Стадо овци на Шар Планина
Стриг (стрижење) на овци во селото Бонче, Прилепско
Овчар кај с. Тајмиште, Западна Македонија
Овци во Патагонија, Аргентина

Овчарство — втора по значење сточарска гранка по говедарството која подразбира чување, одгледување и искористување на овци. Најповолни услови за развој на овчарството има во умерените и во суптропските предели, како и на високите планини на кои има свежа трева во текот на целиот летен период. Денес, со одбирање и со вкрстување се одгледуваат повеќе видови овци, кои даваат поголеми количества млеко, месо, волна и кожа. Традиционално прибирањето на овци и добивањето на производите се одвива во бачило.

Во Македонија во 2013 година имало 731 828 овци.[1]

Овчарите како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Овчарството како тема во народното творештвоУреди

 • „За овчарот кој го разбирал јазикот на животните“ – полска народна приказна.[9]
 • „Кралот Матија и овчарот кој ја зборува вистината“ - унгарска народна приказна.[10]
 • „Ѕвездоокиот овчар“ - унгарска народна приказна.[11]
 • „Изедениот овчар“ (Изједен овчар) - српска народна песна.[12]
 • „Мојсеј и пастирот“ - суфиска приказна.[13]
 • „Кралот и овчарот“ (Краљ и чобанин) - српска народна приказна.[14] [15]
 • „Мрзливиот овчар“ - македонска народна приказна.[16]
 • „Овчарот и владиката“ - македонска народна приказна.[17]
 • „Стадо силно стадо“ - македонска народна песна.[18]
 • „Ор Стојане стар чобане“ - македонска народна песна.[19]
 • „Овчар ми свирит над село“ - македонска народна песна.[20]
 • „Овци паса“ - македонска народна песна.[21]
 • „Овчар по брег оди“ - македонска народна песна.[22]
 • „Седнал ми овчар безгрижно“ - македонска народна песна.[23]
 • „Ој овчаре, млад чобане“ - македонска народна песна.[24]

ПоврзаноУреди


НаводиУреди

 1. Организација на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) [1]
 2. Емброуз Бирс, Басни. Скопје: Темплум, 2016, стр. 27.
 3. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 589.
 4. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 593.
 5. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 594.
 6. Đ. Leopardi, Pesme i proza. Beograd: Rad, 1964, стр. 30-33.
 7. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 594.
 8. Hajnrih Hajne, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 36-37.
 9. Пољске бајке. Београд: Народна књига, 1974, стр. 94-96.
 10. Мађарске бајке. Београд: Народња књига, 1974, стр. 158-161.
 11. Мађарске бајке. Београд: Народња књига, 1974, стр. 41-45.
 12. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 70-71.
 13. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 41.
 14. Народне приповетке. Београд: Просвета, 1963, стр. 106-108.
 15. Вук Караџић, Српске народне приповијетке. Београд: Лагуна и Вукова задужбина, 2017, стр. 232-236.
 16. Македонски хумористични народни приказни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 50.
 17. Македонски хумористични народни приказни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 52-53.
 18. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 27.
 19. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 26.
 20. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 29.
 21. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 85.
 22. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 92.
 23. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 161.
 24. Macedonian Folklore Classics, Aleksandar Sarievski. Macedonian Radio and Television.