Болница е назив за здравствена установа што врши медицински и здравствени услуги. Таа може да биде во државна сопственост или во приватна сопственост. Персонал на една болница се лекари, медицински сестри, болничари, заболекари и голем број на дрги професии во зависност од намената на болницата. Има општа болница, клинички зентар, стоматолошка болница и голем број на други видови на болници. Најголема здравствена установа во Македонија е Клиничкиот Центар во Скопје.

Болница - Бразил

Болницата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

НаводиУреди

  1. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 140-141.
  2. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 19-20.
  3. Хигсов Бозон, Педерски Катахрезис, Темплум, Скопје, 2011.
  4. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 117.
  5. YouTube, The Modern Lovers - The Modern Lovers (Full Album) (пристапено на 24.12.2017)
  6. Doctor Octagon(Kool Keith) - Dr. Octagonocologyst (Full Album) (пристапено на 3.5.2017)