Фунгикултура

Фунгикултура е процесот на производство на храна, лекови и други производи по пат на одгледување на печурки и други габи.

Одгледување на шитаке печурки

Овој израз се користи за одгледувањето на габи со мравки-листосекачи, термити, амброзионосни буби, и мочуришни полжави.