Список на религии

список на статии на Викимедија

Списокот на религиите опфаќа само една од неколкуте можни поделби. Поради големиот број на мали религии, овој список не е потполн и конечен.

Содржина

уреди

Аврамски религии

уреди

Група на монотеистички традиции понекогаш групирани заедно затоа што сите се однесуваат на патријархот по име Аврам.

Дармички религии

уреди

Религии засноване на концептот Дарма, исто и релегии со потекло од Индија

Откриени религии

уреди

Религии чии припадници веруваат во еден Бог (класичен монотеизам).

Домородни религии

уреди

Усно пренесен канон на домородните народи. Многу од овие религии вклучуваваат и некоја вид на анимизам, а многу од нив денес не постојат.