7112502 ±0.0006558 14.443 1627.520325 ±60.92601135 0.84 ±0.035 5178 ±68.7 2016
Кеплер-968b Во премин 0,178 ± 0,007 3.69298373 ±0.00000361 14.265 1017.607898 ±36.85567068 0.76 ±0.035 4598 ±37.07 2016
Кеплер-968c Во премин 0,151+0,007
−0,006
5.70940492 ±0.00000954 14.265 1017.607898 ±36.85567068 0.76 ±0.035 4598 ±37.07 2016
Кеплер-969b Во премин 0,185 ± 0,004 34.1731714 ±0.00007358 13.733 1340.502712 ±25.7337382 0.92 ±0.02 5214 ±44.63 2016
Кеплер-969c Во премин 0,088+0,002
−0,004
1.6829346 ±0.00000293 13.733 1340.502712 ±25.7337382 0.92 ±0.02 5214 ±44.63 2016
Кеплер-970b Во премин 0,247+0,012
−0,038
16.73652231 ±0.00002699 14.786 1141.547322 ±61.08908954 0.7 ±0.045 4511 ±70.69 2016
Кеплер-971b Во премин 0,19+0,02
−0,021
9.59070716 ±0.0000232 13.237 1125.239503 ±115.5898203 0.88 ±0.05 5431 ±86 2016
Кеплер-972b Во премин 0,415+0,136
−0,098
7.03932553 ±0.00001608 14.915 4253.079165 ±1397.580078 1.15 ±0.14 6146 ±204.83 2016
Кеплер-973b Во премин 0,175+0,007
−0,006
49.6077331 ±0.0001208 13.218 968.6844418 ±27.85375466 0.86 ±0.03 5213 ±65.87 2016
Кеплер-974b Во премин 0,14+0,005
−0,026
4.19449651 ±0.00000503 14.404 394.649217 ±21.00447072 0.52 ±0.02 3687 ±38.83 2016
Кеплер-975b Во премин 0,132+0,005
−0,008
1.97034246 ±0.00000236 14.438 1317.671766 ±63.24172164 0.8 ±0.04 4897 ±90.72 2016
Кеплер-976b Во премин 0,353+0,026
−0,018
105.9564148 ±0.0004626 15.795 3326.795053 ±227.3309953 0.87 ±0.04 5232 ±51.16 2016
Кеплер-977b Во премин 0,234 ± 0,015 26.85328322 ±0.00006393 14.812 2165.678348 ±155.2178201 0.87 ±0.045 5315 ±84.55 2016
Кеплер-978b Во премин 0,267+0,06
−0,051
49.6221509 ±0.000171 13.429 2035.215797 ±461.641737 1.07 ±0.075 6002 ±81.98 2016
Кеплер-979b Во премин 0,243+0,037
−0,021
8.0880135 ±0.00001135 14.624 1976.507649 ±202.9018826 0.87 ±0.055 5310 ±205.13 2016
Кеплер-980b Во премин 0,238+0,021
−0,04
11.55102504 ±0.00002754 14.138 2622.297277 ±207.9899221 1.05 ±0.045 5935 ±98.9 2016
Кеплер-981b Во премин 0,206+0,027
−0,016
4.46975774 ±0.00000586 14.769 2977.807728 ±390.9636499 0.98 ±0.045 5718 ±78.23 2016
Кеплер-982b Во премин 0,201+0,042
−0,024
15.7738221 ±0.00004115 13.205 2289.617771 ±471.1655032 1.16 ±0.06 6139 ±54.99 2016
Кеплер-983b Во премин 0,211+0,006
−0,016
60.0855082 ±0.0002611 13.43 2136.324274 ±75.08119815 1.13 ±0.025 6052 ±50.95 2016
Кеплер-984b Во премин 0,189+0,012
−0,01
43.0342272 ±0.0001479 13.534 1503.580901 ±89.39946313 0.96 ±0.04 5610 ±94.38 2016
Кеплер-985b Во премин 0,266+0,012
−0,013
116.331901 ±0.001381 14.767 2416.818759 ±91.12809193 0.91 ±0.035 5434 ±75.03 2016
Кеплер-986b Во премин 0,211+0,026
−0,017
56.4349938 ±0.0001446 13.668 1836.260406 ±222.2103401 0.96 ±0.04 5642 ±74.24 2016
Кеплер-987b Во премин 0,291+0,014
−0,011
105.3033148 ±0.0004783 14.986 3052.823695 ±121.5910976 0.97 ±0.03 5637 ±69.85 2016
