Болест (латински: morbus) — нарушување од нормалната животна дејност на организмот, придружено со структурни и функционални измени во него.

Болна девојка, слика на Микаел Петер Анкер

Видови болести

уреди
 • Според динамиката на протекување
  • перакутни - протекуваат за 1-3 денови, понекогаш за часови или дури минути; такви се повеќето тровења, некои алергични состојби, некои инфективни болести и др.;
  • акутни - протекуваат за 2-7 денови; така протекуваат повеќето воспалителни процеси и инфективни болести, и др.;
  • субакутни - протекуваат за 7-20 денови; така протекуваат некои бактериски и габични инфекции, и др.;
  • хронични - траат повеќе од 20 денови; така протекуваат повеќето автоимуни болести, габичните инфекции, и др.
 • Според локализацијата
  • општи (генерализирани) - го засегаат целиот организам; такви се речиси сите заразни и метаболитни болести, и др.;
  • месни (локални) - засегаат строго ограничени делови; општите промени во организмот се незначителни; такви се повеќето кожни болести, траумите (изгорувања, скршеници, исшачувања итн.) и др.

Предметот на медицината е настанувањето, развивањето, лечењето и профилактиката на болестите, секој дел од медицината изучува определен аспект на некоја група од болести. Основните медицински науки, коишто ги изучуваат болестите во целост, се:

Некои од познатите болести во секојдневието

уреди
 • Апсцес- Abscessus, новоформирана патолошка шуплина, обвиена со капсула по чија внатрешност се расположени епителни клетки - исполнета со гној, при локализирано гнојно воспаление.
 • Хепатит - воспаление на црниот дроб најчесто предизвикано од вирус или токсична материја
 • Хепатит А - воспаление на црниот дроб предизвикано од RNK вирус, од фамијлијата Picornaviridae, а најчесто се пренесува со ингестија на контаминирана храна и вода.
 • Хепатит Б - воспаление на црниот дроб предизвикано од DNK вирус ( Hepatitis B virus, од фамилијата Hepadnaviridae) кој опстојува во крвта и најчесто се пренесува преку сескуален контакт или трансфузија на инфицирана крв или крвни производи.
 • Хепатит Ц - воспаление на црниот дроб предизвикано од ретровирус (Hepatitis C вирус, од familijata Flaviviridae) кое има слични клинички манифестациии како Hapatitis B.
 • Рак - Cancer, болест која се одликува со неконтролирана клеточна делба, како и со способност на клетките на ракот да инвадираат други ткива, со директно растење или со миграција на клетките на далечни локализации.
 • Гастритис - воспаление на слузокожата на желудникот, кое настанува поради дејство на неинфективни (на пример при примена на нестероидни антиифламаторни лекови - аналгетици) или инфективни (на пример бактерии од родот на хелиобактер) агенси.
 • Настинка - Акутно вирусно воспаление на горнореспираторниот тракт
 • Заушки - Акутно воспаление на задвиличната плунковна жлезда

Болеста како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Болеста како тема во народното творештво

уреди
 • „Митре и чума“ — македонска народна песна.[1]
 • „Гуга болна лежи“ — македонска народна песна.[2]
 • „Девет години болен лежав“ - македонска староградска песна.[3]
 • „Ајде болно лежи“ - македонска староградска песна.[4]
 • „Ајде разболе се мојто либе“ - македонска народна песна.[5]
 • „Разболела се Ирина мома“ - македонска народна песна.[5]
 • „Катинка болна легнала“ - македонска народна песна.[6]
 • „Три години болна лежам“ - македонска народна песна.[7]
 • „Раболела се Калина“ - македонска народна песна.[8]
 • „Калина грло болело“ - македонска народна песна.[9]
 • „Болна лежала Стојанка“ - македонска народна песна.[10]
 • „Болно лежит малој моме“ - македонска народна песна.[11]
 • „Ленче бре, Ленче, попово ќерче“ - македонска народна песна.[12]
 • „Ти се молам мајко ко ќе умрам“ - македонска народна песна.[13]
 • „Боледувањето на Ѓерзелез“ (српски: Ђерзелезово боловање) - босанска народна песна.[14]
 • „Болниот Јово и тамбурата“ (српски: Болани Јово и тамбура) - српска народна песна.[15]
 • „Болниот и болеста“ (српски: Боник и болест) - српска народна приказна.[16]

