Никола Котев (1844-1904) е мариовско-лерински војвода.Роден е во с.Добровени.Во народот бил познат по неговата храброст.Опеан е во неколку песни,меѓу кои најпозната е "Aбре Кољо,мамин Кољо" која токму е испеана за Дедо Кољо.Поткажан од гркоманските кодоши браќата Домазетови,во 1904,Дедо Кољо загинал во местото викан "Киска" кај село Петалино.Борбата во овој крај ја продолжува неговиот син Ѓорѓи Котев.