Јобибајт (yobibyte) е стандардизиран бинарен содржател (претставка: јоби-, симбол: Yi) на бајтот, единица за складирање на дигитални податоци. Симбол на единицата е YiB или ЈиБ.

1 јобибајт = 280 бајти = 1208925819614629174706176бајти = 1.024 зебибајти

Јобибајтот е во блиско сроство со јотабајтот, кој се дефинира како 1024 бајти = 1000000000000000000000000бајти (погл. бинарна претставка).

Претставките „зеби“ и „јоби“ првично не биле дел од системот на бинарни претставки, туку се додадени во август 2005 г. од страна на Меѓународната електротехничка комисија.[1]

ПоврзаноУреди

Содржатели на бајтот
Децимални SI-претставки Бинарни IEC-претставки
Назив
(симбол)
Стандард
(SI)
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобајт (кБ) 103 210 кибибајт (КиБ) 210
мегабајт (МБ) 106 220 мебибајт (Миб) 220
гигабајт (ГБ) 109 230 гибибајт (ГиБ) 230
терабајт (ТБ) 1012 240 тебибајт (ТиБ) 240
петабајт (ПБ) 1015 250 пебибајт (Пиб) 250
ексабајт (ЕБ) 1018 260 ексбибајт (ЕиБ) 260
зетабајт (ЗБ) 1021 270 зебибајт (ЗиБ) 270
јотабајт (ЈБ) 1024 280 јобибајт (ЈиБ) 280
Поврзано: Содржатели на битот  · Величински редови на податоците

НаводиУреди