ATC-кодот C04 — „Периферни вазодилататори“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C04 е дел од анатомската група C Кардиоваскуларен систем.[1]

ATC кодови
C Кардиоваскуларен систем
C01 Кардијална терапија
C02 Антихипертензиви
C03 Диуретици
C04 Периферни вазодилататори
C05 Вазопротективи
C07 Бета блокирачки агенси
C08 Блокатори на калциумовите канали
C09 Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот
C10 Липидо модифицирачки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QC04...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

C04A Периферни вазодилататориУреди

C04AA 2-амино-1-фенилетанолни дериватиУреди

C04AA01 Изоксуприн
C04AA02 Буфенин
C04AA31 Баметан

C04AB Имидазолински дериватиУреди

C04AB01 Фентоламин
C04AB02 Толазолин

C04AC Никотинска киселина и дериватиУреди

C04AC01 Никотинска киселина
C04AC02 Никотинил алкохол (пиридилкарбинол)
C04AC03 Инозитол никотинат
C04AC07 Циклоникат

C04AD Пурински дериватиУреди

C04AD01 Пентифилин
C04AD02 Ксантинол никотинат
C04AD03 Пентоксифилин
C04AD04 Етофилин никотинат
QC04AD90 Пропентофилин

C04AE Ергот алкалоидиУреди

C04AE01 Ерголоид мезилати
C04AE02 Ницерголин
C04AE04 Дихидроергокристин
C04AE51 Ерголоид мезилати, комбинации
C04AE54 Дихидроергокристин, комбинации

C04AF ЕнзимиУреди

C04AF01 Калидиногеназа

C04AX Други периферни вазодилататориУреди

C04AX01 Цикланделат
C04AX02 Феноксибензамин
C04AX07 Винкамин
C04AX10 Моксисилит
C04AX11 Бенциклан
C04AX17 Винбурнин
C04AX19 Сулкотидил
C04AX20 Буфломедил
C04AX21 Нафтидрофурил
C04AX23 Буталамин
C04AX24 Виснадин
C04AX26 Цетиедил
C04AX27 Цинепазид
C04AX28 Ифенпродил
C04AX30 Азапетин
C04AX32 Фасудил

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.