Le Mouvement Macedonien (во превод Македонско движење) е весник, кој излегувал во Париз на француски јазик од 5 април 1902 до 1903 година. Весникот излегува двапати во месецот - на 5 и 20, општо излегуваат 24 броја. Уредник е Симеон Радев, помаган од Владимир Робев, секретар на редакцијата. Весникот има за цел да го запознае француското и европското јавно мислење со македонското прашање и барањата на население во Македонија [1][2][3][4].

Дел од темата „Борис Сарафов

Извори

уреди
  1. Roudometof, Victor. The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics. East European Monographs, 2000, p. 105.
  2. Литературна мисъл, 2-4, БАН, 1991, стр. 102, 104.
  3. Билярски, Цочо, редактор. Даме Груев: живот и дело: Сборник, Том 2, Анико, 2007, стр. 687.
  4. Македонска енциклопедија, МАНУ, Скопје, 2009, с. 791.