Латинскиот збор hortus (градина растение) и cultura (култура) заедно го сочинуваат зборот хортикултура, што значи култура на одгледување градинарски растенија. Хортикултуристите работат на расади, производство на житни култури, размножување растенија и генетско инженерство, растителна биохемија, растителна физиологија, и скалдирањето, обработката и транспортот на овошје, бобинки, ореви, зеленчук, цвеќиња, дрва, грмушки и тресет. Тие ја подобруваат продуктивноста на културите, квалитетот, хранливата вредност и отпорноста на инсекти, болести други штетни влијанија од околината. Генетиката исто така се користи во развојот на растенијата. Таа може да синтетизира хемикалии кои се борат против рак).

Голема градина во Канада
Дел од темата
Хортикултура и градинарство
Градинарство

Градинарство • Градина • Ботаничка градина • Арборетум • Ботаника • Растение

Хортикултура

Хортикултура • Земјоделство • Урбано земјоделство • Градска фарма • Органско полјоделство • Билна фарма • Разонодна фарма • Меѓусад • Фарма

Обичаи

Жетвен фестивал • Историја на земјоделството

Заштита на растенијата

Фитопатологија • Пестицид • Плевење

Хортикултурата изучува пет полиња. Тие се цвеќарство, орнаментална хортикултура, олерикултура (производство и пласман на зеленчуци), помологија (производство и пласман на овошје) и пожетвена физиологија (одржување на квалитетот и спречување на фира).

Хортикултуристите работат во индустриите, владата и образовните установи. Тие можат да бидат инженери за житни култури, менаџери на фирми на големо и мало, расадувачи, инспектори на житни култури, советници за производство житини култури, размножувачи на растенија, научни истражувачи и, се разбира, учители.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди