Болница е назив за здравствена установа што врши медицински и здравствени услуги. Таа може да биде во државна сопственост или во приватна сопственост. Персонал на една болница се лекари, медицински сестри, болничари, заболекари и голем број на дрги професии во зависност од намената на болницата. Има општа болница, клинички зентар, стоматолошка болница и голем број на други видови на болници. Најголема здравствена установа во Македонија е Клиничкиот Центар во Скопје.

Болница - Бразил

Болницата како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Наводи уреди

  1. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 263.
  2. Григор Витез, Песни. Мисла, Македонска книга, Култура, Наша книга и Детска радост, Скопје, 1990, стр. 61.
  3. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 140-141.
  4. Сања Михајловиќ-Костадиновска, Во кратки црти. Скопје: Бегемот, 2021, стр. 19-20.
  5. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 252.
  6. Хигсов Бозон, Педерски Катахрезис, Темплум, Скопје, 2011.
  7. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 117.
  8. Manic Street Preachers – Gold Against The Soul (пристапено на 3.3.2023)
  9. YouTube, The Modern Lovers - The Modern Lovers (Full Album) (пристапено на 24.12.2017)
  10. Doctor Octagon(Kool Keith) - Dr. Octagonocologyst (Full Album) (пристапено на 3.5.2017)