Кронквистов систем

Кронквистов систем (—Cronquist system) — систем за таксономска класификација на цветните растенија (скриеносеменици). It was developed американскиот ботаничар Артур Кронквист (1919–1992) во неговите дела „Обединет систем на класификација на цветните растенија“ (An Integrated System of Classification of Flowering Plants, 1981) и „Еволуција и класификација н а цветните растенија“ (The Evolution and Classification of Flowering Plants, 1968; II изд. 1988).

Системот ги дели цветните растенија на две поголеми класи: дикотиледони (Magnoliopsida) и монокотиледони (Liliopsida). Во рамките на секоја класа, сродните редови се групираат во поткласи.

Овој систем и денес е во широка употреба (во изворен или прилагоден облик), но многу ботаничари ја усвојуваат класификацијата на Групата за истражување на филогенијата на скриеносемените растенија за редови и семејства на цветни растенија наречена APG III.

Според Кронквистовиот систем,[1] дикотиледоните опфаќаат 321 семејства и 64 редови, а монокотиледоните имаат 19 редови и 65 семејства:

Класа „Дикотиледони“ (Magnoliopsida) уреди

 
Дијаграм на Кронквистовиот систем
 1. Поткласа Magnoliidae (претежно базални дикотиледони)
  1. Ред Magnoliales
   1. Winteraceae
   2. Degeneriaceae
   3. Himantandraceae
   4. Eupomatiaceae
   5. Austrobaileyaceae
   6. Magnoliaceae (магнолии)
   7. Lactoridaceae
   8. Annonaceae
   9. Myristicaceae
   10. Canellaceae
  2. Ред Laurales
   1. Amborellaceae
   2. Trimeniaceae
   3. Monimiaceae
   4. Gomortegaceae
   5. Calycanthaceae
   6. Idiospermaceae
   7. Lauraceae (ловори)
   8. Hernandiaceae
  3. Ред Piperales
   1. Chloranthaceae
   2. Saururaceae
   3. Piperaceae (пипери)
  4. Ред Aristolochiales
   1. Aristolochiaceae
  5. Ред Illiciales
   1. Illiciaceae
   2. Schisandraceae
  6. Ред Nymphaeales
   1. Nelumbonaceae
   2. Nymphaeaceae
   3. Barclayaceae
   4. Cabombaceae
   5. Ceratophyllaceae
  7. Ред Ranunculales
   1. Ranunculaceae
   2. Circaeasteraceae
   3. Berberidaceae
   4. Sargentodoxaceae
   5. Lardizabalaceae
   6. Menispermaceae
   7. Coriariaceae
   8. Sabiaceae
  8. Ред Papaverales
   1. Papaveraceae
   2. Fumariaceae
 1. Поткласа Hamamelidae [исправно: Hamamelididae]
  1. Ред Trochodendrales
   1. Tetracentraceae
   2. Trochodendraceae
  2. Ред Hamamelidales
   1. Cercidiphyllaceae
   2. Eupteleaceae
   3. Platanaceae
   4. Hamamelidaceae
   5. Myrothamnaceae
  3. Ред Daphniphyllales
   1. Daphniphyllaceae
  4. Ред Didymelales
   1. Didymelaceae
  5. Ред Eucommiales
   1. Eucommiaceae
  6. Ред Urticales
   1. Barbeyaceae
   2. Ulmaceae
   3. Cannabaceae
   4. Moraceae
   5. Cecropiaceae
   6. Urticaceae
  7. Ред Leitneriales
   1. Leitneriaceae
  8. Ред Juglandales
   1. Rhoipteleaceae
   2. Juglandaceae
  9. Ред Myricales
   1. Myricaceae
  10. Ред Fagales
   1. Balanopaceae
   2. Ticodendraceae
   3. Fagaceae
   4. Nothofagaceae
   5. Betulaceae
  11. Ред Casuarinales
   1. Casuarinaceae
 1. Поткласа Caryophyllidae
  1. Ред Caryophyllales
   1. Phytolaccaceae
   2. Achatocarpaceae
   3. Nyctaginaceae
   4. Aizoaceae
   5. Didiereaceae
   6. Cactaceae (Кактуси)
   7. Chenopodiaceae
   8. Amaranthaceae
   9. Portulacaceae
   10. Basellaceae
   11. Molluginaceae
   12. Caryophyllaceae
  2. Ред Polygonales
   1. Polygonaceae
  3. Ред Plumbaginales
   1. Plumbaginaceae
 1. Поткласа Dilleniidae
  1. Ред Dilleniales
   1. Dilleniaceae
   2. Paeoniaceae
  2. Ред Theales
   1. Ochnaceae
   2. Sphaerosepalaceae
   3. Sarcolaenaceae
   4. Dipterocarpaceae
   5. Caryocaraceae
   6. Theaceae (Чаеви)
   7. Actinidiaceae
   8. Scytopetalaceae
   9. Pentaphylacaceae
   10. Tetrameristaceae
   11. Pellicieraceae
   12. Oncothecaceae
   13. Marcgraviaceae
   14. Quiinaceae
   15. Elatinaceae
   16. Paracryphiaceae
   17. Medusagynaceae
   18. Clusiaceae
  3. Ред Malvales
   1. Elaeocarpaceae
   2. Tiliaceae
   3. Sterculiaceae
   4. Bombacaceae
   5. Malvaceae
  4. Ред Lecythidales
   1. Lecythidaceae
  5. Ред Nepenthales
   1. Sarraceniaceae
   2. Nepenthaceae
   3. Droseraceae
  6. Ред Violales
   1. Flacourtiaceae
   2. Peridiscaceae
   3. Bixaceae
   4. Cistaceae
   5. Huaceae
   6. Lacistemataceae
   7. Scyphostegiaceae
   8. Stachyuraceae
   9. Violaceae (темјанушки)
   10. Tamaricaceae (врежови)
   11. Frankeniaceae
   12. Dioncophyllaceae
   13. Ancistrocladaceae
   14. Turneraceae
   15. Malesherbiaceae
   16. Passifloraceae
   17. Achariaceae
   18. Caricaceae
   19. Fouquieriaceae
   20. Hoplestigmataceae
   21. Cucurbitaceae
   22. Datiscaceae
   23. Begoniaceae
   24. Loasaceae
  7. Ред Salicales
   1. Salicaceae
  8. Ред Capparales
   1. Tovariaceae
   2. Capparaceae
   3. Brassicaceae
   4. Moringaceae
   5. Resedaceae
  9. Ред Batales
   1. Gyrostemonaceae
   2. Bataceae
  10. Ред Ericales
   1. Cyrillaceae
   2. Clethraceae
   3. Grubbiaceae
   4. Empetraceae
   5. Epacridaceae
   6. Ericaceae
   7. Pyrolaceae
   8. Monotropaceae
  11. Ред Diapensiales
   1. Diapensiaceae
  12. Ред Ebenales
   1. Sapotaceae
   2. Ebenaceae
   3. Styracaceae
   4. Lissocarpaceae
   5. Symplocaceae
  13. Ред Primulales
   1. Theophrastaceae
   2. Myrsinaceae
   3. Primulaceae
 1. Поткласа Rosidae
  1. Ред Rosales
   1. Brunelliaceae
   2. Connaraceae
   3. Eucryphiaceae
   4. Cunoniaceae
   5. Davidsoniaceae
   6. Dialypetalanthaceae
   7. Pittosporaceae
   8. Byblidaceae
   9. Hydrangeaceae
   10. Columelliaceae
   11. Grossulariaceae
   12. Greyiaceae
   13. Bruniaceae
   14. Anisophylleaceae
   15. Alseuosmiaceae
   16. Crassulaceae
   17. Cephalotaceae
   18. Saxifragaceae
   19. Rosaceae (Рози)
   20. Neuradaceae
   21. Crossosomataceae
   22. Chrysobalanaceae
   23. Surianaceae
   24. Rhabdodendraceae
  2. Ред Fabales
   1. Mimosaceae (мимози)
   2. Caesalpiniaceae
   3. Fabaceae
  3. Ред Proteales
   1. Elaeagnaceae
   2. Proteaceae
  4. Ред Podostemales
   1. Podostemaceae
  5. Ред Haloragales
   1. Haloragaceae
   2. Gunneraceae
  6. Ред Myrtales
   1. Sonneratiaceae
   2. Lythraceae
   3. Penaeaceae
   4. Crypteroniaceae
   5. Thymelaeaceae
   6. Trapaceae
