Образованието на Инките

(Пренасочено од Образование на Инките)


Образованието на Инките за време на Империјата на Инките било поделена на две сфери: образование на високата класа и образование на останатото население. Кралската класа и неколку останати избрани класи од населението биле образовани од амаутите, односно „мудрите луѓе“.

Цивилизација на Инките


Амаутите сочинувале специјална класа на луѓе. Меѓу нив биле филозофи, поети и свештеници кои ја зачувувале оралната историја на Инките.

Поврзано уреди