Аортата е најголемата артерија во човечкото тело.

Аорта
Шематски приказ на аортата и нејзините најважни гранки
Податоци
ИзворЛевата комора
Назнаки
ЛатинскиAorta, arteria maxima
TAA12.2.02.001
FMAFMA:3734
Аортата свинска ја отвораш покажува, исто така, некои оставајќи артериите.

Излегува од левата срцева комора и гранејќи се на повеќе артерии носи оксидирана крв низ целото тело. Најпрвин оди нагоре (нагорна аорта), формира аортен лак, се спушта во градната празнина како градна аорта и стомачната празнина како стомачна аорта.

Клиничко значење уреди