Анимизам

Верување дека сѐ има дух

Анимизмот е период во кој човекот верувал дека секој предмет и секоја појава имаат свој дух кој ги одржува и движи. Значајна одлика на анимизмот е тоа што духовите немаат свои морални регулативни функции - нив не ги интересираат човековите работи.

Дрво на желби, современа анимистичка пракса.

Поврзано уреди