Список на ѕвезди во соѕвездието Зајак

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Зајак, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Lep α 11 36673 25985 05ч 32м &1000000000000438100000043,81с −17° 49′ &1000000000000020300000020,3″ 2.58 −5.40 1283 F0Ib Арнеб (Еларнеб), Арш; претпоставена променлива, Vнајг = 2,56св, Vнајм = 2,62св
β Lep β 9 36079 25606 05ч 28м &1000000000000147300000014,73с −20° 45′ &1000000000000033200000033,2″ 2.81 −0.63 159 G5II Нихал (Нибал)
ε Lep ε 2 32887 23685 05ч 05м &1000000000000276500000027,65с −22° 22′ &1000000000000015100000015,1″ 3.19 −1.02 227 K4III претпоставена променлива, Vнајг = 3,12св, Vнајм = 3,20св
μ Lep μ 5 33904 24305 05ч 12м &1000000000000558700000055,87с −16° 12′ &1000000000000019500000019,5″ 3.29 −0.47 184 B9IV: HgMn α2 CVn-променлива, Vнајг = 2,97св, Vнајм = 3,41св, P = 2 д
ζ Lep ζ 14 38678 27288 05ч 46м &1000000000000573500000057,35с −14° 49′ &1000000000000019000000019,0″ 3.55 1.89 70 A2Vann има можен астероиден појас
γ Lep γ 13 38393 27072 05ч 44м &1000000000000279700000027,97с −22° 26′ &1000000000000051000000051,0″ 3.59 3.83 29 F7V
η Lep η 16 40136 28103 05ч 56м &1000000000000243200000024,32с −14° 10′ &1000000000000004900000004,9″ 3.71 2.82 49 F1V
δ Lep δ 15 39364 27654 05ч 51м &1000000000000191500000019,15с −20° 52′ &1000000000000039000000039,0″ 3.76 1.08 112 G8III/IV
λ Lep λ 6 34816 24845 05ч 19м &1000000000000345300000034,53с −13° 10′ &1000000000000036400000036,4″ 4.29 −3.30 1076 B0.5IV
κ Lep κ 4 33949 24327 05ч 13м &1000000000000138900000013,89с −12° 56′ &1000000000000028600000028,6″ 4.36 −1.81 559 B7V претпоставена променлива
ι Lep ι 3 33802 24244 05ч 12м &1000000000000178900000017,89с −11° 52′ &1000000000000008900000008,9″ 4.45 0.11 241 B8V
θ Lep θ 18 41695 28910 06ч 06м &1000000000000093300000009,33с −14° 56′ &1000000000000007000000007,0″ 4.67 1.08 170 A0V
HD 34968 34968 24927 05ч 20м &1000000000000269100000026,91с −21° 14′ &1000000000000023100000023,1″ 4.70 −1.04 459 A0V претпоставена променлива, Vнајг = 4,67св, Vнајм = 4,72св
HD 32309 32309 23362 05ч 01м &1000000000000255600000025,56с −20° 03′ &1000000000000006800000006,8″ 4.91 0.88 209 B9V
17 Lep 17 SS 41511 28816 06ч 04м &1000000000000591300000059,13с −16° 29′ &1000000000000003900000003,9″ 4.92 −2.66 1069 Ap shell вртечка елипсоидна и Z And-променлива, Vнајг = 4,82св, Vнајм = 5,06св, P = 260,34 д
HD 32436 32436 23430 05ч 02м &1000000000000097700000009,77с −26° 16′ &1000000000000029400000029,4″ 5.01 0.65 242 K1III наречена и HR 1628
HD 41312 41312 28675 06ч 03м &1000000000000155600000015,56с −26° 17′ &1000000000000005100000005,1″ 5.03 −0.35 388 K3II/IIICNv
HD 34310 34310 24505 05ч 15м &1000000000000243700000024,37с −26° 56′ &1000000000000036400000036,4″ 5.06 0.45 272 B9V
HD 35162 35162 25045 05ч 21м &1000000000000462700000046,27с −24° 46′ &1000000000000022600000022,6″ 5.06 0.28 294 A2/A3
