Зебибајт (од англ. zebibyte) е стандардизиран бинарна претставка (претставка: „зеби“, симбол: Zi) на бајтот, a unit of складирање на дигитални податоци. Симбол на зебибајтот е ЗиБ (ZiB).

MicroDrive 1 GB

1 зебибајт = 270 бајти = 1180591620717411303424бајти = 1.024 ексбибајти

Зебибајтот е во блиско сродство со зетабајтот, which is defined as 1021 bytes = 1000000000000000000000bytes (see бинарна претставка).

Претставките „зеби“ и „јоби“ првично не биле дел од системот на бинарни претставки. Меѓународната електротехничка комисија (IEC) ги усвоила во август 2005 г.[1]

ПоврзаноУреди

Содржатели на бајтот
Децимални SI-претставки Бинарни IEC-претставки
Назив
(симбол)
Стандард
(SI)
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобајт (кБ) 103 210 кибибајт (КиБ) 210
мегабајт (МБ) 106 220 мебибајт (Миб) 220
гигабајт (ГБ) 109 230 гибибајт (ГиБ) 230
терабајт (ТБ) 1012 240 тебибајт (ТиБ) 240
петабајт (ПБ) 1015 250 пебибајт (Пиб) 250
ексабајт (ЕБ) 1018 260 ексбибајт (ЕиБ) 260
зетабајт (ЗБ) 1021 270 зебибајт (ЗиБ) 270
јотабајт (ЈБ) 1024 280 јобибајт (ЈиБ) 280
Поврзано: Содржатели на битот  · Величински редови на податоците

НаводиУреди