Мочна киселина

хемиско соединение

Мочната (урична) киселина е хемиско соединение на јаглеродот, кислородот и водородот. Таа е краен оксидациски производ на метаболизмот на пуринските бази во телото на човекот и се наоѓа во мали количества во урината.

Мочна киселина

Crystals of urate in polarized light
Систематско име 7,9-Дихидро-1H-пурин-2,6,8(3H)-трион
Назнаки
69-93-2 Ок
3DMet B00094
Бајлштајн 156158
ChEBI CHEBI:27226 Н
ChEMBL ChEMBL792 Ок
ChemSpider 1142 Ок
DrugBank DB01696 Ок
EC-број 200-720-7
3Д-модел (Jmol) Слика
Слика
KEGG C00366 Н
MeSH Uric+Acid
PubChem 1175
UNII 268B43MJ25 Ок
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед White crystals
Точка на топење
0.0006g/100 mL (at 20 °C)
log P -1.107
Киселост (pKa) 5.6
Константа на базицитет (pKb) 8.4
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
-619.69–617.93 kJ mol−1
Ст. енталпија на
согорување
ΔcHo298
-1.9212–1.91956 MJ mol−1
Стандардна моларна
ентропија
So298
173.2 J K−1 mol−1
Специфичен топлински капацитет, C 166.15 J K−1 mol−1 (at 24.0 °C)
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Мочната киселина е краен производ на азотниот метаболизам кај птиците и влекачите, за разлика од луѓето и многу други животни каде што главен производ е уреата. Кај животните кои произведуваат мочна киселина во големи количества, истата се екскретира преку фецесот. Луѓето произведуваат мали количества од оваа киселина, додека зголемувањето доведува до појава на артритис попознат како подагра (гихт).

Наводи

уреди