8 Lep 8 35337 25202 05ч 23м &1000000000000301600000030,16с −13° 55′ &1000000000000038500000038,5″ 5.25 −3.47 1811 B2IV
19 Lep 19 42042 29048 06ч 07м &1000000000000416300000041,63с −19° 09′ &1000000000000057600000057,6″ 5.28 −1.41 710 M1III полуправилна променлива
ν Lep ν 7 34863 24873 05ч 19м &1000000000000590300000059,03с −12° 18′ &1000000000000056200000056,2″ 5.29 0.25 332 B7/B8V
HD 41841 41841 28943 06ч 06м &1000000000000321000000032,10с −23° 06′ &1000000000000038800000038,8″ 5.46 −0.36 475 A2V
HD 34538 34538 24679 05ч 17м &1000000000000402500000040,25с −13° 31′ &1000000000000010900000010,9″ 5.48 2.06 158 G8IV претпоставена променлива, Vнајг = 5,38св, Vнајм = 5,50св
HD 39070 39070 27517 05ч 49м &1000000000000365500000036,55с −14° 29′ &1000000000000000800000000,8″ 5.49 0.60 310 G8III
HD 42301 42301 29150 06ч 08м &1000000000000578700000057,87с −22° 25′ &1000000000000038200000038,2″ 5.49 1.02 255 A0V
10 Lep 10 36473 25853 05ч 31м &1000000000000076200000007,62с −20° 51′ &1000000000000048800000048,8″ 5.53 0.93 272 A0V
HD 42341 42341 29205 06ч 09м &1000000000000345300000034,53с −14° 35′ &1000000000000004900000004,9″ 5.56 1.49 212 K2III
RX Lep RX 33664 24169 05ч 11м &1000000000000228500000022,85с −11° 50′ &1000000000000057200000057,2″ 5.60 −0.08 447 M6.2III полуправилна променлива, Vнајг = 5,12св, Vнајм = 6,65св, P = 79,54 д
HD 32667 32667 23554 05ч 03м &1000000000000532600000053,26с −24° 23′ &1000000000000017000000017,0″ 5.61 1.72 196 A2IV
HD 39853 39853 27938 05ч 54м &1000000000000435900000043,59с −11° 46′ &1000000000000027300000027,3″ 5.62 −1.18 746 K3 comp претпоставена променлива
HD 35505 35505 25280 05ч 24м &1000000000000284700000028,47с −16° 58′ &1000000000000032700000032,7″ 5.64 1.50 220 A0V
HD 31925 31925 23166 04ч 59м &1000000000000014400000001,44с −16° 22′ &1000000000000034800000034,8″ 5.65 2.47 141 F5V претпоставена променлива, Vнајг = 5,62св, Vнајм = 5,69св
HD 32890 32890 23668 05ч 05м &1000000000000161900000016,19с −26° 09′ &1000000000000008100000008,1″ 5.71 1.37 240 K2III
HD 42443 42443 29234 06ч 09м &1000000000000479100000047,91с −22° 46′ &1000000000000028200000028,2″ 5.71 2.04 176 F5V
HD 42621 42621 29294 06ч 10м &1000000000000346900000034,69с −27° 09′ &1000000000000015100000015,1″ 5.72 0.68 331 K1III
HD 38206 38206 26966 05ч 43м &1000000000000216600000021,66с −18° 33′ &1000000000000026800000026,8″ 5.73 1.53 226 A0V
1 Lep 1 32503 23474 05ч 02м &1000000000000449400000044,94с −22° 47′ &1000000000000042300000042,3″ 5.74 −0.29 524 K1IV
YY Lep YY 41933 28984 06ч 06м &1000000000000575200000057,52с −21° 48′ &1000000000000044200000044,2″ 5.74 −1.54 931 M3II/III полуправилна променлива
HD 35736 35736 25397 05ч 25м &1000000000000598200000059,82с −19° 41′ &1000000000000043300000043,3″ 5.78 2.61 140 F5V
HD 39190 39190 27533 05ч 49м &1000000000000535100000053,51с −22° 58′ &1000000000000018900000018,9″ 5.87 −0.49 610 A1V
