Младинска работа ― активност за поддршка на заедницата наменета за постари деца и адолесценти. Во зависност од културата и заедницата, може да постојат различни служби и установи за оваа намена. Во Обединетото Кралство младинската работа е процес на создавање средина каде што младите ќе можат да се вклучат во неформални образовни активности. Различни видови на младинска работа вклучуваат работа заснована на центри, одвоена работа, работа на училиште и работа заснована на религија. Низ Соединетите Држави и Канада, младинската работа е секоја активност што има за цел да ги вклучи младите луѓе во координирани програми, вклучувајќи ги и оние кои се рекреативни, образовни или социјални по природа и дизајн.

Комбиниран дневен центар и младински центар во Хавана, Куба, каде што децата можат да слушаат приказни, да играат игри, да творат уметност итн.
Украински центар за млади во Лидкомб, Нов Јужен Велс, Австралија.

„Младинска работа“ се дефинира како активности кои со намера се обидуваат да влијаат врз младите. Ова е првенствено збир на слабо поврзани активности кои биле дефинирани, редефинирани, испитувани и повторно измислени во следните генерации.[1]

Во Ирска, Законот за младинска работа од 2001 година вели дека:

„Младинска работа“ значи планирана програма за образование дизајнирана со цел да се помогне и да се зајакне личниот и социјалниот развој на младите преку нивно доброволно учество, и која (а) го надополнува нивното формално, академско или стручно образование и обука; и (б) се обезбедува првенствено од организации за доброволна младинска работа“.[2]

Сепак, критичарите на оваа конкретна дефиниција известуваат дека,

„Оваа дефиниција ја гледа младинската работа пред се во однос на развојот на младиот човек. Сепак, некои би рекле дека ова е ограничен став и дека централно за дефиницијата за младинската работа е идејата дека младинската работа треба да има за цел да се вклучи во општеството и да донесе општествена промена во нееднакво општество.“[3]

Истите тие критичари известуваат дека младинската работа треба да бара „вистинско ослободување на младинското учество и зајакнување на младите".

Историски се вели дека младинската работа се фокусира на пет области, вклучувајќи го и фокусот на младите луѓе; акцент на доброволно учество и врска; посветеност на здружување на младите и возрасните; пријателски и неформални атмосфери, и постапување со интегритет.

Историја уреди

 
Млади клиенти на Служба за вработување на млади создадена да им помогне на младите без никакво работно искуство. Оукленд, Калифорнија, 1940 година.

Младинската работа често ја нагласува потребата да се вклучат младите во водењето на нивните сопствени услуги преку процес на младинска работа предводена од младите. Историски, постојат голем број различни мотиви за развој на младинската работа во ОК. Прво, раните младински работници, често од средната класа, често ја гледаа работата со заслужните млади луѓе како израз на нивната христијанска вера. Второ, имало загриженост да се всади низа вредности од средната класа кај младите од работничката класа.

Овој ран пристап кон работата на младите всушност постои уште од раѓањето на Индустриската револуција во 19 век, што беило првпат младите мажи да ги напуштат своите домови и домашни индустрии за да мигрираат во големите градови. Резултатот од оваа миграција била појавата на младинска култура во урбаните средини, на што месно било одговорено со напорите на месното население. Иако со создавањето на ХЗММ (YMCA) (а подоцна и Извиднички) организации биле основани чија единствена цел било да се решат овие прашања, нагласокот секогаш бил ставен на обезбедувањето на младите луѓе.

Во 1960 година бил објавен владин преглед на Службата за млади, создадена во ноември 1958 година и со која претседавала Лејди Албемарл. Службата цврсто се залагала за одредени видови на одредби што треба да ги обезбедат месните совети и воведе значителен градежен бум на нови простории за младинска работа. Често замислен како златно доба, периодот по извештајот на Албемарл било време на просперитетна младинска работа заснована во центри.

Денес (како што е наведено во документот за Преобразување на младинската работа објавен во 1998 година од страна на DfES (Одделение за образование и вештини)) законска должност на сите месни самоуправни организации е да обезбедат младински услуги во нивниот регион. Исто така, за прв пат младинскиот сервис има национални цели кои треба да се исполнат во однос на досегот (почетен контакт) со младите луѓе, бројот на развиени односи со младите луѓе и бројот на акредитирани програми за учење постигнати преку младинскиот сервис.

Во 1999 година во Обединетото Кралство, главните национални професионални организации и синдикат (ЗСМР / CYWU) се согласиле да се приклучат на други професионални тела што ги претставуваат практичарите во неформалното образование (работници во заедницата, образователи за возрасни во заедницата, образователи во заедницата), за да создадат Национална организација за обука во Обединетото Кралство наречена ПАУЛО (именуван во чест на воспитувачот Пауло Фреире. ПАУЛО бил формално одобрен од Владата да ги постави стандардите за професионална обука за сите луѓе кои работат во овој сектор за вработување. Во 2002 година ПАУЛО бил дел од Советот за секторски вештини на Обединетото Кралство за доживотно учење.

