Список на ѕвезди во соѕвездието Пумпа

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Пумпа, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Ant α 90610 51172 10ч 27м &1000000000000091600000009,16с −31° 04′ &1000000000000004100000004,1″ 4,28 −0,97 366 K4III претпоставена променлива, Vнајг = 4,22св, Vнајм = 4,29св
ε Ant ε 82150 46515 09ч 29м &1000000000000147400000014,74с −35° 57′ &1000000000000004900000004,9″ 4,51 −2,15 700 K3III променлива ѕвезда, ΔV = 0,003св, P = 0,09026 д
ι Ant ι 94890 53502 10ч 56м &1000000000000430000000043,00с −37° 08′ &1000000000000014900000014,9″ 4,60 0,67 199 K0III
θ Ant θ 84367 47758 09ч 44м &1000000000000121300000012,13с −27° 46′ &1000000000000010400000010,4″ 4,78 −0,58 384 A7V+... двојна ѕвезда
η Ant η 86629 48926 09ч 58м &1000000000000523400000052,34с −35° 53′ &1000000000000027400000027,4″ 5,23 2,66 106 A8IV двоѕвезда
HD 90132 90132 50888 10ч 23м &1000000000000294100000029,41с −38° 00′ &1000000000000035000000035,0″ 5,34 2,30 132 A8V претпоставена променлива
HD 96146 96146 54173 11ч 04м &1000000000000542100000054,21с −35° 48′ &1000000000000016900000016,9″ 5,43 −0,63 530 A0V
HD 82205 82205 46578 09ч 29м &1000000000000545200000054,52с −26° 35′ &1000000000000022600000022,6″ 5,49 −1,36 763 K2IIICNII двоѕвезда
U Ant U 91793 51821 10ч 35м &1000000000000128800000012,88с −39° 33′ &1000000000000045300000045,3″ 5,50 −1,54 836 C6.3(N0) бавна непраивлна променлива, Vнајг = 5,27св, Vнајм = 6,04св
HR 4049 AG 89353 50456 10ч 18м &1000000000000076000000007,60с −28° 59′ &1000000000000031300000031,3″ 5,52 −3,60 2173 B9.5Ib/II протопланетарна маглина, Vнајг = 5,29св, Vнајм = 5,83св, P = 429 д
δ Ant A δ 90972 51376 10ч 29м &1000000000000354000000035,40с −30° 36′ &1000000000000025500000025,5″ 5,56 −0,27 481 B9/B9.5V составница на системот δ Ant; претпоставена променлива, Vнајг = 5,55св, Vнајм = 5,60св
HD 93905 93905 52965 10ч 49м &1000000000000570500000057,05с −34° 03′ &1000000000000029500000029,5″ 5,61 0,48 346 A1V
HD 83380 83380 47199 09ч 37м &1000000000000098700000009,87с −32° 10′ &1000000000000043000000043,0″ 5,62 1,05 267 K1III
HD 92845 92845 52407 10ч 42м &1000000000000432100000043,21с −32° 42′ &1000000000000056400000056,4″ 5,63 −0,71 605 A0V двоѕвезда
HD 83332 83332 47187 09ч 37м &1000000000000002500000000,25с −25° 17′ &1000000000000048700000048,7″ 5,68 0,91 293 K0III
ζ1 Ant B ζ1 82383 46657 09ч 30м &1000000000000460800000046,08с −31° 53′ &1000000000000021000000021,0″ 5,75 0,46 372 A0 двојна ѕвезда
HD 86267 86267 48748 09ч 56м &1000000000000354700000035,47с −33° 25′ &1000000000000006800000006,8″ 5,83 −0,01 479 K1III
HD 82514 82514 46736 09ч 31м &1000000000000329300000032,93с −35° 42′ &1000000000000051600000051,6″ 5,86 1,15 285 K3III троѕвезда
ζ2 Ant ζ2 82513 46734 09ч 31м &1000000000000321900000032,19с −31° 52′ &1000000000000018600000018,6″ 5,91 0,61 374 A9IV
HD 88809 88809 50103 10ч 13м &1000000000000459800000045,98с −40° 20′ &1000000000000045900000045,9″ 5,91 0,21 450 K1III двоѕвезда
HD 85206 85206 48191 09ч 49м &1000000000000281500000028,15с −37° 11′ &1000000000000012400000012,4″ 5,95 0,47 407 K2III
HD 83441 83441 47224 09ч 37м &1000000000000284200000028,42с −36° 05′ &1000000000000045600000045,6″ 5,96 0,89 337 K2III
HD 88218 88218 49769 10ч 09м &1000000000000320900000032,09с −35° 51′ &1000000000000024500000024,5″ 6,14 3,70 100 G1V двојна ѕвезда
HD 82165 82165 46517 09ч 29м &1000000000000162500000016,25с −38° 24′ &1000000000000012800000012,8″ 6,15 2,18 203 A6V
HD 89015 89015 50234 10ч 15м &1000000000000208900000020,89с −36° 31′ &1000000000000003800000003,8″ 6,17 0,91 367 K0III
ζ1 Ant A ζ1 82384 09ч 30м &1000000000000461000000046,10с −31° 53′ &1000000000000022000000022,0″ 6,18 составница на системот ζ1 Ant
HD 90071 90071 50868 10ч 23м &1000000000000131400000013,14с −30° 09′ &1000000000000044000000044,0″ 6,25 2,60 175 A9IV
HD 87606 87606 49418 10ч 05м &1000000000000152800000015,28с −36° 23′ &1000000000000003700000003,7″ 6,27 0,71 422 K1III
