Гигабајт (англиски: gigabyte) — содржател (изведена единица) на единицата за дигитални податоци бајт. Претставкатагига“ начи 109 според SI-системот, па така 1 „гигабајт“ изнесува 1000000000бајти. Симбол на единицата е ГБ[1] (GB) или Гбајт (Gbyte), но не и Гб или Gb (мало б), бидејќи ова е симбол за гигабит.

Содржатели на бајтот
Децимални SI-претставки Бинарни IEC-претставки
Назив
(симбол)
Стандард
(SI)
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобајт (кБ) 103 210 кибибајт (КиБ) 210
мегабајт (МБ) 106 220 мебибајт (Миб) 220
гигабајт (ГБ) 109 230 гибибајт (ГиБ) 230
терабајт (ТБ) 1012 240 тебибајт (ТиБ) 240
петабајт (ПБ) 1015 250 пебибајт (Пиб) 250
ексабајт (ЕБ) 1018 260 ексбибајт (ЕиБ) 260
зетабајт (ЗБ) 1021 270 зебибајт (ЗиБ) 270
јотабајт (ЈБ) 1024 280 јобибајт (ЈиБ) 280
Поврзано: Содржатели на битот  · Величински редови на податоците

Порано, во некои области на информатиката поимот се користел со значење на гибибајт, т.е. 1073741824 (10243 или 230) бајти. Институт на електротехнички и електронски инженери (IEEE) во САД го определил поимот во однос на неговата употреба кај струјните разводници.[2] Меѓутоа во 2000 г, IEEE ја усвоил препораката на Меѓународната електротехничка комисија (IEC) за употреба на толкување со метричка претставка.

Денес употребата на поимот „гигабајт“ и понатаму зависи од контекстот. Кога станува збор за капацитет на складирање информации, тогаш единицата подразбира 109 бајти. Ова важи и за количеството на пренесени податоци преку телекомуникациски кола, поради тоа што SI-претставката отсекогаш наоѓал посветена примена во телекомуникациите и сметачките мрежи. Кога станува збор за големина на RAM, гигабајтот има бинарно толкување од 10243 бајти, т.е. како синоним за гибибајт. Податотечните системи и програмите ја изразуваат големината на податотеките или слободниот простор со некоја мешвина на SI-единици и бинарни единици; тука напати се користат SI-предикси за да се претстави бинарното толкување - т.е. бројот се изразува во гагабајти (GB), кога всушност треба да се изрази во гибибајти (ГиБ, GiB).

Како решение за оваа недоследност, Меѓународната електротехничка комисија ја промовира употребата на поимот „гибибајт“ за бинарно толкување. Овој став го застапуваат и други стандардизациони организации како IEEE, Меѓународниот комитет за тегови и мерки (CIPM) и Националниот институт за стандарди и технологија на САД (NIST), но бинарните претставки досега не се широко прифатени. Индустрискиот конзорциум JEDEC и понатаму им препорачува на производителите на носачи на податоци да ја користат номенклатуратата IEEE 100 за употреба на метрички претставки како кило, мега и гига во нивно бинарно толкување.

Примери за гигабајтски капацитетУреди

  • Еден час телевизиски програм со стандардна дефиниција (SDTV) при 2,2 Мбит/сек — околу 1 ГБ.
  • Седумминутен телевизиски програм со висока дефиниција (HDTV) при 19,39 Мбит/сек — околу 1 ГБ.
  • 114 минути незбиена снимка со CD-квалитет при 1,4 Мбит/сек — околу 1 ГБ.
  • DVD-R има капацитет од 4,7 ГБ.
  • Двослоен Blu-ray диск има капацитет од 50 ГБ.
  • UMD-диск има капацитет од 0,9 ГБ податоци. (1,8 GB ако е двослоен)

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „Поимник на македонски зборови од областа на информатичката технологија“ (PDF). Министерство за информатичко општество на РМ. стр. 22. Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-09-11. Посетено на 17 ноември 2010. (македонски)
  2. IEEE Standard Definitions for Power Switchgear, IEEE Std C37.100-1992, E-ISBN 0-7381-1047-7, 1992

Надворешни врскиУреди