Критичко размислување

Критичко размислување — развивање на способност за градење на сопствен суд кој се темели на аргументи поткрепени со докази.

Критичкото размислување на Запад потекнува од учењето на Сократ (470–399 п.н.е.)