Овчарство — втора по значење сточарска гранка по говедарството која подразбира чување, одгледување и искористување на овци. Најповолни услови за развој на овчарството има во умерените и во суптропските предели, како и на високите планини на кои има свежа трева во текот на целиот летен период. Денес, со одбирање и со вкрстување се одгледуваат повеќе видови овци, кои даваат поголеми количества млеко, месо, волна и кожа. Традиционално прибирањето на овци и добивањето на производите се одвива во бачило.

Стадо овци на Шар Планина
Стриг (стрижење) на овци во селото Бонче, Прилепско
Овчар кај с. Тајмиште, Западна Македонија
Овци во Патагонија, Аргентина

Во Македонија во 2013 година имало 731 828 овци.[1]

Овчарите како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Овчарството како тема во народното творештво уреди

 • „Мрзливиот овчар“ - македонска народна приказна.[8]
 • „Овчарот и владиката“ - македонска народна приказна.[9]
 • „Стадо силно стадо“ - македонска народна песна.[10]
 • „Ор Стојане стар чобане“ - македонска народна песна.[11]
 • „Овчар ми свирит над село“ - македонска народна песна.[12]
 • „Овци паса“ - македонска народна песна.[13]
 • „Овчар по брег оди“ - македонска народна песна.[14]
 • „Седнал ми овчар безгрижно“ - македонска народна песна.[15]
 • „Ој овчаре, млад чобане“ - македонска народна песна.[16]
 • „За овчарот кој го разбирал јазикот на животните“ – полска народна приказна.[17]
 • „Кралот Матија и овчарот кој ја зборува вистината“ - унгарска народна приказна.[18]
 • „Ѕвездоокиот овчар“ - унгарска народна приказна.[19]
 • „Изедениот овчар“ (српски: Изједен овчар) - српска народна песна.[20]
 • „Мојсеј и пастирот“ - суфиска приказна.[21]
 • „Кралот и овчарот“ (српски: Краљ и чобанин) - српска народна приказна.[22][23]

Овчарството како мотив во книжевноста уреди

 • „На дедо Димовото бачило“ — расказ на македонскиот писател Ванчо Николески.[24]
 • „Чудотворен кавал“ — расказ на Ванчо Николески.[25]
 • „Овчарчето Тасе“ — расказ на Ванчо Николески.[26]

Овчарството во популарната култура уреди

Поврзано уреди

Наводи уреди

 1. Организација на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО) [1] Архивирано на 3 јули 2014 г.
 2. Емброуз Бирс, Басни. Скопје: Темплум, 2016, стр. 27.
 3. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 589.
 4. „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 593.
 5. 5,0 5,1 „Глосар“, во: Мигел де Сервантес, Дон Кихоте 2. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 594.
 6. Đ. Leopardi, Pesme i proza. Beograd: Rad, 1964, стр. 30-33.
 7. Hajnrih Hajne, Pesme. Beograd: Rad, 1964, стр. 36-37.
 8. Македонски хумористични народни приказни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 50.
 9. Македонски хумористични народни приказни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 52-53.
 10. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 27.
 11. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 26.
 12. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 29.
 13. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 85.
 14. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 92.
 15. Ѓорѓи Доневски, Сокол ми лета високо. Скопје: Културно-уметничкото друштво „Гоце Делчев“, 1978, стр. 161.
 16. Macedonian Folklore Classics, Aleksandar Sarievski. Macedonian Radio and Television.
 17. Пољске бајке. Београд: Народна књига, 1974, стр. 94-96.
 18. Мађарске бајке. Београд: Народња књига, 1974, стр. 158-161.
 19. Мађарске бајке. Београд: Народња књига, 1974, стр. 41-45.
 20. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 70-71.
 21. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 41.
 22. Народне приповетке. Београд: Просвета, 1963, стр. 106-108.
 23. Вук Караџић, Српске народне приповијетке. Београд: Лагуна и Вукова задужбина, 2017, стр. 232-236.
 24. Ванчо Николески, Чудотворен кавал, Мисла, Наша книга, Детска радост, Култура, Македонска книга, Скопје, 1993, стр. 12-17.
 25. Ванчо Николески, Чудотворен кавал, Мисла, Наша книга, Детска радост, Култура, Македонска книга, Скопје, 1993, стр. 24-26.
 26. Ванчо Николески, Чудотворен кавал, Мисла, Наша книга, Детска радост, Култура, Македонска книга, Скопје, 1993, стр. 52-55.
 27. РТС, Овчар (пристапено на 24.12.2021)