Список на ѕвезди во соѕвездието Делфин

список на статии на Викимедија

Ова е список на забележани ѕвезди во соѕвездието Делфин, наредени според сјајноста.

Име B F HD HIP Рек. Дек Прив.
вел.
Апс.
вел.
Растојание (сг) Спектрална класа Забелешки
β Del β 6 196524 101769 20ч 37м &1000000000000328700000032,87с +14° 35′ &1000000000000042700000042,7″ 3,64 2,26 97 F5IV Rotanev, Rotanen, Venator; spectroscopic binary
α Del α 9 196867 101958 20ч 39м &1000000000000382500000038,25с +15° 54′ &1000000000000043400000043,4″ 3,77 −0,57 241 B9V Sualocin, Scalovin, Svalocin, Nicolaus; двојна ѕвезда
ε Del ε 2 195810 101421 20ч 33м &1000000000000127600000012,76с +11° 18′ &1000000000000012000000012,0″ 4,03 −1,18 359 B6III Deneb Dulfim, Deneb, Al Dhanab al Dulfim; се претпоставува дека е променлива ѕвезда
γ2 Del γ2 12 197964 102532 20ч 46м &1000000000000395200000039,52с +16° 07′ &1000000000000029200000029,2″ 4,27 2,81 101 K1IV binary star with γ1 Del
δ Del δ 11 197461 102281 20ч 43м &1000000000000275500000027,55с +15° 04′ &1000000000000028900000028,9″ 4,43 0,45 203 A7IIIp d Del δ Sct variable, Vнајг = &100000000000004380000004,38м, Vнајм = &100000000000004490000004,49м
ζ Del ζ 4 196180 101589 20ч 35м &1000000000000185100000018,51с +14° 40′ &1000000000000027100000027,1″ 4,64 0,43 227 A3V
ρ Aql ρ 67 192425 99742 20ч 14м &1000000000000165900000016,59с +15° 11′ &1000000000000050900000050,9″ 4,94 2,58 153 A2V Tso Ke; скоро преместена во соѕвездие Делфин
κ Del κ 7 196755 101916 20ч 39м &1000000000000075900000007,59с +10° 05′ &1000000000000010100000010,1″ 5,07 2,68 98 G5IV+...
γ1 Del γ1 12 197963 102531 20ч 46м &1000000000000388700000038,87с +16° 07′ &1000000000000028600000028,6″ 5,15 2,65 103 A2Ia+... binary star with γ2 Del
17 Del 17 199253 103294 20ч 55м &1000000000000366800000036,68с +13° 43′ &1000000000000017600000017,6″ 5,19 −0,62 474 K0III се претпоставува дека е променлива
η Del η 3 195943 101483 20ч 33м &1000000000000570000000057,00с +13° 01′ &1000000000000037900000037,9″ 5,39 2,77 173 A3IVs се претпоставува дека е променлива
ι Del ι 5 196544 101800 20ч 37м &1000000000000491000000049,10с +11° 22′ &1000000000000039700000039,7″ 5,42 2,74 177 A2V спектроскопска двојка
18 Del 18 199665 103527 20ч 58м &1000000000000259600000025,96с +10° 50′ &1000000000000021700000021,7″ 5,51 2,19 238 G6III: оптички двојна, има планета (b)
16 Del 16 199254 103298 20ч 55м &1000000000000385500000038,55с +12° 34′ &1000000000000006600000006,6″ 5,54 2,61 199 A4V двојна ѕвезда
13 Del 13 198069 102633 20ч 47м &1000000000000483300000048,33с +06° 00′ &1000000000000029700000029,7″ 5,57 −0,42 513 A0V двојна ѕвезда
θ Del θ 8 196725 101882 20ч 38м &1000000000000439800000043,98с +13° 18′ &1000000000000054500000054,5″ 5,69 −2,32 1304 K3Ib
200044 103675 21ч 00м &1000000000000277000000027,70с +19° 19′ &1000000000000047000000047,0″ 5,69 −0,62 596 M3III се претпоставува дека е променлива
193472 100256 20ч 20м &1000000000000001900000000,19с +13° 32′ &1000000000000053200000053,2″ 5,96 2,18 294 A5m
196775 101909 20ч 39м &1000000000000049700000004,97с +15° 50′ &1000000000000017600000017,6″ 5,99 −2,01 1299 B3V двојна ѕвезда
10 Del 10 197121 102080 20ч 41м &1000000000000162100000016,21с +14° 34′ &1000000000000058400000058,4″ 6,01 0,13 488 K4III: се претпоставува дека е променлива
15 Del 15 198390 102805 20ч 49м &1000000000000377400000037,74с +12° 32′ &1000000000000041600000041,6″ 6,01 3,66 96 F5V двојна ѕвезда
1 Del 1 195325 101160 20ч 30м &1000000000000179500000017,95с +10° 53′ &1000000000000045300000045,3″ 6,03 −0,17 566 A1sh двојна ѕвезда; emission-line star
