Новите! (награда)

Новите! е македонска литературна награда што ја доделува издавачката куќа „Темплум“ од Скопје. Вообичаено, наградата се доделува со финансиска поддршка од Комерцијална банка - Скопје.

Добитници на наградатаУреди

Добитници на наградата „Новите!“ се:[1] [2] [3] [4]

НаводиУреди

  1. Ненад Јолдески Wezdensky, Штамата на Енхалон (Мемоари), Темплум, Скопје, 2009.
  2. Иван Шопов, Азбука и залутани записи, Темплум, Скопје, 2010.
  3. Хигсов Бозон, Педерски Катахрезис, Темплум, Скопје, 2011.
  4. Дејан Мирчески, Кристалните јами на пропаста, Темплум, Скопје, 2012.
  5. Роберт Алаѓозовски, „Меѓу фатумот и рутината“, Економија и бизнис, година 18, број 225, март 2017, стр. 100-102.