ATC-кодот C05 — „Вазопротективи“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C05 е дел од анатомската група C Кардиоваскуларен систем.[1]

ATC кодови
C Кардиоваскуларен систем
C01 Кардијална терапија
C02 Антихипертензиви
C03 Диуретици
C04 Периферни вазодилататори
C05 Вазопротективи
C07 Бета блокирачки агенси
C08 Блокатори на калциумовите канали
C09 Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот
C10 Липидо модифицирачки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QC05...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

C05A Агенси за третман на хемороиди и анални фисури за топикална употребаУреди

C05AA КортикостероидиУреди

C05AA01 Хидрокортизон
C05AA04 Преднизолон
C05AA05 Бетаметазон
C05AA06 Флуорометолон
C05AA08 Флуокортолон
C05AA09 Дексаметазон
C05AA10 Флуоцинолон ацетонид
C05AA11 Флуоцинонид
C05AA12 Триамцинолон

C05AB АнтибиотициУреди

C05AD Локални анестетициУреди

C05AD01 Лидокаин
C05AD02 Тетракаин
C05AD03 Бензокаин
C05AD04 Цинхокаин
C05AD05 Прокаин
C05AD06 Оксетакаин
C05AD07 Прамокаин

C05AE Мускулни релаксантиУреди

C05AE01 Глицерил тринитрат
C05AE02 Изосорбид динитрат
C05AE03 Дилтиазем

C05AX Други агенси за третман на хемороиди и анални фисури за топикална употребаУреди

C05AX01 Препарати на алуминиум
C05AX02 Препарати на бизмут, комбинации
C05AX03 Други препарати, комбинации
C05AX04 Препарати на цинк
C05AX05 Трибенозид

C05B Антиварикозна терапијаУреди

C05BA Хепарини или хепариноиди за топикална употребаУреди

C05BA01 Органо-хепариноид
C05BA02 Натриум аполат
C05BA03 Хепарин
C05BA04 Пентозан полисулфат натриум
C05BA51 Хепариноид, комбинации
C05BA53 Хепарин, комбинации

C05BB Склерозирачки агенси за локално инјектирањеУреди

C05BB01 Моноетаноламин олеат
C05BB02 Полидоканол
C05BB03 Инвертен шеќер
C05BB04 Натриум тетрадецил сулфат
C05BB05 Фенол
C05BB56 Глукоза, комбинации

C05BX Други склерозирачки агенсиУреди

C05BX01 Калциум добесилат
C05BX51 Калциум добесилат, комбинации

C05C Капиларо–стабилизирачки агенсиУреди

C05CA БиофлавоноидиУреди

C05CA01 Рутозид
C05CA02 Моноксерутин
C05CA03 Диосмин
C05CA04 Троксерутин
C05CA05 Хидросмин
C05CA51 Рутозид, комбинации
C05CA53 Диосмин, комбинации
C05CA54 Троксерутин, комбинации

C05CX Други капиларо–стабилизирачки агенсиУреди

C05CX01 Трибенозид
C05CX02 Нафтазон
C05CX03 Семе од див костен

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.