Болеста како мотив во книжевноста

уреди

Болеста како тема во популарната музика

уреди
 • „Ширење на болеста“ (англиски: Spreading the Disease) — албум на американската хеви-метал група Антракс (Anthrax) од 1985 година.[32]
 • „Време за разболување“ (англиски: Time to get ill) — песна на американската рап-група Бисти Бојс (Beastie Boys) од 1986 година.[33]
 • „Лепрозен“ (англиски: The Leper) — песна на американската рок-група Дајносор (Dinosaur) од 1985 година.[34]
 • „Болест“ (англиски: The Disease) — песна на британската рок-група Echo And The Bunnymen од 1981 година.[35]
 • „Сè уште болен“ (англиски: Still ill) — песна на англиската рок-група Смитс (The Smiths) од 1984 година.[36]
 • „Градска болест“ (англиски: City Sickness) — песна на рок-групата Тиндерстикс (Tindersticks) од 1993 година.[37]
 • „Имам астма“ (англиски: I've Got Asthma) — песна на британската панк-рок група Тој долс (The Toy Dolls).[38]
 • „Ерни имаше хернија“ (англиски: Ernie Had A Hernia) — песна на Тој долс.[39]
 • „Шампион во сипаници“ (англиски: Smallpox Champion) — песна на американската рок-група Фугази (Fugazi) од 1993 година.[40]

Наводи

уреди
 1. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 23-25.
 2. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 22.
 3. YouTube, Ansambl Biljana Devet godini bolen lezhav (пристапено на 24.11.2019)
 4. YouTube, Ajde Bolno lezi mojto libe - Lambe Alabakovski (пристапено на 24.11.2019)
 5. 5,0 5,1 Macedonian Folklore Classics, Nikola Badev. Macedonian Radio and Television, MP 41020.
 6. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 180.
 7. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 81.
 8. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 146.
 9. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 110.
 10. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 111-112.
 11. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 112-113.
 12. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 113.
 13. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 113-114.
 14. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 71-72.
 15. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 79.
 16. Вук Караџић, Српске народне приповијетке. Београд: Лагуна и Вукова задужбина, 2017, стр. 400.
 17. Петре М. Андреевски, Дениција. Скопје: Три, 2005.
 18. Svetislav Basara, Uspon i pad Parkinsonove bolesti. Beograd: Dereta, 2011.
 19. Блаже Конески, Збор и опит 1. Скопје: Арс Ламина - публикации, Арс Либрис, 2021, стр. 67.
 20. Блаже Конески, Збор и опит 1. Скопје: Арс Ламина - публикации, Арс Либрис, 2021, стр. 117.
 21. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 52-56.
 22. Васил Куноски, Песни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 58.
 23. Оливера Николова, Приказни за Зоки Поки, Скопје: Култура, Наша книга, Мисла, Македонска книга, Детска радост, 1980, стр. 12.
 24. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 46-50.
 25. Борис Леонидович Пастернак, Изабране песме. Нови Сад: Orpheus, 2011, стр. 51.
 26. Поетска читанка: Избор од македонската и светската поезија за деца, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2005, стр. 104-107.
 27. Живко Ст. Ризовски, Дете и светулка. Скопје: Наша книга, 1995, стр. 17.
 28. Бошко Смаќоски, Модричка тетратка. Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 67.
 29. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 238.
 30. Живко Чинго, Пасквелија. Скопје: Култура, 1968, стр. 198-204.
 31. Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 135-136.
 32. YouTube, ANTHRAX - Spreading The Disease [Full Album] HQ (пристапено на 22.12.2016)
 33. Beastie Boys, Licensed to Ill, Def Jam Recordings, 1986.
 34. DISCOGS, Dinosaur* ‎– Dinosaur (пристапено на 30.7.2020)
 35. Discogs, Echo And The Bunnymen* ‎– Heaven Up Here (пристапено на 26.3.2021)
 36. YouTube, THE SMITHS · The Smiths · FULL ALBUM HQ AUDIO (пристапено на 6.6.2017)
 37. DISCOGS, Tindersticks ‎– Tindersticks (пристапено на 19.8.2018)
 38. Toy Dolls – We're Mad! (The Anthology) (пристапено на 26.12.2023)
 39. Toy Dolls – We're Mad! (The Anthology) (пристапено на 26.12.2023)
 40. DISCOGS, Fugazi ‎– In On The Kill Taker (пристапено на 21.8.2020)

Надворешни врски

уреди