Пристапи кон младинската работа уреди

Работа на младите во заедницата уреди

Младинските работници во заедницата обезбедуваат активности засновани на заедницата за млади луѓе во различни опкружувања низ локалните заедници, вклучувајќи места за богослужба, непрофитни организации и владини агенции.

Зајакнување на младите уреди

Зајакнувањето на младите е намерно доделување овластувања на младите од страна на возрасните. Ова може да има облик на младинско водство во програмско или организациско планирање, истражување, дизајн, олеснување или евалуација. Овој пристап фокусиран на младите се покажа како особено ефикасен во промовирањето и одржувањето на младинскиот ангажман и за неговата ефикасност преку културните, социјалните и другите граници.

Шемите поврзани со зајакнувањето на младите вклучуваат програми различни видови на младинско учество низ организации, влади и училишта. Ова вклучува вклучување на младите како планери, истражувачи, наставници, оценувачи, носители на одлуки и застапници.

Младинска работа со седиште во центар уреди

 
Центарот за интеркултурен дијалог управува со неколку младински центри во Куманово, Македонија, со цел да им понуди работа на младите и да го премости јазот во заедницата во регионот.

Оваа младинска работа се изведува во наменски простории, кои може да вклучуваат објекти како што се кафе барови, спортски градби и советодавни центри. Повеќето младински клубови спаѓаат во оваа прилично широка категорија. Тоа зависи од изборот на младите луѓе да дојдат во центарот, но во некои случаи може да биде поврзано со работа на терен или младинска работа базирана на училиште.

Младинска работа заснована на вера уреди

Оваа младинска работа се спроведува врз основа на верски морал и може да биде со цел споделување или поттикнување религиозни ставови. Во христијанската црква, главната цел на младинската работа заснована на вера може да биде изведена од библиската заповед „љуби го својот ближен“. Во многу ситуации засновани на вера, главната агенда или цел на младинската работа е усогласена со духовните цели на религијата или со согледаниот напредок на една млада личност кон овие цели. Во Северна Ирска, 64% од младинската работа е заснована на вера.

Одвоена младинска работа уреди

Во својот најчист облик, одвоената младинска работа е облик на обезбедување младинска работа заснована на улица, која функционира без употреба на центар и се одвива таму каде што младите „се наоѓаат“ и географски и развојно. Често се меша со теренска работа поради сличните принципи, односно воспоставување контакт на улица со оние „тешко достапни“ или „неврзани“ млади луѓе. Одвоената работа се смета за повеќе од обид да се охрабрат младите луѓе да ги искористат постојните одредби (што е често користената дефиниција за работа на терен) и се користи како метод за обезбедување неформално и социјално образование и се занимава со решавање на какви било потреби што се претставуваат на или се согледувани од младинскиот работник.

Исто така наречена „улична работа“ од некои европски, северно и јужноамерикански практичари, модерната одвоена работа се чини дека била под влијание во Велика Британија и Ирска од раните придонеси од Соединетите Држави, а особено, извештаите за работата извршена од Советот за благосостојба на Њујорк со уличните банди во 1950-тите станал една од најраните достапни литература на тема улична работа. Уличната работа, сепак, отсекогаш, од нејзините најрани инкарнации, имала улога во младинската работа.

Сепак, важно е да се забележи дека соработниците на оваа тема, како оние наведени погоре, на пр (Кауфман, 2001) и (Смит, 1996.) разговараа за нејаснотијата околу насловот на таквите облици на работа и редовната збунка околу кој облик на работа е која и навистина како што самиот Смит наведува

„Имаше добар дел од спорот околу тоа како да се означи работата опишана овде. Проблемот со поимите како „одвоен“ е што сè уште може да се смета дека го прави младинскиот центар или традиционалната младинска организација основна референтна точка. (Овде се одвоени работниците). Понатаму, насловот додава на стереотипното гледиште за одвоените работници како „маверики“ кои лебдат без приврзаност. Реалноста на практиката е дека средишна особеност на работата е процесот на приврзаност - кон соседството, групите млади луѓе, членовите на локалната заедница и така натаму. На ова може да се додаде прилично бесмислената дебата помеѓу „одвоената“ и „теренската“ работа. Втората, понекогаш се вели, главно се занимава со доведување на луѓето во постоечките организации и активности; првата е за „работа со луѓе таму каде што се“. Во реалноста, повеќето „одвоени“ работници треба да ги користат постоечките организации и да имаат низа активности во кои луѓето можат да се вклучат. Потребна е одредена грижа околу оваа област. . . Повеќето одвоени работници имаат некаква канцеларија и база (со групни простории итн.) Понатаму, нивното воспоставување контакт може да биде „надвор од улица“ во училиштата, различните комерцијални средини за слободно време и во домовите на луѓето“.[4]

