Староанглиски јазик

Староанглискиот јазик (англиски: Old English, изворно: Englisc, Anglisc, Ænglisc), наречен и англосаксонски јазик е стар облик на современиот англиски јазик. Овој јазик се зборувал во делови на Англија и јужна Шкотска во периодот од средината на V век до средината на XII век. Овој јазик спаѓа во групата на западногерманските јазици. Овој јазик е многу сличен со старофризискиот јазик и старонорвешкиот јазик. Во текот на својата историја, староанглискиот јазик прифатил некои особини од страна на келтскиот јазик.

Староанглиски
Englisc, Anglisc, Ænglisc
Застапен воДенешна Англија (освен најјугозападиот и и најсеверозападниот дел), делови од денешна Шкотска југоисточно од реката Форт и источните погранични предели на денешен Велс.
Изумренсе развил во средноанглиски кон XII век
Јазично семејство
ПисмоРунско, подоцна староанглиска латиница.
Јазични кодови
ISO 639-2ang
ISO 639-3ang