Антисују е источниот дел од Тавантинсују кој граничел со денешниот горен регион Амазан каде живееле Анти. Анти е колективен назив за повеќе различни етнички групи кои живеел ево тој дел од Империјата како на пример Пано и Кампа.

Цивилизација на Инките


Империја на Инките во Јужна Америка. Антисују е во зелена боја.

Поврзано уреди