   7. Myrtaceae
   8. Punicaceae
   9. Onagraceae
   10. Oliniaceae
   11. Melastomataceae
   12. Combretaceae
   13. Alzateaceae
   14. Memecylaceae
   15. Rhyncocalycaceae
  7. Ред Rhizophorales
   1. Rhizophoraceae
  8. Ред Cornales
   1. Alangiaceae
   2. Nyssaceae
   3. Cornaceae
   4. Garryaceae
  9. Ред Santalales
   1. Medusandraceae
   2. Dipentodontaceae
   3. Olacaceae
   4. Opiliaceae
   5. Santalaceae
   6. Misodendraceae
   7. Loranthaceae
   8. Viscaceae
   9. Eremolepidaceae
   10. Balanophoraceae
  10. Ред Rafflesiales
   1. Hydnoraceae
   2. Mitrastemonaceae
   3. Rafflesiaceae
  11. Ред Celastrales
   1. Geissolomataceae
   2. Celastraceae
   3. Hippocrateaceae
   4. Stackhousiaceae
   5. Salvadoraceae
   6. Aquifoliaceae
   7. Icacinaceae
   8. Aextoxicaceae
   9. Cardiopteridaceae
   10. Corynocarpaceae
   11. Dichapetalaceae
   12. Tepuianthaceae
  12. Ред Euphorbiales
   1. Buxaceae
   2. Simmondsiaceae
   3. Pandaceae
   4. Euphorbiaceae
  13. Ред Rhamnales
   1. Rhamnaceae
   2. Leeaceae
   3. Vitaceae
  14. Ред Linales
   1. Erythroxylaceae
   2. Humiriaceae
   3. Ixonanthaceae
   4. Hugoniaceae
   5. Linaceae
  15. Ред Polygalales
   1. Malpighiaceae
   2. Vochysiaceae
   3. Trigoniaceae
   4. Tremandraceae
   5. Polygalaceae
   6. Xanthophyllaceae
   7. Krameriaceae
  16. Ред Sapindales
   1. Staphyleaceae
   2. Melianthaceae
   3. Bretschneideraceae
   4. Akaniaceae
   5. Sapindaceae
   6. Hippocastanaceae
   7. Aceraceae
   8. Burseraceae
   9. Anacardiaceae
   10. Julianiaceae
   11. Simaroubaceae
   12. Cneoraceae
   13. Meliaceae
   14. Rutaceae
   15. Zygophyllaceae
  17. Ред Geraniales
   1. Oxalidaceae
   2. Geraniaceae
   3. Limnanthaceae
   4. Tropaeolaceae
   5. Balsaminaceae
  18. Ред Apiales
   1. Araliaceae
   2. Apiaceae
 1. Поткласа Asteridae
  1. Ред Gentianales
   1. Loganiaceae
   2. Retziaceae
   3. Gentianaceae
   4. Saccifoliaceae
   5. Apocynaceae
   6. Asclepiadaceae
  2. Ред Solanales
   1. Duckeodendraceae
   2. Nolanaceae
   3. Solanaceae
   4. Convolvulaceae
   5. Cuscutaceae
   6. Menyanthaceae
   7. Polemoniaceae
   8. Hydrophyllaceae
   9. Retziaceae
  3. Ред Lamiales
   1. Lennoaceae
   2. Boraginaceae
   3. Verbenaceae
   4. Lamiaceae
  4. Ред Callitrichales
   1. Hippuridaceae
   2. Callitrichaceae
   3. Hydrostachyaceae
  5. Ред Plantaginales
   1. Plantaginaceae
  6. Ред Scrophulariales
   1. Buddlejaceae
   2. Oleaceae (Маслинки)
   3. Scrophulariaceae
   4. Globulariaceae
   5. Myoporaceae
   6. Orobanchaceae
   7. Gesneriaceae
   8. Acanthaceae
   9. Pedaliaceae
   10. Bignoniaceae
   11. Mendonciaceae
   12. Lentibulariaceae
  7. Ред Campanulales
   1. Pentaphragmataceae
   2. Sphenocleaceae
   3. Campanulaceae
   4. Stylidiaceae
   5. Donatiaceae
   6. Brunoniaceae
   7. Goodeniaceae
  8. Ред Rubiales
   1. Rubiaceae
   2. Theligonaceae
  9. Ред Dipsacales
   1. Caprifoliaceae
   2. Adoxaceae
   3. Valerianaceae
   4. Dipsacaceae
  10. Ред Calycerales
   1. Calyceraceae
  11. Ред Asterales
   1. Asteraceae