Кеплер-988b Во премин 0,185+0,042
−0,014
17.76080053 ±0.00002728 15.22 808.8678167 ±45.8575867 0.55 ±0.02 4005 ±43.58 2016
Кеплер-989b Во премин 0,197 ± 0,012 7.96431535 ±0.00000962 14.425 1578.596868 ±81.3434006 0.82 ±0.04 5074 ±52.66 2016
Кеплер-990b Во премин 0,232+0,058
−0,037
9.91723428 ±0.00002468 14.498 3043.039004 ±792.3969196 1.05 ±0.105 5948 ±211.07 2016
Кеплер-990c Во премин 0,136+0,031
−0,017
0.53835431 ±0.00000067 14.498 3043.039004 ±792.3969196 1.05 ±0.105 5948 ±211.07 2016
Кеплер-991b Во премин 0,227+0,012
−0,011
82.5342519 ±0.0003449 15.187 1206.778597 ±54.33765252 0.64 ±0.03 4392 ±55.21 2016
Кеплер-992b Во премин 0,145+0,004
−0,024
20.16034462 ±0.00005016 13.389 874.0990922 ±22.14601805 0.8 ±0.03 4944 ±43.61 2016
Кеплер-993b Во премин 0,265+0,016
−0,011
22.08557563 ±0.00004655 15.967 971.9460055 ±48.89084102 0.57 ±0.02 3843 ±50.16 2016
Кеплер-994b Во премин 0,143+0,006
−0,024
1.15116651 ±0.00000057 14.44 554.4658421 ±30.59346823 0.56 ±0.03 3934 ±38.91 2016
Кеплер-995b Во премин 0,241+0,017
−0,015
28.26731672 ±0.00008643 14.907 2149.370529 ±145.3352819 0.83 ±0.045 5206 ±110.94 2016
Кеплер-996b Во премин 0,177+0,056
−0,022
3.77059058 ±0.00000806 14.668 3581.197027 ±1126.935516 1.09 ±0.085 6014 ±114.4 2016
Кеплер-997b Во премин 0,121+0,029
−0,023
2.70730672 ±0.00000552 11.894 1532.934975 ±368.4914755 1.22 ±0.115 6150 ±62.57 2016
Кеплер-998b Во премин 0,207+0,054
−0,027
5.65377733 ±0.00001059 14.377 3248.517522 ±848.821973 1.12 ±0.09 6058 ±104.5 2016
Кеплер-999b Во премин 0,209+0,058
−0,044
5.99185702 ±0.00000817 12.239 1852.568225 ±511.2827377 1.29 ±0.14 6237 ±104.45 2016
Кеплер-1000b Во премин 0,425+0,03
−0,028
120.0181272 ±0.0003628 13.256 3016.946494 ±166.8942185 1.4 ±0.04 6453 ±74.15 2016
Кеплер-1001b Во премин 0,281+0,03
−0,043
14.30511983 ±0.0000434 15.338 3290.917851 ±348.9873241 0.9 ±0.04 5491 ±66.16 2016
Кеплер-1002b Во премин 0,153+0,005
−0,004
4.33642933 ±0.00000695 11.704 1386.164605 ±47.48836859 1.22 ±0.05 6144 ±47.25 2016
Кеплер-1003b Во премин 0,159+0,043
−0,02
3.55485691 ±0.00000671 14.053 2847.345177 ±781.470681 1.11 ±0.105 6109 ±150.04 2016
Кеплер-1004b Во премин 0,56+0,07
−0,039
5.28789787 ±0.00001198 13.427 3522.488879 ±283.723433 1.11 ±0.15 4972 ±52.3 2016
Кеплер-1005b Во премин 0,134+0,019
−0,013
6.49801525 ±0.0000132 13.25 1679.705345 ±234.9956701 1 ±0.04 5782 ±68.03 2016
Кеплер-1006b Во премин 0,137+0,024
−0,012
19.76172042 ±0.0000667 14.563 1617.735633 ±211.8385673 0.78 ±0.065 5328 ±180.84 2016
Кеплер-1007b Во премин 0,128 ± 0,006 5.18500207 ±0.00000932 14.744 1190.470779 ±57.69706322 0.73 ±0.035 4587 ±88.05 2016
Кеплер-1008b Во премин 0,114+0,006
−0,004
12.43931193 ±0.00002837 13.395 975.2075693 ±42.98741058 0.81 ±0.03 5066 ±79.91 2016
Кеплер-1009b Во премин 0,194+0,024
−0,021
