Англофризиски јазици

Англофризиските јазици (наречени и Островски германски јазици) е група северноморски западногермански јазици која се состои од староанглискиот, старофризискиот јазик, и нивните денешни потомци. Семејната лоза на англофризиските јазици е следнава:

Англофризиски
островски германски
Географска
распространетост:
Изворно во Велика Британија, Ирска и северноморското крајбрежје од Фризија до Јитланд; денес ширум светот
Класификација:индоевропски
Гранки:
Англофризиските јазици се подргупа на германското јазично семејство
  Холандски (западногермански)
  Горногермански (западногермански)
  Англиска група или Островски англофризиски (западногермански)
  Фризиска група или Континентални англофризиски (западногермански)
  Источни северногермански
  Западни северногермански
  Линија на поделбата на северногерманските и западногерманските јазици.

Англофризиските јазици се разликуваат од останатите западногермански јазици делумно по „северноморската носна струјна согласка“, „англофризиското осветлување“ и палатализацијата на прагерманското *k во преднојазична слеана согласка пред предните самогласки: спор. англиското cheese и западнофризиското tsiis со холандското kaas и германското Käse, или пак англиското church и западнофризиското tsjerke со холандското kerk и германското Kirche. Првобитните англофризиски говори образувале јазичен сојуз со старосаксонскиот, кој се вбројува во групата на долносаксонско-долнофранконски јазици.

Германскиот јазичар Фридрих Маурер го отфрла англофризиското групирање како историски правилна целина, и наместо него предлага друга група наречена северноморски германски јазици (или „ингвагеонски“), како заеднички предок на старофризискиот, староанглискиот и старосаксонскиот јазик.

Примери уреди

Еве една споредба на називите на броевите од 1 до 10 на разни англофризиски јазици.

Јазик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
англиски one two three four five six seven eight nine ten
шкотски ane
ae
twa three fower five sax seiven aicht nine ten
јола oane twye dhree vowér veeve zeese zebbem ayght neene dhen
западнофризиски ien twa trije fjouwer fiif seis sân acht njoggen tsien
затерландски фризиски aan twäi
twäin
twoo
träi fjauwer fieuw säks soogen oachte njugen tjoon
севернофризиски (мориншки) iinj
ån
tou
tuu
trii
tra
fjouer fiiw seeks soowen oocht nüügen tiin