Класа монокотиледони (Liliopsida) уреди

 1. Поткласа Alismatidae
  1. Ред Alismatales
   1. Butomaceae
   2. Limnocharitaceae
   3. Alismataceae
  2. Ред Hydrocharitales
   1. Hydrocharitaceae
  3. Ред Najadales
   1. Aponogetonaceae
   2. Scheuchzeriaceae
   3. Juncaginaceae
   4. Potamogetonaceae
   5. Ruppiaceae
   6. Najadaceae
   7. Zannichelliaceae
   8. Posidoniaceae
   9. Cymodoceaceae
   10. Zosteraceae
  4. Ред Triuridales
   1. Petrosaviaceae
   2. Triuridaceae
 1. Поткласа Arecidae
  1. Ред Arecales
   1. Arecaceae (палми)
  2. Ред Cyclanthales
   1. Cyclanthaceae
  3. Ред Pandanales
   1. Pandanaceae (пандани)
  4. Ред Arales
   1. Acoraceae
   2. Araceae
   3. Lemnaceae
 1. Поткласа Commelinidae
  1. Ред Commelinales
   1. Rapateaceae
   2. Xyridaceae
   3. Mayacaceae
   4. Commelinaceae
  2. Ред Eriocaulales
   1. Eriocaulaceae
  3. Ред Restionales
   1. Flagellariaceae
   2. Joinvilleaceae
   3. Restionaceae
   4. Centrolepidaceae
  4. Ред Juncales
   1. Juncaceae
   2. Thurniaceae
  5. Ред Cyperales
   1. Cyperaceae
   2. Poaceae (Треви)
  6. Ред Hydatellales
   1. Hydatellaceae
  7. Ред Typhales
   1. Sparganiaceae
   2. Typhaceae
 1. Поткласа Zingiberidae
  1. Ред Bromeliales
   1. Bromeliaceae
  2. Ред Zingiberales
   1. Strelitziaceae
   2. Heliconiaceae
   3. Musaceae
   4. Lowiaceae
   5. Zingiberaceae (ѓумбири)
   6. Costaceae
   7. Cannaceae
   8. Marantaceae
 1. Поткласа Liliidae
  1. Ред Liliales
   1. Philydraceae
   2. Pontederiaceae
   3. Haemodoraceae
   4. Cyanastraceae
   5. Liliaceae (лилјани)
   6. Iridaceae (перуники)
   7. Velloziaceae
   8. Aloeaceae (вазери, алоиња)
   9. Agavaceae
   10. Xanthorrhoeaceae
   11. Hanguanaceae
   12. Taccaceae
   13. Stemonaceae
   14. Smilacaceae
   15. Dioscoreaceae
  2. Ред Orchidales
   1. Geosiridaceae
   2. Burmanniaceae
   3. Corsiaceae
   4. Orchidaceae (орхидеи)

Наводи уреди

 1. An Integrated System of Classification of Flowering Plants (1981)