Тврдо тело – во физиката е идеализација на физичко тело во кое деформациите се занемарливи. Со други зборови, растојанието меѓу две кои било точки на тврдото тело остануваат константни во времето без разлика на дејството на надворешните сили. Иако таков предмет физички не може да постои заради теоријата на релативноста, може да се претпостави дека телата се совршено тврди ако не се движат со брзини блиски до брзината на светлината.

Позицијата на тврдо теле е одредена со позицијата на неговиот центар на маса и неговата ориентација (најмалку шест параметри вкупно).[1]

Во класичната механика идеалното тврдо тело се смета за непрекинато распределена маса, додека во квантната механика се смета за збир на точкести маси. На пример, во квантната механика молекулите (кои се состојба од точкести маси: електрони и јадра) често се гледаат како тврди тела.

НаводиУреди

  1. Lorenzo Sciavicco, Bruno Siciliano (2000). „§2.4.2 Roll-pitch-yaw angles“. Modelling and control of robot manipulators (изд. 2nd.). Springer. стр. 32. ISBN 1-85233-221-2.