Специјалност (медицина)

Специјалност во медицината е гранка на медицинската наука, за разлика од општата пракса. По завршувањето на медицинско школо, лекарите или хирурзите обично го продолжуваат своето медицинско образование во специфична специјалност на медицината преку комплетирање на повеќегодишна специјализација. Докторите кои се вклучуваат во определена медицинска специјалност се наречени специјализанти.