Италијанско-словенечка граница

Италијанско-словенечка границадржавна граница помеѓу Италија и Словенија. Има вкупна должина од 218 км.[1]

Тромеѓник Австрија-Италија-Словенија кај Арнолдштајн, Австрија.
Троемеѓа на ланината Печ.
Бележник на границата вметнат во плоштадот пред железничката стааница во Нова Горица.
Муџа (Миље)

Географски особеностиУреди

Границата почнува од тромеѓата на планината Печ (Форно),[2] каде се среќаваат Италија, Словенија и Австрија. Потоа оди во начелно јужен правец близу Гроцана (Грочана) во општината Трст, каде потоа свртува на запад до местото Лаѕарето (Лазарет) во општината Муџа и завршува во тамошниот залив.[3]

Населени места по границата (од север кон југ)Уреди

Ова е список на пограничните места од север кон југ. Под местата во Италија во загради се наведени и нивните традиционални словенечки имиња.

И Т А Л И Ј А
 
С Л О В Е Н И Ј А
 
Регион Општина Гран.
премин
Гран.
премин
Општина Статистички регион
А в с т р и ј а
 
Фурланија-Јулиска Краина
  Тарвизио
(Трбиж)

Ј
у
л
и
с
к
и

А
л
п
и
  Крањска Гора Горењски


  Бовец Горички
  Кјузафорте
(Клуже)
  Резија
(Резија)

  Кобарид
  Фаедис
(Фојда)
  Тореано
(Таворјана)
  Пулферо
(Подбонесец)
  Савоња
(Соводње)
  Гримако
(Гармак)
  Дренкија
(Дрека)


  Толмин

  Канал на Соча
  Гримако
(Гармак)
  Стрења
(Средње)
  Препото
(Прапротно)  Брда
  Долења дел Колио
(Долење)
  Кормонс
(Крмин)
  Сан Флоријано дел Колио
(Штеверјан)
  Гориција
(Горица)


  Нова Горица

  Шемпетер-Вртојба
  Савоња д’Изонцо
(Соводње на Соча)


  Мирен-Костањевица
  Добердо дел Лаго
(Добердоб)


  Комен
  Дуино-Ауризина
(Девин-Набрежина)
  Сежана Крајбрежно-крашки
  Згонико
(Згоник)
  Монрупино
(Репентабор)
  Триесте
(Трст)
  Сан Дорлиго дела Вале
(Долина)

  Хрпеље-Козина
  Копер
  Муџа
(Миље)

  Анкаран
Ј а д р а н с к о  М о р е

НаводиУреди

Надворешни врскиУреди