199223 103301 20ч 55м &1000000000000406400000040,64с +04° 31′ &1000000000000057700000057,7″ 6,04 0,82 361 G6III-IV двојна ѕвезда
194012 100511 20ч 22м &1000000000000523200000052,32с +14° 33′ &1000000000000004000000004,0″ 6,16 4,07 85 F8V
193556 100274 20ч 20м &1000000000000205300000020,53с +14° 34′ &1000000000000009300000009,3″ 6,17 0,04 550 G8III
193373 100208 20ч 19м &1000000000000293100000029,31с +13° 13′ &1000000000000000500000000,5″ 6,20 −0,73 791 M1III
194953 100969 20ч 28м &1000000000000167700000016,77с +02° 56′ &1000000000000013700000013,7″ 6,20 0,47 456 G8III
198404 102833 20ч 49м &1000000000000590700000059,07с +05° 32′ &1000000000000040400000040,4″ 6,20 0,29 495 K0 двојна ѕвезда
195479 101213 20ч 30м &1000000000000581000000058,10с +20° 36′ &1000000000000021600000021,6″ 6,21 2,08 346 A1m тројна ѕвезда
EU Del 196610 101810 20ч 37м &1000000000000547100000054,71с +18° 16′ &1000000000000006400000006,4″ 6,22 2,03 356 M6III полупроменлива, Vнајг = &100000000000005790000005,79м, Vнајм = &100000000000000690000006,9м, P = &1000000000000059700000059,7 д
194688 100807 20ч 26м &1000000000000231500000023,15с +17° 18′ &1000000000000056100000056,1″ 6,23 −0,75 813 K0
194937 100953 20ч 28м &1000000000000075200000007,52с +08° 26′ &1000000000000014700000014,7″ 6,23 2,23 326 G9III
LU Del 197249 102158 20ч 41м &1000000000000581600000058,16с +17° 31′ &1000000000000017000000017,0″ 6,24 0,63 432 G8III полупроменлива ѕвезда, ΔV = &100000000000000250000000,25м
201196 104281 21ч 07м &1000000000000336100000033,61с +15° 39′ &1000000000000031700000031,7″ 6,27 2,00 369 K2IV
194526 100762 20ч 25м &1000000000000441000000044,10с +10° 03′ &1000000000000021900000021,9″ 6,32 −0,83 876 K5IIIvar се претпоставува дека е променлива
14 Del 14 198391 102819 20ч 49м &1000000000000482400000048,24с +07° 51′ &1000000000000051000000051,0″ 6,32 0,32 517 A1Vs спектроскопски двојна
200430 103891 21ч 03м &1000000000000017800000001,78с +14° 43′ &1000000000000048100000048,1″ 6,33 −0,11 633 M1III се претпоставува дека е променлива
194578 100781 20ч 26м &1000000000000015800000001,58с +13° 54′ &1000000000000042000000042,0″ 6,35 −0,64 815 K5
198070 102631 20ч 47м &1000000000000478600000047,86с +03° 18′ &1000000000000023200000023,2″ 6,38 0,60 467 A0Vn
HD 196885 196885 101966 20ч 39м &1000000000000518500000051,85с +11° 14′ &1000000000000058000000058,0″ 6,39 3,80 108 F8IV: двојна ѕвезда; има планета (b)
195909 101489 20ч 33м &1000000000000599200000059,92с +04° 53′ &1000000000000055300000055,3″ 6,42 0,02 622 K0
197076 102040 20ч 40м &1000000000000450700000045,07с +19° 56′ &1000000000000005200000005,2″ 6,43 4,82 68 G5V оптички двојна
194841 100876 20ч 27м &1000000000000141900000014,19с +20° 28′ &1000000000000035400000035,4″ 6,44 −2,09 1655 K0
194616 100779 20ч 26м &1000000000000011500000001,15с +19° 51′ &1000000000000055600000055,6″ 6,45 −0,13 675 K0III
U Del 197812 102440 20ч 45м &1000000000000282300000028,23с +18° 05′ &1000000000000024200000024,2″ 6,74 −1,16 1240 M5II-III полупроменлива, Предлошка:Променлива
HD 195019 195019 100970 20ч 28м &1000000000000186400000018,64с +18° 46′ &1000000000000010200000010,2″ 6,91 4,05 122 G3IV-V двојна ѕвезда; има планета (b)
WASP-2 20ч 30м &1000000000000005400000054с +06° 25′ &1000000000000004600000046″ 11.98 K1V има транзитна планета (b)

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 2006-12-26.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 4 јануари 2007.
  • Samus N. N.; Durlevich O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 5 јануари 2007.
  • Dommanget, J.; Nys, O. (2002). „Catalogue of the Components of Double and Multiple Stars (CCDM)“. Посетено на 5 јануари 2007.