Речно устие е делот од една река или поток кајшто се влева во друга река, езеро или море. Кога се влева друга поголема река, местото се нарекува утока. Устието на речната делта е брегасто и песокливо поради наносите што ги носи реката.

Делта на реката Ганг

Постојат неколку вида на устија:

Поврзано уреди