Македонска транскрипција на белорускиот јазик

Ова се правила за транскрипција (предавање) на белорускиот јазик во македонски со дадени примери за нивна примена.

Белоруски јазик
Беларуская мова
„Белоруска граматика“

современ и класичен

Карактеристични буквиУреди

і и ыУреди

Буквите і и ы се предаваат со и: Крапіва — Крапива, Русецкі — Русецки, Бачыла — Бачила, Гартны — Гартни.

э и еУреди

Буквите э и е се предаваат со е: Астрэйка — Астрејка, Кірэенка — Киреенка, Агняцвет — Агњацвет, Бялевіч — Бјалевич.

ёУреди

Буквата ё има функција како и во руски: Васілёнак — Васиљонак, Макаёнак — Макајонак.

ўУреди

Буквата ў (кратко у) се предава во имињата обично со в: Бабаеўскі — Бабаевски, Бубёнаў — Бубјонав, Паўленка — Павленка.

дзУреди

Буквата дз се предава со ѕ: Фадзееў — Фаѕеев.

АпсострофУреди

Апострофот во белорускиот и украинскиот јазик се користи меѓу согласки и после јотирана самогласка (е, ё, ю, я; Uk. є, ї, ю, я) за да се означи дека нема палатизација на претходната согласка и самогласката се изговара исто како што би се изговорила на почетокот на зборот.[1][2]

Едначење и заменаУреди

  • Не се врши едначење во случаите: Глебка — Глебка, Хадкевіч — Хадкевич и др.
  • Не се заменува а со о во случаите: Багдановіч — Багданович (не: Богданович), Янка Купала — Јанка (не: Јанко) Купала и др.

ПрегледУреди

Белоруска азбука
белоруски букви македонски еквиваленти
А   а а
Б   б б
В   в в
Г   г г
Д   д д
Е   е е
Ё   ё јо
Ж   ж ж
З   з з
І   і и
Й   й ј
К   к к
Л   л л
М   м м
Н   н н
О   о о
П   п п
Р   р р
С   с с
Т   т т
У   у у
Ў   ў в
Ф   ф ф
Х   х х
Ц   ц ц
Ч   ч ч
Ш   ш ш
Ы   ы и
Ь   ь Нема во македонскиот. Гласот се користи за палатизација.
Э   э е
Ю   ю ју
Я   я ја

НаводиУреди

  1. Daniel Bunčić (Bonn), "The apostrophe: A neglected and misunderstood reading aid" at the Tübingen University website Archived 2012-04-14 на Wayback Machine
  2. Linguist List 13.1566, Daniel Bunčić, "Apostrophe rules in languages", from 31 May 2002.

Користена литератураУреди

  • Правопис на македонскиот литературен јазик, Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска, 10 изд. — Скопје: Просветно дело, 1991.

ПоврзаноУреди