HD 85725 85725 48468 09ч 52м &1000000000000582100000058,21с −27° 19′ &1000000000000056700000056,7″ 6,28 2,50 186 G1V двоѕвезда
HD 88522 88522 49967 10ч 12м &1000000000000028800000002,88с −28° 36′ &1000000000000021400000021,4″ 6,28 0,31 509 A0V двоѕвезда
HD 89442 89442 50492 10ч 18м &1000000000000378800000037,88с −36° 48′ &1000000000000016500000016,5″ 6,31 −0,04 608 K2/K3III
BF Ant BF 86301 48776 09ч 56м &1000000000000541400000054,14с −27° 28′ &1000000000000030800000030,8″ 6,32 0,38 502 A4V δ Scuti-променлива, ΔV = 0,01св
HD 88836 88836 50122 10ч 13м &1000000000000565800000056,58с −40° 18′ &1000000000000038700000038,7″ 6,33 0,64 448 G8III двоѕвезда
HD 88013 88013 49645 10ч 08м &1000000000000016700000001,67с −37° 20′ &1000000000000000500000000,5″ 6,34 0,05 590 K0III
HD 85296 85296 48219 09ч 49м &1000000000000513600000051,36с −36° 16′ &1000000000000006500000006,5″ 6,36 0,20 555 K0III
HD 92589 92589 52273 10ч 40м &1000000000000515600000051,56с −35° 44′ &1000000000000030200000030,2″ 6,36 −0,28 695 G8/K0III+.. двоѕвезда
HD 88742 88742 50075 10ч 13м &1000000000000249900000024,99с −33° 01′ &1000000000000054800000054,8″ 6,38 4,60 74 G0V
HD 84224 84224 47627 09ч 42м &1000000000000413700000041,37с −35° 30′ &1000000000000006200000006,2″ 6,39 −1,80 1417 Asp...
HD 87477 87477 49343 10ч 04м &1000000000000233900000023,39с −39° 58′ &1000000000000033100000033,1″ 6,42 −0,03 637 K1III
S Ant S 82610 46810 09ч 32м &1000000000000184500000018,45с −28° 37′ &1000000000000040400000040,4″ 6,43 2,05 245 A9V W Uma-променлива, Vнајг = 6,27св, Vнајм = 6,83св, P = 0,6483489 д
HD 82785 82785 46874 09ч 33м &1000000000000077100000007,71с −39° 07′ &1000000000000045000000045,0″ 6,43 2,12 237 F2IV/V двојна ѕвезда
HD 84567 84567 47868 09ч 45м &1000000000000220100000022,01с −30° 12′ &1000000000000009900000009,9″ 6,45 -3,7 3500 B0.5IIIn претпоставена променлива
HD 83108 83108 47039 09ч 35м &1000000000000118800000011,88с −35° 49′ &1000000000000025500000025,5″ 6,48 2,47 207 F5V
HD 92987 92987 52472 10ч 43м &1000000000000036000000036,0с −39° 03′ &1000000000000003100000031″ 7,0 142 G2/3V има планета (b)
HD 93083 93083 52521 10ч 44м &1000000000000209100000020,91с −33° 34′ &1000000000000037200000037,2″ 8,33 6,03 94 K2V Макондо; има планета (b)
T Ant T 46924 09ч 33м &1000000000000508600000050,86с −36° 36′ &1000000000000056700000056,7″ 9,26 -0,7 3200 G5 класична кефеида, Vнајг = 8,88св, Vнајм = 9,82св, P = 5,898053 д
δ Ant B δ BZ 90972B 10ч 29м &1000000000000347700000034,77с −30° 36′ &1000000000000033100000033,1″ 9,65 3,81 481 F9Ve составница на системот δ Ant; T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,04св, P = 3,3 д
TWA 6 BX 10ч 18м &1000000000000287000000028,70с −31° 50′ &1000000000000002900000002,9″ 10,65 M0Ve T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,149св, P = 0,5409 д
WASP-66 10ч 32м &1000000000000054000000054,0с −34° 59′ &1000000000000002300000023″ 11,6 3,7 1239 F4 има преминувачка планета (b)
TWA 7 CE 10ч 42м &1000000000000300600000030,06с −33° 40′ &1000000000000016600000016,6″ 11,73 M2Ve T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,11св, P = 5,00 д
UX Ant UX 10ч 57м &1000000000000009000000009,0с −37° 23′ &1000000000000005600000056″ 12,37 R CrB-променлива, Vнајг = 11,5св, Vнајм = <18,0св
DEN 1048-3956 10ч 48м &1000000000000001500000015с −39° 56′ &1000000000000000600000006″ 17,53 4,52 13,051 M9V кафеаво џуџе
XTE J0929-314 BW 09ч 29м &1000000000000201900000020,19с −31° 29′ &1000000000000003200000003,2″ 18,63 рендгенски пулсар, Vнајг = 18,63св, Vнајм = 22,89св, P = 0,030263 д
2MASS 0939-2448 09ч 39м &1000000000000394900000039,49с −24° 48′ &1000000000000027900000027,9″ 17 T8 двојно кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано уреди

Извори уреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 4 јануари 2007.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 28 март 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2012). „General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)“. Посетено на 28 март 2012.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.