Извршен совет на Собранието на Македонија од 1986

Извршниот совет на Народното Собрание на СР Македонија од 1986 е последниот извршен совет на Социјалистичка Република Македонија. Формиран е на 28 април 1986 година.

Извршен совет на Глигорие Гоговски
Гоговски

17. извршен совет на СРМ
1986-1991
Конституирана28 април 1986
Распуштена20 март 1991
Организација
ПретседателГлигорие Гоговски
Историја
Избори1986
Претходен кабинетСтаврев
Следен кабинетКљусев

Со уставните измени до 20 септември 1990, носителот на извршната власт, Извршниот совет на Собранието, се заменува со Влада на Социјалистичка Република Македонија. Со тоа Извршниот совет предводен од Гоговски е последна влада од тој облик во Македонија. По првите повеќепартиски избори, на 20 март 1991 година на местото на овој Извршен совет е избрана владата на Никола Кљусев.

Состав на Извршниот совет

уреди

Составот на Извршниот совет е следниот:[1]

 • претседател Глигорие Гоговски
 • членови:
  • Зоран Костовски, републички секретар за народна одбрана
  • Алексадар Андоновски, републички секретар за внатрешни работи
  • Михајло Маневски, републички секретар за правосудство и управа
  • Методија Тошевски, републички секретар за финансии
  • Иван Митровски, републички секретар за општо-стопански работи и пазар
  • Томислав Бундалевски, претседател на Републички комитет за енергетика, индустрија и малостопанство
  • Богдан Тодоровски, претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство
  • Срѓан Керим, претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство
  • Томе Малевски, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски
  • Андреј Токарев, претседател на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина
  • Тито Беличанец, претседател на Републичкиот комитет за труд
  • Милован Шиковски, претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика
  • Саво Климовски, претседател на Републичкиот комитет за образование и физичка култура
  • Радмила Кипријанова, претседател на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика
  • Борислав Наумовски, претседател на Републичкиот комитет за култура
  • Милчо Балевски, претседател на Републичкиот комитет за меѓународни односи
  • Мирко Миронски, претседател на Републичкиот комитет за информации
  • Вера Терзиева-Тројачанец, претседател на Републичкиот комитет за законодавство и организација
  • Најденко Поповски, директор на Републичкиот завод за општествено планирање
  • Васил Влашки
  • Владо Камбовски
  • Илија Филиповски
  • Икмет Крифца
  • Вангел Арнаудов.

Реконструкции на Извршниот совет

уреди

На 27 април 1989 година на местото на Срѓан Керим и Владо Камбовски во Извршниот совет се избрани Борис Рикаловски и Јанко Обочки.[2]

На 28 септември 1990 година на местото на генерал-мајор Зоран Костовски за секретар за народна одбрана е избран полковник Ристо Дамјановски.[3]

Следниот месец, на 26 октомври 1990 година Борис Рикаловски е разрешен од функцијата секретар за односи со странство.[4]

Наводи

уреди
 1. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 18/1986, 2 стр.
 2. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 18/1989, 11 стр.
 3. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, 31/1990, 24 стр.
 4. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, 36/1990, 21 стр.