Новите! — македонска литературна награда што ја доделува издавачката куќа „Темплум“ од Скопје. Вообичаено, наградата се доделува со финансиска поддршка од Комерцијална банка - Скопје.

Добитници на наградата уреди

Добитници на наградата „Новите!“ се:[1][2][3][4][5]

Наводи уреди

  1. Ненад Јолдески Wezdensky, Штамата на Енхалон (Мемоари), Темплум, Скопје, 2009.
  2. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  3. Хигсов Бозон, Педерски Катахрезис, Темплум, Скопје, 2011.
  4. Дејан Мирчески, Кристалните јами на пропаста, Темплум, Скопје, 2012.
  5. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 363-368.
  6. Роберт Алаѓозовски, „Меѓу фатумот и рутината“, Економија и бизнис, година 18, број 225, март 2017, стр. 100-102.
  7. Слободен Печат, Темплум: Игор Лозаноски ја доби наградата „Новите!“ за 2020 година“.