11.35011917 ±0.0000225 15.278 916.4994213 ±44.48772992 0.59 ±0.025 4027 ±41.14 2016
Кеплер-1010b Во премин 0,207+0,039
−0,016
34.2685705 ±0.0001181 14.685 1989.553904 ±134.8982778 0.86 ±0.04 5253 ±67.75 2016
Кеплер-1011b Во премин 0,256+0,026
−0,039
5.75322197 ±0.00000942 15.196 2804.944848 ±290.3444074 0.91 ±0.04 5416 ±95.5 2016
Кеплер-1012b Во премин 0,115+0,007
−0,005
5.50860439 ±0.00001151 13.317 1369.856786 ±72.37410021 0.95 ±0.035 5556 ±77.89 2016
Кеплер-1013b Во премин 0,192+0,032
−0,018
18.93054959 ±0.00004672 14.417 1412.257115 ±68.88422697 0.81 ±0.04 4954 ±77.29 2016
Кеплер-1014b Во премин 0,213+0,019
−0,022
16.57110363 ±0.00003817 14.64 2191.770858 ±200.3252472 0.88 ±0.045 5388 ±68.87 2016
Кеплер-1015b Во премин 0,317+0,118
−0,059
16.00494214 ±0.00004175 12.818 3039.77744 ±1091.417087 1.49 ±0.185 6769 ±136.36 2016
Кеплер-1016b Во премин 0,194+0,033
−0,025
1.95452434 ±0.00000331 15.356 4041.07752 ±688.1573413 0.99 ±0.075 5821 ±177.41 2016
Кеплер-1016c Во премин 0,328+0,058
−0,033
105.6551369 ±0.0005452 15.356 4041.07752 ±688.1573413 0.99 ±0.075 5821 ±177.41 2016
Кеплер-1017b Во премин 0,178+0,026
−0,011
7.23400469 ±0.00001433 14.139 1806.906332 ±72.04794383 0.93 ±0.04 5473 ±93.16 2016
Кеплер-1018b Во премин 0,23+0,027
−0,017
49.1013514 ±0.0001876 15.041 2915.838017 ±337.3109258 0.91 ±0.05 5518 ±61.16 2016
Кеплер-1019b Во премин 0,13+0,004
−0,014
1.41122985 ±0.00000075 13.59 645.7896278 ±29.81069292 0.7 ±0.04 4433 ±43.73 2016
Кеплер-1020b Во премин 0,203+0,007
−0,008
96.9151496 ±0.0003632 14.031 1454.657445 ±42.33509783 0.87 ±0.03 5227 ±66.71 2016
Кеплер-1021b Во премин 0,208+0,022
−0,016
13.47469571 ±0.0000321 15.164 2729.928881 ±288.7462412 0.89 ±0.05 5431 ±143.14 2016
Кеплер-1022b Во премин 0,211+0,007
−0,025
10.99469878 ±0.0000188 15.389 1484.011519 ±65.85097266 0.71 ±0.035 4445 ±49.47 2016
Кеплер-1023b Во премин 0,235+0,027
−0,016
62.1387714 ±0.0002199 14.52 2237.432751 ±255.2825968 0.93 ±0.04 5494 ±75.28 2016
Кеплер-1024b Во премин 0,349+0,024
−0,023
66.4162133 ±0.0003538 15.983 3317.010361 ±211.5450266 0.81 ±0.045 5143 ±126.73 2016
Кеплер-1025b Во премин 0,177+0,037
−0,02
37.3229493 ±0.0001363 13.573 2335.279664 ±484.1465271 1.09 ±0.075 6089 ±102.4 2016
Кеплер-1026b Во премин 0,197+0,029
−0,013
36.5156053 ±0.0001037 14.254 1268.748309 ±64.87250352 0.79 ±0.04 4948 ±85.79 2016
Кеплер-1027b Во премин 0,079+0,004
−0,002
1.9078052 ±0.00000246 12.852 949.1150591 ±25.50542874 0.91 ±0.025 5436 ±66.85 2016
Кеплер-1028b Во премин 0,119+0,013
−0,01
2.51462432 ±0.00000495 14.325 2064.569871 ±228.1463862 0.9 ±0.055 5522 ±102.65 2016
Кеплер-1029b Во премин 0,112+0,007
−0,006
4.41769648 ±0.0000089 14.31 1376.379914 ±75.66827963 0.82 ±0.04 5030 ±68.38 2016
Кеплер-1030b Во премин 0,221+0,011
−0,016
19.32952416 ±0.00007474 15.719 2592.943203 ±134.5395058