Репродуцирано од енциклопедија за неформално образование http://www.infed.org

Дополнително на оваа дебата е и фактот што иако постои голема поддршка за обезбедување помош на бездомници, постојат неколку дефиниции за јасно да се разграничат разликите (доколку ги има) помеѓу „Теренска“ и „Одвоена“ работа. Со тоа кажано, шкотскиот извршен директор во 1998 година го нарача Доверенството на Принцот да спроведе проект за национален развој за да развијат насоки и методи за најдобра практика за следење, оценување и создавање национален фокус за теренска и одвоена младинска работа. Преку нивното истражување тие ја понудија оваа јасна и едноставна дефиниција за одвоена работа, адекватна за сите оние кои не се запознаени со овој вид на младинска работа.

„Одвоената младинска работа е модел на младинска работна пракса, насочена кон ранливите млади луѓе, која се одвива на сопствената територија на младите, како што се улици, кафулиња, паркови и пабови во моменти што се соодветни за нив и според нивните услови. Започнува од каде се младите во однос на нивните вредности, ставови, прашања и амбиции и се занимава со нивниот личен и социјален развој. Се одликува со намерна интеракција помеѓу младинските работници и младите луѓе и користи низа методи за работа на младите и заедницата“.

Теренска младинска работа уреди

 
Тине Брилд, дански социјален работник, писател и водител на радио програмата за социјални прашања Tværs за тинејџери и млади.

Слично на одвоената младинска работа, теренската работа е форма на младинска работа што се одвива на сопствената територија на младите[5] и е метод на работа што ја поддржува и комплиментира новата и постојната младинска работа базирана на центри/проекти. Првенствено се користи за информирање на младите за услугите што постојат во нивната месност и за да ги охрабри да ги користат таквите услуги, теренската работа, исто така, може да бара да ги идентификува, преку консултации со младите, сите празнини што постојат во услугите насочени кон задоволување на нивните потреби. За разлика од одвоената младинска работа, на теренот се гледа како на продолжување на работата базирана на центарот. Работата на теренот се одвива кога работниците кои вообичаено се сместени во центарот излегуваат на улица со сопствена агенда што треба да ја следат, обично за да ги охрабрат младите да присуствуваат на нивниот клуб.[6]

Како што е нагласено погоре, има неколку достапни дефиниции за јасно да се издвојуваат разликите помеѓу теренска и одвоена работа и според истражувањето Доверенството на Принцот за шкотскиот извршен директор, причината за ова може делумно да се должи на сличностите во местата каде што се врши работата. (на улиците, во парковите и кафулињата) и фактот дека и двата модели работат со исти целни групи млади луѓе (оние кои се незадоволни или отуѓени). Понатаму, истражувањето посочува дека „Има некои докази од теренската работа дека може да има повремено преклопување во практиката помеѓу двата начини на работа. Поради овие и други причини, дефинициите добија помалку акцент во литературата отколку принципите и намерите на секој од овие начини на работа.“[5]

Работа на училиште уреди

Овој облик на младинска работа се спроведува во училиштата и се обезбедува директно за учениците, често од организација надвор од училиштето. Тоа може да вклучува лекции, собири, клубови после училиште, менторство од човек до човек итн. Може да има врска со други неучилишни младински активности.

Младински развој уреди

Програмите за младински развој се обидуваат да ги идентификуваат потребите на младите од социјална/образовна перспектива и да ги задоволат тие потреби преку структурирани активности со намера кои ги задоволуваат тие потреби. Оваа област вклучува развој на млади во заедницата и позитивни активности за младински развој .

Младински работник уреди

Младинските работници се луѓе активни на полето на младинската работа.

Наводи уреди

  1. Smith, M. (2001) Definition, tradition and change in youth work Encyclopedia of Informal Education.
  2. Irish Statute Book Архивирано на 8 мај 2005 г. Government of Ireland.
  3. Jenkinson, H. (2000). "Youth work in Ireland the struggle for identity," Irish Journal of Applied Social Studies, 2(2).
  4. Smith, Mark. K., Detached, street-based and project work with young people., Посетено на 27 јули 2022
  5. 5,0 5,1 The Prince’s Trust - Scotland, "Thinking on Your Feet". (PDF), Архивирано од изворникот (PDF) на 24 декември 2005, Посетено на 27 јули 2022
  6. MAYC, "Detached Youth Work Project Guidelines"., Архивирано од изворникот на 20 декември 2007, Посетено на 27 јули 2022