Идеја (од грчки: ιδέα) е резултат на мисловен процес (мисла, концепт). Идејата е поим што се користи и во популарна и во филозофска терминологија што општо значи „ментална слика“ или „разбирање“.

Платон, еден од првите филозофи, кој ја дискутирал идејата до детал . Аристотел тврди дека многу од погледите на Платон биле на Питагора во потекло.

Идејата како мотив во книжевноста

уреди

Наводи

уреди
  1. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 375-376.
  2. Discogs, Bad Religion – No Control (пристапено на 12.12.2021)