Лекар

лице кое професионално се занимава со медицина

Лекар[3] или доктор[4] – специјалист по медицина. Лекарот е стручно лице кој практикува медицина, која се занимава со промовирање, одржување или обновување на здравјето преку проучување, дијагностицирање и лекување на болести, повреди и други физички и ментални нарушувања. Лекарите може да ја фокусираат нивната пракса врз одредени категории на болести, видови на пациенти и методи на третман, познати како специјалности, или да ја насочат нивната одговорност на обезбедување континуирана и сеопфатна медицинска грижа за поединци, семејства и заедници - позната како општа пракса. Медицинската пракса бара детално познавање на академските дисциплини (како што се анатомијата и физиологијата), основните болести и нивниот третман, но исто така бара и компетенции во примена на овие знаења во практиката – знаење и умеење на медицината.

Лекар
The Doctor Luke Fildes crop.jpg
Докторот од Лук Филдс (детаљ)[1][2]
Занимање
Називи Лекар или доктор
Вид професионалец
Надлежности медицина, здравствена заштита
Опис
Способности етичност, знаење и умеење на медицината, аналитичност, критичко мислење
Потребно образование медицински факултет
Дејности клиники, болници, амбуланти
Сродни занимања доктор по општа пракса

матичен лекар специјалности

Улогата на лекарот и значењето на самиот збор варираат во целиот свет. Потребните квалификации варираат во голема мера, но постојат некои општи елементи, како што е медицинската етика која бара лекарите да покажат внимание, сочувство и добронамерност за своите пациенти.

Во Македонија доктор станува лице кое завршило медицински факултет чие траење е 6 години[5] по чие завршување се стекнува со звање „доктор по медицина“. Како и во многу други држави за да може лицето самостојно да работи предуслов е да добие лиценца за што треба да полага стручен испит,[6].

После студиите можно е да се продолжи со специјализација за одредена специјалност. Специјализацијата трае од 4 до 6 години во зависност од гранката на специјализација[7].

Опис на работатаУреди

Докторите се занимаваат со унапредување на здравјето, спречување на болести, откривање на болести, лечење на болните и медицинска рехабилитација. Во текот на студиите и пробната работа се оспособуваат за работа во поглед на примарна здравствена заштита, односно за подрачјето на општа медицина. Нивната работа вклучува дијагностицирање на болести и лечење на болни кои бараат помош во ординација, дома или на местото на несреќа. Докторите ги прегледуваат своите пациенти, земаат анамнеза при што водат сметка за телесните, психичките и социјалните аспекти на болестите, упатуваат на контролни анализи (лабораторија, рендген, ултразвук,итн.), ги толкуваат добиените наоди и на таа основа ја дијагностицираат болестите или повредите. Ја проценуваат итноста и тежината на состојбата на болните, потребата од упатување на специјалистички преглед или болничко лечење, како и опасностите за околината. Пропишуваат лекови и други начини на лечење и го следат текот на болеста и успешноста на лечењето. Заради осигурување на целокупна здравствена заштита соработуваат со други лекари, особено со специјалисти на клинички и други струки, патронажни сестри и медицински сестри во установите за нега и рехабилитација, физиотерапевти, социјални работници и други стручњаци.

ВидовиУреди

Во рамките на медицината, постојат лекари по општа пракса и специјалисти. Ова се некои од специјалистите:

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Во 1949 година Филдсовата слика Докторот била искористена од Американската медицинска асоцијалција во кампањата против предлогот за национализирана медицинска грижа дадена од претседателот Хари Труман. Сликата била била искористена на постери и брошури со слоганот, „Политиката надвор од сликава" што имплицира дека вклучувањето на владата во медицинската грижа ќе има негативно влијание на квалитетот на медицинската грижа. Биле испечатени 65 000 постери од Докторот што помогнало да се зголеми јавниот скептицизам за кампањата за национализиран медицинска грижа.
  2. [1][мртва врска]
  3. „Лекар“Дигитален речник на македонскиот јазик
  4. „Доктор“Дигитален речник на македонскиот јазик
  5. Студиска програма по општа медицина на семрежното место на Медицинскиот факултет во Скопје
  6. Полагање на стручен испит на семрежното место на Лекарска комора на Македонија
  7. Времетраење на специјализации на семрежното место на Медицинскиот факултет во Скопје

Надворешни врскиУреди