Антисују е источниот дел од Тавантинсују кој граничел со денешниот горен регион Амазан каде живееле Анти. Анти е колективен назив за повеќе различни етнички групи кои живеел ево тој дел од Империјата како на пример Пано и Кампа.

Цивилизација на Инките
Општество
кечуански јазик
Сапа Инка
образование
религија
митологија
архитектура
патен систем
армија
земјоделство
кујна
Историја
Кралство Куско
Тавантинсују
шпанска колонизација


Империја на Инките во Јужна Америка. Антисују е во зелена боја.

ПоврзаноУреди