Оризарска Река

Оризарска Река (Масалница) е река во источниот дел на Македонија, во атарот на општина Кочани. Таа е десна притока на реката Брегалница и извира на височина од 1.510 м, под Царев Врв на Осогово. Нејзината должина изнесува 30 км.

Оризарска Река
Orizarska reka vo Orizari.jpg
Оризарска Река во Оризари
ЗемјаМакедонија Македонија
Слив
Главен изворЦарев Врв на Осогово
1510 м
УстиеБрегалница кај село Теранци
Сливна повр.133 км2
Физички особености
Должина30 км

Реката настанува од две помали реки - Бела и Црна Река кои се соединуваат кај селото Речани. Оризарска Река зафаќа површина од 133 км2 и има релативен висински пад 39,5%.

До населбата Оризари реката има клисуреста долина и е позната како Оризарска Река, а потоа низ Кочанското поле, до вливот, тече како низинска река и е позната под името Масалница.