Парна локомотива

Парна локомотива пред СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје

Парна локомотива е вид на железничко влечно возило.

Основен принцип на работа на парната локомотива е искористување на енергијата на водената пареа парниот котел или топка пронајден уште во I век од научникот Херон Александриски.

ИсторијаУреди

Вистинскиот творец на локомотива на парен погон, која се движела по железни шини е англичанецот Џорџ Стивенсон (1781-1848 година). Првата негова парна локомотива е наречена „Блихер“ (Blücher) во 1814. Втората парна локомотива е конструира во 1825 која го има влечено првиот патнички воз на линијата од Стоктон до Дарлингтон во Англија. И легендарната трета парна локомотива со име „Ракета“ (Rocket) подобрена со принцип на греење на повеќе цевки, добивајќи сила да влече приближно 13 тони и брзина од 24 км/ч.

Принцип на работаУреди

Принцип на работа на парната локомотива е загревање на водата и нејзиното ширење на водената пареа постигнувајќи принцип на реакција.


Делови на парна локомотиваУреди

 
Делови на парна локомотива
1. Ексцентричен зглоб 6. Повратно вратило 11. Поврзувачка котва
2. Ексцентричен лост 7. Проширена врска 12. Комбиниран лост
3. Повратен лост 8. Радиусен лост 13. Дршка на вентил
4. Подигнувачка врска 9. Крстач 14. Вретенeст вентил
5. Подигнувачко вратило 10. Доводен вентил

КарактеристикиУреди

Предности

Недостатоци

Поради сите наведени недостатоци во денешно време веќе не се во употреба парните локомотиви освен во поедини случаеви како туристичка атракција.

Градители на парни локомотивиУреди

Надворешни врскиУреди

Поврзани статииУреди