ATC-кодот C10 — „Липидо модифицирачки агенси“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C10 е дел од анатомската група C Кардиоваскуларен систем.[1]

ATC кодови
C Кардиоваскуларен систем
C01 Кардијална терапија
C02 Антихипертензиви
C03 Диуретици
C04 Периферни вазодилататори
C05 Вазопротективи
C07 Бета блокирачки агенси
C08 Блокатори на калциумовите канали
C09 Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот
C10 Липидо модифицирачки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QC10...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

C10A Липидо модифицирачки агенси, чистиУреди

C10AA HMG CoA редуктаза инхибиториУреди

C10AA01 Симвастатин
C10AA02 Ловастатин
C10AA03 Правастатин
C10AA04 Флувастатин
C10AA05 Аторвастатин
C10AA06 Церивастатин
C10AA07 Росувастатин
C10AA08 Питавастатин

C10AB ФибратиУреди

C10AB01 Клофибрат
C10AB02 Безафибрат
C10AB03 Алуминиум клофибрат
C10AB04 Гемфиброзил
C10AB05 Фенофибрат
C10AB06 Симфибрат
C10AB07 Ронифибрат
C10AB08 Ципрофибрат
C10AB09 Етофибрат
C10AB10 Клофибрид
C10AB11 Холин фенофибрат

C10AC Секвестранти на жолчната киселинаУреди

C10AC01 Колестирамин
C10AC02 Колестипол
C10AC03 Колекстран
C10AC04 Колесевелам

C10AD Никотинска киселина и дериватиУреди

C10AD01 Ницеритрол
C10AD02 Никотинска киселина
C10AD03 Никофураноза
C10AD04 Алуминиум никотинат
C10AD05 Никотинил алкохол (пиридилкарбинол)
C10AD06 Аципимокс
C10AD52 Никотинска киселина, комбинации

C10AX Други липидо модифицирачки агенсиУреди

C10AX01 Декстротироксин
C10AX02 Пробукол
C10AX03 Тиаденол
C10AX05 Меглутол
C10AX06 Омега-3-триглицериди
C10AX07 Магнезиум пиридоксал 5-фосфат глутамат
C10AX08 Поликозанол
C10AX09 Езетимиб
C10AX10 Алипоген типарвовек
C10AX11 Мипомерсен
C10AX12 Ломитапид
C10AX13 Еволокумаб
C10AX14 Алирокумаб
C10AX15 Бемпедоинска киселина

C10B Липидо модифицирачки агенси, комбинацииУреди

C10BA HMG CoA редуктаза инхибитори во комбинација со други липидо модифицирачки агенсиУреди

C10BA01 Ловастатин и никотинска киселина
C10BA02 Симвастатин и езетимиб
C10BA03 Правастатин и фенофибрат
C10BA04 Симвастатин и фенофибрат
C10BA05 Аторвастатин и езетимиб
C10BA06 Росувастатин и езетимиб
C10BA07 Росувастатин и омега-3 масни киселини
C10BA08 Аторвастатин и омега-3 масни киселини
C10BA09 Росувастатин и фенофибрат

C10BX HMG CoA редуктаза инхибитори, други комбинацииУреди

C10BX01 Симвастатин и ацетилсалицилна киселина
C10BX02 Правастатин и ацетилсалицилна киселина
C10BX03 Аторвастатин и амлодипин
C10BX04 Симвастатин, ацетилсалицилна киселина и рамиприл
C10BX05 Росувастатин и ацетилсалицилна киселина
C10BX06 Аторвастатин, ацетилсалицилна киселина и рамиприл
C10BX07 Росувастатин , амлодипин и лизиноприл
C10BX08 Аторвастатин и ацетилсалицилна киселина
C10BX09 Росувастатин и амлодипин
C10BX10 Росувастатин и валсартан
C10BX11 Аторвастатин, амлодипин и периндоприл
C10BX12 Аторвастатин, ацетилсалицилна киселина и периндоприл
C10BX13 Росувастатин, периндоприл и индапамид
C10BX14 Росувастатин, амлодипин и периндоприл
C10BX15 Аторвастатин и периндоприл
C10BX16 Росувастатин и фимасартан
C10BX17 Росувастатин и рамиприл

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.