12 Lep 12 38090 26865 05ч 42м &1000000000000139600000013,96с −22° 22′ &1000000000000025500000025,5″ 5.88 −0.97 765 A2/A3V
HD 40151 40151 28085 05ч 56м &1000000000000142000000014,20с −22° 50′ &1000000000000024200000024,2″ 5.95 1.19 292 K0/K1III
HD 34721 34721 24786 05ч 18м &1000000000000502400000050,24с −18° 07′ &1000000000000048700000048,7″ 5.96 3.98 81 G0V
HD 33093 33093 23831 05ч 07м &1000000000000248800000024,88с −12° 29′ &1000000000000027600000027,6″ 5.97 3.17 118 G2V претпоставена променлива
HD 32996 32996 23777 05ч 06м &1000000000000367300000036,73с −13° 07′ &1000000000000021600000021,6″ 6.04 0.81 363 B9.5/A0IV
HD 40972 40972 28520 06ч 01м &1000000000000131100000013,11с −25° 25′ &1000000000000003800000003,8″ 6.04 0.81 363 A0V
HD 35991 35991 25532 05ч 27м &1000000000000364900000036,49с −21° 22′ &1000000000000032800000032,8″ 6.08 0.75 380 K0III
HD 42729 42729 29347 06ч 11м &1000000000000136600000013,66с −26° 28′ &1000000000000055600000055,6″ 6.08 −0.50 675 B9.5IV/V
HD 37306 37306 26395 05ч 37м &1000000000000087600000008,76с −11° 46′ &1000000000000031700000031,7″ 6.10 2.00 215 A2V
HD 38054 38054 26866 05ч 42м &1000000000000144900000014,49с −17° 31′ &1000000000000049400000049,4″ 6.15 −0.16 597 K3III
HD 38392 AK 38392 05ч 44м &1000000000000265000000026,50с −22° 25′ &1000000000000018000000018,0″ 6.15 K2V заедничко сопствено движење со γ Lep; BY Dra-променлива, ΔV = 0,06св, P = 21,4 д
HD 39385 39385 27670 05ч 51м &1000000000000286200000028,62с −22° 55′ &1000000000000036600000036,6″ 6.16 0.49 443 K0IIICN...
HD 38713 38713 27308 05ч 47м &1000000000000078100000007,81с −16° 14′ &1000000000000017000000017,0″ 6.18 −0.36 664 G8III
HD 41125 41125 28622 06ч 02м &1000000000000338100000033,81с −14° 29′ &1000000000000049900000049,9″ 6.20 0.58 434 K0III
HD 40745 AC 40745 28434 06ч 00м &1000000000000176600000017,66с −12° 53′ &1000000000000059700000059,7″ 6.21 2.32 195 F2IV γ Dor-променлива
HD 34045 34045 24394 05ч 13м &1000000000000599400000059,94с −14° 36′ &1000000000000024700000024,7″ 6.22 1.84 245 A9II/III
HD 37971 37971 26821 05ч 41м &1000000000000415100000041,51с −16° 43′ &1000000000000033000000033,0″ 6.22 −1.65 1221 B4/B5III
HD 42486 42486 29233 06ч 09м &1000000000000471600000047,16с −26° 42′ &1000000000000004000000004,0″ 6.27 0.64 435 G8/K0III
HD 35850 AF 35850 25486 05ч 27м &1000000000000047500000004,75с −11° 54′ &1000000000000003000000003,0″ 6.30 4.16 87 F7V: RS CVn-променлива, Vнајг = 6,26св, Vнајм = 6,35св, P = 1 д
HD 33162 33162 23874 05ч 07м &1000000000000498200000049,82с −12° 35′ &1000000000000032800000032,8″ 6.33 −0.52 763 M1III полуправилна променлива, Vнајг = 6,28св, Vнајм = 6,40св, P = 16,62 д
HD 38382 38382 27075 05ч 44м &1000000000000284100000028,41с −20° 07′ &1000000000000036000000036,0″ 6.34 4.30 83 F8/G0V
HD 42327 42327 29178 06ч 09м &1000000000000202000000020,20с −18° 07′ &1000000000000034800000034,8″ 6.36 0.86 410 B9Vn...
