Видови агли

(Пренасочено од Накрсни агли)


Видови на агли во рамнина

уреди
Македонски Англиски   Опис Слика
Конвексни агли: празен, остар, прав, тап, рамен, полн
Празен еmpty
 
Аголот α e празен ако α=0°.
Остар acute
 • Меѓу 1° и 89°
 
Аголот α e остар ако 0°<α<90°.
Прав right
 • 90°
 
Аголот α e прав ако α=90°.
Тап obtuse
 • Меѓу 90° и 180°
 
Аголот α e тап ако 90°<α<180°.
Рамен straight
 • 180°
 
Аголот α e рамен ако α=180°.
Полн full
 • 360°
 
Аголот α e полн ако α=360°.
Неконвексни агли
Неиспакнат reflex
 • Меѓу 180° и 360°
 
Аголот α e неиспакнат ако 180°<α<360°.

Агли во геометриски фигури [2]

уреди
Македонски Англиски   Опис Слика
Внатрешен
агол
interior
 
Аголот α e внатрешен.
Аглите означени со β се надворешни.
Надворешен
агол
exterior
 • надвор од многуаголникот
 • напореден со внатрешниот агол
 • темето е теме на многуаголникот
 • еден крак е страна од многуаголникот
 • другиот крак е продолжение на друга страна
 
Централен central
 
Аголот   е централен.
Периферен inscribed
 • внатре во кружница
 • темето е точка на кружницата
 
Аголот   е периферен .

Агли парови

уреди
Македонски Англиски Опис Слика
Соседни adjacent
 • имаат заедничко теме
 • имаат заеднички крак
 • немаат заеднички точки
 
Пар соседни агли
Накрсни vertical
 • имаат заедничко теме
 • немаат заеднички крак
 • краците им лежат на истите прави
 
Пар накрсни агли
Суплементни supplementary
 • збир на нивни големини е 180°
 • доколку се напоредни формираат рамен агол
 • не мора да се соседни!
 
Пар суплементни агли
Напоредни нема
 • соседни
 • суплементни
 
Пар напоредни агли
Комплементни complementary
 • збир на нивни големини е 90°
 • доколку се напоредни формираат прав агол
 • не мора да се соседни!
 
Два пара комплементни агли
Соседни adjacent [3]
 • немаат заедничко теме
 • еден крак лежи на истата права
 • лежат на истата страна од таа права
 
Аглите β и δ се соседни на аголот α
Македонски Англиски Опис Слика
Агли на трансверзала на две паралелни прави. Вкупно има 8.  
Внатрешен interior
 • теме е пресечна точка на трансверзалата со една од паралелите
 • лежи помеѓу паралелите
 • има 4 внатрешни агла: α, β, γ1, δ1
 
α е внатрешен агол;
γ е надворешен агол
Надворешен exterior
 • теме е пресечна точка на трансверзалата со една од паралелите
 • лежи надвор од паралелите
 • има 4 надворешни агла: γ, δ, α1, β1
Согласни corresponding
 • немаат заедничко теме
 • лежат на иста страна од трансверзалата
 • едниот е внатрешен, а другиот e надворешен агол
 • има 4 пара согласни агли
 
Еден пар согласни агли
Наизменични alternating
 • немаат заедничко теме
 • лежат на различни страни од трансверзалата
 • двата се внатрешни или двата се надворешни агли
 • има 4 пара наизменични агли: 2 се внатрешни, 2 се надворешни
 
Еден пар наизменични агли
Спротивни consecutive interior
 • немаат заедничко теме
 • лежат на иста страна од трансверзалата
 • двата се внатрешни
 • има 2 пара спротивни агли
 
Еден пар спротивни агли

Наводи

уреди
 1. „Видови агли“. Skool MK. Посетено на 1 December 2014.
 2. C.Clapham, J.Nicholson (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics“ (PDF). Addison-Wesley. стр.421 (англиски)
 3. „Adjacent Angles“ (англиски). Math Open Reference. Посетено на 1 December 2014. интерактивен
 4. „Агли на трансверзала од две паралелни права“. Skool MK. Посетено на 1 December 2014.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди