Оваа статија е за религиозно движење. За македонското преродбеничко движење видете лозарско движење.

Лазаристите во Македонија биле членови на Лазаристичката мисија, основана во Истанбул во 1776 г. со цел да се пропагира католичката вера меѓу православното население на Отоманското Царство. Лазаристите ја ширеле и идејата за унија со католичката црква. Во Македонија основале мисии во Солун (1854) и во Битола (1856), при што и била изградена католичката црква „Пресвето Срце Исусово“ и бил основан црковен хор. Лазаристичкото училиште на француски јазик, субвенционирано од француската влада, стекнало особено голема популарност.[1]

Странски пропаганди во Македонија
Поделба на Македонија по Букурешкиот договор.

Идејата за создавање на Лазаристичка мисија потекнува од Св. Винсент де Пол за време на неговата служба како капелан на богатото семејство на Гонди во почетокот на XVII век. Двата главни проблеми на црквата во Франција во тоа време, Свети Винсент ги сметал за ниското ниво на образование и религиозноста меѓу најсиромашните сегменти на општеството, особено на селаните, како и ниското ниво на образование и побожност помеѓу свештенството. Решавање на овие два проблеми и станува главна задача на овој католички ред создаден во 1624.

Наводи

уреди
  1. Македонска Енциклопедија. Скопје, Македонија: Македонска академија на науките и уметностите. 2009. стр. 784. ISBN 978-608-203-023-4.

Поврзано

уреди

Поврзано

уреди