HD 34798 YZ 34798 24825 05ч 19м &1000000000000174400000017,44с −18° 31′ &1000000000000011800000011,8″ 6.37 −0.56 791 B5IV/V 53 Per-променлива
HD 40235 40235 28118 05ч 56м &1000000000000344300000034,43с −23° 12′ &1000000000000055400000055,4″ 6.37 0.44 499 K0III
HD 33238 33238 23908 05ч 08м &1000000000000132600000013,26с −15° 05′ &1000000000000043300000043,3″ 6.38 −0.31 710 K1III + F/G
HD 33667 33667 24114 05ч 10м &1000000000000445900000044,59с −25° 54′ &1000000000000037900000037,9″ 6.40 −0.33 724 K1III/IV
HD 37643 37643 26602 05ч 39м &1000000000000162300000016,23с −17° 50′ &1000000000000057900000057,9″ 6.40 −1.61 1304 B4
HD 32612 32612 23551 05ч 03м &1000000000000521200000052,12с −14° 22′ &1000000000000012900000012,9″ 6.42 −1.62 1320 B2IV
HD 34318 34318 24560 05ч 16м &1000000000000105600000010,56с −11° 21′ &1000000000000009200000009,2″ 6.45 −0.60 838 G0
HD 33095 33095 23818 05ч 07м &1000000000000097800000009,78с −19° 23′ &1000000000000033100000033,1″ 6.47 3.58 123 G2V
HD 35137 35137 25059 05ч 21м &1000000000000553100000055,31с −17° 36′ &1000000000000013100000013,1″ 6.47 0.72 461 K0III
HD 35386 35386 25180 05ч 23м &1000000000000119800000011,98с −26° 42′ &1000000000000019800000019,8″ 6.49 2.89 171 F6V
HD 34797 TX 34797 24827 05ч 19м &1000000000000183100000018,31с −18° 30′ &1000000000000034400000034,4″ 6.54 799 B7Vp α2 CVn-променлива, ΔV = 0,04св, P = 2,28715 д
S Lep S 41698 28874 06ч 05м &1000000000000455400000045,54с −24° 11′ &1000000000000043900000043,9″ 6.74 −0.46 898 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 6св, Vнајм = 7,58св, P = 97,3 д
HD 42659 UV 42659 29365 06ч 11м &1000000000000217500000021,75с −15° 47′ &1000000000000035000000035,0″ 6.77 429 Ap... брзоосцилирачка Ap-ѕвезда
4 Mon (4) 42116 29118 06ч 08м &1000000000000253900000025,39с −11° 08′ &1000000000000046600000046,6″ 6.90 1.80 342 A2
HD 37847 TW 37847 26714 05ч 40м &1000000000000397200000039,72с −20° 17′ &1000000000000055600000055,6″ 7.00 720 K0IV RS CVn-променлива, ΔV = 0,32св, P = 28,84338 д
HD 33844 33844 24275 05ч 12м &1000000000000360800000036,08с −14° 57′ &1000000000000042700000004,27″ 7.30 329 има две планети (b и c)
T Lep T 32803 23636 05ч 04м &1000000000000508500000050,85с −21° 54′ &1000000000000016500000016,5″ 7.40 2670 M6ev мирида, Vнајг = 7,4св, Vнајм = 14,3св, P = 372 д
HD 31527 31527 22905 04ч 55м &1000000000000003800000038с −23° 14′ &1000000000000003100000031″ 7.48 126 G0V има три планети (b, c и d)
R Lep R 31996 23203 04ч 59м &1000000000000365000000036,50с −14° 48′ &1000000000000021000000021,0″ 7.71 1350 C7,6e Хиндова Алова Ѕвезда; мирида, Vнајг = 5,5св, Vнајм = 11,7св, P = 445 д
HD 33283 33283 23889 05ч 08м &1000000000000010100000001,01с −26° 47′ &1000000000000050900000050,9″ 8.05 3.36 282 G4V има планета (b)
HD 33142 33142 23844 05ч 07м &1000000000000003600000036с −13° 59′ &1000000000000001100000011″ 8.13 411 K0III има планета (b)
Глизе 229 42581 29295 06ч 10м &1000000000000346200000034,62с −21° 51′ &1000000000000052700000052,7″ 8.14 9.33 19 M1/M2V претпоставена болскотна ѕвезда; има придружник-кафеаво џуџе
RY Lep RY 38882 27400 05ч 48м &1000000000000102500000010,25с −20° 01′ &1000000000000025000000025,0″ 8.25 647 A9V δ Sct-променлива, Vнајг = 8,05св, Vнајм = 8,46св, P = 0,2251475 д
HD 32450 32450 23452 05ч 02м &1000000000000284200000028,42с −21° 15′ &1000000000000023900000023,9″ 8.32 27.961 M0V
RS Lep RS 40640 05ч 59м &1000000000000184200000018,42с −20° 13′ &1000000000000025100000025,1″ 9.88 A0V алголска променлива, Vнајг = 9,91св, Vнајм = 10,38св, P = 1,2885439 д
U Lep U 31599 22952 04ч 56м &1000000000000179900000017,99с −21° 13′ &1000000000000002000000002,0″ 10.52 1910 A9/F0Iab: RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,890св, Vнајм = 11,093св, P = 0,5814789 д
WASP-61 05ч 01м &1000000000000012000000012,0с −26° 03′ &1000000000000001500000015″ 12.5 1566 F7 има преминувачка планета (b)
WASP-49 06ч 04м &1000000000000214700000021,47с −16° 57′ &1000000000000005500000055″ 11.35 638 G6 има преминувачка планета (b)
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано уреди

Извори уреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 29 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 29 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 29 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 1 јануари 2007.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.